SINAV KAYGISI
Kaygı

Kaygı kişinin stresli uyaranla karşı karşıya kaldığında
yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel
değişimlerle kendini gösteren uyarılmışlık
durumudur.
Kaygı

Stresli durumlarda yaşanan doğal bir duygudur
ruhsal aygıtın önemli savunmalarındandır.

Ne zaman patolojiktir?
Kaygı Düzeyi Grafiği
-1
1
Düşük
kaygı
0
Orta
düzey
kaygı
İstenilen kaygı orta düzeydir.
+1
Yüksek
kaygı
Performans Kaygısı

Kişinin bilgi ve becerilerinin belli ölçütlerle
incelenip değerlendirildiği durumlarda yaşanan
kaygıdır.

“Sınav Kaygısı”
Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi
öğrenmeye, bir amaç edinmeye motive eder.

Faydalı olmayan yüksek kaygı düzeyidir.

“Sınav kaygısı bozukluğu”
Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı bozukluğu öğrenilen bilginin sınav
sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve
başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır.
Sınav Kaygısı

Kaygı aslında kişiye rahatsızlık veren sınavın
kendisinden değil, sınavın kişi için taşıdığı anlamdan
kaynaklanmaktadır.
SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ
Zihinsel ve
duygusal
belirtiler
Bedensel
belirtiler
Davranışsal
belirtiler
SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ
Yapamayacağım…. Başarısız olacağım….
Kötü not alacağım…
1- Felaket yorumları içeren
düşünceler,
dikkati toplayamama, konuları
hatırlamakta güçlük gibi
zihinsel belirtiler.
SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ
2- Gerginlik, sinirlilik,
karamsarlık korku hali,
panik, kontrolü yitirme
hissi, güvensizlik,
çaresizlik ve heyecan gibi
duygusal belirtiler.
Sınavım
var …
asabiyim.
SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ
DERS ÇALIŞMAK
İSTEMİYORUM…..
3- Kaçma (ders çalışmayı
bırakma, sınavı yarıda
bırakma) kaçınma (ders
çalışmayı erteleme, sınava
girmeme..)….. gibi
davranışsal belirtiler.
Kaygının Bedensel Belirtileri
(Sınav öncesinde)
–
uykusuzluk,
–
karın ağrısı,
–
kabus görme,
–
solunum güçlüğü,
–
çarpıntı,
–
iştahsızlık,
–
sinirlilik,
–
bulantı,kusma
–
terleme
–
bitkinlik
Kaygı Belirtileri
(Sınav salonunda)
–
ellerde terleme,
–
el titremesi,
–
gerginlik,
–
sabırsızlık,
–
aşırı uyarılmışlık
Kaygı Belirtileri
(Sınav sırasında)
–
dikkat dağınıklığı
–
soruları anlamakta güçlük çekme,
–
sürenin yetmeyeceğine inanma
–
sınavın kötü gideceğine inanma,
–
zor gelen sorularda paniğe kapılma
Kaygıya Neden Olan Etmenler
–
–
Mizaç özellikleri
Yüksek beklenti düzeyi



Kişisel
Ailesel
Toplumsal
Kaygıya Neden Olan Etmenler
–
Olumsuz bilişsel örüntüler





Sınava hazır değilim
Hiç bir şey anlamıyorum
Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanabilirim ki?
Sınavı kazanmak zorundayım
Sınavı kazanamamak herşeyin sonu olur
Kaygıya Neden Olan Etmenler
–
Başarısız deneyimler



Verimli çalışamama, zamanı iyi kullanamama vb.
Fizyolojik sorunlar (Uykusuzluk, kötü beslenme)
Yapısal sorunlar (DEHB, ÖÖG, MR)
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
1- Zamanı Etkin Kullanamama;
Sınava çalışmaya geç başlama
konuların yetiştirilememesi veya erken
başlanmasına karşın zamanı etkin
kullanılmaması nedeniyle konuların
yetiştirilememesi, konu tekrarının
yapılamaması kaygıyı artırır.
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
Çok çalışıyorum ama
soruları
yapamıyorum…..
2- Yanlış Ders Çalışma
Alışkanlıkları;
Plansız ve programsız
ders çalışmak
başarısızlığın en önemli
kaynağıdır. Kişinin
motivasyonunun
düşmesine neden olur.
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
3- Mükemmeliyetçilik
Düşüncesi;
Yaptıklarının, en iyisi ve
hiç hatasız olması
gerektiğine inanan kişinin
kaygı düzeyi yükselir.
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
Offfff….
Sınavda ya
başarılı
olamazsam
…
4- Başarısızlık Korkusu;
Başarısız olma korkusunu
yoğun yaşayan bireylerin,
kendilerine olan güvenleri
azalır ve kaygı düzeyi
yükselir.
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
Bende 90
net yapmalıyım
Sınavda başarılı
olursam
kendimi kanıtlamış
olurum
5- Sınava Çok Fazla Anlam Yüklenmesi;
Kişinin potansiyellerine uygun olmayan
amaç belirlemesi ya da sınavı kendini
kanıtlayacağı bir platforma
dönüştürmesi de kaygı düzeyini
yükseltir.
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
Fen lisesini
kazanmalısın.
6- Aile Baskısı;
Ailelerin çocuklarından çok fazla
beklentisinin olması ve çocuğun
bunları gerçekleştiremeyeceği
düşüncesi de kaygı düzeyini
yükseltir.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
1;) Sınava planlı programlı çalışma;
Planlı ve programlı ders çalışma sınava
yeterince ve zamanında çalışmamızı sağlar.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
2;) Sınav Zamanına Kadar Ders Çalışmaktan kaçının;
Son ana kadar ders
çalışmak öğrenilenlerin
karışmasına neden
olacağından sınavdan
bir iki gün önce ders
çalışmayı bırakmak
gerekir.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
3;) Uyku, Dinlenme ve Beslenme



Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın.
Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı
düşünmemeye çalışın.
Sınavdan önce fazla ve dokunacak
yiyeceklerden uzak durun.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
4;) Düşünce ve İnançlar;
Eğer başarılı
olamazsam aileme ne
söylerim
Bu sınavda başarılı
olamayacağım….
Ellerim titriyor. Ne
yapacağım…
Ben yetersizim.
Aptalın tekiyim…
Olumsuz ve yıkıcı
düşüncelerden mümkün
olduğunca uzak durun.
Olumlu ve gerçekçi
düşünceler oluşturmaya
çalışın.
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
5;) Doğru Nefes Alma ve Gevşeme
Sınav girmeden yada sınav sırasında kaygı
düzeyiniz artarsa;
Birkaç kez derin nefes alın.
Birkaç dakika gözlerinizi kapatarak sizi mutlu
eden bir anı yada bir yeri hayal edin .
Bu sizin rahatlamanıza ve düşünce
odağınızın değişmesine yardımcı
olacaktır.
Son Olarak;
Sınava en iyi yapabildiğiniz bölümden başlayın.
Yapamadığınız sorulara çok zaman ayırmayın.
Soruları dikkatlice okuyun.
Üst üste birkaç soruyu yapamıyorsanız yada dikkatinizin
dağıldığını düşünüyorsanız, biraz mola verin.
Download

sınav kaygısı