TÜRK – ĐNGĐLĐZ KÜLTÜR DERNEĞĐ 2014 - 2015 DÖNEMĐ
ARKEOLOJĐ / SANAT TARĐHĐ SEMĐNERLERĐ
DERS PROGRAMI
ARKEOLOJĐ I
I. Devre
4-Kas-14
18.30-21.05
ANADOLU KÜLTÜR TARĐHĐNE GĐRĐŞ
PROF. DR. COŞKUN ÖZGÜNEL (A.Ü)
11-Kas-14
18.30-21.05
PALEOLĐTĐK VE NEOLĐTĐK ÇAĞLARDA ANADOLU
PROF. DR. HARUN TAŞKIRAN(A.Ü)
18-Kas-14
18.30-21.05
KALKOLĐTĐK VE ESKĐ TUNÇ ÇAĞI
YRD.DOÇ.DR. LEVENT KESKĐN
25-Kas-14
18.30-21.05
M.Ö. ÜÇÜNCÜ BĐN'DE ANADOLU VE MEZOPOTAMYA
PROF. DR. Đ. TUNÇ SĐPAHĐ(A.Ü)
2-Ara-14
M.Ö. ĐKĐBĐN BAŞINDA ANADOLU
18.30-21.05
PROF. DR. Đ. TUNÇ SĐPAHĐ (A.Ü)
9-Ara-14
18.30-21.05
HĐTĐTLER
PROF. DR. Đ. TUNÇ SĐPAHĐ (A.Ü)
II. Devre
16-Ara-14
18.30-21.05
URARTULAR
YRD.DOÇ.DR. LEVENT KESKĐN
23-Ara-14
18.30-21.05
GEÇ HĐTĐT VE FRĐGLER
PROF. DR. AYKUT ÇINAROĞLU (A.Ü)
6-Oca-15
18.30-21.05
KARANLIK ÇAĞ VE ÖNCESĐNDE EGE :
KYKLAD, MĐNOS ve MĐKEN UYGARLIKLARI
DOÇ. DR. S. HAKAN ÖZTANER (A.Ü)
13-Oca-15
18.30-21.05
ARKAĐK DÖNEMDE ANADOLU I
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
20-Oca-15
18.30-21.05
ARKAĐK DÖNEMDE ANADOLU II
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
27-Oca-15
18.30-21.05
ANADOLU'DA RESĐM-MOZAĐK
PROF. DR. ORHAN BĐNGÖL (A.Ü)
TÜRK – ĐNGĐLĐZ KÜLTÜR DERNEĞĐ 2014 - 2015 DÖNEMĐ
ARKEOLOJĐ / SANAT TARĐHĐ SEMĐNERLERĐ
DERS PROGRAMI
ARKEOLOJĐ I
III. Devre
3-Şub-15
18.30-21.05
KLASĐK DÖNEMDE ANADOLU I
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
10-Şub-15
18.30-21.05
KLASĐK DÖNEMDE ANADOLU II
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
17-Şub-15
18.30-21.05
LYKIA / KARIA
DOÇ. DR. S. HAKAN ÖZTANER (A.Ü)
24-Şub-15
18.30-21.05
HELENĐSTĐK DÖNEMDE ANADOLU I
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
3-Mar-15
18.30-21.05
AIOLIA / IONIA
PROF. DR. ORHAN BĐNGÖL (A.Ü)
10-Mar-15
18.30-21.05
HELENĐSTĐK DÖNEMDE ANADOLU II
DOÇ. DR. ERHAN ÖZTEPE (A.Ü)
IV. Devre
17-Mar-15
18.30-21.05
BĐR KENTTEN DÜNYA ĐMPARATORLUĞUNA :
ROMA ĐMPARATORLUĞU
DOÇ.DR. S. HAKAN ÖZTANER (A.Ü)
24-Mar-14
18.30-21.05
ANTĐK DÖNEM -ROMA DÖNEMĐ MĐMARLIĞI
DOÇ.DR. S. HAKAN ÖZTANER (A.Ü)
31-Mar-15
18.30-21.05
ORTAÇAĞ ARKEOLOJĐSĐ VE SANAT TARĐHĐ
PROF. DR. SACĐT PEKAK (H.Ü)
7-Nis-15
18.30-21.05
BĐZANS I
PROF. DR. SACĐT PEKAK (H.Ü)
14-Nis-15
18.30-21.05
BĐZANS II
PROF. DR. SACĐT PEKAK (H.Ü)
28-Nis-15
18.30-21.05
SELÇUKLULAR
DOÇ. DR. NERMĐN ŞAMAN DOĞAN (H.Ü)
TÜRK – ĐNGĐLĐZ KÜLTÜR DERNEĞĐ 2014 – 2015 DÖNEMĐ
ARKEOLOJĐ / SANAT TARĐHĐ SEMĐNERLERĐ
8-Kas-14
10.30-13.15
ARKEOLOJĐ XIX
I. Devre
MODERN AVRUPANIN OLUŞUMU I
PROF. DR. NURĐ YURDUSEV (ODTÜ)
15-Kas-14
10.30-13.15
MODERN AVRUPANIN OLUŞUMU II
PROF. DR. NURĐ YURDUSEV (ODTÜ)
22-Kas-14
10.30-13.15
FRANSIZ DEVRĐMĐNĐ YENĐDEN DÜŞÜNMEK
PROF. DR. FERDAN ERGUT (ODTÜ)
29-Kas-14
10.30-13.15
AYDINLANMA DÖNEMĐNDE FELSEFE
PROF. DR. FERDAN ERGUT (ODTÜ)
6-Ara-14
10.30-13.15
I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESĐ VE OSMANLI'NIN SAVAŞA GĐRĐŞĐ
PROF. DR. ÖMER TURAN (ODTÜ)
13-Ara-14
10.30-13.15
I. DÜNYA SAVAŞI, ÇANAKKALE MUHAREBELERĐ
VE ĐNGĐLĐZ DIŞ POLĐTĐKASI
PROF. DR. NEŞE ÖZDEN (A.Ü.)
II. Devre
27.Ara.14
10.30-13.15
SARIKAMIŞ VE KANAL HAREKATLARI
PROF. DR. ÖMER TURAN (ODTÜ)
10.Oca.15
10.30-13.15
MÜBADELE: ORTAK KÜLTÜREL MĐRAS
PROF. DR. FĐLĐZ YENĐŞEHĐRLĐOĞLU (KOÇ Ü.)
17.Oca.15
10.30-13.15
SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURĐYET: SANAT
TARĐHĐ YAZIMINDA GÖZARDI EDĐLEN KADIN SANATÇILAR
DOÇ. DR. PELĐN ŞAHĐN TEKĐNALP (H.Ü.)
24.Oca.15
10.30-13.15
SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURĐYET: MĐMARĐ
DOÇ. DR. ELVAN ALTAN (ODTÜ)
31.Oca.15
10.30-13.15
YILDÖNÜMÜNDE MÜBADELE
PROF. DR. ONUR YILDIRIM (ODTÜ)
07.Şub.15
10.30-13.15
SON DÖNEM OSMANLI VE ERKEN CUMHURĐYET : OSMANLIDAN
GENÇ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐNE MÜZĐĞĐN DEĞĐŞĐMĐ
DR. ÜMĐT GÜLTEKĐN (A.Ü.)
TÜRK – ĐNGĐLĐZ KÜLTÜR DERNEĞĐ 2014 – 2015 DÖNEMĐ
ARKEOLOJĐ / SANAT TARĐHĐ SEMĐNERLERĐ
ARKEOLOJĐ XIX
III. Devre
14.Şub.15
10.30-13.15
I. DÜNYA SAVAŞI VE FELSEFE
PROF. DR. AHMET ĐNAM (ODTÜ)
28.Şub.15
10.30-13.15
ADLĐ ANTROPOLOJĐ
PROF. DR. MEHMET SAĞIR (A.Ü.)
07.Mar.15
10.30-13.15
SELÇUKLU SARAYLARI VE SARAYDAKĐ HIRĐSTĐYANLAR
DOÇ. DR. MACĐT TEKĐNALP (H. Ü.)
14.Mar.15
10.30-13.15
TÜRKĐYE'DEKĐ KÜLTÜREL MĐRASIN KORUNMASI VE RESTORASYONU
PROF. DR. SACĐT PEKAK (H.Ü.)
21.Mar.15
10.30-13.15
TARĐH YAZIMININ UZAMSALLAŞMASI: EL DEĞMEMĐŞ TARĐH
PROF. DR. ASLI YAZICI YAKIN (A.Ü.)
28.Mar.15
10.30-13.15
BATI ANADOLU, HOMEROS VE ĐLĐADA
PROF. DR. COŞKUN ÖZGÜNEL (A.Ü.)
IV. DEVRE
4-Nis-15
10.30-13.15
11-Nis-15
10.30-13.15
18-Nis-15
10.30-13.15
2-May-15
18.30-21.05
9-May-15
10.30-13.15
23-May-15
10.30-13.15
Download

Arkeoloji_Sanat_Tarihi_Ders_Programi