PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
MUAFİYET LİSTESİ
Açıklama:
-Öğrencinin muaf olmak istediği ve muaf kabul edildiği dersler “M”, kabul edilmediği dersler kırmızı yazı ile “MD” şeklinde açıklanmıştır.
-Öğretmenlik Uygulaması için ŞM / Şartlı Muaf – sertifikasını almadan önce öğretmen olarak süresini tamamladığına dair (2 dönem) belgeleri sunacak
anlamındadır
MD
Öğretmenlik Uygulaması
Eğitim Bilimine Giriş
Rehberlik veya TES
M
Özel Öğretim Yöntemleri
Uğur Arslan
Esra Yardımcı
Münire Bulut
Elif Kıştan
Mehmet Ümit Toper
Serap Aydın Aktar
Hilal Yıldırım
MD
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
MD
Sınıf Yönetimi
M
Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Fehmi Toprak
ADI VE SOYADI
Program Geliştirme ve
Öğretim
Eğitim Psikolojisi
-Açıklama kısmında muaf olmama nedenleri yazılmıştır.
-Eğer muaf yani “M” yazılmasına rağmen açıklama kısmında yazı varsa açıklamada belirtilen ya da istenilenlerin yerine getirilmesi mecburidir.
Aksi halde muafiyeti onaylanmayacaktır. Bu konuyla ilgili kişilerin ismi kırmızı renkte yazılmıştır.
M
M
M
M
M
M
ŞM
AÇIKLAMA
Sosyal bilimlerde istatistik dersi ölçme ve değerlendirme karşılığı
olamaz, öğrenme psikolojisi öğretim ilke ve yöntemleri karşılığı olamaz
AÇIKLAMA
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Program Geliştirme
ve Öğretim
Deniz Çevrim
Neşe Taşci
Hacire Uğur
Sevim Bal
Berat Terzi
Yunus Barut
Neslihan Bozkurt
Neslihan Tunçay
Sevda Sakık
Fatma Ertaş
Mustafa Macit
Bilgin İnceoğlu
Tuğba Kaynak
Hatice Nur
Demirtürk
Gülüstan Özaydın
Hikmet Ünsal
Erhan Gezgin
Aysun Uysal
Cihat Albayrak
Seval Mine Arslan
Selda Yılmaz
Eğitim Bilimine
Giriş
ADI VE SOYADI
ŞM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ŞM
M
M
M
M
M
M
M
M
Seyhan Savaş
Neslihan Dicel
Cemil Karakaş
Emrah Barış
Sibel Karslı Keten
Mehmet Asım Onur
Berk
Harun Ardıç
Fehmi Alper Karayel
Eylem Koşer Bağiç
İsmail İsparta
Ömer Doğan
Ezgi Ruşan
Sinem Dokurel
Murat Seyhan
Emrullah Ekinci
Ceylan Yıldırım
Mehmet Hatip Ünal
Hatice Eker
Zeynep Koç
Cezmi Birlik
Rehberlik veya
TES
Öğretmenlik
Uygulaması
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program
Geliştirme ve
Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine
Giriş
ADI VE SOYADI
AÇIKLAMA
M
M
M
M
M
M
M
MD
MD
Muafiyet talebi 7 yıldan önceki dersleri kapsamaz
MD
M
M
M
ŞM
ŞM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Seçmeli dersten dolayı Rehberlik veya TES muaf
M
M
M
M
Cenk Ardıç
Kenan Tanyeri
Seyhan Saykıoğlu
Seval Mine Arslan
Çağla Yıldız
Fatma Türker
Tugay Tomakin
Harun Cebecioğlu
Fatih Sarıtepeci
Mehmet Akçakaya
Rıdvan Çevik
Ramazan Sarıkaya
Ayla Karakurt
Gülsen Kaya
Büşra Kısacık
Ezgi Ersoy
AÇIKLAMA
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program Geliştirme
ve Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
ADI VE SOYADI
M
M
M
MD
Eğitim sosyolojisi Eğitim Bilimine Girişi karşılamaz
M
M
M
ŞM
M
M
M
MD
ŞM
ŞM
M
M
M
Eğitim sosyolojisi Eğitim Bilimine Girişi karşılamaz
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program Geliştirme
ve Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
ADI VE SOYADI
AÇIKLAMA
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program Geliştirme
ve Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
ADI VE SOYADI
AÇIKLAMA
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program Geliştirme
ve Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
ADI VE SOYADI
AÇIKLAMA
Öğretmenlik
Uygulaması
Rehberlik veya TES
Özel Öğretim
Yöntemleri
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve
Değerlendirme
Program Geliştirme
ve Öğretim
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
ADI VE SOYADI
AÇIKLAMA
Download

7. Dönem PFE Muafiyet Sonuçları