KIMIL ( Aelia spp.)
ZARAR ŞEKLİ

TANIMI VE YAŞAYIŞI
 Baş üçgen şeklinde, ön kısmı sivridir.Orta
kısımları koyu, kenarları açık kirli sarıdır.
 Üzerinde yan yana önden arkaya uzanan
siyah ve kirli sarı çizgiler bulunur
 Bacaklar kirli sarıdır. Bu böcek etrafa pis
koku salgılar
 Yılda birden fazla döl verebilir.
 Kışı dağlarda Meşe, Geven, Kirpi Otu,
Çam, Tilki Kuyruğu vb. bitkilerin
altlarında geçirir.
 İlkbaharda hava sıcaklığı 18-20 oC
olduğunda tarlaya göç ederler.
 Buğdaygillerle beslenir, çiftleşir ve
yumurta bırakırlar.
 Yumurtadan çıkan yavru, 5 nimf dönemi
geçirerek yeni nesil ergin böcek olur ve
buğday hasadından sonra Kışlaklara
çıkarlar.

Başta buğday olmak üzere, tüm buğdaygiller
konukçularıdır.
İlkbaharda
hububat
tarlalarına göç eden kışlamış kımıllar, henüz
kardeşlenme döneminde olan buğdayı kök
boğazı üstünden emerek “ Kurtboğazı
( Göbek Kuruması )” zararı yaparlar. Bu
şekilde zarar görmüş buğday başak
bağlamaz.
Kışlamış
kımıl
erginleri
hububatın
başaklanma döneminde başak sapını emerek
buğdayın dane bağlamasına engel olurlar Bu
zarar şekline “Akbaşak” adı verilmektedir.
Akbaşak Zararı

Kımılın 3. – 5. Dönem nimf ve yeni nesil
erginleri tanelerde beslenerek kavuz
durumuna getirirler. Zararlı yoğunluğuna ve
iklim koşullarına bağlı olarak, her üç
fenolojik dönemde de zarar ciddi boyutlara
ulaşabilir.
İlaçlamada Kullanılacak Alet ve Makineler
MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler





Erkenci hububat çeşitleri yetiştirilmeli ve
ekim geciktirilmemelidir.
Yabancı otlarla gereği şekilde mücadele
yapılmalıdır.
Hasat geciktirilmeden yapılmalıdır.
Polikültür tarıma mutlaka önem verilmelidir.
Kımıl popülasyonunu olumsuz yönde
etkilediği
için
münavebe
sistemi
uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele



Kımıl mücadelesi esas olarak kışlamış
erginlere karşı yapılır. Hava koşullarına
bağlı olarak nisan ayının ikinci haftasından
itibaren kışlaklardan inişlerle birlikte, ekiliş
alanları mutlaka kontrol edilmelidir.
Zararlının
dağılmasına
ve
yumurta
bırakmasına fırsat verilmeden toplu iniş
alanlarında
hemen
mücadeleye
başlanmalıdır.
Toplu iniş alanlarında mücadele yapılmadığı
durumlarda kışlamış erginlerin tarlalara
dağılması durumunda m2 de ortalama 2
kışlamış
ergin
görülen
tarlalar
ilaçlanmalıdır.
Kışlamış ergine karşı mücadele yapılmadığı
durumlarda, nimf ve yeni nesil erginler için,
m2 de ortlama 7 adet ikinci – beşinci dönem
nimf veya yeni nesil ergin bulunan alanlarda
vakit geçirilmeden ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlama yer aleti ile yapılmalıdır.
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü ve
(Toplu
İnişlerde)
sırt
pülverizatörü
kullanılır.
İlaçlamalarda tıraktörler için ince tekerlek
kullanılması tavsiye edilmektedir.
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İlaçlama Tekniği



Kullanılacak aletler kalibre edilmelidir.
İlaçlanmayan alan bırakmamaya dikkat
edilmelidir.
Ekine en az zarar verecek şekilde, sabah ve
akşamüzeri sakin havalarda ilaçlama
yapılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen
İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine Başvurunuz.
ÜRÜNÜNÜZ BOL,
KAZANCINIZ
BEREKETLİ
OLSUN….
KIMIL MÜCADELESİ
2015
Download

Kımıl Mücadelesi - Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü