TAPDUK EMRE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
EKO- OKULLAR PROGRAMI ‘‘ÇÖP VE ATIK’’ KONUSU
YILLIK EYLEM PLANI
AYLAR
EYLEM ve ETKİNLİKLER
Eko-okul eylem planının oluşturulması, Eko-okul Ulusal
Koordinatörlüğüne
gönderilmesi
ve
okulumuz
öğretmenlerine dağıtılması
Eko-okul timinin oluşturulması
Eko-okul komitesinin oluşturulması
Eko-okul panosunun yerinin tespiti ve içeriğinin
belirlenmesi
Tüm okulun Eko-okul hakkında bilgilendirilmesi
UYGULAMA
Koord. Öğretmen
Koord. Öğretmen
Koord. Öğretmen
Koord. Öğretmen
EKİM
Koord. Öğretmen ve
Komite
Eko-okul Projesinin okulumuzun dahil olduğu geri Koord. Öğretmen ve
dönüşüm temalı Erasmus+ (comenius)
projesiyle Komite
ilişkilendirilmesi
Eko-okul projesinin okul web sitesinde yayınlanması
Koord. Öğretmen
Eko-İlkenin
belirlenmesi
ve
okul
panosunda Koord. Öğretmen,
sergilenmesi
Komite ve Eko Tim
Atık kağıt, atık pil, atık yağ ve mavi kapak toplama Koord. Öğretmen ve
kutularının tedarik edilmesi, okulun ilgili yerlerine Eko Tim
yerleştirilmesi ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
Tuzla Belediyesi’nin düzenliği, ‘’Kullanılmayan İlaç Koord. Öğretmen,
Toplama Kampanyası’nın’’ okulumuzda başlatılması Komite ve Eko Tim
ve toplanan ilaçların ay sonunda teslim edilmesi
Atık pil toplama kampanyasının başlatılması
Komite ve Tüm
Zümreler
Mavi kapak toplama kampanyasının başlatılması
Komite ve Tüm
Zümreler
Çöp ve atık nedir?
Neden ayrıştırılır? Atıklar Tüm zümreler
toplanırken neden sınıflandırılır? konularının işlenmesi
KASIM
Okul alanında çevresel gezi yapılması
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Okul içinde her sınıfın kendi geri dönüşüm kutularını 2.3.ve 4. sınıflar
hazırlaması ve kutuların Eko-okul panosun altında zümresi
sergilenmesi
Okul ve çevresinde çöp toplanma çalışmasının Koord. Öğretmen ve
yapılması
Eko Tim
Enerji tasarrufu ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi ve Koord. Öğretmen ve
Viko Çocuk Tiyatrosu’nun ‘’Enerji Verimliliği, Doğal Komite
Kaynakların Korunması ve Geri Dönüşüm’’ temalı
oyunun okulumuzda sergilenmesi
ŞUBAT
OCAK
ARALIK
Kasım ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının Eko Tim
verilmesi
Atatürk’ ün ağaç sevgisiyle ilgili hikayelerin okunması
Tüm Zümreler
Ülkemizde ve dünya da çevre adına yapılan Koord. Öğretmen ve
yanlışlıkların panoda sergilenmesi
Eko Tim
Belediye başkanı olsam, ilçem için neler yaparım Tüm Zümreler
konulu kompozisyon çalışmasının yapılması
Okul ‘’Geri Dönüşüm Köşesinin’’ oluşturulması
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Atık kağıtlardan oyun hamuru yapılması
1.ve 2. Sınıflar
Zümresi
‘’Hayalindeki Dünya’’ konulu resim çalışmasının okul Koord. Öğretmen ve
koridorunda yapılması
Eko Tim
Belediye başkanı ile ‘’ Çöp, Atık, Geri dönüşüm ‘’ Koord. Öğretmen,
konularında söyleşi yapılması
Komite ve Eko Tim
Velilere çevre seminerinin verilmesi
Koord. Öğretmen
Evde kağıt kutu, plastik kutu, plastik bardak vb. ‘’Atık 3. ve 4. Sınıflar
Malzemelerin Oyuncağa Çevrilmesi’’ konulu aile katılım Zümresi
projesinin
uygulanması ve okulda sergilenmesi
çalışmaların sergilenmesi
Tetra Pak’ tan okulumuz öğrencilerine uygulamalı geri Koord. Öğretmen ve
dönüşüm eğitimin verilmesi
Komite
Eski gazetelerden şapka yapması
Tüm Zümreler
Aralık ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının Eko Tim
verilmesi
‘’Çöpler kaç yılda yok olur?’’ afiş çalışmasının
yapılması ve Eko-okul panosunda sergilenmesi
Çevreyle ilgili şarkı söylenilmesi ve şarkının dramatize
edilmesi
Ocak ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının
verilmesi
Bir ailenin aylık ya da yıllık çöp miktarıyla ilgili problem
çözülmesi
Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili çalışmalar yapılması
‘’Eko-okul Eylem Planı 1.Dönem Sonu Raporu’’
hazırlanarak Eko-okul Ulusal Koordinatörlüğü’ne
gönderilmesi
4. Sınıflar Zümresi
Tüm Zümreler
Eko Tim
Tüm Zümreler
Tüm Zümreler
Koord. Öğretmen
Mavi kapak, atık kağıt, atık pil, atık yağ toplama Tüm Zümreler
kampanyalarının
devamı
için
tüm
okulun
bilgilendirilmesi
Okul geleninde ‘’Sıfır Atık Günü’’ yapılması
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Teneke kutularla geri dönüşüm etkinliği yapılması
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Şubat ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının Eko Tim
verilmesi
MART
NİSAN
MAYIS
‘’Suyun Önemi ‘’konulu resim çalışmasının yapılması
‘’Bilinçli Tüketici’’ olmak için ev ve okul eşyaların
korunması hakkında tüm öğrencilerin bilgilendirilmesi
ve konuyla ilgili bilgilerin Eko-okul panosuna asılması
Atıklarla ilgili eğitici problemler çözülmesi
Okul ve çevresinde çöp toplama etkinliğinin
düzenlenmesi
Tüm Zümreler
Tüm Zümreler
ve Eko Tim
‘’22 Mart Dünya Su Günü’ nün’’ kutlanması
Sınıfta suyun doğru kullanımının tartışılması
‘’21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman
Haftası’nın’’ kutlanması
‘’Ormanlarımız’’ konulu resim çalışmalarının Eko-okul
panosunda sergilenmesi
Kağıdın serüvenin Eko-okul panosunda sergilenmesi
‘’Geri Dönüşüm’’ ile ilgili slogan yarışmasının yapılması
ve dereceye giren sloganların Eko-okul panosunda
sergilenmesi
Mart ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının
verilmesi
Kağıt atık, cam atık ve plastik atıkların toprağa
gömülmesi ve etkilerinin incelenmesi
Tüm Zümreler
Tüm Zümreler
Tüm Zümreler
Tüm Zümreler
Koord. Öğretmen
Komite ve Eko Tim
Eko Tim
Eko Tim
Koord. Öğretmen ve
Tüm Zümreler
Eko Tim
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Çevre, doğa, baharın
gelişiyle ilgili şarkıların Tüm Zümreler
öğretilmesi
Mahalle halkına çevre kirliği ile ilgili broşür dağıtılması
Koord. Öğretmen
Komite ve Eko Tim
Nisan ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının Eko Tim
verilmesi
‘’Çevreyi Nasıl Koruruz’’ konulu öykü yazılması
4.Sınıflar Zümresi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ‘’ Koord. Öğretmen
atık eşyalardan yapılan elbiselerin sergilenmesi
Komite ve Eko Tim
Atık malzemelerle müzik aleti yapılması yapılan Tüm Zümreler
çalışmaların Eko-okul panosu altında sergilenmesi
Kirli ve temiz toprakta çimlenme deneyinin yapılması
ve sonuçlarının Eko-okul panoda sergilenmesi
Atık eşyalardan bowling yapılması( kağıt ve pet şişe)
Toprağa gömülen kağıt atık, cam atık ve plastik
atıkların
incelenmesi
ve
sonuçların
panoda
sergilenmesi
Atık malzemelerden hediyelik eşya yapılması( anneler
günü için)
Mayıs ayının en temiz sınıfının seçilmesi ve bayrağının
verilmesi
Mavi kapak toplama kampanyasının sonlandırılması ve
Omurilik Felçliler Derneği’ne gönderiminin yapılması
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Tüm Zümreler
Koord. Öğretmen ve
Eko Tim
Tüm Zümreler
Eko Tim
Koord. Öğretmen ve
Komite
HAZİRAN
Atık pil toplama kampanyasının sonlandırılması ve Koord. Öğretmen ve
toplanan pillerin belediyeye teslim edilmesi
Komite
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde ‘’Oyunlarla
Çevre Eğitimi’’ etkinliği düzenlenmesi
Atık kağıt
ve atık yağ toplama kampanyasının
sonlandırılması toplanan atıkların ilgili kuruluşlara
teslim edilmesi
Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
Koord. Öğretmen ve
Komite
Koord. Öğretmen ve
Komite
Koord. Öğretmen,
Komite ve Eko Tim
‘’ 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nün’’ kutlanması
Tüm Zümreler
Okulumuz öğrencileriyle okul ve çevereinde ‘’Bilinçli Koord. Öğretmen,
Çevreciler Yürüyüşün’’ yapılması
Komite ve Eko Tim
Yılın en temiz sınıfının seçilmesi
Eko Tim
Eko-okul projesi kapsamında yılın en aktif sınıfının Koord. Öğretmen,
seçilmesi
Komite ve Eko Tim
‘’Eko-okul Eylem Planı Yıl Sonu Raporu ‘’ hazırlanarak Koord. Öğretmen
Eko-okul Ulusal Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi
Akif GÜNER
Koordinatör Öğretmen
Alptekin TOPAL
Okul Müdürü
Download

TAPDUK EMRE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM