2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL NİSAN YAĞMURLARI İLKOKULU EKO-OKULLAR
PROGRAMI “ÇÖP VE ATIK” KONUSU YILLIK EYLEM PLANI
EYLEM ve ETKİNLİKLER
AYLAR

EKİM








Öğretmenlerin katılımıyla eko-okul
programının öğrencilere ve okuldaki
mevcut diğer personele tanıtılması
Eko-okul timinin oluşturulması
Eko-okul komitesinin oluşturulması
Eko-okul panosunun güncellenesi
Okul web sayfası aracılığıyla velilerin ve
kamuoyunun eko-okul hakkında
bilgilendirilmesi
Eko-okul eylem planının oluşturulması ve
oluşturulan eylem planının idare ve
öğretmenler odasındaki panolara asılması
Atıl pil toplama çalışmalarının yapılması
Çöp atık nedir? Neden ayrıştırılır?
Derslerde işlenmesi
Eylem planının Eko-okul ulusal
koordinatörlüğüne gönderilmesi
SORUMLU KİŞİLER
Koordinatör öğretmen
komite
Öğrenciler
Sınıf Öğretmenleri


KASIM





ARALIK







Okulun uygun olan yerlerine mevcut olan
kağıt toplama kutularının kontrol edilip
eksik olan yerlere kağıt toplama kutuların
konması
Atık peçete rulolarından çeşitli kalemlik
tarzı çalışmaların yapılması
Okulöncesi öğrencilerine geri dönüşüm
işaretinin anlatılması ve boyama
sayfalarının verilmesi
3. Sınıflar tarafından çevreyi nasıl
kirletiyoruz konulu kompozisyon
yarışmasının yapılması
Çevremizi çöplerden koruyalım
kapsamında öğrencilere okul çevresinde
dolaşarak çöplerin toplanması
Eko-okul sloganının belirlenmesi
Atık çeşitleri ve tehlikeli atıklar konusunda
bilgilendirme
Kağıdın savurganlığının önlenmesinin
derslerde anlatılması
Eko-okul panosunun güncellenmesi
Eko-okul bülteninin güncellenmesi
Ereğli Geri Dönüşümüne ziyaret yapılması
Eko-okul programının ve eylem planının
belediye başkanı ile görüşme yapılarak
tanıtılması
Çöplerle ilgili afiş çalışmasının yapılması
çevreye dağıtılması
“Chane The Wold” sloganı adı altında
çalışmanın yapılması.
Koordinatör Öğretmen
Öğrenciler
Komite
Sınıf Öğretmenleri
Okulöncesi
Öğretmenleri
Koordinatör Öğretmen
Komite
Öğrenciler


OCAK



ŞUBAT






MART





Origami tekniği ile atık kağıtlardan farklı
çalışmalar yapılması
Okul web sayfasında yer alan eko-okul
bilgilerinin güncellenmesi yapılan
çalışmaların sergilenmesi
Enerji tasarrufu haftası ile ilgili
etkinliklerin düzenlenmesi ve bu haftaya
yönelik panonun oluşturulması
Toplanan atıkların kuruluşlara teslim
edilmesi
Kağıdın oluşum aşaması araştırılarak ekookul panosunda sergilenmesi
1. Dönem değerlendirme toplantısı
1. Dönem sonu raporunun hazırlanması
“Çevre ve Atıklar” konusunda dünyada ve
ülkemizde gazetelerde ve dergilerde yer
alan ilginç haberlerin eko-okul kapsamında
sınıflara getirilerek paylaşılması
Geri dönüşüm ile ilgili videoların sınıfta
izletilmesi
I. Dönemin değerlendirmesinin yapılması
II. Dönemde yapılacak etkinliklerden söz
edilmesi
22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları
Atıkların doğada kaç yılda kaybolduklarına
yönelik araştırma çalışmalarının yapılması
“Eco Shools” panosunun güncellenmesi
Bir ailenin günlük ve aylık ne kadar çöp
oluşturduğu ile ilgili çalışmaların yapılması
Orman Haftası etkinliklerinin yapılması
Koordinatör Öğretmen
Komite
Öğrenciler
Branş Öğretmenleri
Koordinatör Öğretmen
Sınıf Öğretmenleri
Öğrenciler
Koordinatör Öğretmen
Komite
Öğrenciler


NİSAN







MAYIS


HAZİRAN




Yeşil bayrak ödülü başvurusunun yapılması
Bahar, çevre iler ilgili resim çalışmalarının
yapılaması
Atık su şişelerinin değerlendirilerek okul
öncesi öğrencilerimiz tarafından markas
yapılması
İlçe halkını çevre kirliliği ve geri dönüşüm
konusunda bilinçlendirmek için broşür
hazırlanıp dağıtılması
Okul bahçe ve çevresinde dolaşılarak
çöplerin temizlenmesi
Eko-okul panolarının güncellenmesi
Doğa ile ilgili müzik çalışmalarının
yapılması
Ay sonuna doğru yakın köylere gezi
düzenlenmesi
Yılın en temiz sınıfı seçme çalışmasının
yapılaması ve seçilen sınıfın
ödüllendirilmesi
Doğa gezisi kapsamında öğrencilere
Atatürk Kültür Merkezine gezi
düzenlenmesi
Toplanan atıkların kuruluşlara teslim
edilmesi
Atıklar nasıl yararlı hale getirilebilir
konusunun araştırılarak eko-okul
panosunda güncellenmesi
5. Dünya Çevre Günü kutlamaları
Yıl içinde yapılan çalışmaların video ve
fotoğraflarının öğrencilere izletilmesi
Yılsonu eylem raporunun hazırlanması
Koordinatör Öğretmen
Komite
Sınıf ve Branş
Öğretmenleri
Öğrenciler
Okulöncesi
Öğretmenleri
Koordinatör Öğretmen
Komite
Öğrenciler
Koordinatör Öğretmen
Komite
ÖZEL NİSAN YAĞMURLARI İLKOKULU
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL PROJESİ
GÖREV DAĞILIM TABLOSU
EKO-OKUL KOORDİNATÖR
ÖĞRETMENLERİ
EKO-OKUL KOMİTESİ
Okul Müdürü
Okul Öncesi Öğretmenleri
Sınıf Öğretmenleri
Branş Öğretmenleri
Aysel ZEREN
Gülsenem TOPBAŞ
Yurdagül HALHALLI
Emin YILDIRIM
Şeyma EROĞLU
Fatma Betül YANIKLI
Hatice KÖKSAL
Hanife SARKIN
Ramazan EZEROĞLU
Ali MENEVŞE
Mehmet DURMUŞ
Seyran İNAN
Sema ALADAĞ
EKO TİM
Anasınıfı Öğrencileri
1 – A Sınıfı Öğrencileri
1 – B Sınıfı Öğrencileri
2 – A Sınıfı Öğrencileri
2 – B Sınıfı Öğrencileri
3 – A Sınıfı Öğrencileri
Esra ZEREN
Emre ZEREN
Ayşe Betül ÇILDAN
Fatih Emirhan KELEŞ
Naz ŞAHİN
Asel ZORLU
Emiralp AĞAOĞLU
Kemal Musab DEMİRTAŞ
Erva EZEROĞLU
İrem DÖNMEZ
Fevzi EMİR
Oğuz Kaan DEMİR
Melahat Azra KEÇECİ
Ahmet Eren ÇAĞLAR
Ayşe Naz TEKİN
Mustafa ILKI
Zeren CARCI
Zehra Neval YALDIZ
Mehmet Talha POZ
Muhammet Onur ÖZDEMİR
Elifnaz İPEK
M. Orçun NEŞELİ
M. Arif İNİŞ
Semiha Asel ESER
Download

Eko-OKUL Eylem Planı - Nisan Yağmurları İlkokulu