ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
4 YILLIK DERS PLANI
BİRİNCİ YIL
1. YARIYIL
Dersin Adı
Kodu
2. YARIYIL
U
K
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
PSI 111
Psikolojiye Giriş I
3
0
3
8
PSI 112
Psikolojiye Giriş II
3
0
3
8
FEL 157
Felsefede Temel Kavramlar ve Sorunlar
2
0
2
5
PSI 159
Fizyolojik Psikoloji
3
0
3
8
PSI121
Psikolojinin Kavramsal Yapısı
2
0
2
6
SOS 156
Sosyal Antropoloji
3
0
3
8
SOS 151
Sosyolojide Temel Kavram ve Sorunlar
2
0
2
5
ING 102
İngilizce II
1
4
3
3
ING 101
İngilizce I
1
4
3
3
ATA 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
1
ATA 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2
0
2
1
TUR 102
Türk Dili II
2
0
2
1
TUR 101
Türk Dili I
2
0
2
1
SEC
Seçmeli Ders
2
0
2
1
SEC
Seçmeli Ders
2
0
2
1
16
4
18
30 Toplam Kredi
İKİNCİ YIL
16
4
18
30
T
U
K
AKTS Kodu
Toplam Kredi
T
AKTS Kodu
3. YARIYIL
Dersin Adı
Kodu
4. YARIYIL
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İST 271
İstatistik I
2
0
2
5
PSI 272
İstatistik II
2
0
2
5
PSI 201
Sosyal Psikoloji I
3
0
3
5
PSI 202
Sosyal Psikoloji II
3
0
3
5
PSI 217
Araştırma Yöntemleri I
3
0
3
5
PSI 218
Araştırma Yöntemleri II
2
2
3
5
PSI 213
Gelişim Psikolojisi I
3
0
3
5
PSI 214
Gelişim Psikolojisi II
3
0
3
5
2
3
2
0
0
0
2
3
2
4
4
1
PSI 291
SEC
Kişilik Kuramları
Seçmeli Ders
Zorunlu Seçmeli Ders
3
2
2
0
0
0
3
2
2
8
1
1
17
2
18
30
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Öğrenme Psikolojisi
Seçmeli Ders
İletişim Psikolojisi
PSI 223
(Zorunlu Seçmeli Ders)
Toplam Kredi
PSI 208
PSI 222
SEC
2
0
2
20
0
20
30 Toplam Kredi
ÜÇÜNCÜ YIL
1
T
U
K
AKTS Kodu
5. YARIYIL
Dersin Adı
6. YARIYIL
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
PSI 389
Psikopatoloji I
2
0
2
7
PSI 310
Psikopatoloji II
3
0
3
7
PSI 377
Bellek
2
0
2
7
PSI 382
Deneysel Psikoloji
2
0
2
7
PSI 385
Ölçme ve Değerlendirme
2
0
2
7
PSI 395
Klinik Psikoloji
2
0
2
7
PSI 319
Görüşme Teknikleri
2
2
3
7
PSI 302
Bilişsel Psikoloji
3
0
3
7
SEC
Seçmeli Ders
2
0
2
1
SEC
Seçmeli Ders
2
0
2
1
Zorunlu Seçmeli Ders
2
0
2
1
Zorunlu Seçmeli Ders
2
0
2
1
12
2
13
14
0
14
30
AKTS
Kodu
Toplam Kredi
30
Toplam Kredi
DÖRDÜNCÜ YIL
7. YARIYIL
Kodu
Dersin Adı
8. YARIYIL
U
K
AKTS Kodu
Dersin Adı
T
U
K
PSI 454
Psikolojide Alan Uygulamaları I
2
2
3
8
PSI 455
Psikolojide Alan Uygulamaları II
2
2
3
8
PSI 401
Psikolojide Etik
2
0
2
8
PSI 315
Psikoloji Tarihi
2
0
2
6
PSI 415
Psikoterapi Yöntemlerine Giriş
Davranış Bozuklukları
(Zorunlu Seçmeli Ders)
3
0
3
8
PSI 406
Psikolojik Testler
2
0
2
7
3
0
3
6
PSI 424
Sağlık Psikolojisi
2
0
2
6
PSI 412
T
Bebek Ruh Sağlığı
(Zorunlu Seçmeli Ders)
Toplam Kredi
10
2
11
30 Toplam Kredi
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER
PSI 413
Kodu
PSI 223
PSI 410
PSI 411
PSI 310
PSI 311
Dersin Adı
İletişim Psikolojisi
Bilişsel Gelişim
Yaratıcılık
Evrimsel Psikolojiye Giriş
Nöropsikoloji
T
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
AKTS Kodu
PSI 312
1
PSI 313
1
PSI 412
1
1
PSI 413
1
Dersin Adı
Nöropsikolojik Testler
Adlî Psikoloji
Davranış Bozuklukları
Bebek Ruh Sağlığı
3
1
3
3
11
3
12
30
T
2
2
3
3
U
0
0
0
1
K
2
2
3
3
AKTS
1
1
6
3
Download

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS PSI 111