“OSMAN NURI KOÇTÜRK VETERINER HALK SAĞLIĞI”
ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Veteriner Hekimler Derneğinin kuruluşunun 84. Yılı
etkinlikleri
çerçevesinde İzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı
Çalışma Grubu katkıları ile Veteriner Hekimler Derneği ve İzmir Veteriner
Hekimleri odasının birlikte 14 Şubat 2014 Cuma günü Ankara'da Ankara
Barosu Eğitim Merkezinde Konferans Salonunda başarı ile gerçekleştirdiği
veteriner halk sağlığı (VHS) çaliştayının sonuç bildirgesidir.
1. Çalıştayda Doç.Dr.Osman Nuri Koçtürk’ün Veteriner Halk sağlığına
bakışı açısı ele alınmış, veteriner halk sağlığı konusunun
ülkemizdeki mevcut durumu ve veteriner halk sağlığı alanında
dünyadaki gelişmeler tartışılmıştır.
2. Ülkemizde alt yapısı uygun olan Veteriner Fakültelerimizde
bağımsız uluslar arası normlara uygun “Veteriner Halk Sağlığı
Eğitimi“ verebilecek şekilde Veteriner Halk Sağlığı Anabilim
Dallarının ivedilikle kurulması, bu anabilim dallarında görev yapacak
“Halk Sağlığında” akademik kariyer yapmış veteriner hekim kökenli
akademisyenlerin acilen yetiştirilmesi ve lisansüstü eğitim
programlarının başlatılması gereklidir.
3. Veteriner Halk Sağlığı, veteriner hekimlik mesleğinin diğer
disiplinlerle entegrasyonunda, özellikle insan tıbbı ile TEK SAĞLIK
entegrasyonunda çok büyük önemli bir yer tutmaktadır.
4. Ülkemizde kamusal alanda çeşitli bakanlıklarda Veteriner Halk
Sağlığı hizmetlerinden kaynaklanan boşluğun doldurulabilmesi ve
bu hizmetlerin daha etkin yapılabilmesi için mutlaka veteriner halk
sağlığı uzmanlarının yetiştirilmesi ve bu uzmanların kendi
disiplinlerinin kurumsallaşması ve geliştirmesi için çaba harcamaları
gereklidir.
5. Sağlıkla ilgili disiplinlerin ortak iletişim, ortak eğitim ve ortak
çalışmalarının sürdürebileceği Tek Sağlık Platformu oluşturulması
gereklidir.
6. Tek Sağlık lisansüstü eğitim programlarının oluşturulması için
Florida Üniversitesi Tek Sağlık doktora, master ve sertifika
programlarının üzerinde çalışılması önemle vurgulanmıştır.
7. Sağlıkla ilgili karmaşık sorunların daha etkili çözümünde farklı
disiplinlerin katkı vereceği Tek Sağlık Sempozyumunun
yapılmasının önemli olduğuna karar verilmiştir.
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanları
Prof. Dr. Şakir DoğanTUNCER
Veteriner Hekimler Derneği
H. Gökhan ÖZDEMİR
İzmir Veteriner Hekimler Odası
Download

Osman Nuri Koçtürk VHS Çalıştayı Sonuç Bildirgesi