TC
ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI
ALEMDAĞ EMLAK KONUT İLK-ORTA OKULU
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIFLARIN DERS PROGRAMI
Pazartesi
Sınıfın
Sıra
Top
Adı
1
2
3
4
Salı
5
6
7
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
1
2
3
4
Perşembe
5
6
7
1
2
3
4
Cuma
5
6
7
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE SERBET
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİLGİSİ
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE GÖRSEL
ATİK
FİZ.
SANAT
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
F.Z.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
MATEM
OYUN VE SERBEST
TÜRKÇR TÜRKÇR
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE MATEM OYUN VE
SERBEST
TÜRKÇE
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE GÖRSEL
ATİK
FİZ.
SANAT
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
30
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE GÖRSEL
ATİK
FİZ.
SANAT
2/A
30
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM
ATİK
İNGİLİZC
E
İNGİLİZC
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE
E
ATİK
FİZ.
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
5
2/B
30
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE İNGİLİZC
E
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM SERBEST OYUN VE
ATİK
ETK.
FİZ.
HAYAT
BİL.
TÜRÇE
6
3/A
30
İNGİLİZC İNGİLİZC
TÜRKÇE TÜRKÇE OYUN VE OYUN VE
E
E
FİZ.
FİZ.
FEN BİL.
TÜRKÇE HAYAT
BİL.
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
HAYAT
BİL.
İNGİLİZC
İNGİLİZC SERBEST
FEN BİL. FEN BİL. E
MÜZİK
E
ETK.
HAYAT
BİL.
MÜZİK
DİN
DİN
SOSYAL
SERBEST
BİLGİLER TÜRKÇE TÜRKÇE KÜLTÜR KÜLTÜR
ETKİNLİK
Ü
Ü
FEN VE İNGİLİZC İNGİLİZC
TEKNOL
E
E
OJİ
TÜRKÇE TÜRKÇE
SOSYAL
MATEM
MATEM
SERBEST
BİLGİLER TÜRKÇE TÜRKÇE
ATİK
ATİK
ETKİNLİK
FEN VE
TEKNOL
OJİ
TÜRKÇE
TRAFİK
BİLİŞİM
BİLİŞİM
FEN VE FEN VE GÖRSEL
SEÇMELİ SEÇMELİ
TEKNOL TEKNOL
SAN.
OJİ
OJİ
1
1/A
30
2
1/B
30
3
1/C
4
7
3/B
30
HAYAT
BİLGİSİ
MÜZİK
OYUN VE
FİZ.
İNGİLİZC MATEM
OYUN VE
E
ATİK
FİZ.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE OYUN VE
ATİK
FİZ.
FİZ.
MATEM SERBEST
ATİK
ETK.
MÜZİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE MATEM
ATİK
MATEM SERBEST OYUN VE
ATİK ETKİNLİK
FİZ.
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEM SERBEST OYUN VE
ATİK ETKİNLİK
FİZ.
MATEM
OYUN VE
ATİK
FİZ.
HAYAT
BİL.
TÜRKÇE
TÜRKÇE
MATEM TÜRKÇE OYUN VE
ATİK
FİZ.
FEN BİL.
MATEM
MATEM TÜRKÇE OYUN VE
ATİK
ATİK
FİZ.
MÜZİK
MATEM SERBEST GÖRSEL
ATİK ETKİNLİK SANAT
FEN BİL.
MATEM OYUN VE
TÜRKÇE
ATİK
FİZ.
FEN BİL. TÜRKÇE
TÜRKÇE
MATEM
OYUN VE OYUN VE
ATİK
FİZ.
FİZ.
DİN
KÜLTÜRÜ
DİN
SOSYAL SOSYAL
KÜLTÜR TÜRKÇE TÜRKÇE BİLGİLER BİLGİLER MATEM
Ü
ATİK
MATEM MATEM TÜRKÇE TÜRKÇE
ATİK
ATİK
11
5/B
35
FEN VE FEN VE
DİN
DİN
SOSYAL
GÖRSEL
İNGİLİZC İNGİLİZC SOSYAL SOSYAL
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM MATEM
SEÇMELİ SEÇMELİ TÜRKÇE TÜRKÇE TEKNOL TEKNOL MATEM SEÇMELİ SEÇMELİ
MÜZİK
MATEM MATEM TÜRKÇE TÜRKÇE KÜLTÜR KÜLTÜR
BİLGİLER
SAN.
E
E
BİLGİLER BİLGİLER
ATİK
ATİK
OJİ
OJİ
ATİK
ATİK
ATİK
Ü
Ü
12
5/C
35
FEN VE FEN VE
TEKNOL TEKNOL
OJİ
OJİ
13
6/A
35
FEN VE FEN VE
DİN
DİN
MATEM
SOSYAL SOSYAL
İNGİLİZC
SOSYAL
SEÇMELİ SEÇMELİ
SEÇMELİ SEÇMELİ
BEDEN
TEKNOL TEKNOL TÜRKÇE TÜRKÇE
ATİK
BİLGİLER BİLGİLER KÜLTÜR KÜLTÜR
E
BİLGİLER
OJİ
OJİ
Ü
Ü
14
6/B
35
DİN
DİN
SOSYAL
BİLGİLER KÜLTÜR KÜLTÜR
Ü
Ü
15
7/A
35
16
7/B
35
17
8/A
30
MATEM MATEM FEN VE FEN VE REHBERL VATAND
TEKNOL TEKNOL
ATİK
ATİK
İK
AŞLIK
OJİ
OJİ
MATEM MATEM
ATİK
ATİK
18
8/B
30
DİN
DİN
İNGİLİZC İNGİLİZC REHBERL
KÜLTÜR KÜLTÜR TÜRKÇE
E
E
İK
Ü
Ü
MÜZİK
SEÇMELİ SEÇMELİ
BEDEN
BEDEN
FEN VE FEN VE SOSYAL SOSYAL
GÖRSEL İNGİLİZC İNGİLİZC
BİLİŞİM SEÇMELİ SEÇMELİ TEKNOL TEKNOL
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
SEÇMELİ SEÇMELİ
BİLGİLER BİLGİLER MATEM
SAN.
E
E
OJİ
OJİ
ATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE MATEM MATEM
ATİK
ATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEM MATEM FEN VE FEN VE MATEM MATEM
TEKNOL TEKNOL
ATİK
ATİK
ATİK
ATİK
OJİ
OJİ
BEDEN
BEDEN
FEN VE FEN VE
GÖRSEL
İNGİLİZC FEN VE FEN VE MATEM MATEM MATEM MATEM
SEÇMELİ SEÇMELİ TEKNOL TEKNOL TÜRKÇE TÜRKÇE
SEÇMELİ SEÇMELİ TÜRKÇE TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE
TEKNOL TEKNOL
SAN.
E
ATİK
ATİK
ATİK
ATİK
OJİ
OJİ
OJİ
OJİ
GÖRSEL SOSYAL SOSYAL
TEKNO
SAN. BİLGİLER BİLGİLER
TEKNO
SEÇMELİ SEÇMELİ
MATEM İNGİLİZC İNGİLİZC
İNGİLİZC İNGİLİZC
MATEM MATEM FEN VE FEN VE
SEÇMELİ SEÇMELİ
TÜRKÇE
TEKNOL TEKNOL TÜRKÇE TÜRKÇE
ATİK
E
E
E
E
ATİK
ATİK
OJİ
OJİ
GÖRSEL İNGİLİZC İNGİLİZC
MATEM
SEÇMELİ SEÇMELİ TÜRKÇE TÜRKÇE
SAN.
E
E
ATİK
BEDEN
SEÇMELİ SEÇMELİ
MATEM MATEM
ATİK
ATİK
BEDEN
BEDEN
SEÇMELİ SEÇMELİ
BİLİŞİM
BİLİŞİM
FEN VE FEN VE İNGİLİZC
TEKNOL TEKNOL
E
OJİ
OJİ
İNGİLİZC
BEDEN
E
BEDEN
İNGİLİZC İNGİLİZC GÖRSEL
E
E
SAN.
BİLİŞİM
BİLİŞİM
MÜZİK
MATEM
ATİK
BİLİŞİM SEÇMELİ SEÇMELİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZC SOSYAL SOSYAL
BİLİŞİM
E
BİLGİLER BİLGİLER
DİN
DİN
KÜLTÜR KÜLTÜR SEÇMELİ SEÇMELİ
Ü
Ü
FEN VE
TEKNOLOJİ
FEN VE
MATEM MATEM SOSYAL
TEKNOL TÜRKÇE TÜRKÇE
ATİK
ATİK BİLGİLER
OJİ
DİN
DİN
FEN VE FEN VE SOSYAL
SOSYAL SOSYAL
MATEM FEN VE FEN VE
İNGİLİZC İNGİLİZC
SEÇMELİ SEÇMELİ MATEMATİK
TEKNOL TEKNOL TÜRKÇE
BİLGİLER BİLGİLER KÜLTÜR KÜLTÜR TEKNOL TEKNOL BİLGİLER
ATİK
E
E
Ü
Ü
OJİ
OJİ
OJİ
OJİ
TEKNO
BEDEN
TÜRKÇE TÜRKÇE
DİN
DİN
GÖRSEL İNGİLİZC İNGİLİZC
TÜRKÇE KÜLTÜR KÜLTÜR
SAN.
E
E
Ü
Ü
TEKNO
TEKNO
SEÇFEN VE FEN VE
GÖRSEL
TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZC TEKNOL TEKNOL
SAN.
EOJİ
OJİ
İNKILAP İNKILAP MATEM MATEM
TÜRKÇE TÜRKÇE
TARİHİ TARİHİ
ATİK
ATİK
TEKNO
MÜZİK
MÜZİK
MÜZİK
TEKNO
İNGİLİZC İNGİLİZC VATAND
E
E
AŞLIK
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM OYUN VE OYUN VE
ATİK
FİZ.
FİZ.
DİN
DİN
İNGİLİZC
GÖRSEL
SERBEST
KÜLTÜR KÜLTÜR
E
SAN.
ETKİNLİK
Ü
Ü
35
TÜRKÇE TÜRKÇE
TÜRKÇE MATEM GÖRSEL SERBEST OYUN VE
ATİK
SANAT
ETK.
FİZ.
İNGİLİZCE
5/A
BEDEN
GÖRSEL
OYUN VE
SAN.
FİZ.
BEDEN BEDEN
EĞİTİMİ EĞİTİMİ
10
BEDEN
TÜRKÇE TÜRKÇE MATEM
ATİK
MATEM İNGİLİZC
TÜRKÇE SERBEST GÖRSEL
ATİK
E
ETK.
SAN.
SOSYAL FEN VE FEN VE
BİLGİLER TEKNOL TEKNOL
OJİ
OJİ
MÜZİK
OYUN VE SERBEST
FİZ.
ETKİNLİK
MATEMATİK
SOSYAL MATEM
MATEM TÜRKÇE SERBEST SERBEST
BİLGİLER ATİK
ATİK
ETKİNLİK ETKİNLİK
İNGİLİZC
SOSYAL
İNGİLİZC İNGİLİZC FEN VE FEN VE
SEÇMELİ SEÇMELİ MATEM MATEM TÜRKÇE TÜRKÇE
SEÇMELİ SEÇMELİ
TEKNOL TEKNOL
E
BİLGİLER
E
E
ATİK
ATİK
OJİ
OJİ
HAYAT BİL.
MÜZİK
BEDEN BEDEN
EĞİTİMİ EĞİTİMİ
30
İNGİLİZC
E
TÜRKÇE
OYUN VE SERBEST
FİZ.
ETKİNLİK
TÜRKÇE MATEM MATEM SERBEST GÖRSEL
ATİK
ATİK
ETK.
SAN.
4/B
TRAFİK
HAYAT BİL.
MÜZİK
7
HAYAT BİL.
9
BEDEN
6
TÜRKÇE MATEM OYUN VE
SERBEST
MÜZİK
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
SOSYAL FEN VE FEN VE
TÜRKÇE TÜRKÇE
BİLGİLER TEKNOL TEKNOL
OJİ
OJİ
BEDEN
5
TÜRKÇE
SOSYAL MATEM
TÜRKÇE SERBEST SERBEST
BİLGİLER ATİK MATEMATİK
ETKİNLİK ETKİNLİK
BEDEN
4
MATEM OYUN VE SERBEST
ATİK
FİZ.
ETKİNLİK
30
DİN
DİN
SOSYAL
MATEM MATEM SEÇMELİ SEÇMELİ KÜLTÜR KÜLTÜR BİLGİLER BİLİŞİM
ATİK
ATİK
Ü
Ü
3
TÜRKÇE MATEM
ATİK
4/A
MÜZİK
2
TÜRKÇE
8
MÜZİK
1
TEKNO
TÜRKÇE TÜRKÇE
İNGİLİZC İNGİLİZC
E
E
İNKILAP
TARİHİ
FEN VE
TEKNOLOJİ
SEÇİNKILAP FEN VE FEN VE
TARİHİ TEKNOL TEKNOL İNGİLİZC
OJİ
OJİ
EFEN VE
TEKNOL
OJİ
BEDEN
BEDEN
MÜZİK
MATEM MATEM
ATİK
ATİK
Download

Ders Programı