
Günümüzde bilinen insanlık tarihinin
yazının bulunmasıyla başladığı
söylendiğinden, insanoğlu antik
dönemlerden günümüze yazı yazmak
için çeşitli aletler kullanmıştır.
 Şüphesiz
yazmak için kullanılan bu
araçların gerek işlevsellik gerekse de
uzun süreli kullanım açısından popüler
olanı kurşun kalemdir. Genellikle grafit
neden karbonla alaşımlanmış kilden
oluşan merkez bölümü ahşap bir
koruma ile kaplanmış şekilde üretilen
kurşun kalem, yazmak kadar
günümüzde hala resim yapmak için
de birçok sanatçı tarafından
kullanılmaktadır.
1.KURŞUN KALEM
 2.TÜKENMEZ KALEM
 3.DOLMA KALEM
 4.UÇLU KALEM
 5.DİVİT
 6.TÜY

 Yazıcı
kısmı çoğu zaman kil ve
grafitten oluşan kalemdir.
 Genelde kurşun kalemde
grafitin etrafı ahşap ile kaplanır
.
 Metal ve plastik muhafazaya
sahip kurşun kalemlerde
mevcuttur .
Kurşun kalem denmesinin sebebi bulan
grafiti bulan kişinin kurşun madenini
bulduğunu sanması ve bunu kurşun
olarak ifade etmesidir.
 B harfi black yani siyah H harfi ise hard
yani sert kelimelerini ifade eder .standart
kurşun kalemde HB harfleri yani kalemin
normal sertlikte olduğunu gösterir.

9H
HB
9B doğru en sertten
en sertten en yumuşak kaleme geçiş
yapılır .
 Kağıda sürtüldüğünde yaklaşık olarak
2/10 mikrometre çapındaki garfit
parçacıkları kağıdın lifleri arasına sıkışır.
Yazı bu şekilde ortaya çıkar.


Günümüzde kullanılan kurşun kalemler
modern üretim bantlarında otomatik
cihazlar tarafından üretilmektedir.
Endüstriyel üretim bandından çıkan ince
tabanlı kurşun kalemler, grafit ve til tozuna
su eklenmesi ile hazırlanan karşımdan yapılır.
Elde edilen bu karışım ahşap çubukların
içine yerleştirilerek sertleşmesi için fırınlanır ve
böylece modern kurşun kalem kullanıma
hazır hale getirilir.
TÜKENMEZ KALEM
Tükenmez
TÜKE
kalem, içindeki
borucuktan koyu mürekkebi
ucundaki bilye sayesinde kağıda
akıtır. Tükenmez kalem, kullanılabilir
olduğu için günlük yaşamda oldukça
fazla bir alanda kullanılır.
Tükenmez kaleme ‘Tükenmez kalem’
denmesinin sebebi ise, tükenmez
kalem ile 2-3 kilometre uzunluğunda
çizgi çizilebilmektedir.

Tükenmez kalem kağıda sürtüldükçe
kalemin ucundaki bilye döner ve
mürekkebin akmasını sağlar. Ayrıca
tükenmez kalemin mürekkebi, dolma
kalemin mürekkebine göre daha
koyudur. Tükenmez kalemin içine
konulan mürekkebe boyama gücünü
arttırıcı, kayganlaştırıcı, koyulaştırıcı
maddeler eklenmektedir.

Kısacası, tükenmez kalem, ince bir
mürekkep borusu, bilye ve mürekkebe
katılan ek maddelerden oluşur
DOLMA
KALEM
Dolma kalem, su bazlı mürekkep haznesi
olan bir kalemdir.
 Dolmakalemler ise sertleştirilmiş yapay
kauçuğun elde edilmesinden sonra
yapılabildi. Tükenmez kalem adı ile
bilinen bilye uçlu kalemin son yılların bir
buluşu olduğu sanılır. Halbuki bu kalemin
ilk modeli 1880 yıllarında ortaya çıkmış
ama pek rağbet görmemiş, seri üretimine
geçilememiştir.



Alakasız gibi gözükse de tükenmez kalemin
tekrar gündeme gelmesinde uçakların
gelişmesinin etkisi olmuştur. Uçaklar 2-3 bin
metreye çıkınca hava basıncı oldukça
azalır. Dolmakalemin haznesinde atmosferik
basınç altında doldurulan mürekkep
dışarıdaki basınç düşük olunca
kendiliğinden akıp yazıları da, giysileri de
berbat ediyordu.

Dolmakalemler sertleştirilmiş yapay
kauçuğun elde edilmesinden sonra
yapılabildi. Bu gibi maddeler içi boş silindir
biçiminde parçaların yapımına elverişliydi.
İlk dolmakalemlerin uçları mürekkebin
aşındırmasına karşı altından yapılırdı. Öte
yandan, kâğıda sürtünmenin yol açacağı
aşınmayı önlemek için ucun kâğıda değen
noktasının çok sert bir metalden olması
gerekiyordu. Bunun için çoğunlukla iridyum
kullanıldı

İlk dolmakalemlerin mürekkeple
doldurulabilmesi göz damlalığına benzeyen
bir düzenekle sağlanıyordu. ABD’li Lewis E.
Waterman 1884’te mürekkebini kendi içinde
taşıyan ilk dolmakalemi yaptı. Temel
çalışma biçimi o tarihten beri pek fazla
değişmeyen dolmakalemlerde havanın
küçük mürekkep deposundan dışarı atılması
ve ortaya çıkan boşluğu mürekkebin
doldurması gerekir.

Dolum düzeneği bir pompalama kolu, bir
piston ya da vida olabilir. Daha yakın
zamanlarda geliştirilen yeni bir tip
dolmakalemde depo yerine, mürekkep
dolu olarak kaleme takılan ve boşalınca
değiştirilen kartuşlar kullanılır.
Divit, hokkadaki mürekkebe
batırılarak yazı yazmakta
kullanılan bir tür kalem. Divitin
çalışma prensibi dolma kaleme
benzer ancak dolma kalem gibi
mürekkep haznesi bulunmaz. Bu
nedenle belirli aralıklarla
mürekkebe batırılması gerekir





Eskiden divitler kamıştan, kuşların ve kanatlı
hayvanların, kanatlarından (Telek) koparılan
uzun tüylerle yazılırdı.
Hokka küçük bir yuvarlak kap şekline ağzı dar
alt kısmı düz olur veiçine mürekkep konurdu.
Hokka dökülmesin diye fileşekilde hokkanın
sığacağı örgü örülür ve hokka bunun içine
konurdu.
Okula giden öğrenciler, bu örgüyü kolye gibi
boyunlarına takarlardı.
Divitler zaman geçtikçe dolma kalemlerin
ucundaki uçların daha kalınları uzun kalemlerin
ucuna takılarak kullanılmaya başlandı.
Bu uçlar yazılacak yazının kalınlığına ve
inceliğine göre numara numara değişirdi.
 Kağıt üzerinde akan mürekkebi kurutmak
için hemen üzerine ince kum dökülürdü.
 Bu kuma rıh denirdi. Mürekkep yalamak
değimi, divit ve hokka döneminden dilimize
geçmiştir.
 Mürekkebi kurutacak, rıh olmadığı
zamanlarda, yazı yazan kişi mürekkebin
taştığı yerleri düzeltmek için fazlalığı dili ile
yalardı.

Kuş tüyü kalemler adı üstünde kuş
tüyünden yapılır. Kuşların tüylerinin
koparılması yada kendilinğinde yere
düşmesi sonucu elde edilen kuş
tüyleri, uçları sivriltilerek kalem haline
getirilirdi. Mürekebe batırılarak yazım
işlemi yapılırdı. Kuşların ya kuyruk
yada kanat tüyünden elde edilirler.

En değerli Tüykalemler, ilkbaharda canlı
kuşlardan alınan, sol kanadın dışındaki ilk 5
tüyden yapılırmış. Sol kanattaki tüyler dışa
doğru kavisli olduğundan, özellikle sağ elle
yazanlar için uygun açıyı sağlarmış. Zor
bulunduğu için kuğu tüyünden yapılanı en
kıymetli örnekleri sayılsa da kaz tüyleri,
kartal, baykuş, hindi hatta horoz tüyleri de
uzun zaman kullanılmıştır.
Download

Kalemin Kimyasal Özellikleri