BASIN BÜLTENĠ
1 NĠSAN 2014
VIALAND TEMA PARK YENĠ SEZON ĠÇĠN KAPILARINI
AÇTI, DÜNYANIN EĞLENCESĠ BAġLADI!
VIALAND, bu yıl tüm dünyada ses getirecek yeni ünitelerle yeni sezona
'merhaba' dedi. 3 saniyede 110 km hıza çıkarak dünyanın en fazla adrenalin
yaratan 4'üncü roller coaster'ı olan 'Nefeskesen' ile Fatih Sultan Mehmet'in
Ġstanbul'u fethini insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası' ünitelerine
yaklaĢık 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı
Dünya standartlarındaki üniteleriyle, Türkiye’de eğlence anlayışına farklı bir boyut kazandıran
VIALAND Tema Park, yeni sezona 'me rhaba ' dedi. VIALAND Ge nel Müdürü Tolga
AliĢoğlu yeni sezonda sadece Türkiye değil, dünya çapında da ses getirecek 2 yeni ünite olan
'Nefeskesen' ve 'Fatih’in Rüyası’nı da hizmete açarak, ailece eğlenmenin keyfini herkese
yaşatacaklarını söyledi.
'Ġlk 3 tema parkından biri olmayı hedefliyoruz'
Toplam 650 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen VIALAND Entegre Perakende Konsepti’nin
yaklaşık 250 Milyon doları Tema Park’ı kapsıyor. VIALAND Tema Park’ın, sadece İstanbul’un değil,
Türkiye’nin hatta bulunduğu bölgenin eğlencesine talip olduğunu belirten Tolga Alişoğlu,
“Avrupa'nın en ç ok tercih edilen ilk 3 tema parkından biri olarak bu konuda bir Türkiye markası
yarat mayı hedefliyoruz” dedi.
Roller Coaster'a 17 milyon dolarlık yatırım
VIALAND Tema Park içinde bu yıl; 110 km hıza 3 saniyede çıkan ve dünyanın en fazla
adrenalin yaratan Rolle r Coaster'larında n biri olan Ne feskesen heyecan severlerin
hizmetine girdi. 17 milyon dolarlık yatırımla açılan Nefeskesen, saatte 900 kişilik kapasiteye
sahip bulunuyor. Alişoğlu, Nefeskesen hakkında şu bilgileri verdi:
“VIALAND Tema Park’taki Nefeskesen, dünyanın en büyük roller coaster üreticisi Intamin
tarafından
üretildi.
Ünitenin
mühendislik
hesaplamaları,
malzemeleri,
işçiliği
ve
güvenlik
sistemleri, bu işe özel tanımlanmış Avrupa standartlarına uygun yapıldı. Nefeskesen’de, 660
metre burgulu ve ters dönüşlü ray hattı bulunuyor. İsviçre, Almanya, Slovakya, Liechtenstein,
ispanya dahil olmak üzere toplam 5 ülkede üretimi gerçekleştirilen, Nefeskesen aynı zamanda
adını Alman savaş pilotu Max Immelman taraf ından geliştirilen pikeden almış olan dünyaca ünlü
Immelman burgusuna da sahip.”
Nefeskesen’in bir noktasında ziyaretçilerin 4G kuvvetine maruz kaldığını da aktaran Alişoğlu, aynı
G kuvvetine sadece Formula 1 araçları ve F16 uçaklarında rastlandığını söyledi.
Ġstanbul'u yeniden fethedecek
VIALAND Tema Park’ın ses getirecek bir başka yeni ünitesi olan 'Fatih’in Rüyası' ise, Fatih
Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini, robot heykellerle birlikte ziyaretçilere canlı canlı yaşatıyor. 20
milyon dolarlık dev yatırımla açılan 'Fatih’in Rüyası'nda saatte 1000 kişi İstanbul'u yeniden
fethediyor.
4 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan 'Fatih’in Rüyası'nda 1000 metreküp su ve gerçek
boyutta 146 adet insanımsı robot kullanıldığını belirten Alişoğlu, "Ünite içinde ayrıca 8 adet
hareketli dekor, 14 metre uzunlukta ve 9 metre yükseklikte 2 adet gemi, 12 metre uzunlukta
suya inen gemi dekoru da mevcut " diyor. Müzikleri Can Atilla tara fından bestele nen ünitede
Fatih’in konuşmaları ise Burak Se rge n seslendiriliyor.
Tek biletle sınırsız eğlence
120 bin metrekarelik alanda kurulu olan VIALAND Tema Park’ta 30 eğlence ünitesi bulunuyor.
Aynı anda 15 bin kiĢilik kapasiteye sahip Tema Park, 7’den 77’ye her yaşa sınırsız eğlence
sunuyor. VIALAND Tema Park’ın; farklı seçeneklerde eğlence imkanı tanıdığını aktaran Tolga
Alişoğlu, isteyen herkesin tek biletle tüm ünitelerden sınırsız faydalanabildiğini anlattı. Bu yıl
uyguladıkları bilet satışındaki erken rezervasyon sisteminin büyük ilgi gördüğünü söyleyen
Alişoğlu, şu bilgileri verdi: “Erken rezervasyon kampanyası ile yaklaşık 1 ay içinde 65 bin adetlik
bilet ve VIALAND Kart satışı yapıldı. Yoğun ilgi nedeniyle satışlarımız 30 Haziran’a kadar devam
edecek.”
9 Emmy ödüllü Süngerbob VIALAND’de
Grup, çocuk ve bireysel kart seçenekleri olan VIALAND Kart ile sezon boyu sınırsız giriş, sınırsız
eğlence hizmeti verdiklerini de belirten Alişoğlu, yeni sezonda çocuklarla buluşacak olan dünyaca
ünlü çizgi karakterler hakkında ise şöyle konuştu: “Çocuklar kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle
takip edilen SüngerBob’un denizaltı macerası da yeni sezonda VIALAND Tema Park’ta olacak. En
iyi animasyon, en iyi ses düzenlemesi gibi birçok alanda 9 Emmy ödülü sahibi Süngerbob’un 4
boyutlu simulasyon gösterisi, uluslararası 26 farklı ödüle de sahip. Bir diğer eğlence ünitemiz de
tamamen çocuklara yönelik Kaşif Dora olacak. Dünyada anaokulu çağındaki çocukların en çok ilgi
gösterdiği karakterlerden olan Kaşif Kız Dora ile 4 boyutlu sinema keyfi yaĢayacak ola n
çocuklar, KaĢif Dora ile eğitici bir maceraya ç ıkacaklar. "
Bruce Airhead’in balon Ģovunu getirdi
Dünya çapında büyük bir üne kavuşmuş ve tüm yaş gruplarından hayran kitlesine sahip Bruce
Airhead’de sezon boyunca VIALAND Tema Park’ta yapacağı gösterilerle ilgi odağı olacak. Dev bir
şişme balonla yaptığı büyüleyici şovlarla Bruce Airhead, VIALAND Tema Park’la ilk kez Türkiye’ye
geldi.
Kaptan Gaga önce hikaye kitabı sonra çizgi film oluyor
Bünyesinde kendi karakterlerini yaratan bir kreatif ekip de bulunduran VIALAND kendi hikayesini
yarat maya
hazırlanıyor.
VIALAND'ın
maskot ları olan
Ka ptan
Gaga,
Vega
ve
Apostrof
karakterleri bu yıl hikaye kitapları ile canlanıyor. Karakterlerin çizgi filmleri de yakında çocuklarla
buluşacak. VIALAND Tema Park'taki ünitelerin sahne dekorları, makyajları Türk sanatçılar
tarafından geliştirildi.
Eğlence dünyasını erken rezervasyonla tanıĢtırdı
VIALAND Tema Park, biletlerin online dahil birçok kanal üzerinden satışının gerçekleştirildiği yeni
bilet satış ve sadakat sistemini, yeni internet sitesi 'www.via land.com' ile hayata geçirdi.
VIALAND, söz konusu yenilikleri Türkiye'nin önde gelen akıllı biletleme sistemleri üreticisi Asis
Te knoloji ġirketi ile yaptığı işbirliğiyle eğlence dünyasını erken rezervasyonla tanıştırdı. Binlerce
kişi daha uygun fiyatla eğlenme şansını yakaladı.
Ġstanbul'a gelen turisti % 15 artıracak
Tema Park’ın yanı sıra içinde AVM de bulunan VIALAND’de ziyaretçi sayısının bu yıl 30 milyona
ulaşacağını belirten Tolga Alişoğlu, "AVM ve Tema Park toplam ziyaretçi sayımızı iki katına
çıkarmış olacağız. Yabancı ziyaretçi hedefimiz ise, bu yıl için 4.5 milyon kişi. Yani İstanbul'a gelen
her iki turistten birine talibiz. Yabancı misafirlerimizin yüzde 80'i Ortadoğu, yüzde 20'si ise Rusya
ve Balkan ülkelerinden gelecek. İstanbul'a gelen turist sayısını orta vadede yüzde 15 artırmayı
planlıyoruz" dedi.
BĠLGĠ NOTU
VIALAND TEMA PARK ERKEN REZERVASYON VE BĠLET FĠYATLARI
Güncel Bilet F iyatları
30 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ FİYATLAR
Hafta İçi
Hafta Sonu/Tatil Günleri
Tam
55 TL
65 TL
Çocuk
50 TL
55 TL
60+
50 TL
55 TL
Aile (4 kişi)
192 TL
216 TL
Aile (5 kişi)
235 TL
265 TL
Nefeskesen hakkında













12 milyon Euro’luk yatırım yapıldı.
3 saniyede 110 kilometre hıza çıkıyor.
Dünyanın en büyük roller coaster üreticisi Intamin tarafından üretildi. Bu üniteni n
imalatçısı dünyadaki en yüksek ve en hızlı roller coasterını yapmış isvçreli firmadır.
Ünitenin mühendislik hesaplamaları, malzemeleri, işçiliği ve güvenlik sistemleri bu işe özel
tanımlanmış avrupa standartlarına uygun yapılmıştır.
Ünite 5 farklı ülkede üretilmiştir. Almanya, İsviçre, Slovakya, İspanya, Liechtenstein.
Kurulumundan sonra yapılan güvenlik testlerinden başarıyla geçerek kullanıma açılmıştır.
Üretici süpervizörlerinden özel eğitim almış operatörler ve teknik personel, ünitenin her
gün bakımını yapıp kontolünü sağlayarak standartlara ve direktifler uygun olarak
çalıştırmaktadır.
Tüm güvenlik sertifikaları tamamlanmış olup yalnızca Türkiye’den değil, online olarak da
üreticiler tarafından ünite güvenliği takip edilmektedir.
Her bir tren 16 kişilik. 2 tren aynı anda çalışarak tek turda toplamda 32 kişi kapasiteli
Saatte 1000 kişi kapasiteli.
İstasyondan yüksekliği 50 metre, parkın Şelale bölümünden yüksekliği ise 70 metre.
CNN International haberine göre en iyi 4. Roller Coaster’ı seçildi.
660 metre burgulu ters dönüşlü ray hattına sahip.
Dünyaca ünlü Immelman burgusuna sahip; Alman savaş pilot Max. Immelman taraf ından
geliştirilen pikedir.



(+) ve (-) G kuvvetleri; Nefeskesen’de ziyaretçilerin maruz kaldığı kuvvet 4G. Burada - G
kuvveti yaşanıyor. Negatif G, pozitif G'nin aksi istikamette (ayaklardan başa doğru) etki
eden G kuvvetidir.
Aynı G kuvvetine sadece F1 araçları ile F16 uçaklarda rastlanır.
Tur süresi yaklaşık 1 dakika.
Fatih’in Rüyası hakkında















20 milyon dolarlık yatırım.
4 bin m2 lik alana kurulu.
İstanbul’un fethinin animatronic (insansı) robotlarla canlandırıldığı bir ünite.
Dünyanın en iyi insansı robotlarını üreten Heimotion firması tarafından üretildi.
Rayları, Intamin tarafından üretildi.
Toplam 146 adet insansı robot (57 adet hareketli gerçek boyutlu, 81adet statik gerçek
boyutlu robot).
8 adet hareketli dekor (2 adet mancınık, vinçler makaralar, demir erit me ocağı vb
dekorlar).
14 metre uzunlukta 9 metre yükseklikte, 8 metre uzunlukta 7 metre yükseklikte 2 adet
gemi bulunuyor.
4 metre genişlikte batmış görünümde sandal, 2 adet gerçek boyutlarda 3-4 hareketli at
figürü.
12 metre uzunlukta suya inen gemi dekoru.
1 adet hava atışlı dev (Şahi topu) top dekoru.
Ünitenin içinde 1000 metreküp su.
Müzikleri özel olarak Can Atilla tarafından bestelendi.
Fatih’in konuşmaları Burak Sergen tarafından seslendirildi.
Sahne dekorları, makyajlar Türk sanatçıları tarafından geliştirildi, VIALAND illustratörler ve
kreatif ekip destekledi.
Download

VIALAND TEMA PARK YENĠ SEZON ĠÇĠN KAPILARINI AÇTI