KATALOGOVÝ LIST
Regulátor jasu JO-102
✔ kompaktní řešení
✔ uchycení na DIN lištu TS 35
✔ dynamický rozsah regulace 250 : 1
✔ řízení jasu analogovou linkou 0-10V
✔ galvanicky oddělený vstup (min 500V)
✔ vhodné pro řízení z PLC
✔ nízký ztrátový výkon a vlastní spotřeba
✔ český výrobek
Regulátor jasu JO-102 je určen k řízení intenzity jasu LED světel napájeným z napěťového zdroje (LED pásky,
světelné lišty, ...). Lze jej použít i pro řízení jasu osvětlení s klasickými nebo halogenovými žárovkami. Jas je řízen
pulzně šířkovou modulací (PWM) se spínáním v záporném vodiči napájení.
Jas osvětlení se nastavuje externím zdrojem řídicího napětí 0-10V. Vstup je galvanicky oddělen od napájení i
výkonového spínače regulátoru. Stav je signalizován pomocí dvou LED na čelním panelu. Závislost činitele plnění na
regulačním napětí je exponenciální.
Mechanicky je připraven k připevnění na standardní DIN lištu . Elektrické připojení se provádí pomocí svorkovnic.
Technické parametry
Napájecí napětí
Maximální proud zátěže
Maximální vlastní spotřeba
Frekvence PWM
Provozní teplota okolí
Rozměry (š x v x h)
Průřez připojovaných vodičů
Analogový vstup
V.P.S.ELEKTRO, s.r.o.
Miroslavské Knínice 28
671 72 Miroslav
9 – 28V DC
10 A
10mA
3,9KHz
-25 ÷ 45°C
(17,7 x 91,5 x 58) mm
s pevným jádrem (0,14 ÷ 2,5) mm2
slaněný (0,14 ÷ 1,5) mm2
rozsah 0-10V, vstupní odpor 400kΩ, elektrická pevnost
galvanického oddělení min 500V
Tel: 00420 515 32 46 25
E-mail: [email protected]
Fax: 00420 515 32 47 63
Web: www.vps-elektro.cz
Změny parametrů bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Říjen 2013 P9410-BK02
Download

KATALOGOVÝ LIST Regulátor jasu JO-102