ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Ezgi TAYLAN KOPARAN
Doğum Tarihi: 01.07.1979
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Fizik Öğretmenliği
Fizik
Fizik
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yıl
1999
2003
2012
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 Süperiletken Sisteminin Üretimi, Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin
İncelenmesi
Prof. Dr. Veysel KUZUCU ve Prof. Dr. Ekrem YANMAZ
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Farklı Altlıklar Üzerine Çökeltilmiş Ferromanyetik Çivileme Merkezleri Taşıyan MgB 2 İnce
Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Prof. Dr. Ekrem YANMAZ
Görevler:
Görev
Unvanı
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Görev Yeri
Pamukkale Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yıl
2000-2006
2006-2013
2013-2013
2013-…….
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler:
Araştırmacı: Külçe MgB2 Süperiletkenlerinde Akı Çivileme Merkezlerinin Sayısının
Arttırılmasında Motor Yağının Karbon Kaynağı Olarak Kullanılması, Karadeniz
Teknik Üniversitesi BAP-03 Projesi, 12 ay, Proje No: 13182, Başlama: 20.03.2014.
Yürütücü: Bi-2212 eklenmesiyle külçe MgB2 süperiletkenlerinin üretimi ve yapısal, fiziksel
özelliklerinin MAGLEV uygulamaları için araştırılması, Bülent Ecevit Üniversitesi
BAP Projesi, 24 ay, Proje No: 2013-76962555-03, Başlama: 15.12.2013.
Araştırmacı: Farklı Geometri ve Boyutta Üretilen C 4H6O5 Katkılı ve Katkısız MgB2
Süperiletkeninin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin Elektromanyetik
Uygulamalar İçin Araştırılması, TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek Projesi, 12 ay, Proje
No: 113T008, Başlama: 15.05.2013.
Araştırmacı: Ferromanyetik Yapay Çivileme Merkezleri Taşıyan MgB2 İnce Filmlerin
Üretimi ve Karakterizasyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 24 ay,
Proje No: 2010.111.001.2 (1076), Başlama: 01.04.2011.
Araştırmacı: Nano Kristalik Nd-Fe-B Mıknatısların Üretimi ve Mıknatıslık Özelliklerinin
Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Projesi, 36 ay, Proje No:
2008.111.01.3 (723), Başlama: 15.04.2009, Bitiş: 14.05.2013.
Araştırmacı: Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ (x=0.0, 0.1,0.3, 0.5, 0.7, 1.0) ve Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 (x=
0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminin Elektriksel ve
Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi, 24 ay,
Proje No:2004 FEF 003, 2004-Ağustos 2006.
Araştırmacı: YBCO (Y123) ve BSCCO (Bi2212) Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sisteminde
Sırasıyla Gd ve Ce Dopinginin Etkisinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi BAP
Projesi, 24 ay, Proje No: 2001 FEF 013, 2001-Mayıs 2003.
İdari Görevler:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ödüller:
Yurt dışı doktora araştırma bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, 4 ay, 2010.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Lisans
Fizik-I
Fizik-II
Kuantum Fiziği
İstatistik
Bilgisayar-I
Bilgisayar-II
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. B. Savaskan, E. Taylan Koparan, S. Celik, K. Ozturk, and E. Yanmaz, “Investigation
on the Levitation Force Behaviour of Malic Acid Added Bulk MgB 2 Superconductors”,
Physica C, Accepted on 20 April 2014.
A2. E. Taylan Koparan, A. Surdu, K. Kızılkaya, A.Sidorenko, E.Yanmaz, “Pinning
enhancement in MgB2 superconducting thin films by magnetic nanoparticles of
Fe2O3”, Bulletin of Material Science, 36, 6 (2013) 961-966.
A3. E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz,
“Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by exsitu Annealing Process”, J. Supercond. Nov. Magn., 26, 2 (2013) 267-271.
A4. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, “Investigation of the Upper
Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB 2 Thin Film”, J. Supercond. Nov.
Magn., 25, 7 (2012) 2235-2238.
A5. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Awawdeh, A. Sidorenko, E. Yanmaz, “Artificial
Pinning Centers on MgB2 Superconducting Thin Films Coated by FeO Nanoparticles”,
J. Supercond. Nov. Magn., 25, 6 (2012) 1761-1767.
A6. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, “Artificial pinning centers
created by Fe2O3 coating on MgB2 thin films”, Physica C, 473 (2012) 1-5.
A7. Andrei E. Surdu, Hassan H. Hamdeh, I. A. Al-Omari, David J. Sellmyer, Alexei V.
Socrovisciuc, Andrei A. Prepelita, Ezgi T. Koparan, Ekrem Yanmaz, Valery V.
Ryazanov, Horst Hahn and Anatolie S. Sidorenko, “Enhancement of the critical
current density in FeO-coated MgB2 thin films at high magnetic fields”, Beilstein
Journal of Nanotechnology, 2 (2011) 809–813.
A8. T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Basoglu, E. Yanmaz, "The Magnetic and Structural
Properties of SiC-Doped MgB2 Bulks Prepared by the Standard Ceramic
Processing",J Supercond Nov Magn, 24, 1-2 (2011) 495–497.
A9. E. Yanmaz, B. Savaskan, M. Basoglu, E. Taylan Koparan, N.R. Dilley, C.R.M.
Grovenor, "Complete flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors
prepared by mechanical alloying", Journal of Alloys and Compounds,480, 2 (2009)
203–207.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. B. Savaşkan, E.T. Koparan, S. Çelik, K. Öztürk, V. Kapucu, and E. Yanmaz, “Vertical
and lateral magnetic levitation properties of malic acid added bulk MgB2
superconductors”, 7th Asian Conference on Applied Superconductivity and
Cryogenics (ACASC 2013), 23-25 October 2013, Cappadocia, TURKEY.
B2. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko,
E. Yanmaz, “Magnetoresistance
Properties
of
MgB2
Thin
Film”,
14th
International
Materials
Symposium(IMSP’2012), 10-12 October 2012, Pamukkale University, Denizli,
TURKEY.
B3. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, “Investigation of the Upper
Critical Magnetic Field and Activation Energy in MgB2 Thin Film”, III. International
Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2012), 29 April-04 May
2012, Kumburgaz, İstanbul, TURKEY.
B4. E. Taylan Koparan, A. Öztürk, T. Bayazıt, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz,
“Properties of MgB2 Thin Films Deposited on Different Substrates Prepared by exsitu Annealing Process”, III. International Conference on Superconductivity and
Magnetism (ICSM2012), 29 April-04 May 2012, Kumburgaz, İstanbul, TURKEY.
B5. E. Taylan Koparan, A. Surdu, A. Sidorenko, E. Yanmaz, “FeO Coated on MgB2
Superconducting Thin Films to Create Artificial Pinning Centers”, 17th International
Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011,
İstanbul, TURKEY.
B6. Surdu,A., Mikhailov, M., Pokhila, A., Sivakov, A., Awawdeh, A., Smyslov, V.,
Yakunin, V., Covileac, M., Jabinschi, N., Taylan Koparan, E., and Sidorenko, A., “I-V
Characteristics of MgB2 Microbridges”, 5th International Conference on Materials
Science and Condensed Matter Physics and Symposium “Electrical Methods of
Materials Treatment” in memoriam of Acad. Boris Lazarenko (1910-1979), 13-17
September, 2010, Chisinau, MOLDOVA.
B7. E.Taylan Koparan, E. Yanmaz, "Fabrication of MgB2 thin films on MgO substrates by
electron beam evaporation technique and superconducting properties",
International Conference on Superconductivity and Magnetism, 25-30 April 2010,
Antalya, TURKEY.
B8. T. Dilek, E. Taylan Koparan, M. Başoğlu, M. Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz, “Effect of
Flux Pinning Properties Of SiC- doped MgB2 Supreconductors”, ISW on Condensed
Matter and Material Physics, 27- 31 Aralık 2009, Antalya.
B9.
E. Yanmaz, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, N. Dilley, C.R.M. Grovenor, “Complete
flux jumping in nano-structured MgB2 superconductors prepared by mechanical
alloying”, International Conference on Superconductivity and Magnetism, 25-29
August 2008, Side-Antalya, TURKEY.
B10. V. Kuzucu, A.B. Karcı, S.Ş. Celik, E. Taylan Koparan, E. Yanmaz, Y0,7Gd0,3Ba2Cu3O7-δ
süperiletkenin yapısal, termal ve süperiletkenlik özelliklerinin incelenmesi,
MALZEME- 2006, 11. Uluslararası malzeme sempozyumu, 19-20-21 Nisan 2006,
Denizli – Türkiye.
B11.
E. Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, S. Ş. Çelik, Eritme hızlı
soğutma yöntemiyle elde edilen Bi 2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal
yapısı ve faz oranları, 2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik
Kongresi, 13-16 Eylül 2005 , Muğla, Türkiye.
B12. A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, S.Ş. Celik, Y 1-xGdxBa2Cu3O7-δ
Yüksek sıcaklık süperiletken sisteminin kristal yapı analizi, 2005 Dünya Fizik Yılı
Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla,
Türkiye.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.
E. Yanmaz, A. Aydıner, M. Başoğlu, B. Çakır, E. Taylan Koparan, Ö. Erdem, M. Y.
Hacısalihoğlu, “Magnetik raylı süperiletken maglev uygulamaları için YBCO tek
kristal ve NdFeB mıknatıslarının üretimi”, 4. AR-GE Proje Pazarı (Ulaşım sistemleri(
raylı sistemler, havacılık ve otomotiv) sektörlerini kapsayan proje pazarı etkinliği),
29 Şubat 2012, Eskişehir.
E2.
E. Taylan Koparan, T. Bayazıt, M. Başoğlu, A. Surdu, A.Sidorenko and E.Yanmaz,
“Fabrication and Characterization of Superconducting MgB 2 Thin Film”, 5th National
Superconductivity Symposium, 3-6 Temmuz 2011, İzmir.
E3.
T. Dilek, M. Başoğlu, E. Taylan Koparan, M.Y. Hacısalihoğlu, E. Yanmaz,
“Superconducting Properties of Pure and SiC-doped Bulk MgB2 Superconductors”, 4.
Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 10-13 Ağustos 2009, Trabzon.
E4.
E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar, Eritme-hızlı
soğutma yöntemiyle hazırlanan Bi 2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken numunelerin
termal analizi, III. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu, 20-22
Haziran 2005, Bolu.
E5.
A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, YBCO nun manyetik kaldırma
kuvvetinin Gd doping oranı ve kristal büyütme sıcaklıklarına göre değişimi, III.
Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu, 20-22 Haziran 2005, Bolu.
E6.
A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, Y0,9Gd0,1Ba2Cu3O7-δ
süperiletkeninin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, III. Ulusal Yüksek
Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu, 20-22 Haziran 2005, Bolu.
E7. E.Taylan Koparan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, M. Yılmazlar, Katıhal tepkime
yöntemiyle hazırlanan BISCCO(2212) süperiletken sisteminin termal analizi, Türk
Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-Türkiye.
E8.
A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan Koparan, Y 1-xGdxBa2Cu3O7-δ
süperiletkenlerinin manyetik kaldırma kuvveti ölçümleri, Türk Fizik Derneği 22. Fizik
Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-Türkiye.
E9.
A.B. Karcı, V. Kuzucu, E. Yanmaz, E. Taylan, Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ süperiletken
sisteminin termal analizi, MALZEME 2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve
Sergisi, 14-15-16 Nisan 2004, Denizli.
E10. E.Taylan, V. Kuzucu, E.Yanmaz, A.B. Karcı, Katıhal tepkime metoduyla elde edilen
Bi2Sr2Ca1-xCexCu2O8 süperiletken sisteminin kristal yapısı ve faz oranları, MALZEME
2004, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14-15-16 Nisan 2004, Denizli.
F. Diğer yayınlar :
Download

Araştırmacı: Külçe MgB - Bülent Ecevit Üniversitesi