Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0279-T
Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize
Sanayi Bölgesi
45030
MANİSA / TÜRKİYE
Tel
: 0 236 213 03 50
Faks
: 0 236 213 05 48
E-Posta : [email protected]
Website : www.vestel.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Ses ve televizyon yayın alıcıları ve
ilgili cihazlar
Deney Adı
·
·
·
·
·
·
Giriş Bağışıklığı
(S1/S1E)
İletim gerilimlerine
bağışıklık (S2A)
Anten bağlantı
ucundaki RF
gerilimlerine bağışıklık
(ortak mod) (S2C)
Yayılan alanlardan
bağışıklık (S3)
Ekranlama etkisi (S4)
Işıyan, Radyo Frekans,
Elektromanyetik Alan,
Bağışıklığı (GSM)
Elektrostatik boşalma
bağışıklık deneyi
Boşalma Seviyeleri:
Boşalma Seviyeleri:
Dokunarak: 2, 4 kV;
Havadan : 2, 4, 8 kV
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN 55020
EN 55020
CISPR 20
·
TS EN 55020
EN 55020
CISPR 20
TS EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Işıyan, Radyo Frekans,
Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Seviye: 1 V/m- 10 V/m,
Frekans Aralığı:80Mhz-3 GHz
TS EN 55020
EN 55020
CISPR 20
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Elektriksel hızlı geçici rejime /
anî darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
TS EN 55020
EN 55020
CISPR 20
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
(Güç portları için :0.25-4 kV,
2,5-5kHz ; Veri portları için:
0.25-2 kV, 2,5-5 kHz kapasitif
kelepçe ile)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Ses ve televizyon yayın alıcıları
ve ilgili cihazlar Devam)
Deney Adı
Gerilim Değişiklikleri,
Dalgalanmaları ve Kırpışma
Sınırları
Beyan akımı faz başına 16A
(dahil) kadar olan ve şartlı
bağlantıya tabi olmayan
cihazlar
·
TS EN 55013
EN 55013
CISPR 13
TS EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
Şebeke
terminallerindeki
bozulma gerilimi sınır
değerleri
(150kHz-30MHz)
·
Anten terminallerindeki
bozulma gerilimi sınır
değerleri
(30MHz-2150MHz)
·
Bozulma Gücü
(30-300 MHz)
·
Işıyan bozulmanın
sınır değerleri
Frekans Aralığı:
30-1000 Mhz
·
Etkin Yayılım Gücü
1GHz-3GHz
TS EN 55013
EN 55013
CISPR 13
Harmonik akım yayınları için
sınır değerleri
TS EN 55013
EN 55013
CISPR 13
TS EN 61000-3-2
IEC 61000-3-2
Beyan akımı faz başına 16A
kadar olan cihazlar
2. ve 40. harmonikler arası
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Bilgi Teknolojisi Cihazları
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bilgi teknolojisi cihazları Bağışıklık özellikleri- Sınır
değerleri ve ölçme metotları
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
Şebeke ve haberleşme
terminallerindeki bozulma
gerilimi sınır değerleri
(150kHz-30MHz)
Işıyan bozulmanın sınır
değerleri
(30MHz -18GHz)
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Bilgi Teknolojisi Cihazları
Devam)
Harmonik akım yayınları için
sınır değerleri
Beyan akımı faz başına 16A
kadar olan cihazlar
2. ve 40. harmonikler arası
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
EN 61000-3-2
IEC 61000-3-2
Gerilim Değişiklikleri,
Dalgalanmaları ve Kırpışma
Sınırları
Beyan akımı faz başına 16A
(dahil) kadar olan ve şartlı
bağlantıya tabi olmayan
cihazlar
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
Anî yükselmelere karşı
bağışıklık deneyi
0.5, 1.2 kV ; 1.2/50 µs
(Data Portları Hariç)
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
Radyofrekans alanlarının
neden olduğu temaslı
rahatsızlıklara karşı bağışıklık
Frekans Aralığı : 0.15MHz 230MHz, Seviye : 3 V-10V
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
Elektriksel hızlı geçici rejime /
anî darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
(Güç portları için :0.25-4
kV,2.5-5kHz; Veri portları için:
0.25-2 kV, 2.5-5kHz kapasitif
kelepçe ile)
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
Elektrostatik boşalma
bağışıklık deneyi
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Boşalma Seviyeleri:
Dokunarak: 2, 4 kV ;
Havadan : 2, 4, 8 kV
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Bilgi Teknolojisi Cihazları
Devam)
Işıyan, Radyo Frekans,
Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Seviye: 1 V/m - 10 V/m
Frekans Aralığı: 80MHz-3 GHz
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Gerilim çukurları, kısa
kesintiler ve gerilim
değişmeleri ile ilgili bağışıklık
deneyleri
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Bilgi Teknolojisi Cihazları
(%0.UT - %100.UT 'de 0.059990ms sürelerinde)
Şebeke frekanslı manyetik
alan bağışıklık deneyi
1 A/m, 3 A/m, 10 A/m, 30A/m;
50 Hz
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik uyumluluk ve
radyospektrum konuları (ERM);
Radyo cihazı ve hizmetleri için
elektromanyetik uyumluluk (EMU)
standardı; 2,4 GHz geniş bandlı
transmisyon sistemleri, 5 GHz
yüksek performanslı RLAN
cihazları
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8
Elektromanyetik uyumluluk ve
radyospektrum konuları
(ERM);Radyo cihazı ve
hizmetleri için elektromanyetik
uyumluluk (EMU) standardı;
Bölüm 1: Ortak teknik kurallar
Frekans Aralığı:150kHz-18GHz
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 301489-17
EN 301489-17
Şebeke ve haberleşme
terminallerindeki bozulma
gerilimi sınır değerleri
(150kHz-30MHz)
Işıyan bozulmanın sınır
değerleri
(30MHz -18GHz)
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Elektromanyetik uyumluluk ve
radyospektrum konuları (ERM);
Radyo cihazı ve hizmetleri için
elektromanyetik uyumluluk
(EMU) standardı; 2,4 GHz
geniş bandlı transmisyon
sistemleri, 5 GHz yüksek
performanslı RLAN cihazları
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Işıyan ,Radyo
Frekans,Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Seviye: 1 V/m - 10 V/m,
Frekans Aralığı:80MHz-3 GHz
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Elektrostatik Boşalma
Bağışıklık Deneyi
Boşalma Seviyeleri:
Dokunarak: 2, 4 kV ;
Havadan : 2, 4, 8 kV
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Elektriksel hızlı geçici rejime /
ani darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
(Güç portları için :0.25-4
kV,2.5-5kHz; Veri portları için:
0.25-2 kV, 2.5-5kHz kapasitif
kelepçe ile)e)
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
Ani yükselmelere karşı
bağışıklık deneyi
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
0.5, 1, 2 kV ; 1.2/50 µs
(haberleşme portları hariç)
Radyofrekans alanlarının
neden olduğu temaslı
rahatsızlıklara karşı bağışıklık
deneyleri
Frekans Aralığı : 0.15MHz 230MHz, Seviye : 3 V -10V
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Gerilim çukurları ve kısa
kesintiler ile ilgili bağışıklık
deneyleri
Elektromanyetik uyumluluk ve
radyospektrum konuları (ERM);
Radyo cihazı ve hizmetleri için
elektromanyetik uyumluluk
(EMU) standardı; 2,4 GHz
geniş bandlı transmisyon
sistemleri, 5 GHz yüksek
performanslı RLAN cihazları
Devam)
(%0.UT - %100.UT 'de 0.059990ms sürelerinde)
Harmonik akım yayınları için
sınır değerleri
Beyan akımı faz başına 16 A
kadar olan cihazlar
2. ve 40. harmonikler arası
Gerilim Değişiklikleri,
Dalgalanmaları ve Kırpışma
Sınırları
Beyan akımı faz başına 16 A
(dahil) kadar olan ve şartlı
bağlantıya tabi olmayan
cihazlar
Elektromanyetik uyumluluk ve
radyospektrum konuları
(ERM); Radyo cihazı ve
hizmetleri için elekttromanyetik
uyumluluk (EMU) standardı;
Bölüm 17: 2,4 GHz geniş
bandlı transmisyon sistemleri,
5 GHz yüksek performanslı
RLAN cihazı için özel şartlar
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
EN 61000-3-2
IEC 61000-3-2
TS EN 301489-1
EN 301489-1
TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
TS EN 301489-17
ETSI EN 301489-17
Frekans Aralığı:150kHz-18GHz
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve
benzeri yerlerde kullanılan
cihazlar,aletler ve benzeri cihazlar
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bölüm 1: Yayılım
·
Şebeke
terminallerindeki
sürekli bozulma
gerilimi sınır değerleri
·
Şebeke
Terminallerindeki
süreksiz bozulma
gerilimi sınır
değerleri(Tıkırtı)
·
Bozulma Gücü
Işıyan bozulmanın sınır
değerleri
TS EN 55014-1
EN 55014-1
CISPR 14-1
Gerilim
Değişiklikleri,Dalgalanmaları
ve Kırpışma Sınırları
TS EN 55014-1
EN 55014-1
CISPR 14-1
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün aile
standardı
TS EN 55014-2
CISPR 14-2
Harmonik akım yayınları için
sınır değerleri
TS EN 55014-1
EN 55014-1
CISPR 14-1
EN 61000-3-2
IEC 61000-3-2
Işıyan ,Radyo
Frekans,Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Seviye: 1 V/m - 10 V/m
Frekans Aralığı: 80MHz 3GHz
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Elektromanyetik uyumluluk-Ev
ve benzeri yerlerde kullanılan
cihazlar,aletler ve benzeri
cihazlar Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektriksel hızlı geçici rejime /
ani darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
(Güç portları için:0.25-4
kV,2.5-5kHz; Veri portları için:
0.25-2 kV, 2.5-5kHz kapasitif
kelepçe ile)
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
Ani yükselmelere karşı
bağışıklık deneyi
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
0.5, 1, 2 kV ; 1.2/50 µs
(Haberleşme portları hariç)
Radyofrekans alanlarının
neden olduğu temaslı
rahatsızlıklara karşı bağışıklık
deneyleri
Frekans Aralığı : 0.15MHz 230MHz, Seviye : 1V - 10V
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
Gerilim çukurları ve kısa
kesintiler ile ilgili bağışıklık
deneyleri
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
(%0.UT - %100.UT 'de 0.059990ms sürelerinde)
Elektrostatik Boşalma
Bağışıklık Deneyi
Boşalma Seviyeleri:
Dokunarak: 2, 4 kV ;
Havadan : 2, 4, 8 kV
TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik UyumlulukElektrikli Aydınlatma vb.
Cihazları
Deney Adı
Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
(9kHz - 30MHz)
Manyetik Alan Yayılım
Bozulması
(9kHz - 30MHz)
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN 55015
EN 55015
CISPR 15
Işıyan bozulmanın sınır
değerleri
Frekans Aralığı: 30 MHz -300
MHz
Elektrostatik Boşalma
Bağışıklık DeneyiBoşalma
Seviyeleri:
Dokunarak: 2, 4 kV
Havadan : 2, 4, 8 kV
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Işıyan, Radyo Frekans,
Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Seviye: 1 V/m - 10 V/m
Frekans Aralığı:80 MHz- 3
GHz
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Elektriksel hızlı geçici rejime +
anî darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
(Güç portları için :0.25-4
kV,2.5-5kHz ; Veri portları için:
0.25-2 kV, 2.5-5kHz kapasitif
kelepçe ile)
Anî yükselmelere karşı
bağışıklık deneyi
0.5, 1, 2 kV ; 1.2/50 µs
(Haberleşme portları hariç)
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Elektromanyetik UyumlulukElektrikli Aydınlatma vb.
Cihazları Devam)
Deney Adı
Şebeke frekanslı manyetik
alan bağışıklık deneyi
1 A/m, 3 A/m, 10 A/m, 30 A/m;
50 Hz
Gerilim çukurları, kısa
kesintiler ve gerilim
değişmeleri ile ilgili bağışıklık
deneyleri
(%0.UT - %100.UT 'de 0.059990ms sürelerinde)
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
Radyofrekans alanlarının
neden olduğu temaslı
rahatsızlıklara karşı bağışıklık
Frekans Aralığı : 0.15 MHz 230 MHz
Seviye : 1 V - 10 V
TS EN 61547
EN 61547
IEC 61547
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Radyo Frekansları Kullanan
Sanayi, Bilim ve Tıp (SBT)
Cihazları
Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
(150kHz - 30MHz)
TS EN 55011
EN 55011
CISPR 11
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik Alan Testleri-
Kullanıcının maruz kaldıgı
elektromanyetik etkiler için
getirilen sınırlamalarla ilgili
elektronik ve elektrikli
cihazların değerlendirilmesi.
(0-300GHz)
TS EN 62311
EN 62311
IEC 62311
Kullanıcının maruz kalmasıyla
ilgili, ev ve benzeri yerlerde
kullanılan elektrikli cihazların
elektromanyetik alan yayılımı
için ölçüm yöntemleri
TS EN 62233
EN 62233
IEC 62233
(multimedya ürünleri için)
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik Alan TestleriBeyaz Eşya Ürünler için
Işınım yoluyla magnetik alan
yayılımı
(9kHz - 30MHz)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Elektromanyetik Alan TestleriAydınlatma
Elektromanyetik alanlara
maruz kalan kullanıcı ile ilgili
aydınlanma donanımının
değerlendirilmesi
TS EN 62493
EN 62493
IEC 62493
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Işıyan, Radyo Frekans,
Elektromanyetik Alan,
Bağışıklık Deneyi
Frekans Aralığı: 80MHz 1GHz,
1.4GHz- 2 GHz
1kHz %80 AM, Seviye: 10 V/m
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
Elektrostatik boşalma
bağışıklık deneyi
Boşalma Seviyeleri:
Dokunarak: 8 kV;
Havadan : 15 kV
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2
Gerilim çukurları, kısa
kesintiler ve gerilim
değişmeleri ile ilgili bağışıklık
deneyleri
(%0.UT - %100.UT 'de 0.059990ms sürelerinde)
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-11
Elektriksel hızlı geçici rejime +
ani darbeye karşı bağışıklık
deneyleri
(Güç portları için :4 kV-5 kHz ;
Veri portları için: 1 kV-5 kHz
kapasitif kelepçe ile)
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
Ani yükselmelere karşı
bağışıklık deneyi
2 kV ; 1.2/50 µs Faz-Nötr
4kV ; 1.2/50 µs Faz-Nötr-PE
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri
Yerlerde Kullanılan Elektrikli
Cihazlar
(Haberleşme portları hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/12)
Akreditasyon Kapsamı
VESTEL ELEKTRONİK A. Ş.
Emc Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0279-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23-Ocak-2014
AB-0279-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
( EMC (Elektromanyetik
Uyumluluk)
Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri
Yerlerde Kullanılan Elektrikli
Cihazlar Devam)
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
Radyofrekans alanlarının
neden olduğu temaslı
rahatsızlıklara karşı bağışıklık
Frekans Aralığı : 0.15MHz 80MHz,
1kHz %80 AM
Seviye : 10 V
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
Besleme Şebekesi
Harmonikleri ve Ara
Harmoniklere karşı Bağışıklık
TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
EN 61000-4-13
IEC 61000-4-13
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Muaythai - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü