Uluslararası Hukuki İşbirliği Alman Vakfı (IRZ) ve Uluslararası Hukuki İşbirliği Merkezi (CILC) tarafından ortaklaşa yürütülen “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme projesi,
Türk yargı sisteminin medya ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve sistematik hale getirmeyi hedeflemektedir.
Bu doğrultuda, yargı kurumları bünyesinde kurulmuş
olan basın sözcülüğü sisteminin ülke çapında etkin
hale getirilmesi planlanmaktadır. Basın sözcülüğünün
görev ve yükümlülükleri konusunda Avrupa Birliği üye
ülkelerinden uzmanlar projeye katılım sağlayacaklardır. Bu çalışmaların temel hedefi, yargı organları tarafından yürütülmekte olan dava ve soruşturmalar hakkında, bilgi alma hakkı çerçevesinde, medyaya hızlı ve
güvenilir bilgi akışının sağlanmasıdır.
Medya mensuplarının, yargısal faaliyetlerin kendine
özgü özellikleri ve hassasiyetleri noktasında bilgilendirilerek, çalışmalarında bu özellikleri ve hassasiyetleri
göz önünde bulundurmaları çalışmanın diğer yönünü
teşkil etmektedir. Proje kapsamında, Alman ve Hollandalı hâkim, savcı ve gazeteciler, Türk meslektaşları
ile tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşarak, farklı ilgi
alanlarına sahip olmalarına rağmen mutabakata dayalı bir işbirliği için gerekli mekanizmaları bulma fırsatı
yakalayacaklardır. Proje amacına ulaştığında, adli makamlarca yapılan bilgilendirme sayesinde vatandaşlar
bir yandan doğru bilgiye daha hızlı ulaşma imkânı bulacaklar, diğer yandan ise yetkin medya mensuplarının
sunumu sayesinde yargısal olayları daha kolay anlayabileceklerdir.
Proje Bileşenleri
Bileşen 1: Adli Basın Sözcülüğünün kurulması
Bileşen 2: Temel hakların korunması açısından bağımsız medya ve yargı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
This is a Twinning partnership among Germany, Netherlands and Turkey.
Bu eşleşme ortaklığı Almanya, Hollanda ve Türkiye arasında gerçekleşmektedir.
Proje Takımı
Proje Lideri - Yararlanıcı Ülke
Akın Çakın, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire
Başkanı – Adalet Bakanlığı
Proje Lideri - Üye Ülke
Gerhard Jarosch, Başsavcı Vekili, Uluslararası
Hukuki İşbirliği Alman Vakfı (IRZ)
İkincil Proje Lideri - Üye Ülke
Abdeljalil Taktak, Uluslararası Hukuki İşbirliği
Merkezi (CILC)
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (RTA)
Günther Feld, Başsavcı
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili
İsmail Aksel, Hakim
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Asistanı
Burcu Yenice
Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Dil Asistanı
Banu Levent
Daha fazla bilgi için:
Adalet Bakanlığı Ek Binası - Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No: 34/B
06520 Söğütözü/Ankara Türkiye
Tel: 0090 312 218 72 43 - 0090 312 218 72 23
Faks: 0090 312 219 52 95
The aim of the EU Twinning Project on “Improved Relations between Mass Media and Judiciary”, jointly
implemented by German Foundation for International
Legal Cooperation (IRZ) and Center for International Legal Cooperation (CILC), is to systematize and
strengthen relations between the Turkish Judicial System and the media. In accordance with this aim, the
media spokesmanship system established within the
judicial institutions is intended to operate in an efficient manner throughout the country. Experts from
the EU Member States will contribute to the project
regarding the responsibilities and duties of the media
spokesmanship. The main objective of these activities
is to provide media with quick and accurate information flow regarding the cases and investigations conducted by judicial bodies within the scope of the right
to demand information.
Another aim of the activities is to acquaint media members with the hallmarks and sensitiveness of the judicial
activities, and thus, to ensure that they take account of
these hallmarks and sensitiveness in their work. German and Dutch judges, prosecutors and journalists will
exchange experiences with their Turkish colleagues.
In this way, they will have the opportunity to uncover
mechanisms required for a consensus-based cooperation despite their differing scope of interest.
Once the project has achieved its goal, on the one hand
citizens will be able to reach accurate information
faster thanks to the information provided by judicial
authorities, and on the other hand they will be able to
understand the matters relating to the judiciary easily
thanks to the presentations by competent media members.
Project Components
Component 1: Establishment of Judicial Media Spokesmanship
ThisisisaaTwinning
Twinningpartnership
partnershipamong
amongGermany,
Germany,Netherlands
Netherlands and
and Turkey.
Turkey.
This
Bueşleşme
eşleşmeortaklığı
ortaklığıAlmanya,
Almanya,Hollanda
Hollandave
veTürkiye
Türkiyearasında
arasındagerçekleşmektedir.
gerçekleşmektedir.
Bu
Component 2:Strengthening relations between independent media and the judiciary in terms of protecting
fundamental rights
Project Team
Project Leader – Beneficiary Country
Akın Çakın, Department of Strategic Development,
Head of Department– Ministry of Justice
Project Leader - Member State
Gerhard Jarosch, Deputy Chief Prosecutor, German
Foundation for International Legal Cooperation (IRZ)
Junior Project Leader – Member State
Abdeljalil Taktak, Center for International Legal
Cooperation (CILC)
Resident Twinning Adviser (RTA)
Günther Feld, Senior Public Prosecutor
Resident Twinning Adviser Counterpart
İsmail Aksel, Judge
Resident Twinning Adviser Assistant
Burcu Yenice
Language Assistant
Banu Levent
For further information:
The Ministry of Justice - Annex Building,
Department for Strategy Development,
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No: 34/B 06520
Söğütözü/Ankara/Turkey
Tel: 0090 312 218 72 43 - 0090 312 218 72 23
Fax: 0090 312 219 52 95
Download

Proje Takımı Proje Bileşenleri