FİZİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Yazılı Giriş Sınavının Tarihi:
Yazılı Giriş Sınavının Saati:
Yazılı Giriş Sınavının Yeri:
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ADI SOYADI
Abdülmenaf ALTINTAŞ
Sevil ALTUĞ
Ahmet TUMBUL
Mustafa POLAT
Narin AKPOLAT
Tuğrul GÜNER
Sevinç GÜLER
Metin KURT
Ziyafer Gizem PORTAKAL
Serdar GÖREN
Mutlu Devran YAMAN
Burcu TOYDEMİR
Görkem TÜREMEN
Salih KİBAROĞLU
Doğancan EREN
Mehmet ÖZDOĞAN
Cihan BACAKSIZ
Funda MIDIK
Yıldıray FIRAT
Zebih ÇETİN
Feride KULALI
Gizem ÇİNER
Yiğitcan UZUN
Merve BİÇEN
Selin ÖZDEN
28 Ocak 2014
09:30
Fizik Bölümü Seminer Salonu
ALES PUANI
85,699
88,878
83,983
84,650
80,92233
82,11185
86,24982
87,27674
80,42627
84,13638
84,84939
81,41717
76,05342
82,78543
83,315
79,63801
81,45688
79,76941
80,65762
76,02632
73,97914
77,27772
73,092
73,15895
70,636
DİL PUANI
91,25
80
86,25
81,25
86,25
81,25
72,5
70*
78**
71,25
70*
75
82,5
71,25
70***
75
71,25
72,5
70
73,75
75
70*
75****
71,25
70*
ALES PUANININ 0,60 DİL PUANININ
51,4194
53,3268
50,3898
50,79
48,55340
49,26711
51,74989
52,36604
48,25576
50,48183
50,90963
48,85030
45,63205
49,67126
49,989
47,78281
48,87413
47,86165
48,39457
45,61579
44,38748
46,36663
43,8552
43,89537
42,3816
0,40 TOPLAM PUAN
DEĞERLENDİRME SONUCU
36,5
87,9194 Sınava Girmeye Hak Kazandı
32
85,3268 Sınava Girmeye Hak Kazandı
34,5
84,8898 Sınava Girmeye Hak Kazandı
32,5
83,29 Sınava Girmeye Hak Kazandı
34,5
83,0534 Sınava Girmeye Hak Kazandı
32,5
81,76711 Sınava Girmeye Hak Kazandı
29
80,74989 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28
80,36604 Sınava Girmeye Hak Kazandı
31,2
79,45576 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28,5
78,98183 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28
78,90963 Sınava Girmeye Hak Kazandı
30
78,85030 Sınava Girmeye Hak Kazandı
33
78,63205 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28,5
78,17126 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28
77,989 Sınava Girmeye Hak Kazandı
30
77,78281 Sınava Girmeye Hak Kazandı
28,5
77,37413 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
29
76,86165 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
28
76,39457 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
29,5
75,11579 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
30
74,38748 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
28
74,36663 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
30
73,8552 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
28,5
72,39537 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
28
70,3816 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesinin 3. fırasındaki
hükümler gereğince %100 yabancı dil ile eğitim veren öğretim kurumundan mezun olduğu için puanı 70 alınmıştır.
** Adayın yabancı dil puanının tespitinde ÖSYM'nin 11/10/2013 tarihinde yayınladığı Yabancı Dil Eşdeğerliliğinin Tespiti Hakkındaki duyuru gereğince 07/12/2012 tarihli Yabancı Dil
Sınav Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınmıştır.
***Adayın yabancı dil puanının tespitinde ÖSYM'nin 11/10/2013 tarihinde yayınladığı Yabancı Dil Eşdeğerliliğinin Tespiti Hakkındaki duyuru gereğince 13/01/2012 tarihli Yabancı Dil
Sınav Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınmıştır.
****Adayın yabancı dil puanının tespitinde ÖSYM'nin 11/10/2013 tarihinde yayınladığı Yabancı Dil Eşdeğerliliğinin Tespiti Hakkındaki duyuru gereğince 27/05/2009 tarihli Yabancı Di
Sınav Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınmıştır.
Download

Fizik Ön Değerlendirme Sonucu