21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
99
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
EMO Ankara Şubesi 21.Dönem Komisyonları
◊ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU
◊ ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME KOMİSYONU
◊ ENERJİ KOMİSYONU
◊ YAYIN KURULU
◊ SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
◊ SMM KOMİSYONU
◊ KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU
◊ YAPI DENETİM KOMİSYONU
◊ EĞİTİM KOMİSYONU
◊ ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR KOMİSYONU
◊ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
◊ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU
◊ BİLİŞİM KOMİSYONU
100
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
06 Mart 2012 Bilgisayar Mühendisliği MDK
toplantısı yapıldı.
23 Mayıs 2012 Emekli Mühendisler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
04 Nisan 2012 Bilgisayar Mühendisleri MDK
toplantısı yapıldı.
23 Mayıs 2012 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
toplantısı yapıldı.
17 Nisan 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı yapıldı.
25 Nisan 2012 Bilgisayar Mühendisleri MDK
toplantısı yapıldı.
28 Nisan 2012 Elektronik Mühendisleri MDK
belirleme toplantısı yapıldı.
28 Nisan 2012 Biyomedikal Mühendisliği MDK
danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
23 Mayıs 2012 Bilgisayar Mühendisliği MDK
toplantısı yapıldı.
24 Mayıs 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
28 Mayıs 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı yapıldı.
02 Mayıs 2012 Asansör Komisyon toplantısı
yapıldı.
28 Mayıs 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
04 Mayıs 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
02 Haziran 2012 EMO Genel Merkezi Kadın
Komisyon toplantısına katılım sağlandı.
08 Mayıs 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı yapıldı.
09 Haziran 2012 Elektronik MEDAK
toplantısına katılımsağlandı.
09 Mayıs 2012 Elektronik Mühendisliği MDK
toplantısı yapıldı.
04 Haziran 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
09 Mayıs 2012 Bilgisayar Mühendisliği MDK
toplantısı yapıldı.
06 Haziran 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
10 Mayıs 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
13 Haziran 2012 Bilgisayar MDK toplantısı
düzenlendi.
11 Mayıs 2012 Kadın Mühendisler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
13 Haziran 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
düzenlendi.
14 Mayıs 2012 Sosyal Etkinlikler komisyonu
toplantısı yapıldı.
19 Haziran 2012 Yayın Kurulu toplantısı
düzenlendi.
14 Mayıs 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
19 Haziran 2012 Bilgisayar Mühendisleri
Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.
15 Mayıs 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
26 Haziran 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı düzenlendi.
22 Mayıs 2012 Örgütlenme Komisyonu, İş Yeri
Temsilcileri Alt Komisyonu toplantısı yapıldı.
26 Haziran 2012 SMM Komisyonu toplantısı
düzenlendi.
101
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
28 Haziran 2012 Eğitim Komisyonu Alt
Komisyonu toplantısı düzenlendi.
19 Eylül 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
30 Haziran 2012 EMO Genel Merkez SMM
Daimi Komisyon Toplantısına katılım sağlandı.
20 Eylül 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
02 Temmuz 2012 Yayın Kurulu toplantısı
düzenlendi.
21 Eylül 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
06 Temmuz 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
düzenlendi.
25 Eylül 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
16 Temmuz 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
düzenlendi.
26 Eylül 2012 Yayın Komisyonu toplantısı
yapıldı.
24 Temmuz 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı düzenlendi.
27 Eylül 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
02 Ağustos 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
düzenlendi.
05 Ekim 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
02 Ağustos 2012 Etkinlikler değerlendirme
toplantısı düzenlendi.
09 Ekim 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
07 Ağustos 2012 Elektronik Mühendisliği MDK
toplantısı yapıldı.
09 Ekim 2012 Emekli Mühendisler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
08 Ağustos 2012 Üye İşleri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı düzenlendi.
10 Ekim 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
29 Ağustos 2012 Üye İşleri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı düzenlendi.
12 Ekim 2012 Üye İlişkileri Komisyonu
toplantısı yapıldı.
12 Eylül 2012 Biyomedikal MDK toplantısı
yapıldı.
12 Ekim 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı yapıldı.
18 Eylül 2012 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısı yapıldı.
7 Ekim 2012 Üye İlişkileri Komisyonu toplantısı
yapıldı.
18 Eylül 2012 Asansör Komisyonu toplantısı
yapıldı.
18 Ekim 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
19 Eylül 2012 Örgütlenme Komisyonu
toplantısı yapıldı.
30 Ekim 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
19 Eylül 2012 İşçi Sağlığı Komisyonu toplantısı
yapıldı.
30 Ekim 2012 Emekli Mühendisler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
102
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
31 Ekim 2012 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
Komisyonu toplantısı yapıldı.
07 Kasım 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
09 Kasım 2012 Eğitim Komisyonu Alt Çalışma
Grubu toplantısı yapıldı.
13 Kasım 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
15 Kasım 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
16 Kasım 2012 Yayın Komisyonu toplantısı
yapıldı.
23 Kasım 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
28 Kasım 2012 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı yapıldı.
04 Aralık 2012 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
04 Aralık 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
11 Aralık 2012 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısına yapıldı.
18 Aralık 2012 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
toplantısı yapıldı.
19 Aralık 2012 Üye İlişkileri ve Örg.
Komisyonu toplantısı yapıldı.
19 Aralık 2012 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
20 Aralık 2012 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
08 Ocak 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekli
Mühendisler Komisyonu toplantısı yapıldı.
22 Ocak 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekli
Mühendisler Komisyonu toplantısı yapıldı.
23 Ocak 2013 Asansör Komisyonu toplantısı
yapıldı.
23 Ocak 2013 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
28 Ocak 2013 Kadın Komisyonu toplantısı
yapıldı.
05 Şubat 2013 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
05 Şubat 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
05 Şubat 2013 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı yapıldı.
13 Şubat 2013 Elektronik MDK toplantısı
yapıldı.
20 Şubat 2013 Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.
103
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
26 Şubat 2013 SMM Komisyonu toplantısı yapıldı.
yapıldı.
26 Şubat 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
05 Mart 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
12 Mart 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
19 Nisan 2013 Elektronik MDK toplantısı yapıldı.
07 Mayıs 2013 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı yapıldı.
07 Mayıs 2013 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısı yapıldı.
07 Mayıs 2013 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
Komisyonu toplantısı yapıldı.
15 Mart 2013 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
13 Mayıs 2013 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
19 Mart 2013 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı yapıldı.
13 Mayıs 2013 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısı yapıldı.
19 Mart 2013 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısı yapıldı.
13 Mayıs 2013 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
26 Mart 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
13 Mayıs 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
01 Nisan 2013 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
Komisyonu toplantısı yapıldı.
13 Mayıs 2013 Asansör Komisyonu toplantısı
yapıldı.
04 Nisan 2013 Enerji Komisyonu toplantısı
yapıldı.
13 Mayıs 2013 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Komisyonu toplantısı yapıldı.
04 Nisan 2013 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
14 Mayıs 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
Komisyonu toplantısı yapıldı.
09 Nisan 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı düzenlendi.
17 Nisan 2013 Enerji Komisyonu toplantısı
104
21 Mayıs 2013 Asansör Komisyonu toplantısı
yapıldı.
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
21 Mayıs 2013 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
Komisyonu toplantısı yapıldı.
23 Mayıs 2013 Eğitim Komisyonu toplantısı
yapıldı.
29 Mayıs 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
24 Haziran 2013 Yayın Kurulu toplantısı
yapıldı.
11 Temmuz 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
11 Temmuz 2013 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
Komisyonu toplantısı yapıldı.
22 Ağustos 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
27 Ağustos 2013 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
Komisyonu toplantısı yapıldı.
03 Eylül 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
Komisyonu toplantısı yapıldı.
25 Ekim 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
08 Kasım 2013 Kadın Komisyonu toplantısı
yapıldı.
13 Kasım 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
13 Kasım 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
20 Kasım 2013 SMM Komisyonu toplantısı
yapıldı.
29 Kasım 2013 Asansör Komisyonu toplantısı
yapıldı.
25 Aralık 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
25 Aralık 2013 Yapı Denetim Komisyonu
toplantısı yapıldı.
24 Ocak 2013 Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Dayanışma Gecesi ve Yemeği düzenlendi.
05 Eylül 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
10 Ekim 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
10 Ekim 2013 Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.
23 Ekim 2013 Sosyal Etkinlikler ve Emekliler
Komisyonu toplantısı yapıldı.
24 Eylül 2013 Örgütlenme ve Üye İlişkileri
105
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU
ARAŞ.GÖR. ONUR KOÇAK, BARIŞ ÇORUH, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TUNCAY BAYRAK, ARİF
KOÇOĞLU, MUSTAFA FATİH ÖZKUL, ERSİN KAMBERLİ, HASAN AYKUT ÖZAY, YİĞİT ALİ ÜNCÜ,
SİNAN ÖZCAN, MEHMET EMRE SİPAHİ, BATUHAN YARIKKAŞ, ERKİN KILIÇ, ALEV KAKAÇ
ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME KOMİSYONU
BAHADIR ACAR. NAZMİYE RAHİME TİĞREK, MURAT KÜÇÜKARSLAN, HASAN BAYCAN, AHMET
YILMAZ, RÜSTEM ÖZATA, TUFAN TEZİŞ, RAMAZAN PEKTAŞ, SEVDA ELCEK, UFUK CANDAR FOYA,
İBRAHİM ADIGÜZEL, YILMAZ KOCAOĞLU, DUYGU TOKMAK PITIR, EMRE METİN, MEHMET ATAY,
ASIM EKİN YILMAZ, EMEL AKPINAR, CANSEL ASLAN, BEDİA BAL, HÜSEYİN MERT KÜLAHCI,
ABDÜSSAMET İŞCAN, EREN ÇOŞGUN, TUĞÇE KARTALKANAT, AYŞE AKKAYA
ENERJİ KOMİSYONU
HACI ALİ YİĞİT, UĞUR BİCAN, HÜSEYİN MERT KÜLAHCI, BEKİR ÇORUH, BEHZAT AKBAYIR,
KADİR ÖZKAN, KEMAL GÜRSOY, NEZİR ÖZSOY, TURAN AYKANAT, SEÇİN ATAÇ, ERCAN DURSUN,
NECMİTTİN BERÇİN, CELAL CEZİM, FATİH KAYMAKÇIOĞLU, İBRAHİM SARAL, UFUK CANDAR
FOYA, İBRAHİM ADIGÜZEL, NEZİH HAKAN ATAK, MEHMET ALİ KIRAN, DUYGU TOKMAK PITIR,
FATMA RANA ARIBAŞ, EŞREF ÖZEN, MEHMET ALİ YAVAŞOĞLU, TOLGA AKAN, ÖZGÜR CİHAN
YALİM, ONUR SEZER, TAYLAN GÜRLER ÖNERCİ, ZİHNİ YÜCEL TEKİN, ARİF OKUR, ÖNDER
ERGİNER, GAFFAR BÜYÜKTAŞ, OĞUZ KAYA, ÖZLEM ÖZÇELİK, EREN ÇOŞGUN, VOLKAN DÜZENLİ,
HASAN UZAL, ALİ KILIÇ, MUSTAFA KUBİLAY GÖÇMEN
YAYIN KURULU
HAŞİM AYDINCAK, ALAATTİN ALİ YOLCU, ÖMÜRHAN AVNİ SOYSAL, MAKSUT HİLMİ KAPTAN,
MEHMET ATAY, NECMİTTİN BERÇİN, ONUR KOÇAK, RÜSTEM ÖZATA, SEBATİ GÖKEN, İBRAHİM
ADIGÜZEL, HACI ALİ YİĞİT
SOSYAL ETKİNLİKLER VE EMEKLİLER KOMİSYONU
SEBATİ GÖKEN, MAHMUT İLKER TAŞAN, YASEMİN DURAL, ABDÜSSAMET İŞCAN, ALİ KILIÇ,
BEHZAT AKBAYIR, CENGİZ BEKTAŞ, EMEL AKPINAR, EROL ÇINGAY, HALDUN YILDIRIM, MEHMET
POLAT, ÖZLEM ÖZÇELİK, ÖZGÜR CİHAN YALİM, YAŞAR ERGÜN, YÜKSEL DEMİRCİ, RÜSTEM
ÖZATA, METİN YAYCILI, ŞAKİR AYDOĞAN, KUDRET YÖRÜKOĞLU, SADRETTİN EREN. SATILMIŞ
CANER, SERDAR ÇİFTCAN, MEHMET POLAT, KADİR ÖZKAN, RÜSTE ÖZATA
SMM KOMİSYONU
ALİ GÜNDÜZ, FARUK FEVZİ DİNLER, NEŞE ÜLKER, ARİF SALAMCI, BEKİR ÇORUH, GÜNER
YILDIRIM, MUSTAFA KUBİLAY GÖÇMEN, NEZİH HAKAN ATAK, YILMAZ KOCAOĞLU, HACI ALİ
YİĞİT, GÜVEN ÖZYER, YÜCEL CABADAĞ, MEHMET PEKER, AYHAN ERDOĞAN, KEMAL OVACIK, ALİ
TURAN PAZARLI,VOLKAN DÜZENLİ
106
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU
HATİCE GÜZİDE ERKUŞ, YETER FİLİZ PAMUK, EMEL AKPINAR, GÜNCE ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZÇELİK,
FATMA RANA ARIBAŞ, TUĞÇE KARTALKANAT, DUYGU TOKMAK PITIR, TÜLAY IŞIK, FATMA BELKIS
BENTLİ DİNLER
YAPI DENETİM KOMİSYONU
MEHMET PEŞKERSOY, SADRETTİN EREN, AHMET ENDER KONU, BEKİR ÇORUH, HALDUN
YILDIRIM, MUSTAFA ÖZDEMİR, MUSTAFA TUTSAK, MEHMET ALİ YAVAŞOĞLU, ARİF SALAMCI,
SERDAR ÇİFTCAN
EĞİTİM KOMİSYONU
VOLKAN ARKALI, MUSTAFA ÖZDEMİR, MEHMET ALİ ATAY, MEHMET TİMUR AYDEMİR, AHMET
İLKKAN AÇIKGÖZ, CİHAN ÖZTÜRK, NECDET DÜRÜSTKAN, ARİF KOÇOĞLU, ALAATTİN ALİ YOLCU,
EMRE METİN, EŞREF ÖZEN, HAKAN YILDIZ, NEZİR ÖZSOY, ÖZLEM ÖZÇELİK, TOLGA AKAN,
HASAN AKTAŞ, HİKMET NURHAN PARLAK, HAMDİ YAVUZ, MAKSUT HİLMİ KAPTAN, AYDIN ALTAY
ELALMIŞ, GÜLPERİ DEMİRTAŞ, ALİ GÜNDÜZ, MURAT ERARSLAN, MUSTAFA TUTSAK, KENAN
ÖZGÖR,
ASANSÖR VE ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR KOMİSYONU
MUSTAFA TUTSAK, KORCAN YÜKSEL, TUNCAY BÖYÜKÖZKÖK, AHMET BAYRAKTAR, BEKİR
ÇORUH, FULYA ÇEKİÇ, MURAT MUTLU, MUSTAFA DEMİRBAĞ, OSMAN ALKAN, YÜKSEL DEMİRCİ,
TONGUÇ ÜNAL, METİN YAYCILI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
HİKMET NURHAN PARLAK, LEVENT BİLECİK, EMEL AKPINAR, AHMET GÜNDÜZ, MUHARREM UZEL,
MUSTAFA TUTSAK, SAFA KIZIL, SEMİH TEKİN, TONGUÇ ÜNAL, ABDULKADİR PEKEROĞLU, CELAL
CEZİM, ÇETİN KORKMAZER, ÇAĞDAŞ MÜFTÜOĞLU
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU
RAMAZAN PEKTAŞ, METİN ALTAY, AYŞE AKKAYA, MEHMET ATAY, TÜLAY IŞIK, ÖZENÇ AKDAĞ,
İBRAHİM SARAL, ABDULLAH BAL, ABDULLAH GÜNEY, ÇİĞDEM ATAR, NEVİN CANİK, ÇETİN
KORKMAZER, ÇAĞIN BARIŞ CENGİZ, MAHMUT İLKER TAŞAN, ÇAĞDAŞ MÜFTÜOĞLU,
BİLİŞİM KOMİSYONU
EMEL AKPINAR, GÜNCE ÖZTÜRK, HASAN BAYCAN, ÖMÜRHAN SOYSAL,
MEHMET ALİ YAVAŞOĞLU
107
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
1. GİRİŞ
Sağlık alanında kullanılan teşhis, tedavi cihazları ile tıbbi araştırma ve laboratuar ortamlarında
kullanılan mekanik, elektronik, biyolojik cihazların ve sistemlerin istenilene uygun bir şekilde
tasarlanması, üretimi, geliştirmesi, işletilmesi ve bakım – onarım – kalibrasyon faaliyetlerinden
sorumlu mühendislik dalına Biyomedikal Mühendisliği denir.
Biyomedikal Mühendisliği sağlık alanında kullanılan yüksek teknolojik cihazların verimli kullanılması,
hastanenin ve hekimin isteğine uygun bir şekilde tasarlanması gibi konularda mühendislik ve tıp
arasında bir ara kesit oluşturmaktadır. Disiplinler arası bir bölüm olan Biyomedikal Mühendisliği;
Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bilimlerinin temel
tıp eğitiminin bir parçası ile zenginleştirilmiş halidir. Biyomedikal mühendisliğinin asıl amacı tıbbi
cihaz tasarlamak ve üretmek olduğundan her zaman en yüksek ve en güncel teknolojiyi takip etmeli
ve bunu insan sağlığı için kullanabilmelidir. Bu yüzden sadece tıp teknolojisindeki gelişmeleri değil
kapsadığı bilim dallarındaki teknolojik gelişmeleri de detaylı bir şekilde takip etmelidir.
Ülkemizde Biyomedikal Mühendisliği lisans programı 2000-2001 akademik yılından itibaren öğrenci
almaktadır. İlk mezununu 2003 yılında veren Biyomedikal Mühendisliği lisans programlarından
bugüne kadar yaklaşık 500 civarında mezun vermiştir. 2013-2014 akademik yılıyla birlikte
üniversitelerin öğrenci kabul eden biyomedikal mühendisliği lisans programları kısa bir süre içinde
8’si devlet 8 ‘i vakıf ( 1’İ KKTC ‘de) olmak üzere 16 ‘a çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda akademik yıl
itibariyle bölüm çalışmalarını tamamlayıp, biyomedikal mühendisliği lisans programı açacak başka
üniversitelerde bulunmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği lisans programı olan üniversitelerle ilgili
bilgiler ekte verilmiştir. Bu üniversitelerin toplam kontenjanı 938 ‘dır. Bu kontenjanının 473 ‘si devlet
üniversitelerinde olup 2013 Lisans Yerleştirme Sınavıyla (LYS) sonucunda kontenjan / doluluk oranı
%100 ‘dür. Biyomedikal mühendisliğinin vakıf ve devlet üniversitelerinin birlikte toplam kontenjan/
doluluk oranı ise % 83,5 ‘dır. Yukarıda verilen sayısal verilere göre, biyomedikal mühendisliği lisans
programından mezunların sayıları her sene katlanarak artacaktır (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3).
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulunun 12 Mart 2005 tarih ve 216 sayılı
“Biyomedikal Mühendislerinin Elektrik Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB
Genel Kurulu’na sunulmasına” kararının ardından 25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında yapılan TMMOB
genel Kurulunda kabul edilmiştir. 2006 tarihinden itibaren 50’nin üzerinde Biyomedikal Mühendisi
Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO) üye olmuşlar ve oda bünyesinde yapılan etkinliklere aktif katılım
sağlamaktadırlar.
Tablo 1. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Sayıları
108
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Tablo 1’den de anlaşılabileceği üzere Türkiye genelinde öğrenci kontenjanları da hızla artmıştır. Bu
artış değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Bu şekilden görüldüğü üzere 2008 yılında tüm biyomedikal
mühendislik bölümlerinin kontenjanları 145 iken bu sayı 2011’de 440’a, 2012 yılında 810’a ve 2013
yılında ise 938’e çıkmıştır.
Tablo 2. Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri Toplam Kontenjanları
2013 – 2014 akademik yılı itibariyle OSYM kılavuzuna göre Biyomedikal Mühendisliği eğitimine öğrenci
kabul eden üniversite sayısı 16 yükselmiştir. Analize göre 8 devlet üniversitesi ve 8 vakıf üniversitesi
bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinin kontenjanı 473 iken, vakıf üniversitelerinin kontenjanı 465’dir.
Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %100 iken vakıf üniversitelerinde doluluk oranı %66,88’dir.
Vakıf üniversiteleri arasında bölümümüzün doluluk oranı ise genel ortalamanın üzerinde olup %70’dir.
Tablo 3. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Kontenjan & Doluluk Tablosu
Devlet Üniv. Sayısı
8
Vakıf Üniv. Sayısı
8
Devlet Üniv. Kontenjanı
473
Vakıf Üniv. Kontenjanı
465
Devlet Üniv. Doluluk( %)
%100
Vakıf Üniv. Doluluk( %)
%66,88
Bölümlerinin sayısındaki artış devlet üniversitelerindeki artışla paralellik göstermektedir. Örneğin 2011
– 2012 akademik yılında 8 Biyomedikal Mühendisliği bölümünün yalnızca 2 si devlet üniversiteleri
iken 2013 – 2014 akademik yılında bu sayı 8’e yükselmiştir. Doluluk ve kontenjanlara bakıldığında
vakıf üniversitelerinin neredeyse tamamı bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.
2. MESLEK DALI KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde yapılan 19. Uluslararası
İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanları
Fuarına EMO Ankara Şubesi; Başkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve TÜYAP ‘la beraber Başkent
Üniversitesi Biyomedikal Mühendisleri Öğrencilerini ve Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
Öğrencilerini fuara götürülmesi sağlamıştır.
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde mesleki örgütlülüğünü aktif olarak sürdüren Biyomedikal
Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu (MDK), 21. Dönemde görev alacak üyeleri belirlemek için 28
109
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Nisan Cumartesi günü Danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan
EMO Ankara Şube Başkanı Ebru Akgün Yalçın şunları söyledi, “Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonu`nun geçtiğimiz dönemlerde yaptığı başarılı çalışmaları bu dönemde de sürdüreceğinden
eminiz.
Şimdiye kadar emek veren arkadaşlarımızı kutluyor ve yeni dönemde de başarılar diliyoruz.”
Açılış konuşmasının ardından geçtiğimiz dönemlerde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak 20. Dönem
Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Onur Koçak bir sunum yaptı. Biyomedikal
Mühendislerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için yapılacak çalışmaların tartışıldığı
toplantı Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu üyelerinin seçilmesi ile sona erdi.
EMO Ankara Şubesi 21. Dönem Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu şu isimlerden
oluştu; “Onur KOÇAK, Barış ÇORUH, Tuncay BAYRAK, Mehmet Emre SİPAHİ, Fatih ÖZKUL, Yiğit
Ali ÜNCÜ, Arif KOÇOĞLU, Sedef EKER, Alev KAKAÇ, Fırat OSMANOĞULLARI, Sinan ÖZCAN, Ersin
KAMBERLİ, Erkin KILIÇ, Batuhan YARIKKAŞ, Eren ARIKAN.”
Biyomedikal Mühendisleri Danışma Kurulundan Görünüm
Biyomedikal Mühendisleri Danışma Kurulu Katılımcıları
4 Mayıs 2012 ‘de Nermin-Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinde yapılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
110
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği meslek tanıtımları sunumları yapılmıştır. Bu
sunumu, Biyomedikal Mühendisliği MDK adına Komisyon Başkan Yardımcısı ve Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Barış ÇORUH yapmıştır. Sunumlar, öğrencilerin sorularının yanıtlaması ile sona ermiştir.
Nermin-Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinde Yapılan Biyomedikal Mühendisliği Meslek Tanıtımı
12 Mayıs 2012 ‘de Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜ-GE) kapsamında EMO Ankara Şubesi Cihan
Kayıket Salonunda Biyomedikal Mühendisliği MDK Üyesi Arif KOÇOĞLU tarafından Tıbbi Alanlarda
Topraklama Eğitimi verilmiştir. Eğitimde bahsedilen konular; topraklama ile ilgili temel kavramlar (alçak
gerilim şebekeleri, şebekelerde topraklama şekilleri), tıbbi alanlarda elektriksel güvenlik, özellikle
grup2 alanlarında uygulanan topraklama yöntemleri, ıec60364-7-710 standardı ve uygulamaları,
kesintisiz güç kaynağı, elektrostatik deşarj ve anti-statikliktir.
29-30 Haziran-1 Temmuz 2012 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen Bitirme
Projeleri Sergisine 14 Biyomedikal Proje ile 18 Biyomedikal Mühendisi lisans son sınıf öğrencileri aktif
katılım sağlamışlardır.
Tıbbi Alanlarda Topraklama Eğitimi
9 Eylül 2012 günü Biyomedikal Mühendisliği MDK 2. Toplantısını EMO Ankara Şubesinde yapıldı.
111
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Toplantıya, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru AKGÜN YALÇIN, EMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Biyomedikal Mühendisliği MDK Başkan Yardımcısı Barış ÇORUH, Biyomedikal
Mühendisliği MDK Başkanı Onur KOÇAK, Biyomedikal Mühendisliği MDK üyeleri Tuncay BAYRAK, Arif
KOÇOĞLU, Yiğit Ali ÜNCÜ, Sedef EKER, Sinan ÖZCAN ve EMO İzmir Elektronik Mühendisliği MDK
Yazman Üyesi Barış ÜNLÜ katıldılar. Toplantıda Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun
“Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu” hakkında çıkaracağı yönetmelik hakkında odamızdan
görüş sormasından dolayı, taslak hakkında tartışılmıştır. Bu taslak hakkında ki görüş, daha sonra
EMO merkeze iletilmiştir. Görüşümüz esas alınarak, İlça ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ilgili daireye
iletilmiştir.
4 Ağustos 2008 tarihinde yitirdiğimiz, Biyomedikal Mühendisliğinin Türkiye’ye ve EMO ‘ya tanıtılmasında
önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Turhan ÇİTÇİBAŞI ‘nı anısına 15 Eylül 2012 tarihinde EMO Genel
Merkezi Toplantı Salonunda “Mühendislik Eğitimi Temel Gerekleri ve Teknoloji Fakülteleri Gerçeği”
konulu panel düzenlenmiştir.
Oturum Başkanlığını EMO Anakara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru AKGÜN YALÇIN ’ın yaptığı
panelde, 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven
ÖNBİLGİN, Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve aynı
zamanda Biyomedikal Mühendisliği MDK Üyesi Arif KOÇOĞLU ve EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Eski Başkanı Ramazan PEKTAŞ birer konuşma yaptılar.
“Mühendislik Eğitimi Temel Gerekleri ve Teknoloji Fakülteleri Gerçeği” Panel Afişi
29 Kasım – 1 Aralık 2012 tarihleri arasında EMO Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ELECO 2012 ‘ye
(Elektrik - Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu) şubemiz adına Şube Yönetim Kurulu
Üyesi ve Biyomedikal Mühendisliği MDK Başkan Yardımcısı Barış ÇORUH, Biyomedikal Mühendisliği
MDK Başkanı Onur KOÇAK ve Biyomedikal Mühendisliği MDK üyeleri Tuncay BAYRAK, Arif KOÇOĞLU
katılmışlardır. Bu sempozyumda, Barış ÇORUH “Tıbbi Amaçlı Sıcaklık, Nem, Basınç Ölçme ve İzleme
Sistemi Tasarımı” adlı bildiriyi sunmuştur.
112
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
15 Aralık 2012 Cumartesi günü 2012 Güz Dönemi Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE)
kapsamında, “Hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları” eğitimi EMO Ankara Şubesi
Eğitim Merkezi Cihan Kayıket Eğitim ve Toplantı Salonu’nda Özel bir hastanede çalışan Biyomedikal
Mühendisi Egemen GÜNER tarafından düzenlendi. Eğitimin açılışını EMO Ankara Şubesi Biyomedikal
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Araştırma Görevlisi Onur Koçak ve Biyomedikal
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Üyesi Tuncay Bayrak yaptı. Biyomedikal mühendisliğinin
tanımı ile sunumuna başlayan Egemen GÜNER, sırasıyla “Biyomedikal mühendislerinin iş olanakları,
biyomedikal mühendislerinin çalışma koşulları, klinik mühendisliğinin tanımı, tıbbi cihaz kalibrasyonu,
tıbbi cihaz bakım onarımını” anlattıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.
“Hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları” Eğitimi
16 Aralık 2012 Pazar günü 2012 Güz Dönemi Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) kapsamında,
“Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları” eğitimi EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi Cihan Kayıket
Eğitim ve Toplantı Salonu’nda özel bir şirkette çalışan Biyomedikal Mühendisi üyemiz Kutay Evren
tarafından gerçekleştirildi. Eğitimin açılışını EMO Ankara Şubesi Biyomedikal Mühendisliği Meslek
Dalı Komisyonu Üyesi Tuncay Bayrak yaptı. Kutay Evren sunumunda, “radyodiagnostik görüntüleme,
tomografik görüntüleme, ultrasonik görüntüleme, dijital radyoloji, cr (bilgisayar tanlı radyoloji),
floroskobik görüntüleme, manyetik rezonans, anjiyografik görüntüleme” konularını anlattıktan sonra
katılımcıların sorularını yanıtladı.
“Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları” Eğitimi
2012 Dönemi Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) kapsamında, 21 Nisan 2013 Pazar günü,
113
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
“Biyomedikal Mühendisliğinde Ar-ge Çalışmaları” Elektronik Yüksek Mühendisi Fikret KÜÇÜKDEVECİ
tarafından ve 28 Nisan 2013 Pazar günü “Hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları”
Biyomedikal Mühendisi Egemen GÜNER tarafından EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi Cihan Kayıket
Eğitim ve Toplantı Salonu’nda verilmiştir.
“Biyomedikal Mühendisliğinde Ar-ge Çalışmaları” Eğitimi
“Hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları” Eğitimi
14-16 Haziran 2013 TOBB Ekeonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Bitirme Projeleri
Sergisine 11 Biyomedikal Proje ile 13 Biyomedikal Mühendisi lisans son sınıf öğrencileri aktif katılım
sağlamışlardır.
Mühendislik Geliştirme (MÜGE) Eğitimleri 2013 Aralık ayı programı kapsamında “Biyomedikal
Mühendisliğinin Çalışma Alanları” başlıklı sunum 11 Aralık 2013 Çarşamba günü EMO Ankara
Şubesi Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Biyomedikal Mühendisi Onur
Koçak tarafından, EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi Cihan Kayıket Eğitim ve Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi
114
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
“Biyomedikal Mühendisliğinin Çalışma Alanları” sunum
21. Dönemde Biyomedikal Mühendisliği MDK tarafından organize edilerek EMO Ankara Şubesi Bülteni
ve EMO Dergi için makaleler hazırlanmıştır. Bunlar:
•
Barış Çoruh tarafından yazılan ve 2012/4 sayılı bültende çıkan “Biyomedikal Mühendisliğinin
Sektördeki Yeri ve Biyomedikal Mühendisliğinde Ar-Ge Çalışmaları” adlı çalışma,
•
Onur Koçak tarafından yazılan ve 2013/02 sayılı bültende çıkan “Sağlıkta Dönüşüm ve
Biyomedikal Mühendisleri” adlı çalışma,
•
Dr. Turgut Tuncer tarafından yazılan ve 2013/04 sayılı bültende çıkan “ İmplant ve Dış Dünya
Arasında Kablosuz İletişim” adlı çalışma,
•
Dr. Turgut Tuncer tarafından yazılan ve 449 sayılı EMO Dergide çıkan “Kablosuz Vücut Alan
Ağlarında RF ve RF Dışı İletişim”
3. SONUÇ
2012 Şubat -2014 Şubat arasını kapsayan 21.Dönemi kapsayan çalışmalar yoğun bir şekilde
Biyomedikal Mühendisliği MDK panel, meslek sunumu, eğitim ve makale çalışmaları gerçekleştirmiştir.
21. Dönemi kapsayan bu çalışmalar, biyomedikal mühendislerin geleceği açısından kaynak kabul
edilecektir.
115
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 21. Dönem Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonumuz tarafından;
komisyon çalışmalarının üye ilişkileri ve örgütlenmesi, yeni üyelikler ve EMO-Genç örgütlenmesi olmak
üzere üç temel başlıkta / hedefle yürütülmesi, işyeri temsilciliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve işlerlik
kazandırılması kararlaştırmıştır.
Bu hedefler doğrultusunda;
Sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülen EMO Örgütlülüğünün
Geliştirilmesi Çalıştayı kapsamında;
• Profil Araştırması / Anket Çalışması için ön çalışmalar yürütülmüştür.
•
Çalıştay Düzenleme Kurulu ‘nda tartışılmak üzere Programı Taslağı hazırlanmıştır.
•
Üye Aidatları ve İşyeri Temsilciliği konularında atölye çalışmaları düzenlenmiştir.
Üyemiz Odasına Odamız Üyesine Sahip Çıkıyor! başlığı ile bir broşür yayınlanmıştır. Bu broşürde
Odamızın;
• Her türlü hak gaspında, işverenlerin her türlü keyfi ve haksız işten çıkarmaları karşısında üyelerine hukuki
destek sağladığı,
•
Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokolle, üyelerinin insanca bir yaşam standardı sürdürebilmesi
için uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi ve her yıl güncellenmesi çalışmalarını yaptığı,
•
Mühendislerin ve mimarların içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olarak yaşamın her alanında
mühendislik/mimarlık formasyonunun gereklerine uygun davranması için örgütlenme çalışmaları yaptığı,
•
Mühendislik mesleğinin sadece teknik yönleriyle ele alınamayacağının bilinciyle doğanın ve insanın
korunmasında üzerine düşen görevi yaptığı ve bu alana dair gerekli müdahalelerde bulunduğu,
•
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda, bu alana yönelik olarak kurs, seminer, sempozyum, kongreler
düzenlediği, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin geliştirilmesi için çalışmalar yaptığı,
•
Örgütlülükten gelen güçle, yoğun, güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılmaya karşı mücadele ettiği,
•
Eğitimler ve teknik/sosyal etkinlikler ile üyelerinin kendilerini geliştirmelerini ve sosyal aktiviteler yapmalarını
sağladığı,
belirtilmiş, broşürün üyelerimize ulaştırılması için çaba gösterilmiştir.
İşyeri temsilcilerinin mevcut durumunun tespiti, yeni iş yeri temsilcilerinin görevlendirilmesi ve işyeri
temsilciliklerinin faal hale getirilmesi için ön çalışmalar yürütülmüş, işyeri temsilcisi belirlenmiş ve Şube
Yönetim Kurulu ‘na önerilmiştir.
İşyeri temsilcileri toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Üye ve işyeri bilgileri üzerinde değerlendirmeler yapılarak iş yeri ziyaretleri programlanmış, dönem
sonu itibariyle işyeri ziyaretlerine başlanılmıştır. İşyeri ziyaretleri, öncesinde yapılması gereken hazırlıkların
ve sonrasında yapılması gerekenlerin ortaya çıkartması bakımından öğretici olmuştur. Ziyaret edilecek iş
yerlerinde çalışan mühendislerin bilgilerinin toplanması, iş yerinin çalışma alanlarına uygun oda yayınlarından
örneklerin hazırlanması vs. gibi çalışmalar ziyaret sırasında iletişim kurulacak kanalları açığa çıkartmaya
yardımcı olmuştur.İşyeri ziyaretleri esnasında üyeyle yüz yüze yapılan görüşmelerde bir taraftan üyenin oda
çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi, bir taraftan üyenin olumlu/olumsuz eleştirilerinin alınabilme olanağı
iletişimi güçlendirmiştir. Oda çalışmalarına üyelerin katılımının ve katkısının sağlamasının yolları görüşülmüştür.
Ayrıca odanın yaptığı etkinliklerin geri dönüşünün alınması, yeni etkinlik/eğitim planlarının yapılmasında işyeri
ziyaretlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi öne çıkmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönem eğitim komisyonu
ile örgütlenme komisyonu dönemsel olarak ortak toplantılar yapmalıdır.
Ziyaret edilen işyerlerinin çoğunda işyeri temsilciliği için ön görüşmeler yapılmasına imkan sağlanmıştır.
Üyenin kendini odaya ait hissetmesi, örgütlü olmanın gücünün farkına varması açısından işyeri ziyaretleri
özellikle özel sektörde çalışan üyeler dikkate alınarak devam ettirilmelidir.
116
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Enerji hem insan yaşamının vazgeçilmez unsuru hem de sanayinin temel girdisi olması nedeniyle
önemini korumaktadır.
Bu önem gözönüne alındığında elektrik enerjisi üzerine söylenecek her şey doğal olarak o ülkenin
gelişmesi, sanayileşmesi ve toplumsal refahı üzerine bir şeyler söylemek anlamına gelmektedir.
Kullanım kolaylığı, temizliği ve atık bırakmaması nedeniyle diğer enerji kaynaklarına göre elektrik
enerjisi tüketiminin genel enerji tüketimi içindeki payı yıllar itibari ile artmaktadır. Şu anda dünyada
genel enerji tüketimi içinde elektrik enerjisinin payı %35’in üzerindedir. Bu payın 21. Yüzyılın ilk
çeyreğinde %40-50’ye yükselmesi beklenmektedir. Bu artış trendi elektrik enerjisinin öneminin
gelecekte de devam edeceğinin en önemli göstergesidir.
Elektrik enerjisi gerek insan yaşamı gerekse sanayi açısından önemi yanısıra bir rant alanı olarak
her zaman iştah kabartan bir alan olarak tartışılagelmiştir. Otuz yıllık özelleştirme tartışmalarının da
en önemli alanlarından birisi olmuştur.
Onbir yıllık AKP iktidarı da ağırlıklı olarak sektörün rant kısmıyla ilgilenmiş ve elektrik dağıtımı
tamamiyle özelleştirilmiş ve ranta açılmıştır.
Uzunca yıllardır altyapı yatırımlarının yetersizliği nedeniyle kayıp oranı yüksek olan elektrik dağıtım
alanı özelleştirmeyle birlikte tamamen kara endekslenmiş ve altyapı yatırımları durma noktasına
gelmiştir. Başta şişirilmiş elektrik faturaları olmak üzere arıza ve kesintiler nedeniyle tüketici
şikayetleri artmıştır.
Özelleştirmelerle birlikte en temel tartışma alanlarından birisi de cadde ve sokak aydınlatmalarının
finansmanıdır. Daha önce de sorunlu olan bu alandaki sıkıntılar daha da artmış ve bırakalım küçük
yerleşim alanlarını büyükşehirlerimizin bile cadde ve sokakları karanlıkta kalmıştır/kalmaktadır.
Gündeme geldiğinden beri ekonomikliği ve güvenilirliği tartışılan Nükleer Santrallar Fukuşima’da
yaşanan nükleer felaket, nükleer santrallerin işletme güvenliğiyle ilgili kaygıları derinleştirmiştir.
Birçok ülke, nükleer enerjiden vazgeçmiştir; vazgeçmektedir.
Bu ülkeler arasında Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkeler de yer almaktadır. Avrupa Komisyonu
AB kapsamındaki tüm nükleer reaktörleri teste tabi tutmak zorunda kalmıştır. Eylül 2012’de
basına sızan raporda “Stres testi sonuçlarına göre, nükleer santrallerin neredeyse hepsinde,
güvenliğin iyileştirilmesi gerekiyor” denilmektedir. Rapordaki bir diğer çarpıcı saptama, elektrik
ihtiyacının yüzde 80’ini toplam 58 nükleer santralden sağlayan Fransa’nın, nükleer güvenlikte en
kötü durumdaki ülke olarak gösterilmiş olmasıdır ve AB Komisyonu, Fransa’dan acilen 19 nükleer
santralde standartları acilen yükseltmesini istemektedir.
AKP iktidarı ise geçmiş iktidarlardan devraldığı misyonu sürdürmekte ve nükleer santral kurulması
konusunda ısrarcı davranmaktadır.
Akkuyu’da ilk nükleer santralin inşa ve işletmesini, yakıt tedariki ve yönetimini üstlenen Rusya
Federasyonu’nda mevcut reaktörlerde yapılan testlerde, çok ciddi boyutta güvenlik sorunları
olduğu rapor edilmiştir. Raporda, büyük çaplı bir kaza olması durumunda, mevcut personelin
nasıl müdahale edeceğine yönelik yönetmeliklerinin olmadığı, daha önceki kazaların envanterinin
tutulmadığı, bu nedenle de çalışanların kazalara karşı deneyimlerinin olmadığı belirtilmektedir.
Daha da önemlisi sızan raporda, Rus reaktörlerinin depremleri bir güvenlik faktörü olarak dikkate
almadıkları ve deprem olması halinde otomatik kapanma fonksiyonlarına sahip olmadıkları hususu
da yer almaktadır.
Bütün dünyada yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda yeni yeni teknolojiler devreye
girereken ülkemizde bu temiz enerji kaynaklarına gerekli önem verilmemektedir. Özellikle yerli
üretim ve ARGE konusunda teşvikler yetersizdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
konusunda da diğer alanlarda olduğu gibi yabancı ülkelerin ürünleri egemendir.
117
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Komisyonumuz bölgemiz gerçekliğine uygun çalışmalar yapmayı hedeflemiş ve Enerjide genel
yaklaşımlar, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Enerji Yöneticiliği
konularında sunumlar gerçekleştirmiştir.
Özelleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinde, dağıtım şirketleri aboneleri periyodik muayene
süresi geçen sayaçlarını değiştirmek durumunda bırakan uygulamalarda bulunmuş ve sayaç
bedellerini abonelerden tahsil etmiştir. 11 Eylül 2012’deki yönetmelik değişikliğiyle 2014’ten
itibaren yapılacak sayaç değişimlerinde abonelerden bedel alınmayacağı hükmü getirilmiştir. Bu
düzenleme sonrasında dağıtım şirketleri sayaç değişimi uygulamalarını ve bedeli abonelerden tahsil
etmeyi sürdürmüşlerdir. 30 Mart 2013’te yeniden yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu’nda sayaç
mülkiyetinin dağıtım şirketinde olması ve değişim bedelinin aboneye yansıtılmaması konusunda
hükümler bulunmasına rağmen dağıtım şirketleri sayaç değişimlerini ve tahsilatları sürdürmüştür.
Dağıtım şirketlerinin sayaç değişimlerinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları
konusunda Şubemiz tarafından yapılması planlanan basın açıklamasına veri temin etmek üzere
Komisyonumuzca çalışma yürütülmüştür.
Enerji komisyonunun çalışmaları sadece bu sayaçlarla kalmamış; her yıl 11-18 Ocak
arası düzenlenen Enerji Verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında “ENERJİMİZİ VERİMSİZ
KULLANIYORUZ” başlıklı basın açıklamasıyla enerjinin verimli kullanımı vurgulanmış ve dönem
içinde çeşitli okullarda Enerjinin Verimli Kullanımı ile ilgili sunumlar yapılmıştır.
Ankara’da sık sık yaşanmaya başlanan elektrik kesintileri üzerine Komisyonumuzca çalışma
yürütülmüştür. Ankara’daki abone sayısı, elektrik tüketimi, elektrik üretim tesisleri ve trafo merkezi
kapasiteleri incelenmiş, kesintilerin nedenleri ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Yapılan çalışma
Şubemizce Ağustos 2012’de yapılan basın açıklamasına altlık oluşturmuştur.
118
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, EMO’nun üyeleri, sektör ve kamuoyu ile iletişiminde önemli bir
işlev yerine getirmektedir.
Bu nedenle Odanın amaç, yönelim ve olanaklarıyla uyumu gözetilerek aksatılmadan çıkarılmasına
özen gösterilmektedir. EMO Ankara Şubesi 21. Dönem Şube Yönetim Kurulu, daha
dönem başında geciktirmeksizin, Yayın Kurulu görevlendirmesini, profesyonel eleman ve kaynak
tahsisini yapmış ve Bülten Yayınına verdiği bu desteğini dönem boyunca da istikrarlı biçimde
sürdürmüştür.
Yayın Kurulu, ülke ve Şube gündemini, Şubenin etkinlikler programını ve muhtemel yönelimlerini;
istikrarlı olarak üyeler, sektör ve kamuoyu ile iletişim ihtiyaçlarını sağlamayı; katılımcılığı artırmayı
gözeterek bültenin yayınlanmasını koordine etmiştir.
Yayın Kurulu, gelişmeleri ve çalışmaları kendi birikim ve yetenek düzeyi ile sınırlamaksızın;
yeteneği, isteği ve zamanı olan herkesin katkısına açık bir çalışma ortamı oluşturma anlayışını
çalışmalarında hayata geçirme gayreti içerisinde olmuştur.
Yazmaya en yatkın, en deneyimli-birikimli insanlardan oluşuyor olmasına rağmen Yayın Kurulu
üyeleri, kurulda yer almalarının kendi yazılarının yayınlanması kolaycılığı ve fırsatçılığı gibi
algılanmasına yol açmaktan uzak durmaya özen göstermişlerdir. Bülten’de yer alacak düzeydeki
yazıların bültene akışı ile bunu sağlayacak üyelerin motive edilmesi ve üyelerle doğru etkileşimler
kurulması sürdürülmüştür.
Şube Yönetim Kurulu, Kurul’un görevlendirmesini yaptıktan sonra Yayın Kurulu’nun çalışmasındaki
özerkliğine saygı göstermiş ve O’nun rahat ve verimli çalışmasının koşullarını yaratmıştır. Bir yandan
Şube Yönetim Kurulu’nun bir yandan da Yayın Kurulu’nun kendi tutumu dönem boyunca özgür
ve özerk bir çalışma ortamını canlı tutmuştur. Bu yapıcı, olumlu, uyumlu, ortaklaşılan çalışmanın
asıl kaynağı, Yönetim Kurulu’nu göreve getiren irade, ortaklaşılan program ve ortak anlayışın
gereklerini yerine getirmedeki birlikte yürüyüş bilinci olmuştur.Sorgulayıcılıktan ise hiçbir zaman
vazgeçilmemiştir.
Çalışmalarda her ne kadar elektronik ortamın sunduğu sürekli haberleşme olanağı da kullanılıyor
olsa da Yayın Kurulu üyelerinin yüz yüze görüşme olanağı bulduğu toplantıları da aksatılmamıştır.
Böylece toplantılara katılanlar kadar katılamayan Yayın Kurulu üyelerinin de katkı, katılım, görüş ve
değerlendirmelerinin bülten hazırlıklarına yansıtılabilmesi sağlanabilmiştir.
İktidarın getirdiği karşıt mevzuat değişikliklerinin olumsuz yansımalarına bağlı olarak genelde
EMO’nun özelde ise Şubemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar gözetilerek bültenin sayfa
sayısında sınırlama yapılmış, bülten periyodu 3 aya çıkarılmış yani yıllık bülten yayın sayısı 6’dan
4’e düşürülmüştür. Buna rağmen her sayıda seçilmiş özgün bir renk ve konu kullanılarak 2
renkli görsel zenginliği olan bültenler çıkarılması sağlanmıştır.
Hedeflenen gününden birkaç günlük sarkmalar olsa da Bülten 3 aylık periyotlarla çıkarılmıştır.
Böylece dönem içerisinde çıkması gereken 8 sayının 7’sinin yayınlanması gerçekleştirilmiştir.
Bültenlerde ülke ve örgütümüzün gündemine paralel olarak görüş ve değerlendirmeler ile Şube
etkinlikleri – ilişkileri, mesleki görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
Teknik yazı olarak bültenimiz için hazırlanmış özgün yazıların yanı sıra İlk Bildiriler Konferansı
başta olmak üzere Şubemizin düzenlediği Sempozyum vb etkinliklerden seçme bildirilere de (Hak
sahiplerinden izin alınarak) bültende yer verilmiştir.
119
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
Kurulumuz, bu dönem içerisinde Şube Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve desteği doğrultusunda
elektronik yayıncılığa daha fazla ağırlık ve önem vermiştir: Bültenin Şube web sayfasında pdf
halinin yayınlanması yanında flash animasyonlu versiyonu ile görsel olarak zenginleştirilmesi
sağlanmıştır. Fakat bülten periyodunun 2 aydan 3 aya çıkarılması yani yıllık bülten yayın sayısının
6’dan 4’e düşürülmesinin Kurulumuzun çalışma konsantrasyonunu düşürdüğü gözlenmiştir. İzlenen
ülke ve Oda gündeminin Bültene yansıtılmasında güncellik bağı kopmaktadır.
Bülten yayının en önemli gider kalemlerinden biri ulaştırma -dağıtım maliyetidir.Elektronik
yayıncılığın daha etkin kullanılması ölçüsünde şu anda 9.000 olan basım adedinin düşürülmesi ve
dolayısı ile basım ve ulaşım giderlerinin azaltılması mümkün olabilecektir. Yayın Kurulunun verimli
çalışabilmesi ve Bültenin güncelliğinin yakalanabilmesi açısından 21.Dönem Yayın Kurulumuzun,
daha sık bülten çıkarılmasına ilişkin, buradaki değerlendirmelerinin gelecek dönem çalışmalarında
benimseneceğini umuyor ve gereğinin yapılmasını öneriyoruz.
120
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Sosyal Etkinlikler ve Emekliler Komisyonu, EMO Ankara Şubesi 21. Dönem seçimlerinin hemen
ardından 06.04.2012 Tarihinde 23 komisyon üyesi ile kurulmuştur.
Birinci toplantıda
Komisyon Başkanlığına
Sebati Göken
Başkan Yardımcılığına
M.İlker Taşan
Yazman Üyeliğe
Yasemin Dural seçilmişlerdir.
Sayın Yasemin Dural’ın işlerinin yoğunluğu nedeni ile 2013 yılı başından itibaren yazman üyeliği
görevini Şakir Aydoğan yürütmüştür.
10.01.2014 tarihine kadar 30 adet toplantı yapılmıştır. Toplantılarımız yaklaşık 10 kişi ile verimli
geçmiştir.
Sosyal Etkinlikler ve Emekliler Komisyonu olarak,
1. Sosyal gezi
2. Teknik gezi
3. Kahvaltı ,yemek türü etkinlikler yapılmış,
4. Sosyal faaliyetlere katılım sağlanmıştır.
Yaklaşık 500 civarında üye ile bu faaliyetler yapılmıştır.
Sosyal Etkinlikler ve Emekliler Komisyonu olarak, mesleki dayanışma, örgütlenme, bilgilenme ve
sosyalleşmeyi ön planda tutarak etkinliklerimizi bir disiplin içinde gerçekleştirdik. EMO örgütümüzü
bu etkinliklerimizin hiç birinde bu tasarruf yıllarında ek ödemeye ve zahmete uğratmadık.
EMO- Genç üyelerimizi örgütümüzle kaynaştırabilmek için tüm etkinliklerimize dahil ettik.
22.Dönemde kurulacak olan bu özelliklerdeki komisyonlara ilk toplantılarında edindiğimiz tecrübe
birikim ve önerilerimizi yeni komisyon üyelerine sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
Sürekli toplantılarımıza katılan ve etkinliklerde görev almak suretiyle katkı koyan tüm komisyon
üyesi arkadaşlarımıza ve etkinliklere katılan meslektaşlarımıza örgütümüz adına teşekkür ederiz.
Sosyal Etkinlikler ve Emekliler komisyonu olarak 21 . Dönem’de yaptığımız etkinlikler Şube çalışma
raporunda yer almaktadır.
121
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
21. Dönem Şube SMM Komisyonu 16 üyeden oluşmuş ve 13 toplantı yapılmıştır. Komisyonumuzun
gündemini yoğun olarak dönem içerisinde imar mevzuatında yapılan değişiklikler ve bu değişikler
sonucunda Odamız ve diğer kurumlar tarafından yapılan düzenlemeler oluşturmuştur. Konular ile
ilgili hazırlanan raporlar ve öneriler Şube Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin uygulamaları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri ile periyodik toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda,
devreye alma, kabul ve proje onay bölümlerinde işleyişe yönelik bilgiler paylaşılmış, SMM üyelerimizin
karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi ile BEDAŞ’ın SMM üyelerimizden beklentileri konuları ele alınmıştır.
3 Nisan 2012 tarih, 28253 Sayılı Resmi Gazete ile 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 Sayılı Resmi
Gazete’de ‘Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik
Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet
Yönetmelik’ başlığıyla yayımlanan yönetmelik değişiklikleri kapsamında; ‘Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ ile ‘Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nde de bir takım değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerle yapı ruhsatının düzenlenmesi aşamasında elektrik projelerinin ilgili idareye
verilmesi zorunluluk olmaktan çıkarılmış, proje müellifi ve fenni mesul olan SMM’lerin meslek odalarına
üyeliklerini ve üyeliğindeki kısıtlılık durumunu her proje veya her fenni mesuliyet için kendilerinin
beyan etmelerine ilişkin bir model getirilmiştir.
Meslek odalarının proje mesleki denetim aşamalarının dışına çıkartılmak istendiği bu durum ile ruhsat
veren idareler tarafından yapılan işlemlerin meslek odalarına aylık olarak bildirilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
Komisyonumuzun ilk toplantısında Yönetmeliklerde yapılan bu değişikler değerlendirilmiş ve konu ile
ilgili olarak;
-Yapı bir bütündür. Kullananların can ve mal güvenliği için tüm proje ve raporlarının fen ve sağlık
kurallarına, teknik koşullara uygun olmasına bağlıdır. Tüm proje ve raporlar birbirine uyumlu
olmalıdır. Bu nedenle yapının bazı aksamlarının yapı ruhsatı aşamasında dışarıda bırakılması yanlış
bir uygulamadır.
-6235 sayılı Yasa’ya dayalı olarak hazırlanarak, 18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği ile
09.12.2010 tarih ve 27780 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası En
Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği serbest çalışan üyelerimize yönelik
belgelendirme ile görev ve sorumlulukları hakkında düzenlemeler içermektedir. Bu Yönetmelikler,
Oda, mühendislik hizmeti üreten üyelerinin görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim
kurallarını, serbest mühendislik hizmetleri üretilmesinde uyulacak kurallar ile uygulama esaslarını
kapsamaktadır. Bu nedenle Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yönetmeliklerimiz gereği proje müellifi
üyelerinin yaptıkları hizmetin EMO En Az Ücret Tanımlarına ve Mesleki Denetim Esaslarına göre
denetiminin yapılması için EMO’ya sunmaları gerekmektedir.
Görüşleri oluşturularak Şube Yönetim Kuruluna iletilmiştir.
Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Uygulama Genelgesi, 2013 ve 2014 yılı EMO En Az
Ücretleri ile ilgili çalışmalar yapılmış ve hazırlanan Komisyon görüşleri Şube Yönetim Kuruluna
sunulmuştur. Özellikle mesleki denetim uygulamaları konusunda art arda yapılan düzenlemeler En
Az Ücret tanımları ile ilgili olarak, Şube Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda SMM Komisyonumuzun
aşağıdaki görüşleri iletilmiştir.
122
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
12013 yılında ilan edilen Bölge Azaltma Katsayıları’nın bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre
uyumlu olmadığı ancak kurumsal işleyiş açısından ilan edilmiş olan katsayıların mevcut haliyle
uygulanmasına,
22014 yılı için Şubemizin 2010 yılında hazırladığı Bölge Azaltma Katsayıları mantığı çerçevesinde
bir hazırlık yapılmasına,
3Proje bedelleri için tesis maliyetleri dikkate alınarak ayrıntılı bir çalışma yapılmasına ve her proje
grubu konusunda ayrı bir EMO biriminin hazırlık yapması konusunda EMO SMM daimi komisyonuna
öneri götürülmesine,
4Yapı projelerinde uygulanan proje bedeli hesaplanması yönteminin diğer projelerde de
uygulanması konusunda merkezi çalışma yapılmasına,
5Maktu
artırılmasına,
bedel
uygulamasındaki
uyumsuzlukların
azaltılması
için
kademelendirmenin
6SMM üyelerin fatura düzenleme karşılığı üçüncü kişi ve kurumlara şantiye şefliği yapması
uygulamasının (şantiye şefliğinin sürekli bir hizmet olması ve yarı zamanlı olarak yapılamayacağı
gerçeği nedeniyle) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak yeniden değerlendirilmesine,
7Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu uygulanmasının yaygınlaştırılması için SMM
Daimi Komisyonunda konunun görüşülmesine.
Mesleki denetim uygulamaları konusunda bu dönem içerisinde yaşanan gelişmeler, mesleki denetime
yeni bir bakış getirmek düşüncesi ile Şube Yönetim Kurulu ile birlikte bir çalışma yapılmış ve hazırlanan
metin İzmir Tesisat Kongresinde Şubemizin görüşü olarak aşağıdaki rapor sunulmuştur.
TMMOB ve bağlı odaları anayasa, yasa ve çıkarttıkları yönetmelikler çerçevesinde temel ilke ve
hedeflerine uygun olarak üyelerinin yaptıkları hizmetleri mesleki denetime tabi tutmaktadırlar. Yıllar
içerisinde gelişen ve değişen üretim ilişkileri serbest piyasa şartlarında bu hizmet alanlarında ciddi
köklü ve yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özelikle son yıllarda yapı sektöründeki kentsel,
ekonomik ve teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında odalarımızın kamu adına yapmış olduğu
mesleki denetimlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı belirmiştir.
Son dönemde gerek Merkezi yönetimin çıkardığı yasalar ve gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
yayımladığı genelgeler ve yönetmelikler incelendiğinde; yasa, genelge ve yönetmeliklerin birbirini
tamamlar nitelikte olduğu ve TMMOB ve Odaların kamu adına yaptığı mesleki denetimin tamamen
ortadan kaldırılması ve mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirildiği görünmektedir.
TMMOB ve Odalar olarak bu süreçleri çok sağlıklı değerlendiğimiz, çok teknik, ölçülebilir kriterler
üstünden baktığımızı söylersek de kendimizi kandırmış oluruz. Mesleki denetim kavramının ve
uygulamasının birimlerimizde farklı algılandığı ve yapıldığı bu süreçte yeni değerlendirmelerin
yapılması ihtiyacı doğmaktadır.
Son yıllarda odaların mesleki denetim adı altında yaptığı uygulamalardaki farklı yaklaşım bu alanda
çalışmakta olan SMM üyelerimizin bir yandan oda politikalarındaki belirleyiciliklerini arttırırken, bir
yandan da sorun yumağı haline gelmiş bu alanda çeşitli mağduriyetler yaşanmasına neden olmaktadır.
Gelinen noktada mesleki denetim uygulamalarının eski biçimiyle devam edemediği ve bu durumun
başta yapı sektöründe belirleyici olan odalar olmak üzere kademeli olarak tüm odaları olumsuz
etkileği ve mali açıdan ciddi sıkıntılara soktuğu görülmektedir.TMMOB’nin yapmış olduğu mesleki
denetim faaliyetlerine yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. İktidar, sürekli olarak denetim
kavramını odaların, meslektaşların gündeminden çıkartıp, kamusal anlayıştan uzaklaştırıp, piyasanın
şartlarına, piyasanın vahşi kurallarına terk etmeye çalışmaktadır.
123
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
İktidarın her tür devrimci-demokrat yapılanma üzerindeki baskısı sonucu TMMOB’ye bağlı odalar
da mercek altına alınmış, mimar-mühendis-şehir plancısı tüm meslektaşlarımız denetime tabi
tutulmak istenmiştir.Burada baskı unsuru sadece bir iktidar değil, aynı zamanda “muhafazakârlıktan
beslenen” bir erktir. İcraatları toplumsal açıdan önce kadınları, dolayısıyla meslek alanında da kadın
meslektaşlarımızı mağdur etmektedir.
Bugüne dek yaratılmış/dayatılmış olan “Toplumsal Cinsiyet Rol Paylaşımı” algımız kadını
•
Aile içinde, iş hayatında, sosyal alanda yaşamın tüm emek-yoğun işlerine koşmakta,
•
Cinsel bir obje olarak tanımlayıp bedeninden faydalanırken, “namus/töre” adı altında o bedeni
korumakla yine kadını yükümlü kılarak, kendi ikiyüzlülüğünüörtbas etmekte,
•
“Kuluçka makinası” olarak tanımlamakta ısrar ederek, doğum kontrolü ve kürtaj hakkını
kısıtlayarak bedenen bir kere daha sömürmekte,
•
Eğitim hakkından mahrum bırakmakta, bırakmadığı hallerde ise yukarıda saydığımız ilkeler
ışığında şekillendirilmeye çalışmakta,
•
Meslek alanında, toplumun dayattığı “yük”ü neden göstererek veya o “yük”ün getirdiği haksız
rekabetin doğal sonucu olarak yaşanan hak kayıplarıylamağdur etmektedir.
Kadını eve hapsetmeye çalışan iktidar, daha önce “iş arayan kadınları işsizliğin sorumlusu” ilan ederek
çalışan bağımsız kadını toplumsal hedef haline getirmek istemişti.Şimdi ise, Kadın İstihdam Paketi
ile işveren üzerinde baskı kurarak kadın istihdamının önüne geçilmektedir. Süt ve doğum izni gibi
özlük haklarında gelişme kaydettiğini iddia eden bir yürütme, aslında kadının çalışma hakkını gasp
etmektedir.
Gezi Uyanışı göstermiştir ki, kadınlar her anda ve alanda olduğu gibi mücadelede de ellerini taşın altına
koymaktadırlar.Pek çok kadın arkadaşımız gözaltında çıplak arama işkencesi görmüş, tacize uğramış
ve ağır hakaretlerle psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Ancak süreç, toplumsal cinsiyet açısından uzun
zamandır sağlanamayan bir barış ve anlaşma ortamına evrilmiş ve direniş esnasında cinsiyetçi küfür
ve sloganlara yönelik hassasiyet gösterilmesi, LGBTT bireylerin kendilerini ifade etmelerine olanak
sağlanması, kadınların mücadeledeki görünürlüğünün önemli ölçüde artması şeklinde öne çıkmıştır.
Açıkça görülmüştür ki, iktidar kadınların yaratıcı ve sürükleyici gücünden korkmaktadır!
Geçtiğimiz dönemki komisyon çalışmalarımız;
•
Mayıs 2012’de Kürtaj konusunda, Mart 2013’te 8 Mart Kadınlar Günü konusunda ve Kasım
2013’te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda basın açıklaması yapıldı.
•
Sosyal etkinlik olarak Tanışma Kahvaltısı yapıldı ve Uçan Süpürge Film Festivali’nde film
gösterimine gidildi.
•
EMO Merkez Kadın Komisyonu çalışmalarına katkı verildi.
•
TMMOB Kadın Kurultayı - Ankara Yerel Kadın Kurultayı’na hazırlık çalışmaları sürecinde Ankara
İKK Kadın Komisyonu’na katılım sağlandı.
•
İş ilanlarında cinsiyet ayrımcı ifadelerin takibi ve kaldırılması çalışmaları yapıldı.
124
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
21. Dönem Şube Yapı Denetim Komisyonu 10 üyeden oluşmuş ve 7 toplantı yapılmıştır. Toplantılarda
görüşülen hususlar özet olarak aşağıya çıkarılmıştır.
1.Toplantı
1) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimi yapılmıştır.
2) EMO Yönetim Kurulu’nca 29.04.2012 tarih ve 2239 sayılı yazı ekinde gönderilen ve Yapı Denetimi
Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslakları ve Genel gerekçe,
Komisyonca incelenerek görüş ve öneriler oluşturulmuş ve Şube Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
2.Toplantı:
1-Yapı Denetçisi ve Kontrol Elemanlarının işlerini mesleklerini tekniğe uygun yapabilmeleri için, ilgili
Odaların TMMOB’ye öneri götürerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşülüp, eskiden olduğu gibi
odaların üyelerine eğitimlerin verilmesinin sağlanması ve böylece üyelerin Oda ile de ilişkilerinin
sıklaştırılması,
2-Yapı Denetçilerinin proje kontrolluğu görevini de yerine getirerek inşaatların projelerine uygun
yapıldığının yerinde denetlenmesi,
3-Odalarımıza üye Denetçilerin maaşlarının TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenen en az ücretten az
olmayan maaş alabilmeleri yönünde çalışma yapılması
Yukarıda belirtilen görüş ve önerilerin, EMO Merkez yapı denetim komisyonu toplantısında Oda Yapı
Denetim Komisyonunda bulunan şubemiz üyelerince komisyona sunulmasına karar verilmiştir.
3.Toplantı:
Yapı Denetim Kanun Tasarısı Taslağı, bu tasarı ile birlikte İmar Kanunu ve TMMOB Kanunu
Tasarısı ile ilgili Torba yasa incelenerek görüş ve öneriler oluşturulmuştur. Ayrıca Oda Yapı
Denetim Komisyonunda bulunan şubemiz üyeleri aracılığı ile Oda komisyonuna da iletilmiştir.
4.Toplantı:
a) 09.03.2013 tarihli EMO Genel. Merkez Yapı Denetim Komisyonu Toplantı kararları
b) 2013 Ocak Yapı Denetim Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının incelenmesi
c) 5 Şubat 2013 tarihli Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği değişikliklerinin incelenmesi
başlığı altında çalışmalar yapılmıştır.
5.Toplantı:
Komisyonumuza ulaşan Yapı Denetim Hakkındaki son Kanun Tasarısı Taslağı incelenmiştir.
6.Toplantı:
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nca 1-2-3-4-5 Ekim de yapılması önceden planlanan ve
daha sonra iptal edilen EEMG’de bazı komisyonların da etkinlik yapacağı gündeme getirilmiş ve
bu kapsamda Yapı Denetim Komisyonu olarak neler yapabilir ile ilgili görüş oluşturulmuş ve Şube
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
7.Toplantı:
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler
125
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
dikkate alınarak komisyon raporunun hazırlanması ve Genel Kurul Çalışma Raporuna eklenmesi için
Şube Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.
8. Yapı Denetçisi Üyeleri Bilgilendirme: 16 Mayıs 2013
Ankara Şube Bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Denetçisi üyelerimizi bilgilendirmek için Komisyonumuz
öncülüğünde Oturum Başkanı Serdar ÇİFTCAN Yönetiminde, Komisyon Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR,
Şube Avukatımız Cem ERKAT’ında konuşmacı olup, sunumlarını yaptıkları Yapı Denetçileri Bilgilendirme
toplantısı başlıklı panel düzenlenmiştir. Panelde üyelerimizin sorunları dinlenilmiş ve sorular
cevaplandırılmıştır. Komisyonumuzun yapı denetimi konusundaki olmazsa olmaz diye düşündüğü
önerileri üyelerimize de iletilmiştir.
YAPI DENETİM KOMİSYONU RAPORU
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara depremlerindeki can ve mal kaybından sonra TMMOB ve
Odaları devre dışı bırakan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Yasa, TMMOB önerileri yeterince
dikkate alınmadan kısa bir sürede çıkartılmış ve denetim işinin 19 ilde özel Yapı Denetim Kuruluşlarınca
yapılması sağlanmıştır. 13 Temmuz 2010 tarihinde de Yasada değişiklik yapılarak yapı denetimi, 1
Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilde uygulanmaya başlamıştır.
Kamusal bir hizmet olan yapı denetimi kâr edilecek bir alan haline getirilmiş ve Yapı Denetimi
Hakkındaki Yasa çok kısa bir zamanda yeterli ve ayrıntılı düzenlemeler yapılmadan yürürlülüğe
girmiştir. Depremin üzerinden 15 yıl, yasanın uygulanmasından bu güne kadar 13 yıl geçmiştir. Ancak,
ne yasa hazırlayıcılar, ne idareler, ne de bu yasa ile denetim görevini yerine getirmeye çalışanlar ve
yapı sahipleri yasanın uygulanmasından memnun değildir. Kısacası yapı denetim sürecinin bütün
bileşenleri yasanın mağduru haline gelmişlerdir.
Depremin üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen mevzuatta köklü ve kalıcı değişikliklerin
gerçekleştirilmediği ve bugüne kadar bir arpa boyu yol alınmadığı Van depremiyle de acı bir şekilde
görülmüştür. Suçluları ise hemen bulunmuş ve ilan edilmiştir. Birkaç yüklenici ile mimar ve mühendisler.
Ülkemizdeki denetimsizliğin temel nedeni rant ilişkilerinin tekniğin önüne geçmiş olmasıdır. Yer
seçiminden başlanılarak yapılan hatalar ve TMMOB’nin ilgili odalarının yapmak istediği kamusal
denetimin engellenmesi, başta kaynak israfı ve niteliksiz yapı üretimi gibi çok önemli sorunları ortaya
çıkarmıştır.
Yer seçimi dahil yapının sağlam ve denetimin sağlıklı yapılmaması sonucunda da deprem vb.
felaketlerde can ve mal kaybının fazla olması acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı yerinin
seçiminden başlanılarak yapılan hatalar, yapım süresince büyüyerek devam etmektedir. Denetim,
yapı inşaatının başlaması ile başlamaz. Yapının yapılacağı yerin jeolojik zemin etüdünün doğru
yapılıp yapılmadığı, hazırlanan plan ve projelerin İmar Yasası ve Yönetmeliklerine, teknik şartname
ve kurallarına, hizmetin türüne ilişkin Türk Standartları ile Oda Yönetmelik ve Çizelgelerine uygun
olarak üretilip üretilmediğinin denetimi ile başlar.
3 Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklerle proje müelliflerinin kayıtlı olduğu meslek odasından hazırladıkları projeler için sicil durum
belgesi alma koşulunun kaldırılması ile proje müelliflerinin mesleki denetimlerinin ve hazırladıkları
projelerin yukarıda belirtilen mevzuat ve diğerlerine uygun olup olmadığı kontrolu yapılmadıkça
sorunlar yaşanacaktır.
Yapı Denetim Kuruluşlarında mimari, betonarme, mekanik ve elektrik projeleri aynı zamanda
denetlenebilmeli, birbirini etkileyen tesisat çeşitleri konusunda farklı uzmanlık alanlarındaki
126
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
projelerdeki olması gereken değişiklikler yapılmalı, proje denetçisi mimar ve mühendisler tarafından
imzalandıktan sonra ilgili idare onayına sunulmalıdır.
Denetçi belgesi alabilmek için 12 yıl meslek deneyimi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde
değişiklik yapılarak 5 yıla indirilmiştir. Denetçi mimar ve mühendislerin büyük bir kısmının emekli
olduktan sonra ek geçim kaynağı olarak bu işi yaptıkları bilinmektedir. Uzun yıllar farklı konularda
uzmanlaşan ve bina yapısı ile ilgili bir deneyimi olmayan bazı mimar ve mühendislere mesleki
deneyim süresini doldurmaları nedeniyle denetçi belgesi verilmekte ve proje ile yapı denetimi
uygulamalarından sorumlu tutulmaktadırlar.
Yapı denetimi, yapı sahipleri için talep edilen bir hizmet olmaktan çok yasal bir zorunluluk haline
gelmiştir. Talep edilmediği için de serbest rekabet koşullarında tamamen pazarlık esasında şekillenen,
mevzuata uygun evrak tamamlamaya dönüşmüştür. Oysa rekabetten beklenen, hizmet teknolojisinin
ve örgütlenmesinin gelişmesini teşvik ederek, daha nitelikli bir hizmetin çıkmasının sağlanmasıdır.
Yapı sahibi veya yapımcı yapısını denetleyecek kuruluşu kendisi seçmektedir. Bu da denetimin
bağımsızlığı felsefesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.
Asgari denetim hizmet bedeli altında ücret alınması sonucunda denetçi ve kontrol elemanı mimar
ve mühendislerin çok düşük ücretlerle çalıştırıldığı bilinmektedir. Ne yazık ki denetçi ve kontrol
elemanlarının yasanın verdiği sorumluluğu yeteri kadar bilmemeleri, bu ücrete bu kadar iş yapılır
mantığı ile hareket etmelerine neden olmaktadır. Yapı sahibi ile denetçi kuruluşun ticari ilişkisine
endekslenmiş bir denetim(sizlik) süreci en çok denetçi ve kontrol elemanı olarak istihdam edilen
mimar ve mühendisleri mağdur etmektedir. Yapı denetiminde düşük ücretlerle sadece imza atmaya
zorlanılan mimar ve mühendislerin hakları korunmamaktadır.
Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun’un Madde 3-5.bendinde “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti
dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim
faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” diye
belirtilmektedir. Ancak denetçi üyelerimizin başka firmalarda da çalıştığı Odamızca tespit edilmekte
ve kendilerine ileride yasal yaptırımlarla karşılaşmamaları için iki işten birini tercih etmeleri için yazı
yazılmaktadır.
5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişiklik ile idarenin görev ve
sorumluluklarının yeniden belirlenmesi, yapı izin belgesi olmaksızın kullanıma açılmaması, ikamet
edilen il içinde sorumluluk üstlenilmesi gibi olumlu değişiklikler bulunmakla birlikte yapı denetimine
rant alanı olarak bakılmasının önüne geçilememiştir. Mevcut uygulamada denetçi ikamet ettiği il
dışında ikinci bir ikamet adresi göstererek oradaki yapı denetim şirketinde proje ve yapı denetçisi
olarak çalışmaktadır. Bu uygulama ile Yönetmeliğe aykırılık ve denetimsizlik yaratılmaktadır.
Yapı Denetim Kuruluşlarının sorumluluk üstlenebilecekleri yapı alanı 720.000 m²’den 360.000
m²’ye düşürülmüştür.. Ama pratikte hak ediş yapılan alanların sorumluluktan minha ile düşürülmesi
sonucunda Yapı Denetim Kuruluşları eskisinden daha fazla yapı alanı sorumluluğunu alabilmektedir.
Aynı hesaplamayla mimar ve mühendisler daha fazla şantiye ve yapı alanını denetlemek zorunda
kaldığı için sağlıklı denetim hizmeti yapılamamaktadır. 05 Şubat 2013 tarihinde Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin
denetim yetkisi sınırı 120.000 m²’den 180.000 m2’ye çıkartılmıştır. Bu artışla denetim daha da
zorlaştırılmış ve yapı denetim kuruluşları denetçilerin sayısını azaltmaya başlamış ve ücret konusunda
da denetçinin söz hakkı ortadan kaldırılmıştır.
05 Şubat 2013 tarihinde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak Merkez ve İl
Yapı Denetim Komisyonları oluşturulmuştur. “Bakanlık, gerek görülen konular hakkında çalışmada
bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini
127
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
oy hakları olmaksızın Komisyonda görevlendirebilir” denilerek Meslek Odaları Komisyonda
görevlendirilse bile oy hakkından mahrum edilmiştir.
TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılan tespitlerde; yapı denetim kuruluşları bünyelerinde
çalışan denetçi mimar ve mühendislerin denetim işini gereği gibi yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları
teknik ve ulaşım hizmetlerini yeteri kadar alamadıkları için de denetim işini tam yapamadıkları ortaya
çıkmıştır.
Yönetmelikte, yapı yüklenicisi ile yapı sahibi, şantiye şefi ile yapı yüklenicisi arasında yapılacak
sözleşme koşulları ve örnek sözleşme metni bulunmaktadır. Yönetmelik bu haliyle zaten yapı
denetim kuruluşlarını, yapı denetim bedellerini belirleyerek korumaya çalışırken, mimar ve mühendis
ücretlerinin ve özlük haklarının korunmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Yönetmelikte, yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendisler arasında, çalışma saatleri, ücret,
görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedileceği belirtilmektedir.
Yönetmelikte, belirli iş bölümlerinde kontrol formlarının doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Ancak bu formlarda mimari, inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı ile ilgili konular bir bütün halinde
hazırlanmış, denetçi mimar ve mühendisler, uzmanlık alanı dışındaki bu formları da imzalamak
zorunda bırakılmıştır. Dolayısıyla, farklı meslek dalındaki biri diğerinin denetiminden de sorumlu
tutulmaktadır. Yapı denetim sürecinde Bakanlık tarafından yapılan soruşturmalarda, yasaya aykırı
konulardan dolayı, imzası bulunan tüm mimar ve mühendislerin haklarında işlem yapılmaktadır..
5 Şubat 2008 tarihli Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde daha önce tanımlı olmayan şantiye
şefliği konusu var. Doğru bir uygulama olarak değerlendirilecek bu konu ne yazık ki istenen amaca
hizmet edebilecek nitelikte değildir. Yönetmelikten sonra çıkan genelgelerle şantiye şefinin proje
sorumlusu da olabileceği belirtilmiştir. Şantiye şefliği 506 sayılı yasaya tabi olarak tam gün çalışılacak
bir hizmeti gerektirmektedir.
3194 sayılı İmar Yasası’nın kimi maddelerinde değişiklik yapan 5940 sayılı Yasa 17 Aralık 2009 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yasanın 28. Madde’sinde yapılan düzenlemeyle yapım işlerinde
şantiye şefi bulundurulması zorunlu hale gelirken, bu görevi mimar ve mühendisler üstlenecektir.
Fenni mesuliyetin mimar ve mühendislerce yürütüleceği ve fen adamlarının yardımcı teknik görevli
olarak bu sürece dahil olacağı belirtilmiştir.
128
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Sosyal devletin ana görevlerinden biride engelli ve yaşlı insanların hayatın içerisinde olmasının ve
kolay erişiminin sağlanmasıdır. Dikey yapılaşmanın her geçen gün artığı ülkemizde, dikey taşımacılığın
aracı olan asansör ve elektromekanik taşıyıcıların, imalatı kurulumu ve işletilmesinin önemi de her
geçen gün artmaktadır. Bu nedenle imalatı, montajı ve bakımı ile yapıldıkları yerler de göz önüne
alındığında doğası gereği riski yüksek, dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir iş kolu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Türkiye’ de konut stoklarının yenilenmesi ile asansör talebi her geçen gün artmaktadır. Eski
asansörlerimizin de yenilenme ihtiyacının bulunması ile ülkemiz uluslararası sermayeli konusunda tekel
olan şirketler için cazibe merkezi olmaktadır. Bununla birlikte asansör sayısındaki büyüme oranından
daha fazla kayıtlı ve kayıtsız yerel asansör firma sayımızdaki artıştan dolayı yerel firmalarımıza düşen
asansör montaj sayısı her geçen gün azalmakta dolayısıyla kuralsız ve acımasız rekabet ortamı
oluşmaktadır. Projeler çok düşük karlarla hatta karsız genel gider karşılığında yapılmakta, firmalarımız
maliyeti kurtarmak için girdilerde tasarruf yapmakta tabiri caizse “sinekten yağ çıkarmakta” dır. Bunun
sonucu olarak da yapılan faaliyetlerde emek yoğunluğu yüksek olduğundan dolayı en başta işgücü
ücretleri ucuzlatılmakta, ekipmanlar basitleştirilmekte, güvenlik önlemleri ötelenmekte, mühendislik
hizmetleri ihmal edilmekte, kayıt dışı projeler yapılmakta ve taşeronlaşmaya gidilmektedir. Dolayısıyla
zaman, maliyet ve işgücü üçgeninde ihmaller de artmaktadır.
Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcıların kazaları denildiğinde özellikle son kullanıcıların karşılaştıkları
kazalar bilinmekte, emek yoğunluğu ile çalışan insanların karşılaştıkları kazalar ise gündeme dahi
gelmemektedir.
Dünyada tekel konumdaki uluslararası sermayeli firmalar, ülkemizde de tekel konuma gelebilmek için
yerel asansör firmalarımızın bakım portföylerini satın alma sürecini başlatmıştır.
Malzemelere kolay erişim sağlanması ile birlikte özellikle yap sat müteahhitliğinde markasız ürünler
ortaya çıkmakta, belge satın alınması ile birlikte ürünler legalleştirilmekte ve son kullanıcının kaza ile
karşılaşma riski artmaktadır.
Asansör muayene alanının Elektrik ve Makine Mühendislerinin birlikte çalışma alanı olmasına
rağmen, A tipi muayene kuruluşlarının bu ilkeye uymaması sonucu meslektaşımızın bulunmadığı bir
muayenede meslek alanımızla ilgili raporlar düzenlenmektedir.
Binaların projelendirilmesi ve onaylanması sırasında asansör standartlarına uygunluğu araştırılmadan
tasarım yapılmakta, bu durum hatalı bir sürecin başlangıcını oluşmaktadır.
Birkaç büyük firma haricinde mühendislerin büyük çoğunluğu “imzacılar” olarak görülen, sadece
imza karşılığı, büyük oranda emekli meslektaşlarımız mevzuattaki zorunluluklara yönelik istihdam
edilmeleri, çok düşük ücretler karşılığı ve çoğu kez bu ücretleri da alamadıkları gibi mesleğin
gereklerini de yerine getirememektedir.
Mesleki yetkinliğin artırılması için eğitim, semiren, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi hayati konular kâr
hırsı uğruna hiç dikkate alınmamaktadır.
Çoğu meslektaşlarımız mühendis maaşlarının düşük olması sebebiyle bu alanı bir uzmanlık alanı
olarak görmemekte, geçici bir iş alanı olarak algılanmakta veya belge kullandırılma kolaylığı ile
verilene razı olmakta buna bağlı olarak teknik gelişimlerine önem vermemektedir.
Eski asansörün güvenliğinin iyileştirmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 yıldır Bakım
İşletme Yönetmeliğini yenilememiştir.
129
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
• 28 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantı ile Elektronik Mühendislerinin sorunları tartışıldıktan
sonra Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu seçimi yapılmıştır.
•
Dönem içerisinde yapılan on toplantı aşağıdaki tarihlerde gerçekleşmiştir.
◦ 28 Nisan 2012
◦ 9 Mayıs2012
◦ 17 Temmuz2012
◦ 7 Ağustos 2012
◦ 13 Şubat2013
◦ 22 Mart 2013
◦ 19 Nisan 2013
◦ 30 Mayıs 2013
◦ 3 Haziran 2013
◦ 2 Temmuz 2013
• Yapılan toplantılarda, Elektronik Mühendislerinin odaya katkısının ve üyeyle olan
ilişkilerimizin maksimum seviyeye çıkarılması için dönem boyunca yapılacak etkinliklere
azami düzeyde katkı sunulması kararlaştırıldı.
• 21. Dönem Müge Eğitimlerinin belirlenmesine katkı sunuldu.
• 12 Nisan 2013 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen “Görüntü ve Sinyal
İşlemede Yöntem ve Araçlar” sunumuna katkı verildi.
• 8-9 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen Elektromanyetik Alanların Etkileri
Sempozyumu’nun danışma kuruluna üye gönderilerek ,danışma kurulundaki çalışmalara ve
sempozyumun gerçekleşmesine katkı sunuldu.
• 21.Dönem Yönetim Kurulu tarafından Erzincan,Erzurum ve Sivas İl temsilciliklerine ,
üyelerin sorunlarını dinlemek ve üniversitelerde EMO-Genç’lerle buluşmak amacıyla yapılan
ziyaretlerde katkı sunuldu.
• Komisyon ile ilgili kongre, fuar ve teknik gezilere katılım öncesinde komisyonda ön hazırlık
gerçekleştirilmiştir. Katılım sonrası edinimler komisyon toplantılarında tartışılmıştır. Aşağıda
komisyon tarafından katılım sağlanan kongre ve fuarların listesi bulunmaktadır.
◦ 9 şubat 2013 ABB Kartal Trafo Fabrikası Teknik Gezisi
◦ 16 Mart 2013 Lighttech - Uluslararası Elektrik, Aydınlatma ve Tesisat Fuarı
◦ 23 Mart 2013 WIN – Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı
130
21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
◦ 6 Nisan 2013 Konolex - Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi,
Otomasyon ve Aydınlatma Fuarı
◦ 6 Nisan 2013 Konya MEDAŞ Güneş Enerjisi Tesisleri Gezisi
◦ 28 Eylül 2013 Best – Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuarı
◦ 22-24 Kasım 2013 Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
◦ 29 Kasım 2013 ELECO – Elektik-Elektronik Mühendisliği Sempozyum ve Sergisi
2013 yılının haziran ayında başlayan Gezi Parkı eylemleri olarak başlayıp tüm yurtta bir halk
isyanına dönüşen toplumsal gelişmelerin hızla yaygınlaşmasında örgütlenmesinin önemli
ayaklarından biri sosyal medya ortamı olmuştur. Gezi Parkı Eylemlerine karşı hükümetin sosyal
medya ortamlarının kullanımına yönelik ürettiği söylem nedeniyle iktidarın sosyal medya ayağını
da kontrol altına alma çabası ve son olarak 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası internette
sansürü artıracak uygulamalarla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi kanununda değişiklik girişimi bu alanı
hükümetlerin –egemenlerin- kendi denetimine ve kontrolüne alma girişimleri tüm dünyada
özellikle otoriter rejimlerde sık kullanılan bir yöntem olmuştur.
İletişimin devletler tarafından toptan gözetlendiği, ülke başbakanlarının diğer ülkeler tarafından
dinlenmesine kadar varan , insanların mahremiyetlerinin , ifade özgürlüklerinin ve bilgi edinme
haklarının fütursuzca ihlal edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
tüm hasta ve öğrenci bilgilerini 3. şahıslara satmıştır. Vatandaşı koruyacak-kollayacak, kişisel
verilerin korunması gibi, uygulama ve hukuki düzenlemeler yerine siyasi iktidarın denetleyicidüzenleyici kurumlar üzerinden, kendi egemenliğini ve söylemini korumaya ve yaymaya yönelik
faaliyetleri, bu alandaki toplumsal, demokratik, özgürlükçü gelişmelerin önünü tıkamakta ve son
kullanıcıyı mağdur etmektedir.
İletişim gözetimi, dinleme ve fişleme faaliyetleri, ne yasayla meşrulaştırılmış ne de hukuksal
gereklilik ve ölçülülük ilkelerine uyan bir karakter taşımaktadır. Her biri için mahkeme kararı
çıkartılması gereken “hedefli gözetim”den, tüm hukuk nosyonlarını alt üst edecek bir biçimde, tüm
vatandaşların tüm iletişimini sürekli gözetleme, dinleme ve kaydetmeye dayalı “toptan gözetim”
paradigmasına geçilmiştir.
Alternatif Bilişim Derneği İnternetin 2013 Durum Raporuna göre “Engelliweb” inisiyatifinin tespit
edebildiği erişime engelli alan adlarının sayısı Ekim 2013 sonu itibariyle 33 binin üzerine çıkmıştır.
Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana, geçen 6 aylık sürede yaklaşık 5000’den fazla alan adı 5651
numaralı yasa gereğince erişime engellenmiştir. Yani Türkiye’de ayda ortalama 1000 alan adı
erişime kapatılmaktadır.”
Torba yasaya konulan 5651 sayılı kanunda yapılması düşünülen değişikliklerle internet sayfalarının
erişime engellenmesi nerdeyse keyfi bir duruma indirgenecektir.
Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013 verilerine göre;
16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla %49,9 ve
%48,9’dur.
Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %60,2 ve %59,3 iken,
kadınlarda %39,8 ve %38,7’dir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %59 ve %58,
131
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
kırsal yerlerde ise %29,5 ve %28,6’dır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bilgisayar ve
İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge %62,1 ve %61,4 ile TR1-İstanbul bölgesidir. Bunu
%59,8 bilgisayar ve %58,5 İnternet kullanım oranı ile TR5-Batı Anadolu bölgesi takip etmektedir.
Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve
İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
Yine araştırmaya göre İnternet kullanan bireylerin ev ve işyeri dışında İnternete kablosuz olarak
bağlanmak için %41,1’i cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, %17,1’i taşınabilir bilgisayar
(dizüstü, netbook, tablet vb.) kullanmıştır. Raporda 2013 yılı Nisan ayında hanelerin %46,5’inde
genişbant İnternet erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL, %32,2 ile tüm haneler, %65,6 ile İnternet
kullanılan haneler arasında en çok kullanılan bağlantı türüdür. 3G bağlantı ise tüm hanelerin %20
,1’inde, İnternet kullanılan hanelerin %41’inde İnternet erişim imkânı sağladığı belirtmiş, İnternet
kullanan bireylerin ise interneti en çok %75,6 ile online haber, gazete ya da dergi okuma için
kullanırken, bunu %73,2 ile İnternet üzerindeki sosyal gruplara katılma takip ettiği dile getirilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemlerde internet kullanımında web sitelerinden bilgi
edinmenin %37,5 ile ilk sırayı aldığı bildirilmiştir.
Türkiye’deki hanelerin yaklaşık yüzde 62’sinin bir masaüstü bilgisayarı veya dizüstü bilgisayarı
olduğunu belirten araştırma bu oranın şehirlerde yaklaşık yüzde 75’e ulaştığını gösteriyor. Bu
veriye göre şehirlerde hanelerin dörtte üçünün bilgisayar kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Tabletler
ve akıllı telefonlarla beraber şehirlerde ciddi bir bilişim donanımı sahipliğine ulaşılmış olduğu
anlaşılıyor.
Araştırmaya bakıldığında Türkiye’deki hanelerin yüzde 50’ si internete ulaşamazken, bu oran
şehirlerde yüzde 42, kırsalda yüzde 70 olarak görülüyor. TÜİK’ in araştırması şehirlerde internete
ulaşamayanların %33’ünün bağlanmama nedeni olarak erişim ücretlerinin yüksekliğini gösteriyor.
Bu yüzden Türkiye’deki telekomünikasyon politikasının ciddi bir başarısızlığından söz etmek
mümkündür. Fiyatlar ne yazık ki yeteri kadar düşmemektedir. Tekeller, fiyatları belli bir düzeyde
tutmaya devam etmektedirler.
132
Download

21.DONEM CALISMA RAPORU_1.indd