FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (NÖ-İÖ)
G
Ü
N
08:30
09:20
DERS
-LİK
09:30
10:20
N.Ö
Amfi
2
10:30
11:20
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
11:30
12:20
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
13:00
13:50
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
14:00
14:50
15:00
15:50
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
İ.Ö
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
N.Ö
107
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
PAZARTESİ
108
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
Modu
l Lab.
G8
18:00
18:50
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
Sosyal
Antropoloji
G. Tunalı
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
Bilgisayara
Giriş
M. Özkan
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
Sosyolojide
Araştırma ve
İstatistik
O. Metin
Bilgisayara
Giriş
M. Özkan
N.Ö
20:00
20:50
21:00
21:50
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
Bilgisayara
Giriş
M. Özkan
Bilgisayara
Giriş
M. Özkan
Sosyoloji
Semineri I
MK,KÇ,
HTÖ,AA,İ
Y
Sosyoloji
Semineri I
MK,KÇ,
HTÖ,AA,İ
Y
İ.Ö
Türk Dili I
V. Balkan
Sosyoloji
Sosyoloji
Semineri I
Semineri I
MK,KÇ,HTÖ, MK,KÇ,HTÖ,
İY,AA.
İY,AA.
N.Ö.
N.Ö.
İhtisas Sem. I
İhtisas Sem. I
MK,FD,AA,İ
MK,FD,AA,İY.
Y.
Sosyoloji
Semineri I
MK,KÇ,HTÖ,
İY,AA.
Ö.Ü.O
İhtisas Sem. I
HK,AA,İY.
İ.Ö.
Modu
l Lab.
G15
19:00
19:50
Felsefe
Tarihi I
K. Turhan
İ.Ö
Enfor
matik
C
Sınıfı
17:00
17:50
Toplumsal
Tabaka.
K. Çağan
İ.Ö
N.Ö
16:00
16:50
A.İ.İ.T. I
C. Cihan
İ.Ö
N.Ö
Amfi
2
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
SALI
İ.Ö
N.Ö
107
İ.Ö
İhtisas Sem. I
HK,AA,İY.
Aile Sos.
H. Koçak
Aile Sos.
H. Koçak
Sosyoloji
Semineri I
MK,KÇ,
HTÖ,AA,İ
Y
Türk Dili I
V. Balkan
Aile Sos.
H. Koçak
Yeni
Toplumsal
Hareketler
A.Akkoç
Yeni
Toplumsal
Hareketler
Yeni
Toplumsal
Hareketler
A.Akkoç
Yeni
Toplumsal
Hareketler
Yeni
Toplumsal
Hareketler
A.Akkoç
Yeni
Toplumsal
Hareketler
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
Sosyal Bil.
ve Mantık
F. Dore
Psikolojiye
Giriş
P.Dursun
A.Akkoç
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
N.Ö
108
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
İ.Ö
N.Ö
İ.Ö
Sosyal Bil.
ve Mantık
F. Dore
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
A.Akkoç
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
Osmanlıcaya
Giriş
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
Osmanlıcaya
Giriş
A.Başer
Osmanlıcaya
Giriş
A.Başer
Osmanlıcaya
Giriş
A.Başer
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M. Karakaş
Osmanlıcaya
Giriş
A.Başer
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M. Karakaş
A.Başer
Osmanlıcaya
Giriş
A.Başer
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M. Karakaş
111
N.Ö
A.Akkoç
Türkiye’de
Düşünce
Tarihi
H.T.Önür
Sosyal Bil. ve
Mantık
F. Dore
Amfi
5
İ.Ö
Ö.Ü.O
Aile Sos.
H. Koçak
Aile Sos.
H. Koçak
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M. Karakaş
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M. Karakaş
Türkiye’de
Sosyoloji
Tarihi
M.
Karakaş
İngilizce I
H. A. Yalım
İngilizce I
H. A. Yalım
İngilizce I
H. A.
Yalım
N.Ö
İ.Ö
N.Ö
İngilizce I
H. A. Yalım
İngilizce I
H. A. Yalım
İngilizce I
H. A. Yalım
Amfi
2
İ.Ö
N.Ö
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
107
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Teknoloji
Sosyolojisi
H. Koçak
Sosyal
Hizmetler ve
Uyg.
P. Dursun
Sosyal
Hizmetler ve
Uyg.
P. Dursun
Sosyal
Hizmetler ve
Uyg.
P. Dursun
İ.Ö
ÇARŞAMBA
Aile Sos.
H. Koçak
N.Ö
108
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
111
İ.Ö
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
Dünya TarihiI
Sosyal
Hizmetler ve
Sosyal
Hizmetler ve
Modern
Siyasi
Düşünce
Tarihi
F.Dore
İ.Ö
N.Ö
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Yaşlılık
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Dünya TarihiI
G. Tunalı
Dünya TarihiI
G. Tunalı
Dünya TarihiI
Sosyal
Hizmetler
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
N.Ö
Amfi
5
G. Tunalı
G. Tunalı
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
Uyg.
P. Dursun
Uyg.
P. Dursun
ve Uyg.
P. Dursun
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
İ.Ö
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
Sosyal
Bilimler
Metodolojisi
O. Metin
N.Ö
Ö.Ü.O
İ.Ö
N.Ö
Amfi
2
Felsefeye
Giriş
F.Dore
Felsefeye Giriş
F.Dore
Felsefeye Giriş
F.Dore
Felsefeye Giriş
F.Dore
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
N.Ö
107
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
PERŞEMBE
N.Ö
108
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
Felsefeye Giriş
F.Dore
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
111
N.Ö
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
Felsefeye Giriş
F.Dore
Felsefeye Giriş
F.Dore
Felsefeye Giriş
F.Dore
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
İ.Ö
Ö.Ü.O
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
İhtisas Sem. I İhtisas Sem. I
MK,KÇ,HK, MK,KÇ,HK,GT
GT,OM,HTÖ ,OM,HTÖ
Sosyoloji
Semineri I
GT,HK.
Sosyoloji
Semineri I
GT,HK.
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
CUMA
Amfi
2
İ.Ö
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
Kır
Sosyolojisi
H.T.Önür
Sosyoloji
Semineri I
GT,HK.
İhtisas Sem. I
MK,OM.
Sosyoloji
Sosyoloji
Semineri I
Semineri I
GT,HK.
GT,HK.
İhtisas Sem. I
MK,OM.
Sosyoloji
Semineri I
GT,HK.
İ.Ö
N.Ö
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
İ.Ö
N.Ö
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
Küreselleşme
ve Kimlik
M. Karakaş
İ.Ö
Çağdaş
Sosyoloji
Teorileri I
İ. Yıldırım
İhtisas
Semineri I
KÇ,HTÖ,
FD
Sosyolojiye
Giriş I
K. Çağan
İ.Ö
Klasik
Sosyoloji
Teorileri I
A.Akkoç
İhtisas
Semineri I
KÇ,HTÖ,
FD
Sosyal
Demografi
H.Koçak
Sosyal
Demografi
H.Koçak
Sosyal
Demografi
H.Koçak
Sosyal
Demografi
Sosyal
Demografi
Sosyal
Demografi
N.Ö
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
İ.Ö
108
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
111
Klasik
Sosyoloji
Metinleri
A.Akkoç
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
Klasik
Sosyoloji
Metinleri
A.Akkoç
İ.Ö
N.Ö
Ö.Ü.O
İ.Ö
Sosyolojinin
Temel Kavr.
(Alan Dışı)
A. Akkoç
Sosyolojinin
Temel Kavr.
(Alan Dışı)
A. Akkoç
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
H.Koçak
H.Koçak
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
H.Koçak
Osmanlı
Toplum
Yapısı
G. Tunalı
İ.Ö
N.Ö
Klasik
Sosyoloji
Metinleri
A. Akkoç
Siyaset
Sosyolojisi
İ. Yıldırım
107
N.Ö
Klasik
Sosyoloji
Metinleri
A. Akkoç
Sosyolojinin
Temel Kavr.
(Alan Dışı)
A. Akkoç
Sosyolojinin
Temel Kavr.
(Alan Dışı)
A. Akkoç
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
Çalışma
Sosyolojisi
H. T. Önür
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
Sosyoloji
Semineri I
FD,OM.
İhtisas Sem. I İhtisas Sem. I
GT
GT
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Sosyoloji Bölüm Başkanı
Download

İndir