ÖZEL ANKARA MAYA ĠLKOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
7-C SINIF LĠSTESĠ
SINIF ÖĞRETMENĠ: ġEREF YARDIMOĞLU -YRD. ÖĞRT: SĠBEL KAHRAMAN
S/N
ÖĞRE
NCĠ CĠNSĠYE ÖĞRENCĠ
SERVĠ
TĠ
OKUL NO
ÖĞRENCĠNĠN
ADI SOYADI
ENSTÜRM
AN
II.YABANCI DĠL
1
E
785
ALİM MEDAR YETKİNER
PİYANO
İSPANYOLCA
2
3
K
K
94
35
ASLI CANSOY
ASYA AKSOY
PİYANO
PİYANO
ALMANCA
ALMANCA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
K
K
E
K
E
K
K
K
E
E
E
K
E
E
E
K
E
K
E
K
223
101
46
53
867
242
494
601
401
64
68
645
482
245
364
178
BENGİSU ODABAŞ
BERİL ÖZBAY
ÇINAR YURDAKÖK
ELİF TOPUZ
EMRE ENES TARHAN
F. MELİSSA VARDARSUYU
FUNDA AYDUR
GÜNEŞ GÖKHAN
UTKU YANIKOĞLU
KAAN KADIOĞLU
MEHMET EREN ÇELİK
MERVE DENİZ
ORKUN CANATALAY
Ö. YİĞİT BÜYÜKERDAL
UMUT YUMLU
DOĞA TANRIVERDİ
KUTAY DOĞAN
LAL ŞEVVAL EROL
TOGANCAN BAYKAR
ELİF YELMEN
PİYANO
KEMAN
KEMAN
PİYANO
PİYANO
KEMAN
KEMAN
PİYANO
PİYANO
KEMAN
PİYANO
KEMAN
PİYANO
KEMAN
PİYANO
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
ALMANCA
ALMANCA
229
162
İSPANYOLCA
ALMANCA
İSPANYOLCA
İSPANYOLCA
İSPANYOLCA
Kız Öğrenci Sayısı : 11
Erkek Öğrenci Sayısı : 12
Toplam Mevcut : 23
08.09.2014
Gamze ÖNEM
Okul Müdürü
SOSYAL
KULÜP
Download

7-c sınıf lġstesġ