Houghton GARIA 498 F-10
Derin delik delme ve talaşlı imalat için saf metal işleme yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Garia 498 F-10 çok düşük aroma7k içeriğe sahip baz yağlardan
üre7lmiş7r. Polar, aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici ka8kların
çok iyi dengelenmiş bileşiminden oluşan ürün yüksek bir yük
taşıma kapasitesine sahip7r.
•
Yüksek EP ve aşınma önleme özelliği
•
Mükemmel yağlayıcılık ile takım ömrü uzar ve işlenen
parçaların yüzey kalitesi artar
•
Mükemmel oksidasyon direnci
Garia 498 F-10 işlenen parçalarda iyi bir yüzey kalitesi sağlar ve
takımların ömrünü ar?rıcı özelliktedir.
•
Cilde uyumludur
•
Klor içermez
Garia 498 F-10 düşük ve orta alaşımlı çeliklerin ve dökme demirin
derin delik delme operasyonları için kullanılan saf kesme yağıdır.
•
Ağır metaller içermez (içeriğinde çinko yoktur)
Garia 498 F-10 düşük viskoziteli ürün gereken genel talaşlı imalat
operasyonlarında da kullanıma uygundur.
Ürün, içeriğinde bulunan ak7f sülfür sebebiyle sarı metallerin
lekelenmesine yol açabilir.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Garia 498 F-10 tedarik edildiği şekilde, saf olarak kullanılır.
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Görünüm
Sarı
Özgül ağırlık @ 20 °C
870 kg/m3
Viskozite @ 40 °C
10 cSt
Parlama noktası, COC
160°C
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF, elleçleme, sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
NOT: Ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki e7keJe
Bakır Korozyonu
4b
bulunan tüm uyarıları okuyup anlamanız tavsiye edilir.
08/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550025984
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
operasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan7 verilmemiş7r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış8r.
Download

Garia 498 F