DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
08.00-09.00
10.00
10.00
09.00-10.00
11.00
12.00
13.0014.00
15.00
16.00
11.00
12.00
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Öğr. Gör. Çetin Yılmaz Merkezi Dersik Zemin 3
13.00
Sosyolojiye Giriş
Öğr.Gör. Çetin Yılmaz Merkezi Derslik 2
Amfi
13.0014.00
15.00
Sosyal Hizmet Araştırması I
Yrd. Doç. Dr. Deniz ORUÇ Merkezi Dersik Zemin 3
10.00-11.00
III.SINIF
DERSİN ADI
SAAT
08.00-09.00
Sosyal Hizmet Etiği
Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN Merkezi Dersik Zemin 4
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-12.00
12.00-13.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
13.00-14.00
Uygulamalı Araştırma I-H (Dilek ŞAHİN)
14.00-15.00
16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.0017.00
16.0017.00
16.00-17.00
16.00-17.00
08.0009.00
08.0009.00
08.00-09.00
08.00-09.00
09.00-10.00
09.00-10.00
10.00-11.00
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-12.00
12.00-13.00
12.00-13.00
11.00
12.00
12.0013.00
Sosyal Hizmete Giriş
Öğr. Gör. Murat AKKAYA
Derslik 2 Amfi
Merkezi
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
Öğr.Gör. Çetin Yılmaz Merkezi Derslik 2
Amfi
09.0010.00
11.00
Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri
Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN Merkezi Dersik Zemin 3
12.00
12.0013.00
13.0014.00
14.0015.00
İstatistiğe Giriş Yrd. Doç. Dr. Mehmet A. Sungur
Merkezi Dersik Zemin 3
13.00-14.00
14.00-15.00
Okul Sosyal Hizmeti
Yrd. DoÇ.Dr. Ülkü AKÇA
ÜŞENTİ Orman Fak. Z51
Halkla İlişkiler
Sosyolog Şeyda KAYA
Orman Fak. 1B40
14.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.0017.00
16.0017.00
16.00-17.00
16.00-17.00
08.0009.00
08.0009.00
08.00-09.00
08.00-09.00
11.00
12.00
Etkin İletişim
Sosyolog Şeyda KAYA
Merkezi Derslik 2 Amfi
13.00
14.00
14.0015.00
15.00-
Felsefeye Giriş
Öğr.Gör. Çetin Yılmaz Merkezi Derslik 2
Amfi
09.0010.00
11.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.0015.00
15.00-
09.00
09.00
12.0013.00
14.00
15.00
16.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.0014.00
14.0015.00
15.0016.00
16.0017.00
10.00
11.00
İnsan Kaynakları Yönetimi
ve SH.
Öğr. Gör. Ali Can 20 Orman
Fak. 1B36
Yaratıcı Drama
Yrd.Dç.Dr.F.K.
DEMİRKOL
Proje
Yönetimi
Öğr.Gör.
İlter Bekar
Orman Fak
15.00
16.00
İngilizce I Okt.H.İbrahim FİLİZ. Merkezi
Derslik 2 Amfi
Tiyatro Oyun İncelemesi B
Öğr.Gör. Naciye Aksoy . Merkezi Derslik
2 Amfi
Teknolojik Sistemler ve Sosyal Hizmet Bil.
Labaratuvarı
17.00
08.0009.00
Sos. Hiz. Çağdaş Yön. Öğr. Gör. Murat AKKAYA
Dersik Zemin 3
Merkezi
12.00
16.00
16.0017.00
Sos.Hiz.Uyg.
Sos.Hiz.Uyg.
Sos.Hiz.Uyg.
Sos.Hiz.Uyg.
Sos.Hiz.Uyg.
10.00-11.00
A.İ.İ.T. Okt.
Merkezi Dersik Zemin 3
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
Konuşma ve Sunum
Sosyolog Şeyda KAYA
Merkezi Dersik Zemin 3
Başarılı Sosyal Hizmet Uygulama
Örnekleri
SHU Niyazi YILMAZ Merkezi
Dersik Zemin 4
10.00-11.00
11.00-12.00
Sos.Hiz.Uyg.
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Murat
AKKAYA Orman Fak. 1B40
15.00-16.00
16.00-17.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
Sosyal Politika ve Planlama
Öğr.Gör. Çetin Yılmaz Merkezi Derlik Zemin 7
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Yrd. Doç. Dr.
Deniz ORUÇOrman Fak 1B36
16.00-17.00
08.00-09.00
Sosyal Hizmet Mevzuatı SHU Niyazi Yılmaz Merkezi
Dersik Zemin 4
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
12.00-13.00
13.00-14.00
13.00-14.00
14.00-15.00
Sos.Hiz.Uyg.
12.00-13.00
Özel Sosyal Hizmet Kur. ve Suçluluk ve Sosyal Hizmet
Yön. Öğr. Gör. Dilek
Merkezi Derslik Zemin 4
ŞAHİN Orman Fak. 1 B40
Öğr. Gör. Çetin Yılmaz
08.00-09.00
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma I Okt. H.İbrahim FİLİZ
Merkezi Dersik Zemin 3
Sos.Hiz.Uyg.
11.00-12.00
09.00-10.00
Merkezi
16.00-17.00
09.00-10.00
Sos.Hiz.Uyg.
08.00-09.00
Sosyal Hizmet Müdahalesi II
Yrd. Doç.Dr. Ülkü AKÇA ÜŞENTİ
Dersik Zemin 4
12.00-13.00
İnsan Hakları ve SH.
Yrd. Doç. Dr. G. Kılıçoğlu
Merkezi Dersik Zemin 3
13.00
13.0014.00
14.0015.00
15.00-
09.00-10.00
11.00-12.00
10.00
11.00
Mesleki İngilizce I Okt. Mehmet KÖKSAL Merkezi
Dersik Zemin 4
08.00-09.00
12.00
14.00
15.00-16.00
16.00-17.00
12.0013.00
Türk Dili I
Okt. Merkezi Derslik 2 Amfi
10.00-11.00
13.00-14.00
16.0017.00
12.00
09.00-10.00
Karşılaştırmalı SGS.
Öğr. Gör. Ali Can Merkezi
Dersik Zemin 4
12.00-13.00
16.00
11.00
10.00-11.00
11.00-12.00
16.0017.00
Psikolojiye Giriş
Yrd.Doç.Dr.Esin ÖZER Merkezi Derslik
2 Amfi
09.00-10.00
13.00
16.00
10.00
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I Yrd. DoÇ.Dr. Ülkü AKÇA
ÜŞENTİ
Merkezi Dersik Zemin 3
12.00
14.00
Sos.Hiz.Uyg.
13.00-14.00
16.00
09.0010.00
IV.SINIF
DERSİN ADI
Sos.Hiz.Uyg.
16.00
17.00
08.0009.00
C
U
M
A
Tiyatro Oyun İncelemesi A Öğr.Gör.
Naciye Aksoy Merkezi Derslik 2 Amfi
13.00
15.00
P
E
R
Ş
E
M
B
E
SAAT
08.0009.00
13.0014.00
14.00-
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
II.SINIF
DERSİN ADI
SAAT
08.0009.00
09.0010.00
S
A
L
I
I.SINIF
DERSİN ADI
Uygulamalı Araştırma I ( A,B,C,D, E, F, G, I)
14.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
Sosyal Hizmet Yönetimi Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN
Orman Fak.1B40
Sivil Toplum Örgütleri ve SH.
Yrd. Doç.
Dr. G. Kılıçoğlu 35 Merkezi Derslik 5 Nolu Amfi
Download

DERSİN ADI Sosyal Politika ve Planlama Öğr.Gör. Çetin Yılmaz