Download

• Aynı tür iki atomun aralarında bağ olmaksızın birbirine en yakın