İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
GENEL İDARİ HİZMETLER BÖLÜMÜ
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
Daire Başkanı
Teknik Daire Başkanı
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Enstitü Sekreteri
Enstitü Sekreteri
Yüksek Okul Sekreteri
Yüksek Okul Sekreteri
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Sivil Savunma Uzmanı
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
1
1
2
3
4
Diğer
200
175
200
175
205
145
100
135
100
145
100
135
100
80
68
100
60
60
60
60
50
185
180
170
180
180
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
115
115
115
105
105
95
1700
1700
1775
1700
2600
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1100
1100
1100
1100
1100
700
700
700
700
700
2000
EK GÖSTERGE
3600
3000
3000
3600
3600
3000
3000
2200
1600
2200
1600
2200
1600
1100
800
2200
2200
1600
1100
800
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Ayniyat Saymanı
Ayniyat Saymanı
Ayniyat Saymanı
Ayniyat Saymanı
Ayniyat Saymanı
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Veznedar
Veznedar
Veznedar
Veznedar
Veznedar
Veznedar
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
V.H.K.İ
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
1
2
3
4
5-7
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
135
100
80
68
60
49*
49*
49*
49*
49*
48*
49*
49*
49*
49*
49*
48*
55
55
55
55
50
50
55
115
115
110
110
100
110
110
100
100
90
85
110
110
100
100
90
85
110
110
100
100
90
85
110
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
875
875
875
875
875
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1200
1200
1200
1200
1200
2200
1600
1100
800
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2200
1600
1100
800
2200
1600
1100
800
2200
1600
1100
800
2200
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
V.H.K.İ
V.H.K.İ
V.H.K.İ
V.H.K.İ
V.H.K.İ
Memur( Yüksek Öğrenim Görenler)
Memur( Yüksek Öğrenim Görenler)
Memur( Yüksek Öğrenim Görenler)
Memur( Yüksek Öğrenim Görenler)
Memur
Memur
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Şöför
Şöför
Şöför
Şöför
Şöför
Şöför
Kor.ve Güv. Görevlisi
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
2
3
4
5-7
Diğer
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
2
3
4
5-7
Diğer
1
55
55
55
49*
48*
49*
49*
49*
49*
49*
48*
49*
49*
49*
49*
49*
48*
49*
49*
49*
49*
49*
48*
49*
110
100
100
90
85
110
110
100
100
90
85
110
110
100
100
90
85
110
110
100
100
90
85
110
2250
2250
2250
2250
2250
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
675
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
1600
1100
800
2200
1600
1100
800
2200
1600
1100
800
2200
1600
1100
800
2200
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Kor.ve Güv. Görevlisi
Kor.ve Güv. Görevlisi
Kor.ve Güv. Görevlisi
Kor.ve Güv. Görevlisi
Kor.ve Güv. Görevlisi
AVUKATLIK HİZMETLERİ
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Mühendis-Mimar (5 Yıla Kadar)
Mühendis-Mimar (5 Yıldan Fazla)
Mühendis-Mimar (5 Yıla Kadar)
Mühendis-Mimar (5 Yıldan Fazla)
Mühendis-Mimar (5 Yıla Kadar)
Mühendis-Mimar (5 Yıldan Fazla)
Mühendis-Mimar (5 Yıla Kadar)
Mühendis-Mimar (5 Yıldan Fazla)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıla Kadar)
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
2
3
4
5-7
Diğer
49*
49*
49*
49*
48*
110
100
100
90
85
675
675
675
675
675
1600
1100
800
1
2
3
4
5
6
7
8
135
135
135
135
130
130
130
130
150
150
140
140
130
130
130
130
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
1-2
1-2
1-2
1-2
3-4
3-4
Diğer
Diğer
1-2
160
160
160
160
160
160
152
152
130
150
150
150
150
140
140
130
130
120
1775
2200
1775
2200
1775
2200
1775
2200
1750
1 Derece 3600
2 Derece 3000
3 Derece 2200
4 Derece 1600
5 Derece 1300
6 Derece 1150
7 Derece 950
8 Derece 850
1 Derece 3000
EK GÖSTERGE
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Kimyager-İstatikçi (5 Yıldan Fazla)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıla Kadar)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıldan Fazla)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıla Kadar)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıldan Fazla)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıla Kadar)
Kimyager-İstatikçi (5 Yıldan Fazla)
Kütüphaneci (5 Yıla Kadar)
Kütüphaneci (5 Yıla Kadar)
Kütüphaneci (5 Yıla Kadar)
Kütüphaneci (5 Yıla Kadar)
Kütüphaneci (5 Yıldan Fazla)
Kütüphaneci (5 Yıldan Fazla)
Kütüphaneci (5 Yıldan Fazla)
Kütüphaneci (5 Yıldan Fazla)
Tekniker (5 Yıla Kadar)
Tekniker (5 Yıla Kadar)
Tekniker (5 Yıla Kadar)
Tekniker (5 Yıla Kadar)
Tekniker (5 Yıldan Fazla)
Tekniker (5 Yıldan Fazla)
Tekniker (5 Yıldan Fazla)
Tekniker (5 Yıldan Fazla)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Az)
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
1-2
1-2
1-2
3-4
3-4
Diğer
Diğer
1-2
3-4
5-7
Diğer
1-2
3-4
5-7
Diğer
1-2
3-4
5-7
Dğer
1-2
3-4
5-7
Diğer
1-3
130
130
130
130
130
122
122
100
100
93
93
100
100
93
93
100
100
93
93
100
100
93
93
130
120
120
120
110
110
100
100
110
100
90
85
110
100
90
85
110
100
90
85
110
100
90
85
110
2175
1750
2175
1750
2175
1750
2175
1675
1675
1675
1675
2100
2100
2100
2100
1625
1625
1625
1625
2050
2050
2050
2050
1750
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
2 Derece 2200
3 Derece 1600
4 Derece 1500
5 Derece 1200
6 Derece 1100
7 Derece 900
8 Derece 800
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Az)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Az)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Az)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Fazla)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Fazla)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl Fazla)
Tekniker (Tek. Eğ. Fak. Mez.5 Yıl. Fazla)
Teknisyen ( Fakülte Mezunu)
Teknisyen (5 Yıla Kadar)
Teknisyen (5 Yıla Kadar)
Teknisyen (5 Yıla Kadar)
Teknisyen (5 Yıla Kadar)
Teknisyen (5 Yıldan Fazla)
Teknisyen (5 Yıldan Fazla)
Teknisyen (5 Yıldan Fazla)
Teknisyen (5 Yıldan Fazla)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Az)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Az)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Az)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Az)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Fazla)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Fazla)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Fazla)
Teknisyen (Y.O Mez-Tekn Ol 5 Yıl Fazla)
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
3-4
5-7
Diğer
1-3
3-4
5-7
Diğer
Diğer
1-2
3-4
5
Diğer
1-2
3-4
5
Diğer
1-2
3-4
5-7
Diğer
1-2
3-4
5-7
Diğer
130
122
122
130
130
122
122
61
64
64
64
61
64
64
64
61
100
100
93
93
100
100
93
93
100
90
85
110
100
90
85
85
110
100
90
85
110
100
90
85
110
100
90
85
110
100
90
85
1750
1750
1750
2175
2175
2175
2175
950
950
950
950
950
1050
1050
1050
1050
1625
1625
1625
1625
2050
2050
2050
2050
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 1500
2 Derece 1100
3 Derece 800
4 Derece 650
1 Derece 1500
2 Derece 1100
3 Derece 800
4 Derece 650
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1500
4 Derece 1100
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Proramcı, Çözümleyici (4 Yıllık y.o)
Proramcı, Çözümleyici (4 Yıllık y.o)
Proramcı, Çözümleyici (4 Yıllık y.o)
Proramcı, Çözümleyici (4 Yıllık y.o)
Proramcı, Çözümleyici (4 Yıllık y.o)
Proramcı, Çözümleyici (2 Yıllık myo)
Proramcı, Çözümleyici (2 Yıllık myo)
Proramcı, Çözümleyici (2 Yıllık myo)
Proramcı, Çözümleyici (2 Yıllık myo)
Proramcı, Çözümleyici (2 Yıllık myo)
DENETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
İç Denetçi
İç Denetçi
İç Denetçi
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
YARDIMCI HİZMETLER BÖLÜMÜ
Yardımcı Hizmetler Pers.(Bekçi)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Bekçi)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Bekçi)
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
1
2
3
4
Diğer
1
2
3
4
Diğer
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
115
115
110
110
100
115
115
110
110
100
2175
2175
2175
2175
1675
2100
2100
2100
2100
1675
1-2
3-4
Diğer
1-2
3-4
Diğer
1-2
3-4
Diğer
225**
225**
225**
140**
135**
135**
105**
105**
105**
165
163
160
140
135
130
125
125
125
1350
1350
1050
900
900
850
675
675
675
1-4
5-7
8-15
45*
45*
44*
90
80
70
675
675
675
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
2200
1600
1500
1100
1500
1100
800
650
1 Derece 2000
1 Derece 3600
2 Derece 3000
3 Derece 2200
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1200
4 Derece 1100
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
Yardımcı Hizmetler Pers.(Tekn.Yard.)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Tekn.Yard.)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Tekn.Yrd.)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Hizmetli)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Hizmetli)
Yardımcı Hizmetler Pers.(Hizmetli)
SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Diyetisyen
Diyetisyen
Diyetisyen
Diyetisyen
Sosyal Çalışmacı (4 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (4 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (4 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (4 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (2 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (2 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (2 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
Sosyal Çalışmacı (2 Yıllık Y.Öğr. Gör.)
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
1-4
5-7
8-15
1-4
5-7
8-15
45*
45*
44*
45*
45*
44*
90
80
70
90
80
70
875
875
875
500
500
500
1-4
3-4
5-7
Diğer
1-4
3-4
5-7
Diğer
1-4
3-4
5-7
Diğer
1-4
3-4
5-7
Diğer
97
97
94
94
97
97
94
94
97
97
94
94
90
90
88
88
115
105
95
90
115
105
95
90
115
105
95
90
115
105
95
90
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1100
4 Derece 800
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1100
4 Derece 800
1 Derece 2200
2 Derece 1600
3 Derece 1100
4 Derece 800
KADRO (GÖREV ) ÜNVANI
DERECE
TAZMİNATLAR
(Öz.Hiz.Taz.Diğer Taz) (%)
EK ÖDEME
ORANI (%)
YAN ÖDEME
PUANI
(TOPLAM)
MAKAM
TAZMİNAT
PUANI
EK GÖSTERGE
(*) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III. Sayılı Cetvelin (Diğer Tazminatlar) G maddesi uyarınca
(**) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III. Sayılı Cetvelin (Diğer Tazminatlar) E Denetim Tazminatı Maddesi Uyarınca
(***) Kefalet tabi personele (taşınırcı olanlar) ileve 575 mali sorumluluk zammı ödenir
Download

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ KADRO (GÖREV