KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
HÜRRİYET ORTAOKULU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-T.C. Kimlik numarası
Öğrenci Kayıt İşlemleri 2.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar
için durumlarını gösteren belge
3.Veli Sözleşmesi ( Okul tarafından verilecektir.)
1.Veli Dilekçesi
Öğrenci Nakil Ve
2.TC Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı
Geçişler
3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar
için durumlarını gösteren belge
Denklik ile Kayıt
1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı
2. Denklik Belgesi (İl MEM’ den alınacak)
Öğrenim Belgesi,
Öğrenci Belgesi,
Diploma Kayıt Belgesi,
Kayıtları Yok Olanlara
Verilecek Belge
Öğrenci Sevk Kağıdı
Öğrenci DevamDevamsızlık Takibi
1. Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise,
öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.
3. TC Kimlik Numarası
1. TC Kimlik Numarası
1. TC Kimlik Numarası
2. Veli Adresi
3. Veli Telefon Numarası
Öğrenci Gezi İzin
1. Okul Tarafından Verilecek İzin Formu
Belgesi
2. Veli Adresi
3. Veli Telefon Numarası
Öğretmen Sevk Belgesi 1. TC kimlik Numarası
Öğretmen Görev Yeri
Belgesi ve Hizmet
Cetveli
1. TC Kimlik Numarası
2. Emekli Sicil Numarası
3. İl Sicil Numarası
4. Ev Adresi
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
5 dakika
10.
Öğretmen Maaş
Bordrosu
11.
Öğretmen ve Personel
İzin Belgesi
12.
Veli Kimlik Bildirme
Formu
5. Mebsis Numarası
1. TC Kimlik Numarası
1. Form Dilekçesi
2. TC Kimlik Numarası
3. İzin Adresi
1. TC Kimlik Numarası
2. Telefon Numarası
3. İş Adresi
5 dakika
5 dakika
10 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
İlk Müracaat Yeri: HÜRRİYET ORTAOKULU İkinci Müracaat Yeri:ADIYAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İsim
Ali AYDIN
İsim :
Seyfi ÖZKAN
Unvan
Okul Müdürü
Unvan :
İl Milli Eğitim Müdürü
Adres
Eski Zey Yolu Üzeri Hürriyet
Adres :
Adres : Atatürk Bulvarı Hükümet Binası. Kat3 02100/ADIYAMAN
Ortaokulu Merkez/Adıyaman
Telefon (416) 216 24 89
Tel :
0416 216 10 21
Faks
(416) 216 24 89
Faks :
0416 216 45 70
E-Posta [email protected]
E-Posta : [email protected]
Download

Kamu Hizmet Standartları