1
GSM Modem – Modem202.S1
GSM Modem
Modem202.S1
Kullanım Kılavuzu
[Rev_1.0_Modem202.S1
2
GSM Modem – Modem202.S1
İÇİNDEKİLER
1. GENEL ÖZELLİKLER ........................................................................................................................................................3
1.1. MODEM202.S1 ....................................................................................................................................................3
1.2. GSM Modem ......................................................................................................................................................3
1.3. Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri ...............................................................................................................................3
1.4. 88.1.1 Kullanıma Hazırlık ...................................................................................................................................4
1.5. 88.1.2 RS232 Seri Haberleşme .........................................................................................................................4
1.6. 88.1.3 Paket İçeriği ............................................................................................................................................5
1.7. 88.1.4 Donanım Garanti Şartları .....................................................................................................................5
3
GSM Modem – Modem202.S1
1.
GENEL ÖZELLİKLER
1.1. MODEM202.S1
1.2. GSM Modem
4 ayrı bant aralığında da çalışabilme imkanı sağlayan Quad Band özelliğine sahiptir.
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances Directive) direktiflerine uyumludur.
Farklı cihazların, birbiriyle kablosuz haberleşebilmesini sağlama teknolojisine sahip,
M2M ( Machine-to Machine) uygulamaları için geliştirilmiş modemdir.
Simkart yuvası ve anten soketi üzerindedir.
RS232 seri haberleşmeyi de destekleyen modem, dahili TCP / IP alt yapısını da bünyesinde
barındırmaktadır.
1.3. Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri
Giriş-Çıkış
Adet
RS232 Kanalı
1
GSM Modem
1
12Vdc Besleme
1
4
GSM Modem – Modem202.S1
1.4. Kullanıma Hazırlık
DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için
şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice okunmalıdır! Kullanma
talimatında cihazın ayar ve fonksiyonları ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, cihaza yakın bir yerde
muhafaza edilmelidir.
Cihazda herhangi bir yardımcı besleme kaynağı(UPS) bulunmamaktadır. Enerji kesintilerinden doğacak
aksaklıklardan firmamız mesul değildir
Bütün bağlantıları kontrol ettikten sonra cihaz devreye alınmalıdır.
Kullanılacak sigorta FF süper hızlı tip ve akım sınır değeri 1 A olmalıdır.
Cihaz rutubetli, titreşimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır.
Cihaz çalışma sıcaklığında çalıştırılmalıdır.
Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır.
Cihazı solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir.
Cihazı temizlerken sadece kuru bez kullanılmalıdır.
Cihaz sadece yetkili servis tarafından tamir edilmelidir.
Montaj ve elektriksel bağlantılar teknik personel tarafından kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapılmalıdır.
Bu şartların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan üretici firma ya da yetkili satıcısı
sorumlu değildir
1.5. Seri Haberleşme
5
GSM Modem – Modem202.S1
Bağlantı şemasında olduğu gibi RX–>TX, TX–>RX ve GND–>GND bağlantısı yapılmalıdır.
300,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps baudrate haberleşme hızları desteklenmektedir.
5, 6, 7 ve 8 veri bitleri yapısıyla haberleşebilirsiniz.
"Tek", "çift" ve "yok" türündeki eşlik bitleri desteklenmektedir.
1, 1,5 ve 2 stop bit desteği vardır.
PLC ürünlerde "Seri Blok" ile haberleşme parametreleri yapılandırılmaktadır.
Protokol dönüştürücü ürün ailesinde "AT+UARTSETTING=Baudrate,VeriBiti,StopBiti,Parity" olarak haberleşme
parametreleri ayarlanmaktadır. Örneğin; "AT+UARTSETTING=9600,7,1,N"
1.6. Paket İçeriği
Kullanım kılavuzu,
Cihaz konfigürasyon bilgisayar yazılımı,
Firmware güncelleme yazılımı,
USB kablosu
GSM Anten
1.7. Donanım Garanti Şartları
Mikrodev kontrol cihazları yetkili kıldığı servisle dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir sebeple
müdahale edilmemiş olması şartıyla malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süre ile garanti edilmiştir. Garanti
süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlamaktadır.
Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere firmamızın garantisi kapsamındadır.
Ürünün garanti süreci içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti sürecine eklenir.
Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ihracatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar.
Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 2 yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla
tekrarlamaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik
kazanması,
Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması
6
GSM Modem – Modem202.S1
Servis istasyonu mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi
durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
Download

GSM Modem - Mikrodev