SSM-VM Kolay Kullanım Kılavuzu
Genel Bakış
1 SSM-VM (Samsung Security Manager Virtual Matrix)
Yazılımı, SSM (Samsung Security Manager) için bir ek
programdır ve video duvarını kontrol etmek için SSM ile
bağlantı kurar.
Oturum Aç
VM
Manager
Sonlandır
1 Bu el kitabı, video duvarı kullanılarak canlı video izlemek
için verilen küçük bir kılavuzdur.
SSM-VM’nin işlevlerinin tümünü kullanmak için diskle
birlikte verilen resmi kılavuza bakın.
Oturum Aç
Kurulum
1. İnternet bağlantısı olan bir bilgisayarda SSM-VM kurulum
Kontrol edip en az bir kez oturum açın.
dosyasını çalıştırın ve kurulum işlemine aşağıdaki
Oturum açma kimliği, programı daha sonra
yönlendirmeye göre devam edin.
çalıştırdığınızda kullanılmak üzere kaydedilir.
SSM/SM (Sistem Yöneticisi)
adres ayarları
1 SSM-VM’yi kurduğunuzda, VM Gateway ve VM Decoder
otomatik olarak çalışır. Onları kontrol etmek için VM Manager
manuel olarak çalıştırın.
SSM/SM’de (Sistem Yöneticisi - System Manager)
oturum açıldıktan sonra VM Manager kullanılabilir.
2. Lisansı etkinleştirmek için SSM Lisans Yöneticisini
çalıştırın.
1 Yazılım lisansı: Lisans sunucusuna (EMS)
bağlanabilirseniz [Online SW Activation] öğesini
kullanabilirsiniz. Aksi halde, lisansı etkinleştirmek için
[Offline SW Activation] menüsünü kullanın.
1. SSM/SM’nin IP adresini/portunu ayarlamak için adres
ayar düğmesine basın. <Auto> öğesini seçerseniz,
Sistem Yöneticisi otomatik olarak seçilir. <Manuel>
öğesini seçerseniz, Sistem Yöneticisini listeden seçebilir
veya IP adresi ile port numarasını doğrudan girebilirsiniz.
1 Donanım lisansı: SSM-VM v1.0’da donanım kilidi
kullanıyorsanız, lisansı etkinleştirmek için [HW Dongle
Activation] menüsünü kullanabilirsiniz.
- Lisansı etkinleştirmeden önce, donanım kilidini
bilgisayarınızın USB portuna bağlayın. Lisansı
etkinleştirdikten sonra, VM Gateway manuel olarak
yeniden başlatmanız gerekir.
 SSM Lisans Yöneticisinin kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi
edinmek için "SSM Product User Manual" bölümüne bakın.
2. Oturum açmak için SSM’de oluşturulan hesabı kullanın.
3. Ürün Anahtarını girdikten sonra, Çevrimiçi kimlik
doğrulama yapmak için Etkinleştirme düğmesine basın.
Türkçe-1
Cihazın kaydedilmesi
1 Duvar Monitörü Ataması
1. Ana ekranda duvar kayıt penceresini görüntülemek için
menü listesinde [Kayıt] - [Duvar Monitörü Ataması]
öğelerini tıklayın. Kayıtlı VM Gateway ve dekoder, cihaz
kayıt ekranının sağ tarafında görüntülenir.
1 VM Gateway otomatik kayıt
1. Ana ekranda VM Gateway kayıt menüsünü
görüntülemek için menü listesindeki [Kayıt] - [VM Ağ
Geçidi] öğelerini tıklayın.
2. Bir dekoder atamak için sürükleyip bırakabilir veya [
düğmesini kullanabilirsiniz. İptal etmek için [
]
düğmesine basın.
2. Aynı ağ üzerinde çalışan VM Gateway aramak için [
] düğmesini tıklayın.
3. Bir dekoderi atadıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için
[Kaydet] düğmesini tıklayın.
3. Listede, eklenecek VM Gateway seçin ve [Kayıt]
düğmesini tıklayın.
1 Monitör Duvarının manuel kaydedilmesi
1. Ana ekranda duvar kayıt menüsünü görüntülemek için
menü listesinde [Kayıt] - [Wall] öğelerini tıklayın.
2. Duvar listesi önceki aşamada kaydedilen VM Gateway
görüntüler. Duvarı kaydetmek için VM Gateway tıklayın.
] düğmesini
3. Duvarı manuel olarak kaydetmek için [
tıklayın. Monitör Duvarını yalnızca manuel olarak
kaydedebilirsiniz.
Düzen ayarları
Kayıtlı duvarınDuvar düzeni
seçilmesi bilgileri
4. Geçerli monitör duvarı için adı/açıklamayı girip sütunu ve
satırı doldurun ve [Kayıt] öğesini tıklayın.
Duvar düzeninin
yönetilmesi ve
düzenlenmesi
Monitör düzeni
oluşturun ve
düzeni silin
Duvar öğeleri
listesi
1 Dekoder otomatik kayıt
Duvar düzenini
kaydet
1. Ana ekranda dekoder kayıt menüsünü görüntülemek için
menü listesinde [Kayıt] - [Dekoder] öğelerini tıklayın.
2. Dekoder listesi önceki aşamada kaydedilen VM Gateway
görüntüler. Kaydetmek için VM Gateway tıklayın.
3. Aynı ağ üzerinde çalışan dekoderi aramak için [
düğmesini tıklayın.
]
4. Listeden istediğiniz dekoderi seçin ve [Kayıt] düğmesini
tıklayın.
Duvar düzeni Monitör bilgi
oluşturun, ekranları
seçin ve
düzeni silin
1. Yeni bir duvar düzeni oluşturmak için [Duvar Düzeni
Ekle] düğmesini tıklayın.
2. Her duvar düzeni monitörüne bir monitör düzeni veya
cihaz atadığınızda, monitör videoyu görüntüler.
] düğmesini kullanın.)
(Sürükleyip bırakın veya [
3. Monitöre atanmış monitör düzenini düzenlemek için
duvar düzeni görüntüleyici monitörüne çift tıklayın.
(Monitör düzeninin değiştirilmesi ve kameraların
atanması)
www.samsungsecurity.com
]
Türkçe-2
Download

SSM-VM Kolay Kullanım Kılavuzu