Düzenleyen:
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektirik-Elektronik Fakültesi
Sempozyum Başkanı:
Müştak Erhan Yalçın
İstanbul Teknik Ünv.
Program Kurulu:
Ahmet Onat
Sabancı Ünv.
Ahmet Özkurt
Dokuz Eylül Ünv.
Ali Emre Harmancı
İstanbul Teknik Ünv.
Ali Muhtaroğlu
Orta Doğu Teknik Ünv.
Alper Şen
Boğaziçi Ünv.
Anıl Çelebi
Kocaeli Ünv.
Arda Yurdakul(Başkan)
Boğaziçi Ünv.
A.Vedat Tavşanoğlu
Işık Ünv.
Bahri Atay Özgövde
Galatasaray Ünv.
Berna Örs Yalçın
İstanbul Teknik Ünv.
Betül Demiröz Boz
Marmara Ünv.
Cüneyt F. Bazlamaçcı Orta Doğu Teknik Ünv.
Çağrı Tanrıöver
Whizcomm
Ece Guran Schmidt
Orta Doğu Teknik Ünv.
Eren Soyak
Airties
Eşref Adalı
İstanbul Teknik Ünv.
Faik Başkaya
Boğaziçi Ünv.
Feza Buzluca
İstanbul Teknik Ünv.
Günhan Dündar
Boğaziçi Ünv.
Haluk Rahmi Topçuoğlu
Marmara Ünv.
H. Fatih Uğurdağ
Özyeğin Ünv.
İlker Hamzaoğlu(Eş Başkan)
Sabancı Ünv.
İlker Oyman
Oyman
İsmail Kadayıf
Onsekiz Mart Ünv.
Nerhun Yıldız
Yıldız Teknik Ünv.
Oğuz Ergin
TOBB Ünv.
Oğuz Tosun
Boğaziçi Ünv.
Oğuzhan Urhan
Kocaeli Ünv.
Osman Kaan Erol
İstanbul Teknik Ünv.
Özcan Öztürk
Bilkent Ünv.
Roy Küçükateş
Ericsson
Sarp Ertürk
Kocaeli Ünv.
Tuncay Uzun
Yıldız Teknik Ünv.
Sempozyum Sekreterleri:
Ramazan Yeniçeri
Emre Göncü
İstanbul Teknik Ünv.
İstanbul Teknik Ünv.
Bu yıl dördücüsü düzenlenecek olan Gömülü Sistemler ve Uygulamaları
Sempozyumu 4-5 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayazağa Yerleşkesi'nde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir.
Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma,
geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü
sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.
Sempozyuma gönderilecek bildiriler en fazla altı, en az iki sayfa uzunluğunda olmalıdır. Bütün bildiriler Program Kurulu'ndaki hakemler tarafından
değerlendirilecek ve kurul tarafından sözlü veya poster oturumlarında
sunulmak üzere seçilecektir. Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır.
Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi,
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri,
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar, Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama, Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama,
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler,
Güç Yönetimi ve Optimizasyon
Katılımcılar bildirilerini GÖMSİS 2014 internet sitesinde bulacakları bildiri
hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak yine
sempozyum internet adresi üzerinden ileteceklerdir.
Önemli Tarihler
Bildirilerin Gönderilmesi:
Değerlendirmelerin Sonuçlandırılması:
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi:
GÖMSİS 2014:
İletişim:
1 Ekim 2014
1 Kasım 2014
15 Kasım 2014
4-5 Aralık 2014
http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
Ramazan Yeniçeri:
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Tel: 0212 285 36 17
Faks: 0212 285 35 65
E- posta: [email protected]
Download

http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014