Houghton MACRON 299 CF-5
Saf honlama yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Macron 299 CF-5 çok düşük aroma7k içeriğe sahip baz yağlardan
üre7lmiş7r. Polar, yüksek basınç (EP) ve aşınma önleyici ka8kların
bileşimi ile birlikte, yüksek taşıma kapasitesi sağlamaktadır.
•
Açık renkli
•
Hafif kokulu
•
Yüksek deterjan özelliği
Macron 299 CF-5 işlenen parçalarda iyi bir yüzey kalitesi sağlar ve
takımların ömrünü ar?rıcı özelliktedir. Buhar önleyici ka8kları
sayesinde havada bulunan buhar yükünü azal8r.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Macron 299 CF-5 ürününün sarı metaller üzerinde leke oluşturma
riski yoktur.
Macron 299 CF-5 dökme demirin ve temperleme veya
sementasyon ile sertleş7rilmiş çeliklerin, kısa talaş üreten
honlama operasyonlarında kullanılır. Ürün ayrıca magnezyum gibi
hafif metallerin ve camın yüksek hızda işlenmesinde
kullanılabilidiği gibi, elmas veya seramik taşlar kullanılan taşlama
operasyonlarına da uygundur.
Macron 299 CF-5 tedarik edildiği şekilde, saf olarak kullanılır.
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Viskozite @ 40 °C, cSt
5
Özgül ağırlık @ 20 °C
835 kg/m3
Parlama noktası, COC, °C
125
Bakır korozyonu
1a
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF, elleçleme, sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
NOT: Ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki e7keLe
Renk
Sarı
Akma Noktası
-15 °C
bulunan tüm uyarıları okuyup anlamanız tavsiye edilir.
10/12/2011 I Versiyon 01
Kod 550025985
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
operasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan7 verilmemiş7r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış8r.
Download

Houghton MACRON 299 CF-5