MESA İMALAT
Siyah İnci Kalite
Çemberi
SİYAH İNCİ
KALİTE ÇEMBERİ
Sunum Planı
•
Çember Oluşum Süreci
•
Çember Üyelerinin Tanıtılması
•
Çember Konusunun Belirlenmesi
•
Araştırmalar
•
Problemin Kaynağı
•
Hedefimiz
•
Mevcut Durum Analizi
•
Çember Çalışmamız
•
Uygulama Sonuçları
•
Fayda Maliyet Analizi
•
Çember Çalışmalarının Devamı
Çember Oluşum Süreci
•
•
Kalite çemberi oluşum sürecimiz, 16.
Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı’na katılımımızla başladı.
Konferans sonrasında oluşan katılım
isteğimiz ve rehberimiz önderliğinde
aldığımız eğitimlerle, Tünel Kalıp
Fabrikası çalışanları olarak bir araya
gelerek Siyah İnci Kalite Çemberi’ni
oluşturduk.
Genel Müdür
Kalite
Çemberleri
Rehberi
Tünel Kalıp
Fabrikası
Siyah İnci
Kalite
Çemberi
Sistem Kalıp
Fabrikası
Karınca Kalite
Çemberi
Çember Üyelerinin Tanıtılması
Emrah DURMAZ
Duygu KARA
Turgay GÜROL
Yusuf DİRİK
Hakan CEBECİ
Kazım EMİN
Mustafa AKGÜL
: Tünel Kalıp Kalite Kontrol Elemanı (Ekip Lideri)
: Tünel Kalıp Üretim Planlama Mühendisi
: Tünel Kalıp Fabrikası Ustabaşı
: Tünel Kalıp Fabrikası Bakım Onarım Mühendisi
: Tünel Kalıp Fabrikası Üretim Sorumlusu
: Tünel Kalıp Fabrikası Aksesuar Kaynak Ustası
: Tünel Kalıp Fabrikası Aksesuar Kaynak Ustası
Siyah İnci Kalite Çemberi ®
Siyah İnci Kalite Çemberi
Çember Konusunun Belirlenmesi
Beyin Fırtınası
PANO İMALAT FABRİKASINDA TESPİT EDİLEN KONULAR
SIRA
NO
BELİRLENEN ÇALIŞMA KONULARI
ÖNERİDE BULUNAN
PUAN
SIRALAMA
1
Doğrultma tezgahının iyileştirilmesi
Kazım EMİN
6
2
2
Aksesuar tezgahlarının taşıma problemi
Mustafa AKGÜL
7
1
3
Gönyeleme tezgahının iyileştirilmesi
Duygu KARA
5
3
4
Boyahanenin boyama kapasitesinin artırılması
Emrah DURMAZ
4
4
5
Fabrikada kullanılan sarf malzemelerin tasarruflu kullanılması
Hakan CEBECİ
2
6
6
Adaptör üretim hattında taşıma ve çevirme mekanizması tasarımı
Yusuf DİRİK
1
7
7
Pano çevirme aparatı tasarımı
Turgay GÜROL
3
5
SİYAH İNCİ KALİTE ÇEMBERİ
Önem Derecesi 7-1 ( En Yüksek: 7 En Düşük: 1 )
Çember Konusunun Belirlenmesi
Beyin Fırtınası
KISA
ÖLÇÜLEBİLİRLİK
VERİ HAZIRLAMA
KOLAYLIGI
HERKES
DIŞ YARDIM
ALMAMALI
1
Doğrultma tezgahının iyileştirilmesi
1
1
1
2
2
2
9
2
Aksesuar tezgahlarının taşıma problemi
2
2
3
3
3
1
14
3
Gönyeleme tezgahının iyileştirilmesi
1
1
1
2
2
3
10
4
Boyahanenin boyama kapasitesinin artırılması
1
1
2
2
1
1
8
SIRA NO
İLK DÖRDE GİREN SORUNLAR
SİYAH İNCİ KALİTE ÇEMBERİ
TOPLAM
KOLAY
PROJE MATRİSİNDE DEĞERLENDİRME
Önem Derecesi 15-1 ( En Yüksek: 5 En Düşük: 1 )
Araştırmalar
1. Üretim Hatlarının İncelenmesi
•
•
Belirlediğimiz konuya çözüm üretmeden önce gerekli rakamsal verilere ulaşabilmek
için araştırmalar yaptık.
Tünel Kalıp Fabrikasında üretim hatlarında Dik Pano, Arka Pano ve Yatay Pano
üretilmektedir.
Araştırmalar
•
Ekibimizde görev dağılımı yaparak, her bir operasyon için tezgahlar arası taşıma
zamanlarını göz önüne alan, Proje Tipine ve Ürünlere bağlı olarak tezgah
kapasitelerini belirledik.
•
Ekip üyeleri olarak her birimiz elde ettiğimiz verileri birleştirdiğimizde aşağıdaki
tabloyu ortaya çıkardık.
PANO İMALAT HATTINDA YER ALAN TEZGAHLARIN KULLANIM
YÜZDELERİ
Omega
Kaynak
75%
Gönyeleme
100%
Alın
Kaynak
51%
Sırt U'su
Kaynak
29%
Aksesuar
Doğrultma
69%
71%
Araştırmalar
2. Etkinlik Analizi
Çözüm Önerisi
Uygulama Uygulama Yatırım Uygulama
Kolaylığı
Süresi
Miktarı
Etkisi
0 : Zor
1 : Normal
2 : Kolay
Beklenen Etki
(A+B+C+D)
Öncelik
Omega Kaynak Makinesinin
kullanımı arttırılabilir.
0
1
0
1
2
3
Gönyeleme Tezgahının
Kapasitesi arttırılabilir.
0
1
1
2
4
2
Alın Kaynak Makinesinin
kullanımı arttırılabilir.
0
1
0
1
2
4
Sırt U'su Kaynak Makinesinin
kullanımı arttırılabilir.
0
1
0
1
2
5
Aksesuar Kaynak tezgahlarının
düzenlenmesi
2
2
2
2
8
1
Doğrultma tezgahının
düzenlenmesi
0
1
0
1
2
6
Araştırmalar
Aksesuar
Kaynak
Panoların üzerinde yer alan “aksesuar” dediğimiz
parçaların panonun üzerine kaynatılması operasyonudur.
Problemin Kaynağı
PANO İMALAT HATTINDA YER ALAN TEZGAHLARIN KULLANIM
YÜZDELERİ
Omega
Kaynak
75%
Gönyeleme
100%
Alın
Kaynak
51%
Sırt U'su
Kaynak
29%
Aksesuar
Doğrultma
69%
71%
Mevcut tezgah yerleşiminden dolayı Aksesuar Tezgahlarında taşımalar için gezer vinç
kullanımı zorunludur.
Taşımalar için gezer vinç kullanımından doğan kayıp zamanlardan dolayı Aksesuar
tezgahlarının kullanımı %69’tur.
Aksesuar tezgahlarında kapasite verimli kullanılamamaktadır.
Problemin Kaynağı
•
Bakım Onarım kayıtlarına göre bir
ayda ortalama 25 saat vinç arızası
gerçekleşmiştir.
•
%11 oranında vinç arızası
nedeniyle kayıp zaman
oluşmuştur.
•
Bir aksesuar kaynakçısı çalışma
süresinin %20’sini vinç kullanarak
harcamaktadır.
%11 Vinç
Arızası
%20 Vinç
Kullanımı
Aksesuar Tezgahının
Kullanım Oranı %69
%31 Toplam
Kayıp Zaman
Hedefimiz
1. Neden-Sonuç Analizi (Balık Kılçığı)
2. Çözüm Karnesi
Mevcut Durum Analizi
1. Neden Sonuç Analizi (Balık Kılçığı)
Mevcut Durum Analizi
2. Çözüm Karnesi
Çember Çalışmamız
1.Aksesuar Tezgahlarının Yeniden Tasarlanması
Kaynakçı 1
Kaynakçı 2
Aksesuar-1
Kaynakçı 3
Aksesuar-2
Aksesuar-3
Çember Çalışmamız
Aksesuar kaynakçıları kendi tezgahına panoyu
alırken ve tezgahında kaynağı biten panoyu,
bir sonraki tezgah olan, doğrultma tezgahına
Gezer Vinç
götürürken gezer vinç kullanmaktaydı.
Doğrultma
Tezgahı
3 metre
Sırt ‘U’su Tezgahı
Çember Çalışmamız
•
Mevcut durumda üretim hattından bir günde (9 saat = 540dk) 15 adet pano çıkmaktadır.
Aksesuar Kaynak
Aksesuar Kaynak Süresi
Taşıma Süresi
74 dk
34 dk
Toplam Aksesuar Kaynak
Operasyonu Süresi
108 dk
Aksesuar-1
5
•
540 / 5 = 108 dk
Aksesuar-2
8
Aksesuar Kaynak
•
Süre
5
8
15 Aksesuar-3
PANO
5
15
PANO
Süre
Kaynak Süresi
74 dk
Toplam Aksesuar Kaynak
Operasyonu Süresi
74 dk
540 / 74= 8 adet
Her bir tezgah 8 adet üretebilme kapasitesine sahip olduğundan, vinç kullanımını ortadan kaldırırsak;
2 Adet Aksesuar tezgahı üretim hattının günlük üretim miktarını gerçekleştirmesi için yeterli olacaktır.
Böylece 1 Adet Tezgah ve 1 Adet Kaynakçı tasarrufu sağlanacaktır.
Çember Çalışmamız
Kaynakçı-1
Aksesuar-1
Kaynakçı-1
Kaynakçı-2
Kaynakçı-2
Aksesuar-1
Kaynakçı-3
Aksesuar-2
Aksesuar-2
Aksesuar-3
Aksesuar tezgahları küçültülerek yeniden tasarlanmış ve vinç kullanımını ortadan
kaldıran, taşımaların rulolu tezgahlarla yapıldığı bant sistemi oluşturulmuştur.
Çember Çalışmamız
•
Tezgahlarda her yöne hareketli teker yerine doğrusal hareket sağlayan rulmanlı
tekerlekler kullanılmıştır. Rulmanlı tekerlekler pistonlu bir mekanizma ile panonun
hareketini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mevcut Durum Analizi
Çember Çalışmamız
2. Rulolu İstif Tezgahı Yapılması
•
•
•
Panolar için aksesuar tezgahlarından sonra rulolu istif tezgahları oluşturulmuştur.
Aksesuar kaynağı tamamlanan panolar rulolu istif alanına itilerek, üretimin
aksamaması sağlanmıştır.
Böylece gezer vinç ile kaybedilen zaman ortadan kaldırılmıştır.
Çember Çalışmamız
Tezgahlar Arası Hareketli Perde Sisteminin Oluşturulması
•
•
Tezgahlar arasında kaynak ışığından korunmak için perdeler kullanılmaktadır.
Yapılan çalışma ile tezgahlar arası pano geçişi sağlanacak şekilde hareketli pistonlu
perde sistemi oluşturulmuştur.
Mevcut Durum Analizi
Çember Çalışmamız
3. Kaynak Makinelerine Konsol Eklenmesi
•
.
•
•
Eski tezgahlarda bulunan
tekerlekler nedeniyle kaynakçı
sabit dururken, pano
döndürülerek kaynatılmaktaydı
Bir aksesuar kaynakçı bir pano
üzerindeki aksesuarların
tamamını kaynatıyordu.
Panoyu döndürmek çalışan
açısından zorlayıcıydı.
Çember Çalışmamız
•
Yeni tezgahlardaki rulo sistemi
sayesinde panonun çevrilmesi
engellenmiş ve doğrusal olarak
hareket etmesi sağlanmıştır.
•
Panonun çevrilmesi engellendiğinden,
kaynakçının işlem süresince pano
etrafında dönerek çalışma zorunluluğu
oluşmuştur.
•
Bu nedenle gaz altı kaynak
makinelerine konsol eklenerek,
panonun her yerine ulaşabilmesi için
hareket kabiliyeti kazandırılmıştır.
Çember Çalışmamız
Çember Çalışmamız
Aksesuar Kaynakçılarının Görev Dağılımı
Çember Çalışmamız
•
•
Yeni tezgahlar ve hareketli kaynak makineleri sayesinde bir pano üzerindeki
aksesuarların tamamı iki aksesuar kaynakçı tarafından kaynatılmaktadır.
İki aksesuar kaynakçının bir pano üzerindeki aksesuarları nasıl paylaşacaklarına
ilişkin görev dağılımı yapılarak, konuyla ilgili çalışanlara eğitim verilmiştir.
Çember Çalışmamız
Aksesuar-1
Aksesuar-2
Aksesuar-3
Sonuçların Değerlendirilmesi
Kullanılan Malzemeler
Roller
Rulman (20x42)
Ø70x20 Polyemit Malzeme
Ø20 Transmisyon
Ø47 Boru L=720mm (FİRE)
HURDA&FİRE Profil
Miktar
Maliyeti
1.152 TL
Kullanılan
Miktar
Maliyeti
728Malzemeler
TL
520 TL
Roller
96 Adet
1.152 TL
161 TL
Rulman (20x42)
104 Adet
728 TL
Kullanılan Malzemeler
Ø70x20 Polyemit Malzeme
40 Kg
520 TL
110 TL
Roller
Ø20 Transmisyon
41 Metre
161 TL
Rulman (20x42)
Ø47 Boru
L=720mm
(FİRE)
52 Adet
TOPLAM MALZEME MALİYETİ
2.671
TL
110 TL
HURDA&FİRE Profil
10 Metre
Ø70x20 Polyemit Malzeme
Harcanan Adam Saatler
Miktar
Maliyeti
Ø20 Transmisyon
TOPLAM MALZEME MALİYETİ
2.671 TL
180
96 Adet
104 Adet
40 Kg
41 Metre
52 Adet
10 Metre
Adam-Saat
TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ
TOPLAM MALİYET
•
5.940 TL
Harcanan Adam Saatler
5.940 TL
180
8.611 TL
Ø47 Boru L=720mm (FİRE)
Miktar
Maliyeti
HURDA&FİRE
Profil
Miktar
96 Adet
104 Adet
40 Kg
41 Metre
52 Adet
10 Metre
Adam-SaatTOPLAM MALZEME
5.940 TL MALİYETİ
TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ
5.940 TL
Harcanan Adam Saatler
TOPLAM MALİYET
8.611 TL
180
Miktar
Adam-Saat
Maliyeti
1.152 TL
728 TL
520 TL
161 TL
110 TL
2.671 TL
Maliyeti
5.940 TL
TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ
5.940 TL
TOPLAM MALİYET
8.611 TL
Yeni tezgah tasarımı ve kaynak makinelerinin konsol sistemi için fabrika stoklarında
yer alan hammaddeler ve fire malzemeler kullanılmıştır.
Sonuçların Değerlendirilmesi
•
•
•
3 Adet Aksesuar Kaynakçısı yerine 2
Adet Aksesuar Kaynakçısı
kullanılmaktadır.
Bir işçinin firmaya aylık maliyeti = 1935
TL
Bir işçinin firmaya yıllık maliyeti = 23220
TL
•
% 31 Taşıma zamanı kaybı nedeniyle
günde ortalama bir kaynakçı 2,8 saat,
bir ayda ise ortalama 84 saat vinç
kullanımı için harcamaktaydı.
•
84x3 =252 adam saatin firmaya aylık
maliyeti = 2167,2 TL
Yıllık maliyeti = 26006,4 TL
•
Kazanç:23 220
TL/yıl
Kazanç:26 006
TL/yıl
Sonuçların Değerlendirilmesi
•
•
Eski aksesuar tezgahlarının kullanımı oranı %69 iken, yeni tezgahlar sayesinde bu
oran %100’e çıkmıştır.
Eski aksesuar tezgahlarında tekerlekler bulunmaktaydı.
1 Aksesuar Tezgahı = 60 Adet Tekerlek
3 Aksesuar Tezgahı = 180 Adet Tekerlek
Her bir tekerlek yılda ortalama iki kez değiştirildiğinden bir yılda 360 Adet Tekerlek
kullanılmaktaydı.
360 Adet Tekerlek = 5 x 360 = 1800 TL
Kazanç:1 800
TL/yıl
Sonuçların Değerlendirilmesi
•
Bir panonun ağırlığı ortalama 400-500 kg
arasında değişmektedir.
Sonuçların Değerlendirilmesi
Vinç kullanımının ortadan kaldırılmasıyla olası iş kazaları önlenmiş olup,
fabrikanın risk analizinde, üretim hatlarında bu tehlike kaynağı ile ilgili
belirlenmiş olan riskler ortadan kaldırılmıştır.
MESA İMALAT
RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI
Vinç Ekipmanı
Köprü Vinç
Bakım Eksikliği
Köprü Vinç
taşıma kapasitesi
Köprü Vinç
3
3
4
3
12
9
periyodik bakım
Tüm Personel
3
3
4
4
12
12
2
2
10
10
periyodik bakım
Tüm Personel kapasite levhası
3
3
4
3
12
9
2
2
10
7
Personel konu hakkında bilgilendirilmeli
2
3
6
6
Uygun personel çalıştırılmalı
KİMLER
MARUZ
ağır yaralanma
bedensel ezikler
Tüm Personel
ağır yaralanma
Ölüm
ağır yaralanma
bedensel ezikler
MEVCUT
KORUYUCULAR
Şahsi kusur ve hatalar bedensel ezikler
Köprü Vinç
12
9
ALINACAK EK ÖNLEMLER ve
KORUMA PLANLARI
Uyarı İkazı
Malzeme Çarpması
Malzeme çarpması
ağır yaralanma
Tüm Personel
el ve kol ezilmeleri
bedensel ezikler
Operatör
Yayın No: 02
Yayın Tar: 23.08.2013
Rev.No: 02
Tarih : 15.08.2013 - 22.08.2013
TERMİN
SÜRESİ
Uyarı levhaları konulmalı
SORUMLULAR
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
Operatör
Köprü Vinç
Köprü Vinç
BAKİYE
RİSK
RİSKLER
KORUM
A
TEHLİKE
RİSK
TEHLİKE
KAYNAĞI
ŞİDDET
RİSK ANALİZ NO: 2013/08
İHTİMAL
•
sesli ikaz var
3
3
3
4
9
12
2
2
7
10
eksik ikazlar tamamlanmalı
Eldiven
İş Kıyafetleri
3
3
3
3
9
9
2
2
7
7
Uyarı levhaları konulmalı
2013,34.hafta
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
2013, 42.hafta
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
S. BİNGÖL - B. ER- M.
MUTLU H. CEBECİ
Fayda Maliyet Analizi
TOPLAM MALİYETLER
Malzeme Maliyet
İşçilik Maliyeti
2.671 TL
5.940 TL
8.611 TL
TOPLAM KAZANÇLAR
İşçilik Kazancı
Taşıma Zamanı Kazancı
Tezgah Tasarımı Kazancı
23.220 TL
26.006 TL
1.800 TL
51.026 TL
Maliyetler
Kazançlar
TOPLAM KAR
1 Üretim Hattı için: 42 415 TL/yıl
Tüm Fabrika için: 169 660 TL/yıl
Çember Çalışmalarının Devamı
•
“Siyah İnci Kalite Çemberi” olarak bir sonraki çalışmamızda doğrultma
tezgahlarındaki taşıma problemini çözmek için, panonun tek kişi ile tezgaha
yatırılmasını sağlayan bir aparat geliştirmekteyiz.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

Mesa İmalat / Siyah İnci Kalite Çemberi