HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-37
6-11 OCAK
ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl Ocak ayının
ikinci haftasında, Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.1 Yaşamın sürdürülmesi için en
önemli gereklilik enerjidir. Günlük yaşamda enerji tüketimi, nüfus artışı nedeni ile ihtiyacın artması ve
kaynakların sınırlı olması nedeniyle enerji tasarrufunu gündeme getirmiştir.2
Tükettiğimiz her şeyin bir enerji maliyeti vardır. Örneğin; boşa akan musluk, yarısı kullanılıp atılan kalem,
gereksiz harcanan kâğıt, ısırılıp atılan ekmek, tabakta kalan yemek... Aklınıza gelen her şey aynı zamanda
enerji savurganlığıdır ve çevreye verilen bir zarar olarak bize geri döner.2 Enerji savurganlığının
önlenmesinde temel uygulama tüketici katılımıdır. Yüksek bir kentlilik bilinci ve eğitim düzeyi olmaksızın
bunu sağlamakta önemli güçlükler bulunmaktadır. İkinci adım tüketime paralel olarak maliyetin
artırılmasıdır. Üçüncü yöntem yasal ve idari düzenlemelerle zorunlu enerji tasarrufunu sağlayacak
düzenlemelerin yapılmasıdır.3 Bilinçli bir tüketici olmak ve gereksiz tüketimden kaçınmak en önemli enerji
koruyucu davranışlardır.
Enerji savurganlığını önlemeye yönelik neler yapabilirsiniz? 2











Yiyecekleri yiyebileceğiniz miktarlarda alıp, bozulmadan tüketebilirsiniz.
Yemek yerken tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek almalısınız.
Boşa akan muslukları hemen tamir ettirmelisiniz.
Kimsenin olmadığı yerlerdeki ampulleri söndürmeli, tuvalet, koridor vb. yerlerde birisi geçerken
yanan harekete duyarlı sistemler kullanmalısınız.
Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalısınız.
Kimse izlemiyorsa televizyonu, kullanmadığınızda bilgisayar, internet vb. ni kapatmalısınız.
Buzdolabı çalışırken, kapağını açık bırakmamalısınız.
Üşüyünce, evinizi daha fazla ısıtmadan önce üstünüze kalın bir şeyler giymelisiniz.
Ev veya ofis için alışveriş yaparken enerji tasarruflu ürünleri tercih etmelisiniz.4 Enerji tasarruflu
ürünler kullanılarak enerji faturalarında %30’luk bir azalma sağlanabilir.5
Evlerdeki enerjinin yaklaşık %42’si ortam ısıtması için, %18’i su ısıtması için, %6’sı soğutma için,
%5’i aydınlanma için, %5’i buzdolabı soğutması için kullanılmaktadır. Enerji faturalarının
çoğunluğunu ısıtma masrafları oluşturmaktadır.6 Binalarda enerji tasarrufu sağlamak için; enerji
tasarruflu ısıtma/soğutma sistemleri kurulmalı, ısıtma/soğutma sistemlerinin düzenli bakımları
yapılmalı, bu sistemlerde programlı termostatlar kullanılmalı, evin sadece kullanılan bölümleri
ısıtılmalı/soğutulmalı ayrıca aydınlatma için olabildiğince gün ışığından yararlanılmalı ve enerji
tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.7
Alışverişe gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırlarsanız, ihtiyacınız olmayan ürünleri almazsınız. Bilinçli
bir tüketici olarak her alışverişten önce ihtiyaç listesi hazırlamalısınız.
1
[Internet]http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/bina_ulas.html. Erişim:10.11.2014.
Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012.
3 Güler Ç, Çobanoğlu, Z. Enerji ve Çevre. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:41, Ankara, 1997.
4 [Internet]http://www.epa.gov/epahome/hi-winter.htm. Erişim:11.11.2014.
5 [Internet]http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.holiday_shopping.Erişim:10.11.2014.
6 [Internet]U.S. Energy Information Administration, AEO2014 Early Release Overview. Erişim:11.11.2014.
7 [Internet]http://www.epa.gov/greenhomes/WholeHouse.htm. Erişim:11.11.2014.
2
Bu dokuman Dr. Ekin Koç ve Emekli Öğretim Üyesi Dr. Songül Vaizoğlu tarafından 13.11.2014 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir:
Koç E, Vaizoğlu S. 6-11 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi- [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.
Erişim:06.01.2015.
Download

6-11 ocak enerji tasarrufu haftası