NADER GHAZANFARİ
E-posta: [email protected]
Tel: 0 533 714 77 07
Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü 34380 Şişli, İstanbul
Araştırma Konuları
Kuantum gazlar: Bose - Einstein yoğuşmasında girdaplar, Etkileşen ultrasoğuk atomlar, İki boyutlu elektron sistemleri: Kuantum Hall etkisi, Graphene,
Düşük sıcaklık fiziği: Süperiletkenlik ve Süperakışkanlık, Ultrasoğuk atomlarda analog ve benzetim sistemleri: Kuantum Hall etkisi ve analog graviti.
Eğitim Bilgileri
Derece
Bitiş Yılı
Üniversite
Danışman
Doktora
2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans
2006
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans
2001
Urmiye Üniversitesi
Doç. Dr. M. Özgür Oktel
Prof. Dr. Altuğ Özpineci
Tezin Adı
Rapidly Rotating Ultracold Atoms in Harmonic Traps
Prof. Dr. Hüsnü Özkan
Effects of Nb2O5 on the formation and properties of
Prof. Dr. Nizami Hasanlı
the Bi-based superconductors
Akademik / Mesleki Deneyim
Başlangıç Yılı
Bitiş Yılı
Kurum / Kuruluş, Görevi veya Ünvanı
2014
Halen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr.
2013
2014
İstanbul Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırmacı
2012
2013
Koç Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırmacı
2011
2012
Bilkent Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırmacı
Burs ve Ödül Bilgileri
Yıl
Alınan Kurum, Burs veya Ödül Bilgileri
2013 - 2014
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Proje Adı: İki Boyutlu Düşük Sıcaklık Topolojik Yalıtkanlarının Yüksek Manyetik Alanlarda Elektriksel
Karakterizasyonu, Proje no: TBAG: 112T264)
2011 - 2013
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Proje Adı: Optik Örgüde Ultrasoğuk Atomlar: Benzetim ve Bilişim için Kuantum Fazları)
2006 - 2007
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Proje Adı: Nano Parçacıkların, Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Oluşumu ve Özellikleri Üzerine Etkisi)
2007 - 2011
Tübitak Bursu - Bursiyer - (Yabancı uyruklular için doktora bursu)
Akademik Beceriler
Bildiği Diller : Azerbaycan Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Farsça
Yayınlar
1
N. Ghazanfari, O. E. Mustecaplioglu, Acoustic Superradiance from an Optical Superradiance Induced Vortex in a Bose - Einstein Condensate,
Physical Review A, 89, 043619 (2014).
2
N. Ghazanfari, A. Keles, M. O. Oktel, Vortex Lattices in Dipolar Two Component Bose-Einstein Condensates, Physical Review A, 89, 025601
(2014).
3
N. Ghazanfari, M. O. Oktel, Rapdily Rotating Fermions in Anisotropic Trap, European Journal of Physics D, 59, 435-441 (2010).
4
H. Sozeri, N. Ghazanfari, The Synthesis of Nanocrystalline YIG in an Ammonium Nitrate Melt, Materials Chemistry and Physics, 113, 977-981
(2009).
5
N. Ghazanfari, A. Kilic, A. Gencer, H. Ozkan, Effects of Nb2O5 Addition on Superconducting Properties of BSCCO, Solid State Communications,
144, 210-214 (2007).
6
H. Sozeri, N. Ghazanfari, Husnu Ozkan, Ahmet Kilic, Enhancement in the high-phase of BSCCO superconductors by Nb addition, Superconductor
Science and Technology, 20, 522-528 (2007).
7
H. Sozeri, H. Ozkan, N. Ghazanfari, Properties of YBCO superconductors prepared by ammonium nitrate and solid-state reaction methods, Journal
of Alloys and compounds, 428, 1-7 (2007).
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler
1
N. Ghazanfari, A. Kılıc, S. Özcan, A. Gencer, H. Özkan, Preperation of Nanoscale Magnetite (Fe3O4) and Its Influence on Bulk Superconducting
BSCCO, International Conference on Superlattıces Nanostructures and Nano Devices, (2006).
2
H. Sözeri, H. Özkan, N. Ghazanfari, Properties of YBCO Superconductor Prepared by Amoniun nitrate Melt and Solid State Reaction Method,
International Conference on Superlattıces Nanostructures and Nano Devices, (2006).
3
U. Topal, H. I. Balkan, H. Özkan, N. Ghazanfari, Magnetic Properties of Co Doped TiO2 Synthesized with Two Different Methods, International
Conference on Superlattices Nanostructures and Nano Devices, (2006).
4
U. Topal, H. Balkan, H. Özkan, N. Ghazanfari, Evolution of Magnetic and structural Properties of TiO2 Rutile with Co Doping, International
Conference on Superlattices Nanostructures and Nano Devices, (2006).
Katıldığı / Düzenlediği Toplantılar, Yaz / Kış Okulları
Kitap Yazarlığı / Kitapta Bölüm Yazarlığı
Yıl
Kitap Bilgisi
Yurtiçi / Yurtdışı Projeler
Yıl
Proje Bilgisi
Tez Danışmanlık Bilgileri
Bitiş Yılı
Derece
Danışmanlık Türü
Tez Bilgisi
Download

Nader Ghazanfari