Houghton SITALA AY 402.01
Suyla karışabilen metal işleme yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Sitala AY 402.01 sarı metallerin genel talaşlı imalat
operasyonlarına uygun, amin ve boron içermeyen yüksek kaliteli
bir metal işleme sıvısıdır.
Sitala AY 402.01 pirinç, bakır ve alaşımlarının işlenmesi için
formüle edilmiş, suyla karış8rılarak kullanılan yüksek kaliteli bir
üründür.
•
İyi köpük önleme özelliği
•
Mükemmel emülsiyon (biyo)stabilitesi ile uzun tank ömrü
•
Mükemmel korozyon önleme
•
Yüksek operatör memnuniye7 sağlar
•
Çevreci ürün—boron, klor, amin, hekzahidrotriazin,
formaldehit ve nitrit içermez
Sitala AY 402.01 talaşlı imala:a en yüksek performansı
sağlamakla birlikte sarı metallere karşı kimyasal olarak inak7;ir ve
bu metalleri oksidasyona ve beyaz lekelere karşı korur.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Sitala AY 402.01 düşük-orta sertlikteki sularla karış8rıldığında,
yüksek deterjan özelliğe sahip, stabil sütümsü emülsiyonlar
oluşturur.
Sitala AY 402.01 için tavsiye edilen kullanım konsantrasyonları
aşağıdaki gibidir:
Genel talaşlı imalat operasyonları
Ağır talaşlı imalat operasyonları
% 5-6
% 6-10
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Mineral yağ içeriği, %
69
Özgül ağırlık @ 20 °C
930 kg/m3
Emülsiyon pH’I @ %5
8,4
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF, elleçleme, sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
Min. korozyon önleme limi7
(0-0, %)
6
Refraktometre faktörü
0,9
Asitle ayrış8rma faktörü
0,9
NOT: Ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki e7ke:e
bulunan tüm uyarıları okuyup anlamanız tavsiye edilir.
09/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550016195
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
operasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan7 verilmemiş7r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış8r.
Download

Sitala AY 402.01_TDS_TR