ORTAKLIK BİLDİRİMİ
1-Belgenin Düzenlenme Tarihi
:
2-Şirketin Ticari Ünvanı
:
3-Vergi Dairesi Adı ve No.su
:
4-Şirketin Telefon Numarası
:
ADI SOYADI/ÜNVANI
TC KİMLİK/VERGİ NO
ORTAKLIK ORANI
* NOT: BU BELGENİN TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza
Download

Ortaklık Bildirim Formu