EĞİTİM DUYURUSU
WEST
Atık Su Arıtma Tesisi Modellemesine Giriş
“WEST - Atık su Arıtma Tesisi Modellemesine Giriş” eğitimi, 2 gün sürecek olan
uygulamalı bir eğitimdir. Bu eğitimle, biyolojik arıtma tesislerinin modellenmesi en
temel yönleriyle ele alınacaktır. Katılımcılara WEST modelleme simülasyonu
konusunda kapsamlı bir eğitim imkanı sunulmaktadır.
Atık su arıtma tesislerinin modellenmesi, akademik çalışma yürüten uzmanlar,
tasarım alternatifi geliştirmek isteyen dizayn mühendisleri, tesis işletmesinde
optimizasyon (ör. Arıtma performansını arttırma, maliyet azaltma) uygulamak
isteyen işletmeciler tarafından tercih edilen ideal bir modelleme yazılımıdır.
WEST kullanıcı dostu ara yüzüyle, hem yeni kullanıcılara hem de WEST konusunda
deneyim sahibi uzmanların kullanımına uygundur. Uncertainity analysis, parameter
estimation gibi öne çıkan uygulamalarıyla da, bu alanda en detaylı analizleri
gerçekleştirmek için de yeterli kapasitesi olduğunu göstermektedir.
EĞİTİM İÇERİĞİ




WEST grafiksel kullanıcı ara yüzüne (GUI) giriş
Model kurulması (tesis planı)
Temel uygulamalar: dinamik simülasyon
- objective evaluation
Uygulamalı örnekler
- kontrol döngüsü oluşturma
- biyolojik fosfor giderimi
- çamur arıtılması
TARİH VE ZAMAN
2-3 Nisan 2015
Saat: 09:00 - 16:30
ÜCRET VE İNDİRİMLER
Eğitim ücreti: 1,000.00 TL + KDV
İndirimler:



%10 geçerli Teknik Destek Anlaşması
(SMA) olması durumunda
%20 aynı yıl içinde alınan 2.ve sonraki
eğitimler için
%50 lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için
AŞAĞIDAKİLER EĞİTİME DAHİLDİR
 Eğitim dokümanları
 Gerekli tüm yazılımların kurulu olduğu
PC’lere erişim
 En son MIKE by DHI sürümü
 Öğle yemeği ve çay-kahve servisleri
 Uluslararası geçerliliği olan Katılım
Sertifikası
 Eğitim sonrası kullanım için 1 aylık
deneme lisansı
DİL
Eğitim dili ve dokümanlar İngilizce’dir.
Eğitim sırasında Türkçe’ye çeviri yapılacaktır.
YER
HEDEF KİTLE VE ÖN KOŞULLAR
Atık su arıtımı alanıyla ilgilenen her seviyeden uzmanlar (tasarım, işletim, proses
optimizasyonu vb.), akademik çalışmaları kapsamında ilgilenen uzmanlar ve karar
mercilerini eğitimimize bekliyoruz.
Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), ODTÜ
Teknokent, Ankara
KAYIT VE EK BİLGİ
25 Mart 2015 Çarşamba, kayıt yaptırmak için
son gündür. Eğitimin düzenlenmesi için belli
sayıda katılımcıya ulaşılması gerekmektedir.
Lütfen kayıt için aşağıdaki e-mail adresi
üzerinden bizimle iletişime geçiniz:
© DHI
Fercan Erözbek
[email protected]
EĞİTİM DUYURUSU
İLGİLİ EĞİTİMLER



'WEST - İleri seviyede Atık su Arıtma tesisi modellemesi
'WEST - Model kütüphanesi ve özelleştirilmesi
‘Entegre Kentsel Su Yönetimi - Şehir şebekesinde su kalitesi
modellemesi'
EĞİTMEN BİLGİSİ
Enrico Remigi
Dr Enrico Remigi, DHI’nin Çevre mühendisliği
uzmanlarındandır. Atık su arıtma modellemesi ve
teknik destek verilmesi konularında
çalışmaktadır. Dr. Remigi WEST yazılım
geliştirme ekibinde yer almakta ve hem proje
çözümü hem de eğitim sunma anlamında uzun
süreli deneyime sahiptir.
MSc, Environmental and Sanitary Engineering, Politecnico di
Milano, İtalya ve IFA-Tulln, Avusturya
PhD, Environmental Engineering, Politecnico di Milano;
Post Doc, University of kwaZulu-Natal, Güney Afrika.
WEST ile hazırlanmış bir tesis taslağı, anaerobik çürüme üniteli
© DHI
Dinamik simülasyondan elde edilen grafiksel çıktı © DHI
THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY ihtiyaç ve sorunlara uyumlu şekilde tasarlanmış ve kapasite geliştirme paketlerinden
oluşan eğitimler sunmaktadır. Eğitimlerimiz standart ve/veya özel eğitim olarak sunulmaktadır
MIKE by DHI eğitimleri pratik becerilere, uygulamalı egzersizlere ve yazılımı en iyi şekilde nasıl
öğrenmeniz gerektiğine odaklanır.
Tematik kurslar tarım ve su ürünleri, enerji, iklim değişikliği, taşkın, kıyı ve liman, yüzey ve yeraltı suyu,
şehir suyu, sanayi, çevre ve ekosistemler, ürün güvenliği ve çevresel risk gibi mevcut alanlarda tüm iş
süreçleri için kavramları, uygulamaları ve karar destek ilkelerini uygulamaya olanak verir.
© DHI/ Photo: iStock © shilh
MIKE CUSTOMISED by DHI eğitimleri karar destek sistemlerini oluşturmada MIKE CUSTOMISED
aracının yeteneğini anlamanıza olanak sağlar.
DHI Türkiye
Merkez Ofis:
Tepe Prime C-Blok No:122
ARGE Ofisi:
Gümüş Blok Kat:1 No:9A
Teknokent ODTÜ
Eğitmenlerimiz kendi alanlarında uzman olan uluslararası tecrübeye sahip yetkin kişilerden
oluşmaktadır.
Çankaya/ANKARA
İletişim: Fercan Erözbek
Tel: +90 546 900 0383
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.dhigroup.com
www.theacademybydhi.com
Tel: + 90 312 220 07 06
Fax: + 90 312 220 07 89
COURSE DESCRIPTION
WEST
Introduction to the modelling of wastewater treatment plants
The two-day, hands-on course gives you an overview of the aspects to be
addressed when working with modelling biological wastewater treatment plants
(WWTP). The course provides you with a comprehensive training in the WEST
modelling simulator.
WWTP modelling is essential for scientists and practitioners who work with
exploring design alternatives, optimising plant operations (eg to improve
performance and reduce cost), implementing control strategies, etc. WWTP
modelling is also an ideal learning tool that may be used (eg by plant operators) to
investigate the complex process dynamics and interactions that characterise a
modern WWTP.
WEST is an extremely user-friendly software tool that combines advanced
modelling features such as objective evaluation and uncertainty analysis with
extraordinary performance, full flexibility and openness.
COURSE TOPICS




Introduction to the WEST Graphical User Interface
Model configuration (plant layout)
Base experiment type: dynamic simulation
- objective evaluation
Hand-on exercises
- control loops
- biological P-removal
- sludge treatment
TARGET GROUP AND PREREQUISITES
Professionals working at all levels of WWTP engineering (i.e. design, operation,
process optimisation and management); academics involved in wastewater
engineering (at under– and post-graduate level); decision and policy makers.
© DHI
It is an advantage, but no condition, that you are familiar with the activated sludge
modelling (ASM) concept and design/operation of WWTP.
DATE AND TIME
April 2-3, 2015
Courses start at 09:00 and finish at 16:30
FEES AND DISCOUNTS
Standard price: 1,000.00 TRY + VAT
Discounts:



10% with valid Service Maintenance
Agreement on MIKE by DHI product
20% for participation to 2nd and more
courses in a year
50% for BSc, MSc and PhD students
THIS IS INCLUDED
 Training material
 Access to PC with all software required
 Latest MIKE by DHI demo version
 Lunch and refreshments
 Training Certificate
 1 month of evaluation license
LANGUAGE
Lectures and training material are in English.
There will be interpretation to Turkish.
LOCATION AND VENUE
Middle East Technical University,
Ankara - Turkey
REGISTRATION AND FURTHER
INFORMATION
Deadline for registration is 25th March 2015.
A minimum of trainees is required for the
course to proceed.
Contact: Fercan Erözbek
+90 546 900 383
[email protected]
www.theacademybydhi.com
COURSE DESCRIPTION
RELATED COURSES



'WEST - Advanced modelling of wastewater treatment
plants'
'WEST - The model library and how to customise'
'INTEGRATED URBAN WATER SYSTEMS (IUWS) Integrated modelling of water quality in urban areas'
COURSE INSTRUCTOR
Enrico Remigi
Dr Enrico Remigi is an environmental engineer
at DHI. He is responsible for model
implementation and technical support in
wastewater modelling. Enrico is a member of
the WEST development team and has extensive
experience in WEST modelling projects and
training.
MSc, Environmental and Sanitary Engineering, Politecnico di
Milano, Italy, and IFA-Tulln, Austria;
PhD, Environmental Engineering, Politecnico di Milano;
Post Doc, University of kwaZulu-Natal, South Africa.
WEST layout for a MLE configuration with anaerobic digestion
of the sludge © DHI
Example of graphical output for a dynamic simulation © DHI
THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY offers a palette of courses and capacity building packages designed to fit your needs
and challenges. Our training courses are offered as standard and/or as tailored training.
MIKE by DHI courses focus on practical skills, hands-on exercises and on teaching you how to get the
most out of your software.
Thematic courses allow you to apply concepts, applications and decision support principles to the
entire business process within current areas such as aquaculture & agriculture, energy, climate change,
flooding, coast & marine, surface & groundwater, urban water, industry, environment & ecosystems,
product safety & environmental risk, etc.
© DHI/ Photo: iStock © shilh
MIKE CUSTOMISED by DHI courses enable you to understand the power of the MIKE CUSTOMISED
tools for building decision support systems.
Our trainers are experienced professionals, many of whom are recognised international experts in their
fields. The consistent use of highly skilled trainers guarantees the quality of THE ACADEMY courses.
Contact: Fercan Erözbek
+90 546 900 0383 - [email protected]
DHI Turkey
Main office:
Tepe Prime, C-122
RD Office:
METU Technopark Twin Buildings No.29/9A
Çankaya-ANKARA
+90 312 220 0706 Telephone
+90 312 220 0789 Telefax
[email protected]
www.dhigroup.com
www.theacademybydhi.com
Download

Atık Su Arıtma Tesisi Modellemesine Giriş