SOLİDWORKS
Kursu Başlıyor
Te m e l Ç i z i m K o m u t l a r ı
Katı Modelleme – Montaj
İmalat Resimlerinin Oluşturulması
Gerçekçi Görüntülerin Oluşturulması ve Animasyon
Eğitmen: Öğr. Gör. Erman ZURNACI
Kurs Ücreti:
DÜ Öğrencilerine: 250
Diğer Katılımcılara: 450 TL
Kurs Başlama Tarihi: 4 Nisan Saat: 14:00 - 18:30
Kurs Yeri: Cumayeri MYO
Kurs Süresi: 32 Saat 4 Hafta sonu
Ön Kayıtlar: 31 Mart 2015 tarihine kadar
Kursun Açılabilmesi için minimum kişi sayısı: 15
Kesin Kayıt: 31 Mart-2 Nisan 2015 tarihleri arasında
Katılımcılara Düzce Üniversitesi Onaylı
«Katılım Belgesi» ve «Başarı Belgesi» verilecektir.
Ön Kayıt için: http://www.duyem.duzce.edu.tr/
İletişim: 0380 735 51 99 (7512)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel:0380 542 11 00 (1032) e-posta: [email protected]
Download

Temel SolidWorks Kursu Açılıyor... - Düzce Üniversitesi