ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
1. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (*)
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
SIRA
NO
KURULLAR VE GÖREVLER
1.
YÜKSEK İSTİŞARE
KURULU
Em. Hv. Bnb Gürcan Onat
1.2
KURUL BAŞKANI
(ASSAM YNT. KRL. BŞ.)
Em. Gnl. Adnan Tanrıverdi
1.3
ÜYE
Prof Dr. N. Yalçıntaş
1.4
ÜYE
Prof. Dr. N. Tarhan
1.5
ÜYE
Em. Gnl. Mehdi Sungur
1.6
ÜYE
Prof. Dr. Hamit Okur
1.7
ÜYE
Prof. Dr. Yusuf Özertürk
1.8
ÜYE
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
1.9
(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)
1.10
ÜYE
Prof. Dr. İskender Pala
1.11
ÜYE
Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç
1.12
ÜYE
Prof. Dr. Rahmi Güçlü
1.12
ÜYE
Em. Kd. Alb. Yahya Öztürk
1.14
ÜYE
Mak. Müh. Emin Üstün
1.15
ÜYE
Kamu Ynt. İ. Y. Zarifoğlu
1.16
ÜYE
Em. Kur. Alb. Fethi Kıran
1.17
(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)
1.18
(ASSAM YNT. KRL. BŞ. YRD.)
1.19
(ASSAM GNL. MUH.)
1.20
(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)
1.21
(ASSAM GNL. SEK. YRD.)
1.22
(ASSAM GNL. SEK.)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
SEKRETER
KOORDİNATÖRLER
(ASSAM YNT. KRL. BŞK. YRD.)
Prof. Dr. Mehmet Zelka
Adnan Tanrıverdi
Prof. Dr. Mehmet Zelka
Em. Kur. Alb. Ali Coşar
Em. Alb. M. Abdullah
Kaplan
Em. Alb. Ersan Ergür
Arş. Yaz. Sabri Balaman
İns. Kay. Uz. Reşat Fidan
Eln. Müh. A.K. Melih
Tanrıverdi
ÜYE
1.23
AKADEMİSYENLER
Prof. Dr. Yusuf Özertürk
(İLMİ ETÜT VE DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU BAŞKANI)
1
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
KURULLAR VE GÖREVLER
ÜYE
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
Em. Kd. Alb. M. Abdullah
Kaplan
1.24
(YAYIN KURUL BAŞKANI)
1.25
(ASSAM İSTANBUL TEMSİLCİSİ)
1.26
ÜYE
(ASSAM ANKARA TEMSİLCİSİ)
1.27
ÜYE
(ASSAM BURSA TEMSİLCİSİ)
1.28
ÜYE
(ASSAM KAYSERİ TEMSİLCİSİ)
Em. Diş. Tbp.Alb.Kemal
Mete
1.29
ÜYE
(ASSAM KONYA TEMSİLCİSİ)
Em. Kd. Alb. Ali Akkaya
1.30
ÜYE
(ASSAM MEVZUAR İNC. KRL. BŞ.)
1.31
ÜYE
(ASSAM EKONOMİK İNC. KRL. BŞ.)
Prof. Dr. Mehmet Zelka
Prof. Dr. Mehmet Zelka
1.32
ÜYE
(ORT. SVN. / SVN. SAN. İŞBR. KRL.
BŞ.)
Em. Ord. Yb. Yakup
Evirgen
Em. Ord. Yb. Yakup
Evirgen
1.33
ÜYE
(ASSAM ORT. DŞ. POL. KRL. BŞ.)
Em. Kur. Alb. Kemal Şahin
1.34
ÜYE
(ASSAM MÜŞ. ADL. SİS. KRL. BŞ.)
Em. Hak. Alb. Ahmet
Cengiz Tangören
1.35
ÜYE
(ASSAM ORT. ASY. VE GVN. KRL BŞ.)
1.36
ÜYE
ASSAM DÜN. DVL. İNC. KRL. BŞ.)
1.37
ÜYE
Em. Alb. Mustafa
Hacımustafaoğulları
Em. Kd. Alb Şahin
Akdoğan
Em. Öğr. Alb. Arif Çelenk
Prof. Dr. Yusuf Özertürk
Em. J. Kd. Alb. İbrahim
Töre
Em. Kd. Alb. Ali Akkaya
Em. Kur. Kd. Alb. Kemal
Şahin
(*) İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda Kurul Üyesi istihdam edilecektir.
ÜYE
(ASSAM İSL. ÜLK. İNC. KRL. BŞ.)
2
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
2. STRATEJİK ARAŞTIRMA KURULLARI (**)
SIRA
NO
1.
İSLÂM ÜLKELERİ
BİRLİĞİ ORGANLARI İÇİN
MEVZUAT
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
KURUL BAŞKANLIĞI
1.1.
İslâm Ülkeleri
Birliği Organları için Mevzuat
İnceleme ve Araştırma
Kurul Başkanlığı Merkezi
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
2.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Arş. Yazar Sabri
Balaman
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Birleşik İslâm Parlamentosunu İnceleme ve
Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
Birleşik İslâm İcra Heyeti
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
Bölgesel İslâm Ülkeleri
Birliği Organları
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İSLAM ÜLKELERİ
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
İMKÂNLARINI İNCELEME VE
ARAŞTIRMA KURUL BAŞKANLIĞI
Prof. Dr. Yusuf Özertürk
İbrahim Keleş
Hüseyin Dayı
Yılmaz Çelik
Hayati Atalay
Mustafa Baykal
Mustafa Erol
İbrahim Töre
Mustafa Uçtu
Nejat Özden
İlyas Çelebi
Mustafa Nejat Güvenç
İlyas Çelebi
N. Şaban Ertemel
Prof. Dr. Mehmet
Zelka
3
Yz. Hüseyin Dayı
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
2.1.
İslam Ülkeleri
Ekonomik İşbirliği İmkânlarını İnceleme ve
Araştırma
Kurulu Başkanlığı Merkezi
2.1.1
Başkan
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
İslâm Ülkeleri
Tarım İşbirliği İmkânlarını
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İslâm Ülkeleri Sanayi ve Teknoloji İşbirliği
İmkânlarını İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İslâm Ülkelerinin İslâm Ülkeleri Dışındaki
Ülkelerle Ekonomik İlişkileri İnceleme ve
Araştırma Masası
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.
2.4.1.
Başkan
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İslâm Ülkelerinin Genel Ekonomik
İmkânlarını
İnceleme ve Araştırma Masası
2.5.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
2.5.1.
Başkan
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Prof. Dr. Mehmet
Zelka
Prof. Dr. Mehmet Zelka
Ahmet Ardıç
Em. Alb. Emrullah
Erişen
Em. Alb. Emrullah Erişen
Em. Alb. Erdal Gedik
Em. Alb. Erdal Gedik
İbrahim Gelebek
Em. Bçvş. Osman
Kaçmaz
M. Şükrü Batur
Em. Kd. Alb. Haluk
Yıldırım
Mehmet Demirtaş
4
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
2.5.7.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Murat Yonguç
Sekreter
3.
İSLAM ÜLKELERİ
ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA
SANAYİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
KURUL BAŞKANLIĞI
3.1.
Ortak Savunma ve Savunma Sanayi İşbirliği
Ortamını İnceleme ve Araştırma
Kurul Başkanlığı Merkezi
3.1.1.
Başkan
3.1.2.
Başkan Yardımcısı
3.1.3
3.1.4
3.1.5.
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
İslam Ülkeleri Savunma İttifakı İnceleme Ve
Araştırma Masası
3.2.
3.2.1.
Başkan
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliği
İnceleme Ve Araştırma Masası
3.3.
3.3.1.
Başkan
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
4.
Em. Kd. Alb. Ersan
Ergür
Em. Kur. Alb.
Mehmet Tek
Em. Ord. Bnb. Hasan
Kaya
Em. Kur. Alb. Mehmet
Tek
Em. Ord. Bnb. Hasan
Kaya
Faruk Altunbay
Em. Bçvş. Resul
Küçük
Levent Erkekoğlu
Kayhan Tomaç
Em. Ord. Yb. Yakup
Evirgen
Halil Mert
Mehmet İlhan
İslam Ülkeleri Barış Gücü
İnceleme Ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
Abdurrahman Tural
Ramazan Uçar
Hulusi Gülen
İSLAM ÜLKELERİ
MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
KURUL BAŞKANLIĞI
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
5
Em. Ord. Yb. Yakup
Evirgen
Prof. Dr. Rahmi Güçlü
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
4.1.
İslâm Ülkeleri Müşterek Dış Politika
İnceleme ve Araştırma Kurulu Merkezi
4.1.1.
Başkan
4.1.2.
4.1.3
4.1.4
4.1.5.
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Uluslararası
Hukuk ve Antlaşmaları
İnceleme ve Araştırma Masası
4.2.
4.2.1.
Başkan
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
5.
5.1.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Sadık Güray Balatekin
Em. Kur. Alb. Kemal
Şahin
Araş. Yazar H. Caner
Akkurt
İslâm Ülkelerinin
ASYA, AVUSTRALYA ve AFRİKA Ülkeleri
ile İlişkilerini İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İslâm Ülkelerinin
AVRUPA ve AMERİKA
Ülkeleri ile İlişkilerini
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
İSLAM ÜLKELERİ
MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
KURUL BAŞKANLIĞI
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
İslam Ülkeleri Müşterek Adalet Sistemi
İnceleme ve Araştırma Kurul Başkanlığı
Merkezi
5.1.1.
Başkan
5.1.2.
Başkan Yardımcısı
Em. J. Kd. Alb.
İbrahim Töre
Em. Kd. Alb. Cemal
Erdoğan
6
Em. Hak. Alb. Ahmet
Cengiz Tangören
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
5.1.3.
5.1.4.
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
5.1.5.
Sekreter
5.2.
Mehmet Zafer Gedikli
E. Dz. Kd. Kad. Bçvş.
Ekrem Karakaş
İslam Ülkeleri Adalet Konseyi İnceleme ve
Araştırma Masası
5.2.1.
Başkan
5.2.2.
5.2.3.
Üye
Üye
5.2.4.
Üye
5.2.5.
5.2.6.
Üye
Üye
5.2.7.
Sekreter
5.3.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
E. P. Kd. Alb. Mustafa
Uçtu
Mahmut Esad
Kocaoğlu
Dr. Em. Sat Kd. Bçvş.
M. Naci Efe
İslam Ülkeleri İnsan Hakları Mahkemeleri
İnceleme ve Araştırma Masası
Em. J. Kd. Alb. İrfan
Çalışkan
Haluk Ballıca
5.3.1.
Başkan
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
Üye
Üye
Üye
Üye
5.3.6.
Üye
5.3.7.
Sekreter
İslam Ülkeleri Ceza Mahkemeleri İnceleme
ve Araştırma Masası
5.4.
5.4.1.
Başkan
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
6.
Em. P. Kd. Alb. Orhan
Adıyaman
Şenel Çelenk
İSLAM ÜLKELERİ
ORTAK ASAYİŞ VE GÜVENLİK
ORGANİZASYONU İNCELEME VE
ARAŞTIRMA KURUL BAŞKANLIĞI
6.1.
Başkan
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Sekreter
Em. Ord. Kd. Bçvş.
Necmettin Keleş
Muhammed Doğan
Em. Kd. Alb. Ersan
Ergür
Em. J. Kd. Alb. İbrahim
Töre
Em. Emn. Md. İ. Bıçakçı
Nuri Ballı
7
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
7.
İSLAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ
DÜNYA DEVLETLERİ MİLLİ GÜÇ
UNSURLARI İNCELEME VE
ARAŞTIRMA KURUL BAŞKANLIĞI
Em. Hv. Bnb. Gürcan
Onat
7.1
İslam Ülkeleri Dışındaki Dünya Devletleri
Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma
Kurul Başkanlığı Merkezi
Em. Kd. Alb. Ali
Akkaya
7.1.1.
Başkan
Em. Kd. Alb. Ali
Akkaya
7.1.2.
Başkan yardımcısı
Halil Gökkurt
7.1.3.
Başkan Yardımcısı
Osman Nuri Özçelik
7.1.4.
İsmail Yüce
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
Sekreter
Asya ve Avustralya Devletleri İnceleme ve
Araştırma Masası
Başkan
Üye (Asya Ülkeleri)
Üye (Asya Ülkeleri)
Üye (Avustralya Ülkeleri)
Üye (Avustralya ülkeleri)
Üye
7.2.7.
Sekreter
7.2
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
Başkan
Üye (Doğu Avrupa Ülkeleri)
Üye (Batı Avrupa ülkeleri)
Üye (Batı Avrupa ülkeleri)
Üye (Güney Avrupa Ülkeleri)
Üye (Kuzey Avrupa Ülkeleri)
Sekreter
Afrika Devletleri
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye (Doğu Afrika Ülkeleri)
Üye (Doğu Afrika Ülkeleri)
7.4.4.
Üye (Batı Afrika Ülkeleri)
7.4.5.
7.4.6.
7.4.7.
Üye (Güney Afrika)
Üye (Orta Afrika)
Sekreter
Kuzey Amerika Devletleri
İnceleme ve Araştırma Masası
7.4.
7.5.
Osman Nuri Özçalık
Avrupa Devletleri
İnceleme ve Araştırma Masası
7.3.
7.3.1
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
Sefa Göze
Niyazi Budak
Osman Güneyik
Memiş Ceyhan
Bünyamin Şimşek
Mehmet Kanmaz
Abdurrahman
Karaaslan
Arş-Yazar H. Caner
Akkurt
Em. Kd. Alb. Çetin
Zamantioğlu
7.5.1.
Başkan
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
Üye (ABD)
Üye (ABD)
Üye (ABD)
H. Hüseyin Koru
İshak Oğuz
Fahri Demirel
Yılmaz Akbudak
Hasan Yücel
Halit Bağdatlı
Ramazan Akbulut
Necmet Kaya
Ömer Taşçı
Yalçın İnanç
Zekeriya Gökberk –
Sultan Gezik
Mevlüt Çiğli
Ceyrullah Arslan
Hakan Şimşek
Hasan Hüseyin
Görgülügil
Ercan Görgülügil
İbrahim Güngör
8
Hüsnü Can
Mevlüt Çiğil
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
7.5.5.
7.5.6.
7.5.7.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.
7.6.7.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Kanada)
Üye (Meksika)
Sekreter
Güney Amerika Devletleri
İnceleme ve Araştırma Masası
Başkan
Üye (Brezilya-Bolivya))
Üye (Arjantin-Uruguay-Paraguay)
Üye (Şili-Peru)
Üye (Kolombiya-Venezuela)
Üye (Orta Amerika)
Sekreter
Soner Şentürk
Ahmet Çalım
Mehmet Doğan
Ahmet Çapar
Ahmet Çalım
Gazi Kemal Alsancak
Mehmet Doğan
Ahmet Çapar
8.
İSLAM ÜLKELERİ
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
KURULLARI BAŞKANLIĞI
8.1
İslam Ülkeleri Milli Güç Unsurları İnceleme
ve Araştırma Kurul Başkanlığı Merkezi
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Kur. Kd. Alb. Kemal
Şahin
Em. Kd. Alb. Çetin
Zamantioğlu
Erdal Küçük
Sabri Balaman
İş Dnş. M. Yavuz Ayçil
8.1.1.
Başkan
8.1.2.
Başkan yardımcısı
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.
8.1.9
8.1.10.
8.1.11.
Başkan Yardımcısı
Başkan yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Sekreter
8.2.
Ortadoğu Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası
8.2.1.
Başkan
8.2.1.2
Başkan Yardımcısı
8.2.1.3
8.2.1.4.
8.2.1.5.
Başkan Yardımcısı
Başkan yardımcısı
Sekreter
BAHREYN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.2.5.
8.2.2.6.
8.2.2.7.
E. Kur. Alb. Ali Coşar
Ortadoğu Müslüman Ülkeler İnceleme Ve
Araştırma Masası Merkezi
8.2.1.1
8.2.2.
Faruk Bakaç
Şahin Akdoğan
Çetin Zamantioğlu
9
Kur. Kd. Alb. Kemal
Şahin
Em. Kd. Alb. Çetin
Zamantioğlu
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.2.2.8.
8.2.2.9.
8.2.2.10
8.2.3.
8.2.3.1.
8.2.3.2.
8.2.3.3.
8.2.3.4.
8.2.3.5.
8.2.3.6.
8.2.3.7.
8.2.3.8.
8.2.3.9.
8.2.3.10.
8.2.4
8.2.4.1.
8.2.4.2.
8.2.4.3.
8.2.4.4.
8.2.4.5.
8.2.4.6.
8.2.4.7.
8.2.4.8.
8.2.4.9.
8.2.4.10.
8.2.5.
8.2.5.1.
8.2.5.2.
8.2.5.3.
8.2.5.4.
8.2.5.5.
8.2.5.6.
8.2.5.7.
8.2.5.8.
8.2.5.9.
8.2.5.10.
8.2.6
8.2.6.1.
8.2.6.2.
8.2.6.3.
8.2.6.4.
8.2.6.5.
8.2.6.6.
8.2.6.7.
8.2.6.8.
8.2.6.9.
8.2.6.10.
8.2.7.
8.2.7.1.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
FİLİSTİN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
IRAK
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KATAR
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KUVEYT
Başkan
Tayfun Tığlı
Zübeyir Gülabî
Mehmet Gençaslan
10
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.2.7.2.
8.2.7.3.
8.2.7.4.
8.2.7.5.
8.2.7.6.
8.2.7.7.
8.2.7.8.
8.2.7.9.
8.2.7.10.
8.2.8.
8.2.8.1.
8.2.8.2.
8.2.8.3.
8.2.8.4.
8.2.8.5.
8.2.8.6.
8.2.8.7.
8.2.8.8.
8.2.8.9.
8.2.8.10.
8.2.9.
8.2.9.1.
8.2.9.2.
8.2.9.3.
8.2.9.4.
8.2.9.5.
8.2.9.6.
8.2.9.7.
8.2.9.8.
8.2.9.9.
8.2.9.10
8.2.10
8.2.10.1
8.2.10.2
8.2.10.3.
8.2.10.4.
8.2.10.5.
8.2.10.6
8.2.10.7.
8.2.10.8.
8.2.10.9.
8.2.10.10.
8.2.11.
8.2.11.1
8.2.11.2.
8.2.11.3.
8.2.11.4.
8.2.11.5.
8.2.11.6.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
LÜBNAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SURİYE
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SUUDİ ARABİSTAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
UMMAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Ahmet Ünal
Şahin Akdoğan
Mustafa Okur
11
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.2.11.7.
8.2.11.8.
8.2.11.9.
8.2.11.10.
8.2.12.
8.2.12.1.
8.2.12.2.
8.2.12.3.
8.2.12.4.
8.2.12.5.
8.2.12.6.
8.2.12.7.
8.2.12.8.
8.2.12.9.
8.2.12.10.
8.2.13
8.2.13.1.
8.2.13.2.
8.2.13.3.
8.2.13.4.
8.2.13.5.
8.2.13.6.
8.2.13.7.
8.2.13.8.
8.2.13.9.
8.2.13.10.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
ÜRDÜN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
YEMEN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
Kerim Sürel
8.3.
Orta Asya Müslüman Ülkeler İnceleme
ve Araştırma Masası
8.3.1.
Orta Asya Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası Merkezi
8.3.1.1.
Başkan
8.3.1.2.
Başkan Yardımcısı
8.3.1.3.
Başkan Yardımcısı
8.3.1.4.
Sekreter
8.3.2.
AZERBAYCAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
8.3.2.1.
8.3.2.2.
8.3.2.3.
8.3.2.4.
8.3.2.5.
8.3.2.6.
8.3.2.7.
8.3.2.8.
8.3.2.9.
8.3.2.10.
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Em. Kd. Alb. Varol
Yüksel
Em. Kd. Alb. Erdal
Tahta
Em. Kd. Alb. Erol
Kaya
Em. Kd. Alb. Mehmet
Çakıroğlu
Abdullah Beşer
Vahit Kara
12
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.3.3.
KAZAKİSTAN
8.3.3.1.
Başkan
8.3.3.2.
8.3.3.3.
8.3.3.4.
8.3.3.5.
8.3.3.6.
8.3.3.7.
8.3.3.8.
8.3.3.9.
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
8.3.3.10.
Sekreter
8.3.4.
8.3.6.1.
KIRGIZİSTAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
ÖZBEKİSTAN
Başkan
8.3.6.2.
Üye (Coğrafi durum)
8.3.6.3.
8.3.6.4.
8.3.6.5.
8.3.6.6.
8.3.6.7.
8.3.6.8.
8.3.6.9.
8.3.6.10.
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
TACİKİSTAN
Başkan
8.3.4.1.
8.3.4.2.
8.3.4.3.
8.3.4.4.
8.3.4.5.
8.3.4.6.
8.3.4.7.
8.3.4.8.
8.3.4.9.
8.3.4.10.
8.3.5.
8.3.5.1.
8.3.5.2.
8.3.5.3.
8.3.5.4.
8.3.5.5.
8.3.5.6.
8.3.5.7.
8.3.5.8.
8.3.5.9.
8.3.5.10.
8.3.6.
8.3.7.
8.3.7.1.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
İns. Kyn. Uz. Reşat
Fidan
Em. Kd. Kad. Bçvş.
Veli Akpınar
Ahmet Coşkun
Yüksel Salter
Ahmet Çelik
Âdem Çevik
Abdurrahman
Yıldırım
Ahmet Filiz
Ahmet Nihat Girgin
13
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Aytekin Kalay
8.3.9.
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
TÜRKİYE
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
TÜRKMENİSTAN
8.3.9.1.
Başkan
Em. Bçvş. Osman
Kaçmaz
8.3.9.2.
8.3.9.3.
8.3.9.4.
8.3.9.5.
8.3.9.6.
8.3.9.7.
8.3.9.8.
8.3.9.9.
8.3.9.10.
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
8.4.
Yakın Doğu Müslüman Ülkeler İnceleme
ve Araştırma Masası
8.3.7.2.
8.3.7.3.
8.3.7.4.
8.3.7.5.
8.3.7.6.
8.3.7.7.
8.3.7.8.
8.3.7.9.
8.3.7.10.
8.3.8.
8.3.8.1.
8.3.8.2.
8.3.8.3.
8.3.8.4.
8.3.8.5.
8.3.8.6.
8.3.8.7.
8.3.8.8.
8.3.8.9.
8.3.8.10.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.2.
8.4.1.3.
8.4.2.
8.4.2.1.
8.4.2.2.
8.4.2.3.
8.4.2.4.
8.4.2.5.
8.4.2.6.
8.4.2.7.
8.4.2.8.
8.4.2.9.
Âdem Çevik
Yakın Doğu Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası Merkezi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter
AFGANİSTAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Ahmet Uçar
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Kemal Mete
Halit Erdoğan
Oğuz Bozkurt
Kemal Mete
Yılmaz Altunöz
Hakan Irmak
14
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.4.2.10.
8.4.3.
8.4.3.1.
8.4.3.2.
8.4.3.3.
8.4.3.4.
8.4.3.5.
8.4.3.6.
8.4.3.7.
8.4.3.8.
8.4.3.9.
8.4.3.10.
8.4.4
8.4.4.1.
8.4.4.2.
8.4.4.3.
8.4.4.4.
8.4.4.5.
8.4.4.6.
8.4.4.7.
8.4.4.8.
8.4.4.9.
8.4.4.10.
8.4.5.
8.4.5.1.
8.4.5.2.
8.4.5.3.
8.4.5.4.
8.4.5.5.
8.4.5.6.
8.4.5.7.
8.4.5.8.
8.4.5.9.
8.4.5.10.
8.5.
Ahmet Balcı
Emrah Elkansu
Mustafa Canpolat
Ramazan Taşkın
Yılmaz Altunöz
Raif Uslu
Mehmet Arslan
Halit Erdoğan
Faruk Tuzcu
Ümit Özen
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Güney Doğu Asya Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
Güney Doğu Asya Müslüman Ülkeler
İnceleme Ve Araştırma Masası Merkezi
8.5.1.1.
Başkan
8.5.1.2.
8.5.1.3.
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
BRUNEY
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.
8.5.2.6.
Abdullah Kaplan
Sekreter
BANGLADEŞ
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
İRAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
PAKİSTAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
8.5.1.
8.5.2.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Em. Kd. Alb. M.
Yavuz Ay
15
Em. Kd. Alb. M. Yavuz
AY
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.5.2.7.
8.5.2.8.
8.5.2.9.
8.5.2.10.
8.5.3.
8.5.3.1.
8.5.3.2.
8.5.3.3.
8.5.3.4.
8.5.3.5.
8.5.3.6.
8.5.3.7.
8.5.3.8.
8.5.3.9.
8.5.3.10.
8.5.4.
8.5.4.1.
8.5.4.2.
8.5.4.3.
8.5.4.4.
8.5.4.5.
8.5.4.6.
8.5.4.7.
8.5.4.8.
8.5.4.9.
8.5.4.10.
8.6.
8.6.1.
8.6.1.1.
8.6.1.2.
8.6.1.3.
8.6.2.
8.6.2.1.
8.6.2.2.
8.6.2.3.
8.6.2.4.
8.6.2.5.
8.6.2.6.
8.6.2.7.
8.6.2.8.
8.6.2.9.
8.6.2.10.
8.6.3.
8.6.3.1.
8.6.3.2.
8.6.3.3.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
ENDONEZYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MALEZYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
Kuzey Afrika Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
E. Kur. Alb. Ali Coşar
Kuzey Afrika Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası
Merkezi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter
CEZAYİR
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
ÇAD
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
16
Nurettin Keskin
İsmail Kaplan
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.6.3.4.
8.6.3.5.
8.6.3.6.
8.6.3.7.
8.6.3.8.
8.6.3.9.
8.6.3.10.
8.6.4.
8.6.4.1.
8.6.4.2.
8.6.4.3.
8.6.4.4.
8.6.4.5.
8.6.4.6.
8.6.4.7.
8.6.4.8.
8.6.4.9.
8.6.4.10.
8.6.5.
8.6.5.1.
8.6.5.2.
8.6.5.3.
8.6.5.4.
8.6.5.5.
8.6.5.6.
8.6.5.7.
8.6.5.8.
8.6.5.9.
8.6.5.10.
8.6.6.
8.6.6.1.
8.6.6.2.
8.6.6.3.
8.6.6.4.
8.6.6.5.
8.6.6.6.
8.6.6.7.
8.6.6.8.
8.6.6.9.
8.6.6.10.
8.6.7.
8.6.7.1.
8.6.7.2.
8.6.7.3.
8.6.7.4.
8.6.7.5.
8.6.7.6.
8.6.7.7.
8.6.7.8.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
FAS
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
LİBYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MISIR
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
TUNUS
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
17
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.6.7.9.
8.6.7.10.
8.7.
8.7.1.
8.7.1.1.
8.7.1.2.
8.7.1.3.
8.7.1.4.
8.7.1.5
8.7.1.6
8.7.2.
8.7.2.1.
8.7.2.2.
8.7.2.3.
8.7.2.4.
8.7.2.5.
8.7.2.6.
8.7.2.7.
8.7.2.8.
8.7.2.9.
8.7.2.10.
8.7.3.
8.7.3.1.
8.7.3.2.
8.7.3.3.
8.7.3.4.
8.7.3.5.
8.7.3.6.
8.7.3.7.
8.7.3.8.
8.7.3.9.
8.7.3.10.
8.7.4.
8.7.4.1.
8.7.4.2.
8.7.4.3.
8.7.4.4.
8.7.4.5.
8.7.4.6.
8.7.4.7.
8.7.4.8.
8.7.4.9.
8.7.4.10.
8.7.5.
8.7.5.1.
8.7.5.2.
8.7.5.3.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
Batı Afrika Müslüman Ülkeler İnceleme
ve Araştırma Masası
Batı Afrika Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası Merkezi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sekreter
BATI SAHRA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
BENİN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
BURKİNA FASO
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
FİLDİŞİ KIYISI
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
18
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Mehmet Zafer Gedikli
Aykut Özer
İbrahim Tepeli
Mustafa Yavuz Ayçil
Hayrettin Kocaoğlu
Bekir Güdek
Coşkun Şabanoğlu
Coşkun Yüksel
Engin Zorba
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.7.5.4.
8.7.5.5.
8.7.5.6.
8.7.5.7.
8.7.5.8.
8.7.5.9.
8.7.5.10.
8.7.6.
8.7.6.1.
8.7.6.2.
8.7.6.3.
8.7.6.4.
8.7.6.5.
8.7.6.6.
8.7.6.7.
8.7.6.8.
8.7.6.9.
8.7.6.10.
8.7.7.
8.7.7.1.
8.7.7.2.
8.7.7.3.
8.7.7.4.
8.7.7.5.
8.7.7.6.
8.7.7.7.
8.7.7.8.
8.7.7.9.
8.7.7.10.
8.7.8.
8.7.8.1.
8.7.8.2.
8.7.8.3.
8.7.8.4.
8.7.8.5.
8.7.8.6.
8.7.8.7.
8.7.8.8.
8.7.8.9.
8.7.8.10.
8.7.9.
8.7.9.1.
8.7.9.2.
8.7.9.3.
8.7.9.4.
8.7.9.5.
8.7.9.6.
8.7.9.7.
8.7.9.8.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
GABON
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
GAMBİYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
GİNE
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
GİNE BİSSAU
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Enver Akbalık
Çetin Çanak
Erdal Okçuoğlu
Ferruh Uluca
19
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.7.11.
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KAMERUN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MALİ
8.7.11.1.
Başkan
8.7.11.2.
8.7.11.3.
8.7.11.4.
8.7.11.5.
8.7.11.6.
8.7.11.7.
8.7.11.8.
8.7.11.9.
8.7.11.10.
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MORİTANYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
NİJER
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
NİJERYA
Başkan
8.7.9.9.
8.7.9.10.
8.7.10.
8.7.10.1.
8.7.10.2.
8.7.10.3
8.7.10.4.
8.7.10.5.
8.7.10.6.
8.7.10.7.
8.7.10.8.
8.7.10.9.
8.7.10.10.
8.7.12.
8.7.12.1.
8.7.12.2.
8.7.12.3.
8.7.12.4.
8.7.12.5.
8.7.12.6.
8.7.12.7.
8.7.12.8.
8.7.12.9.
8.7.12.10.
8.7.13.
8.7.13.1.
8.7.13.2.
8.7.13.3.
8.7.13.4.
8.7.13.5.
8.7.13.6.
8.7.13.7.
8.7.13.8.
8.7.13.9.
8.7.13.10.
8.7.14.
8.7.14.1.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Fethi Çoban
Ahmet Hilmi
Yücebaşoğlu
Hasan Sert
İlyas Temel
Kenan Gözaydın
20
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.7.14.2.
8.7.14.3.
8.7.14.4.
8.7.14.5.
8.7.14.6.
8.7.14.7.
8.7.14.8.
8.7.14.9.
8.7.14.10.
8.7.15.
8.7.15.1.
8.7.15.2.
8.7.15.3.
8.7.15.4.
8.7.15.5.
8.7.15.6.
8.7.15.7.
8.7.15.8.
8.7.15.9.
8.7.15.10.
8.7.16.
8.7.16.1.
8.7.16.2.
8.7.16.3.
8.7.16.4.
8.7.16.5.
8.7.16.6.
8.7.16.7.
8.7.16.8.
8.7.16.9.
8.7.16.10.
8.7.17.
8.7.17.1.
8.7.17.2.
8.7.17.3.
8.7.17.4.
8.7.17.5.
8.7.17.6.
8.7.17.7.
8.7.17.8.
8.7.17.9.
8.7.17.10.
8.7.18.
8.7.18.1.
8.7.18.2.
8.7.18.3.
8.7.18.4.
8.7.18.5.
8.7.18.6.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SENEGAL
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SİERRA LEONE
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
TOGO
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
GUYANA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Levent Damar
Mahir Kayseri
Mehmet Güç
Musa Menekşe
21
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.7.18.7.
8.7.18.8.
8.7.18.9.
8.7.18.10.
8.7.19.
8.7.19.1.
8.7.19.2.
8.7.19.3.
8.7.19.4.
8.7.19.5.
8.7.19.6.
8.7.19.7.
8.7.19.8.
8.7.19.9.
8.7.19.10.
8.8.
8.8.1.
8.8.1.1.
8.8.1.2.
8.8.1.3.
8.8.1.4.
8.8.2.
8.8.2.1.
8.8.2.2.
8.8.2.3.
8.8.2.4.
8.8.2.5.
8.8.2.6.
8.8.2.7.
8.8.2.8.
8.8.2.9.
8.8.2.10.
8.8.3.
8.8.3.1.
8.8.3.2.
8.8.3.3.
8.8.3.4.
8.8.3.5.
8.8.3.6.
8.8.3.7.
8.8.3.8.
8.8.3.9.
8.8.3.10.
8.8.4.
8.8.4.1.
8.8.4.2.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SİRUNAM
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
Mustafa Çamdereli
Doğu Afrika Müslüman Ülkeler İnceleme
ve Araştırma Masası
Doğu Afrika Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası
Merkezi
Başkan
Başkan yardımcısı
Başkan yardımcısı
Sekreter
CİBUTİ
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
ERİTRE
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KOMOR
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
22
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Faruk Bakaç
Mehmet Emin koçak
Mustafa Çevik
Nevzat Emre
Nihat Arslan
Oğuz Çalışkan
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.8.4.3.
8.8.4.4.
8.8.4.5.
8.8.4.6.
8.8.4.7.
8.8.4.8.
8.8.4.9.
8.8.4.10.
8.8.5.
8.8.5.1.
8.8.5.2.
8.8.5.3.
8.8.5.4.
8.8.5.5.
8.8.5.6.
8.8.5.7.
8.8.5.8.
8.8.5.9.
8.8.5.10.
8.8.6.
8.8.6.1.
8.8.6.2.
8.8.6.3.
8.8.6.4.
8.8.6.5.
8.8.6.6.
8.8.6.7.
8.8.6.8.
8.8.6.9.
8.8.6.10.
8.8.7.
8.8.7.1.
8.8.7.2.
8.8.7.3.
8.8.7.4.
8.8.7.5.
8.8.7.6.
8.8.7.7.
8.8.7.8.
8.8.7.9.
8.8.7.10.
8.9.
8.9.1.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MOZAMBİK
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SOMALİ
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
SUDAN
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
Ömer Şabanoğlu
Raşit Artuç
Recai Koçak
Avrupa Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası
Em. Kur. Kd. Alb. Ali
Coşar
Avrupa Müslüman Ülkeler İnceleme ve
Araştırma Masası Merkezi
8.9.1.1.
Başkan
8.9.1.2.
8.9.1.3.
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Em. Kur. Kd. Alb.
Ömer Karabiber
Şaban Kargın
23
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
SIRA
NO
8.9.2.
8.9.3.
ARNAVUTLUK
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
BOSNA HERSEK
8.9.3.1.
Başkan
8.9.3.2.
8.9.3.3.
8.9.3.4.
8.9.3.5.
8.9.3.6.
8.9.3.7.
8.9.3.8.
8.9.3.9.
8.9.3.10.
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
KOSOVA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
MAKEDONYA
Başkan
Üye (Coğrafi durum)
Üye (Ulaştırma Durumu)
Üye ( Sosyolojik Durum)
Üye (Siyasi durum)
Üye (Ekonomik Durum)
Üye (İlmi ve Teknik durum)
Üye (Askeri Durum)
Üye (Biyografik durum)
Sekreter
8.9.2.1.
8.9.2.2.
8.9.2.3.
8.9.2.4.
8.9.2.5.
8.9.2.6.
8.9.2.7.
8.9.2.8.
8.9.2.9.
8.9.2.10.
8.9.4.
8.9.4.1.
8.9.4.2.
8.9.4.3.
8.9.4.4.
8.9.4.5.
8.9.4.6.
8.9.4.7.
8.9.4.8.
8.9.4.9.
8.9.4.10.
8.9.5.
8.9.5.1.
8.9.5.2.
8.9.5.3.
8.9.5.4.
8.9.5.5.
8.9.5.6.
8.9.5.7.
8.9.5.8.
8.9.5.9.
8.9.5.10.
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
KURULLAR VE GÖREVLER
Cebrail Kuru
Mehmet Yüksel
Güneş
İsmail Doğruer
Ömer Akçınar
(**)Kurullar ihtiyaca göre arttırılacak ve her kurul için ihtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda üye
istihdam edilecektir.
24
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
3. İLMİ ETÜT VE AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (***)
SIRA
NO
3.
KURULLAR VE
GÖREVLER
İLMİ ETÜT VE
AKADEMİK
DEĞERLENDİRME
KOMİSYON BAŞKANLIĞI
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
Em. Kd. Alb. M. Abdullah
Kaplan
Prof. Dr. Yusuf Özertürk
3.1.
Başkan
Prof. Dr. Uğur Yıldırım
3.2.
Üye
Yrd. Doç. Dr. A. Fuat Gökçe
3.3.
Üye
3.4.
Üye
3.5.
Üye
3.6.
Üye
3.6.
Sekreter
(***)İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda kurul üyesi istihdam edilecektir.
4. YAYIN KURULU (****)
SIRA
NO
4.
KURULLAR VE
GÖREVLER
YAYIN
KURUL BAŞKANLIĞI
KOORDİNATÖR VE AKADEMİSYENLER
KOORDİNATÖRLER
AKADEMİSYENLER
Em. Kd. Alb. M. Abdullah
Kaplan
Em. Kd. Alb. M. Abdullah
Kaplan
Em. Kd. Alb. M. Abdullah
Kaplan
Prof. Dr. Uğur Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. A. Fuat
Gökçe
4.1.
Kurul Başkanı
4.2.
Üye
4.3.
Üye
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Üye
Üye
Üye
Sekreter
Kamu Ynt. Reşat Fidan
(****) İhtiyaç duyulan ihtisas ve miktarda kurul üyesi istihdam edilecektir.
25
ASSAM YÖNERGESİNE
EK-C
ADALETİ SAVUNANLAR
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA ORGANLARI TEŞKİLÂTI
AÇIKLAMALAR
ARAŞTIRMACI SAYILAR;
1. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
2. ARAŞTIRMA KURULLARI
: 37
: 837
a. Müslüman Devletler Birliği Organları İçin
Mevzuat İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
b. Müslüman Devletler Ekonomik İşbirliği
İmkânlarını İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
c. İslam Ülkeleri Ortak Savunma ve Savunma Sanayi
İşbirliği Ortamını İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
d. İslam Ülkeleri Müşterek Dış Politika
İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
e. İslam Ülkeleri Müşterek Adalet Sistemi
İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
f. İslam Ülkeleri Ortak Asayiş ve Güvenlik Organizasyonu
İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
g. İslam Ülkeleri Dışındaki Dünya Devletleri Milli Güç
Unsurları İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULU
h. İslam Ülkeleri Milli Güç Unsurları
İnceleme ve ARAŞTIRMA KURULLARI
1) İslam Ülkeleri Milli Güç Unsurları İnceleme
Ve Araştırma Kurulları Merkezi
: 11
2) Ortadoğu Müslüman Ülkeleri
İnceleme ve Araştırma Masası
: 125
3) Orta Asya Müslüman Ülkeleri
İnceleme ve Araştırma Masası
: 85
4) Yakın Doğu Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 43
5) Güney Doğu Asya Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 33
6) Kuzey Afrika Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 63
7) Batı Afrika Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 186
8) Doğu Afrika Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 64
9) Avrupa Müslüman Ülkeler
İnceleme ve Araştırma Masası
: 43
3. İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA KURULU
4. YAYIN KURULU
GENEL TOPLAM
: 26
: 34
: 26
: 26
: 26
: 7
: 39
: 653
:7
:7
: 888
26
Download

Görüntüle