Geleceğin bilim adamları için: TESİR
Mühendislikte uygulamalı araştırma
İnovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemenin öncüleri olacak
mühendisler ve bilim
adamları yetiştirmeyi
hedefleyen Medipol Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi,
TESİR (Tomorrow’s Engineers and Scientists Thro-
Uygulamalı araştırma sloganı ile
eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, hem sosyal hem de
teknik olarak geleceğin tam donanımlı mühendislerini yetiştirecek.
Fakültede uzman eğitim kadrosu,
eğitim ve araştırmayı ayrılmaz
bir bütün olarak ele alıyor. Elekt-
ugh Innovation and Research) programını başlattı.
Program, az sayıda kabul
edeceği seçkin öğrenciye
çok disiplinli çalışma ortamı ve son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda
bilim ve mühendislik kavramlarını öğrenme fırsatı
sunuyor.
rik-Elektronik Bölümünde haberleşme ve sinyal işleme, bilgisayarlı görme ve kameralar ile siber
güvenlik konuları temel araştırma alanları olarak öne çıkarken,
Biyomedikal Bölümünde biyoenformatik ve biyolojik veri yönetimi, biyomalzemeler ve akıllı
yüzeyler ile kimyasal ve biyolojik
sensörler üzerine yoğunlaşılıyor.
Tersine beyin göçübaşladı
Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yurt dışından
transfer ettiği, önemli başarılara imza atmış akademisyen kadrosuyla yola çıktı.
M
“Türkiye’de lider
olmayı hedefliyoruz”
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
Arslan, kadrolarını radyo frekansı ve mikrodal-
Prof. Dr. Hüseyin Arslan
ga alanında dünyadaki
en önemli isimlerden
Prof. Dr. Ercüment Arvas gibi yurt dışından
gelecek başarılı bilim
insanlarıyla daha da
güçlendirmeye devam
edeceklerini söyledi.
Bu kadronun ülkemize
beyin göçüne ek olarak
yurt dışındaki seçkin
üniversite, enstitüler
ve şirketlerle Mühendislik Fakültesi arasında
köprü vazifesi göreceğini
kaydeden Prof. Arslan,
Mühendislik Fakültesi
olarak uygulamalı araştırma ve eğitim konusunda Türkiye’de lider
olmayı hedeflediklerini
belirtti.
Hem öğrenci, hem araştırmacı!
Prof. Dr. Ercüment Arvas
TANITIM GÜNLERİ
edipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi %100
burslu, %100 İngilizce
eğitimle kapılarını bu
yıl öğrencilere açıyor.
Fakültenin
öğretim
üyelerini yurt dışında
önemli başarılara imza
atmış bilim insanları
oluşturuyor. ABD başta
olmak üzere Almanya
ve Japonya gibi ülkelerden gelen bilim insanları Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal
Mühendisliği Bölümlerinde çalışmaya başladı.
Bu bilim insanlarından
üçü, TÜBİTAK’ın “Yurda
Dönüş Araştırma Burs
Programı”ndan destek
kazandı. Diğerlerinin
başvuru ve değerlendirme süreci ise devam
ediyor.
27 Haziran -17 Temmuz
Medipol Üniversitesi
Haliç Yerleşkesi ve Kavacık Yerleşkesi
444 85 44
www.medipol.edu.tr
Biyomedikal ve Elektrik-Elektronik
Bölümleri ilk öğrencilerini bekliyor
B
ADVERTORIAL
riyle Psikoloji Bölümü
öğrencilerine araştırmayla iç içe ve uygulamalı bir eğitim sunuyor.
Böylece laboratuvar ve
uygulama ağırlıklı bir
eğitimle mezun olan öğrenciler, mesleğe oldukça donanımlı bir şekilde
adım atacak.
Aynı anda hem lisans,
hem yüksek lisans
Medipol Üniversitesi bütünleşik sistemle
başarılı öğrencilerine
doğrudan yüksek lisans
yapma şansı tanıyor. Bu
imkan, psikoloji okumak
isteyenler için tercih sebebi olacak.
Medipol Üniversitesi
bünyesinde bulunan
Beyin Araştırmaları
Merkezi, Nöropsikoloji
Laboratuvarı, Sinirbilim Araştırma Laboratuvarları, fMRI ve EEG
cihazlarıyla donatılmış
son teknoloji ünitele-
%100 burs,
%100 İngilizce...
Medipol Üniversitesi;
tıp, sağlık ve hukukta olduğu gibi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
ile de en iyiler liginde olmayı hedefliyor. Bunun
bir göstergesi olarak akademik kadrosunda olduğu gibi öğrenci profilinde
de de başarı çıtasını en
yukarıda tutmayı amaçlıyor.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, bu
bağlamda ilk öğrencilerini %100 burslu, %100
İngilizce eğitimle kabul
edecek. Fakültenin yeni
bölümlerinde eğitim ta-
mamen İngilizce olarak
gerçekleştirilecek. Lisansüstü programlarında yürütülen araştırma
projelerine lisans öğrenimine devam etmekte
olan öğrencilerin de dahil
edileceği fakültede, araş-
tırma ve yenilik ortaya
koyma kültürünün daha
erken yıllarda kazandırılması hedefleniyor.
Afet sonrası
haberleşme
altyapısı
kuruluyor!
Tersine beyin göçüyle yurda dönen
mühendisler Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi’nde yürütecekleri projeyle,
haberleşmeyi,
gerçekleşmesi beklenen İstanbul depremine hazırlıyor.
M
edipol Üniversitesi bu yıl
açacağı İnsan
ve Toplum Bilimleri
Fakültesi ile sosyal
bilimler alanında da
iddialı bir yer edinecek.
Nöropsikoloji
alanında ileri teknoloji
ile donatılmış
laboratuvarlar
LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ AYNI ANDA BAŞLIYOR!
iyomedikal
ve
Elektrik-Elektronik Bölümleri ile
ilk öğrencilerini 20142015 eğitim-öğretim döneminde kabul edecek
olan Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesinde lisans eğitimine ek
olarak yüksek lisans ve
doktora programları da
eğitime bu yıl başlayacak.
Lisansüstü eğitimler Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ve Siber
Sistemler ile Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik başlıkları
altında yürütülecek.
Psikoloji Bölümünde uluslararası akademik standartların ötesinde araştırmacı ve uygulamalı eğitim.
M
edipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, afet
durumlarında haberleşme problemleri için
çözüm geliştiriyor. Afet
sırasında ve sonrasında
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik Bölümü ile
ses getirecek!
koordinasyon, güvenlik
ve kurtarma çalışmalarında çok büyük önemi
olan özellikle kablosuz
haberleşme noktasında
çalışma yürüten mühendisler, “Afet Durumlarında Güvenilir ve Yüksek
Performanslı Haberleşme
Sistemlerinin Tasarlanması” başlıklı proje kapsamında afet haberleşmesi
alt yapısı kuracak ve bu
konularda yenilikçi araştırmalar yapacak. Proje
kapsamında çalışmalar
eylül ayında başlayacak.
“Afet Haberleşmesi
Laboratuvarı” neler
sağlayacak?
İstanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA)’nın da
ciddi bir bütçe ile desteklediği projenin amacı; “Ülkemizde afetin öncesin-
den bitimine kadar geçen
sürede sağlam, dayanıklı,
kesintisiz ve güvenli bir
haberleşme sisteminin
geliştirilmesine öncü olmak ve özellikle İstanbul
gibi afet olasılığı yüksek
olan bir kentte haberleşme sistemini ayakta tutarak afet yönetim sürecini
daha etkili hale getirmek.
Proje kapsamında ayrıca
Medipol Üniversitesi’nde
Afet Haberleşmesi Laboratuvarı kurulacak ve burada nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.
G
üzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Müzik Bölümü ile eğitim-öğretim hayatına
başlıyor. Yetenek sınavı
ile öğrenci alacak bölümde, Türk Müziği
Anasanat Dalı, ciddi
bir Türk Müziği eğitimi
vermeyi hedefliyor. Temel bir eğitimden sonra
öğrenciler müzikoloji,
saz veya ses alanlarından birinde yetiştirilecek. Müzik ve bilim
dünyasının ihtiyaçlarını ve beklentilerini
karşılamaya yönelik
bir eğitim anlayışıyla
yola çıkan fakülte, bu
alandaki nitelikli insan
gücü eksiğini gidermede
etkin bir rol üstlenecek.
Türk müziğine bilimsel
araştırma!
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr.
Hanefi Özbek, bölümde
Türk müziğinin bilimsel
yönden araştırılması
konusunda çalışmaların
yapılacağını söyledi.
Ciddi, kapsamlı ve iyi
programlanmış bir
Türk müziği eğitim-
öğretiminin önemine
değinen Doç. Dr. Özbek,
iyi bir müzik eğitimini,
müzik ve kalite konusunda yaşanan olumsuzluk ve eksiklerin çaresi
olarak gördüklerini söyledi.
Download

siteye sprint - Kopya.indd