6831SAYILI ORMAN KANUNU 95. MADDEDE YER ALAN PARA CEZALARININ 5728 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU
1
1
2
1
95/3. Madde orman içine hayvan girmesine sebep olmak,
Orman içi köyü nufusuna kayıtlı ve fiilen oturanlar
dışındakiler için
Temel Ceza 2 misli artırılır. İdari Para Cezası=Temel Ceza + (Temel Ceza X 2)
95/4. Madde ; Gençleştirme sahalarına ilk 15 yıl içinde ,
orman içine hayvan girmesine sebep olmak , Orman içi köyü
nufusuna kayıtlı ve fiilen oturanlar için
Temel Ceza 2 misli alınır. İdari Para Cezası= ( Temel Ceza X 2 )
95/4. Madde ; Gençleştirme sahalarına ilk 15 yıl içinde ,
orman içine hayvan girmesine sebep olmak , Orman içi köyü
nufusuna kayıtlı ve fiilen oturanlar dışındakiler için
NOT:
Örnek:
Suçu İşleyenin Orman içi köyü nufusuna kayıtlı ve fiilen
oturanlar dışındakiler olduğundan
İdari Para Cezası=1+(1x 2)
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı ise=
Gençleştirme Sahasına Soktuysa=
3 X 6=18 TL olduğundan 2009 için 20 TL'den aşağı olamayacağı için Temel Cezamız 20 TL olacaktır.
20+ (20 X 2)=60 TL
20 X 2 =40 TL
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı olduğu halde Gençleştirme Sahasında Otlatma Yaptıysa=60 X 2=120 TL olacaktır
Örnek:
En az limiti geçen otlatmalarda temel ceza baz alınır ve hayvan adeti ile çarpılarak misli uygulanır.
10 Kıl Keçisi için İdari Para Cezası=Temel Ceza X Hayvan Adeti
3
1
Gençleştirme Sahasına hayvan sokularak otlatma yapıldığı için
İdari Para Cezası=1 X 2 misli alınır.
20 TL 'DEN aşağı olamaz tabirinden ilgili limitin altında çıkan idari para cezaları minimum değer olarak alınıp misli işlem görerek kesilecektir
3 Kıl Keçisi otlatma yapan çobana kesilecek İdari Para Cezası olarak=
6
10 X 6=60 TL
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı ise=
60+ (60 X 2)=180 TL
Gençleştirme Sahasına Soktuysa=
60 X 2 =120 TL
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı olduğu halde Gençleştirme Sahasında Otlatma Yaptıysa=180 X 2=360 TL olacaktır
NOT:Kabahatlar Kanunu'nun 17.Md. Gereği nîspi nitelikte para cezası olduğundan 95.maddedeki otlatma cezaları yeniden değerleme oranında arttırılmamaktadır.
Yusuf BAYIR
OZM Şube Müdürü
20
2
6
24
2
6
YTL.dan aşağı olamaz
1
6
YTL.dan aşağı olamaz
1.000.000
2
31.12.2005
YTL.dan aşağı olamaz
2.000.000
6
Cezalar 01.01.2005 -
08.02.2008 tarihinden
% 9,8
%7,8
Uygulanacak
Uygulanacak
itibaren halen geçerli
Ceza 01.01.2006 - Ceza 01.01.2007 31.12.2006
31.12.2007
olan uygulama
23
100.-TL
5.000.000
Y.D.O
%11.2Uygulanacak
YTL.dan aşağı olamaz
Diğer Küçükbaş
Y.D.O %28.5
YTL.dan aşağı olamaz
200.-TL
Değişiklikleri (4999 S.Y.)
19
Diğer Büyükbaş
Uygulanacak Cezalar
TL.dan aşağı olamaz
500.-TL
Uygulanacak Temel Ceza
15.000.000
Kıl keçisi ve deve
TL.dan aşağı olamaz
Temel Cezalar
1500
95 Madde orman içine hayvan girmesine sebep olmak
01.01.2004 - 31.12.2004
21
18.112003-31.12.2003
Download

2014 idari para cezaları 2