SINIFLARIN DERS PROGRAMI
Sıra
Sınıfın Adı
Top
1
2
3
Pazartesi
4
5
35
YDİLS KURAN
MELTEM İBRAHİM
DİN
AKİF
2
5/B
35
SOSYA SOSYA
SERCAN SERCAN
TÜRK
M.YIL
KURAN KURAN
MAT
İBRAHİM İBRAHİM ÖZLEM
3
5/C
35
MÜZİK
A.AKK
BİLGİ
NEŞE
TÜRK
TÜRK KURAN SOSYA
KEZBAN KEZBAN
AKİF
SERCAN
4
6/A
35
MAT
M.SAĞ
5
6/B
35
6
6/C
35
BİLGİ
NEŞE
7
6/D
35
TÜRK
M.YIL
8
7/A
35
9
7/B
35
DİN
AKİF
10
7/C
35
11
7/D
KURAN SOSYA
İBRAHİM LALE
SOSYA
LALE
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
TÜRK
M.YIL
FEN
AYCAN
SOSYA
LALE
FEN
ESRA
FEN
ESRA
YDİLS
TANER
MÜZİK
YDİLS KURAN
A.AKK MELTEM AKİF
TÜRK
KEZBAN
BİLGİ
NEŞE
MÜZİK
İNG
SOSYA
A.AKK MELTEM LALE
SOSYA
LALE
FEN
AYCAN
TÜRK
TÜRK
İNGİ
İNGİ
S.ASKAR S.ASKAR MELTEM MELTEM
DİN
AKİF
FEN
ESRA
7
5/A
MAT
TÜRK
M.SAĞ S.ASKAR
BİLGİ
NEŞE
6
1
BİLGİ
NEŞE
DİN
AKİF
Salı
FEN
ESRA
8
1
2
3
TÜRK
TÜRK
G.SAN
S.ASKAR S.ASKAR MEVLÜ
4
5
6
1
BİLİM
ESRA
MAT
DUYGU
MAT
DUYGU
BİLİM
ESRA
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
BİLGİ
NEŞE
MÜZİK
A.AKK
FEN
SEVDA
FEN
SEVDA
MAT
ÖZLEM
MAT
ÖZLEM
YDİLS
TANER
BİLİM
SEVDA
BİLİM
SEVDA
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
YDİLS
TANER
YDİLS
TANER
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
FEN
ESRA
FEN
ESRA
İNG
TANER
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
FEN
ESRA
YDİLS
YDİLS
SMAT
MELTEM MELTEM DUYGU
MAT
ÖZLEM
İNG
TÜRK
TÜRK
YDİLS
TANER S.ASKAR S.ASKAR MELTEM
FEN
ESRA
SOSYA
LALE
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
G.SAN
TÜRK
MEVLÜ KEZBAN
FEN
SEVDA
FEN
SEVDA
MAT
ÖZLEM
BİLGİ
NEŞE
DİN
AKİF
DİN
AKİF
MAT
DUYGU
SMAT
DUYGU
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
FEN
SEVDA
FEN
SEVDA
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
SOSYA
LALE
MAT
DUYGU
MAT
DUYGU
SMAT
ÖZLEM
SOSYA
LALE
MAT
ÖZLEM
KURAN
AKİF
YDİLS
SİBEL
İNG
SİBEL
BİLGİ
NEŞE
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
MAT
ÖZLEM
MAT
ÖZLEM
MÜZİK
A.AKK
İNGİ
YDİLS
FEN
MELTEM MELTEM SEVDA
FEN
SEVDA
MAT
ÖZLEM
SOSYA
LALE
MAT
ÖZLEM
MAT
DİN
DİN
TÜRK
MÜZİK
ÖZLEM İBRAHİM İBRAHİM S.ASKAR A.AKK
BİLİM
SEVDA
İNGİ
SİBEL
KURAN KURAN
İNG
İNG
MAT
İBRAHİM İBRAHİM MELTEM MELTEM DUYGU
B+G.S
SEVTA
MÜZİK
A.AKK
YDİLS
SİBEL
MAT
DUYGU
B+G.S
SEVTA
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SOSYA
SELDA
SERCAN
A.YÜCE
İNGİ
TANER
İNGİ
TANER
MÜZİK
A.AKK
TÜRK
M.YIL
İNGİ
TANER
G.SAN
MEVLÜ
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
MAT
DUYGU
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
KURAN
AKİF
35
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
MAT
ÖZLEM
MAT
ÖZLEM
G.SAN KURAN MÜZİK
MEVLÜ İBRAHİM A.AKK
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
İNGİ
SİBEL
İNGİ
SİBEL
TEK.T
SEVTA
TEK.T
SEVTA
MAT
ÖZLEM
MAT
ÖZLEM
TEK.T
SEVTA
TEK.T
SEVTA
TÜRK
İNGİ
S.ASKAR TANER
MAT
ÖZLEM
MAT
TÜRK
TÜRK
ÖZLEM S.ASKAR S.ASKAR
FEN
ESRA
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
DİN
DİN
KURAN
İBRAHİM İBRAHİM AKİF
İNG+MÜ
MAT
ZK
DUYGU
TANER
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
FEN
AYCAN
FEN
ESRA
BEDEN
FİKRET
BAYAR
BEDEN
FİKRET
BAYAR
İNGİ
TANER
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
VATAN
SERCAN
DİN
AKİF
DİN
AKİF
İNGİ
İNGİ
MELTEM MELTEM
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
FEN
ESRA
İNG
TANER
MAT
DUYGU
MAT
DUYGU
TÜRK
KEZBAN
İNG
TANER
TÜRK
M.YIL
MAT
DUYGU
BİLİM
AYCAN
DİN
AKİF
SOSYA
LALE
İNGİ
SİBEL
KURAN
AKİF
DİN
AKİF
SOSYA
LALE
İNGİ
SİBEL
İNG
SİBEL
MAT
M.SAĞ
İNGİ
SİBEL
MAT
TÜRK
DUYGU S.ASKAR
İNG
SİBEL
MAT
M.SAĞ
G.SAN
MEVLÜ
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
BİLGİ
NEŞE
TEK.T
SEVTA
MAT
M.SAĞ
MAT
M.SAĞ
İNG
TANER
TEK.T
SEVTA
TÜRK
M.YIL
BEDEN
DİN
DİN
SELDA
İBRAHİM İBRAHİM
A.YÜCE
YDİLS
TANER
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
G.SAN
MEVLÜ
G.SAN
MEVLÜ
TEK.T
SEVTA
FEN
SEVDA
FEN
SEVDA
MÜZİK
A.AKK
TEK.T
SEVTA
FEN
SEVDA
FEN
SEVDA
SMAT
M.SAĞ
MAT
ÖZLEM
DÜŞ.
EĞT
M.YIL
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
MAT
ÖZLEM
SMAT
M.SAĞ
MAT
ÖZLEM
VATAN
LALE
TÜRK
KEZBAN
MAT
ÖZLEM
MAT
M.SAĞ
SOSYA
LALE
MAT
M.SAĞ
FEN
AYCAN
TÜRK
M.YIL
YDİLS
TANER
BEDEN
TÜRK
SELDA
KEZBAN
A.YÜCE
SOSYA
LALE
MAT
M.SAĞ
FEN
AYCAN
TÜRK
M.YIL
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
İNGİ
YDİLS
BİLİM
FİKRET
MELTEM MELTEM SEVDA
BAYAR
FEN
SEVDA
İNG
SİBEL
İNG
TANER
FEN
ESRA
FEN
ESRA
BEDEN
FİKRET
BAYAR
FEN
SEVDA
G.SAN
MEVLÜ
BİLGİ
NEŞE
FEN
ESRA
SMAT
M.SAĞ
FEN
SEVDA
29
BİLİM
AYCAN
DİN
DİN
İBRAHİM İBRAHİM
7
BEDEN
FİKRET
BAYAR
FEN
SEVDA
8/C
TÜRK
M.YIL
MAT
TÜRK
TÜRK
SOSYA
DUYGU S.ASKAR S.ASKAR SERCAN
6
BEDEN
FİKRET
BAYAR
K+G
AKİF
14
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
3
G.SAN
MEVLÜ
TÜRK
M.YIL
İNK
İNK
SERCAN SERCAN
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
MAT
DUYGU
2
SOSYA
LALE
TÜRK
M.YIL
FEN
SEVDA
İNG
TANER
TÜRK
TÜRK
YDİLS
S.ASKAR S.ASKAR MELTEM
1
SOSYA
LALE
G.SAN
MEVLÜ
FEN
SEVDA
İNG
TANER
BİLGİ
NEŞE
8
SMAT
M.SAĞ
İNG
SİBEL
MÜZİK
A.AKK
SOSYA
SERCAN
İNG
MÜZİK KURAN
MELTEM A.AKK İBRAHİM
7
BİLGİ
NEŞE
İNG
SİBEL
DÜŞ.
EĞT
KEZBAN
SOSYA SOSYA
SERCAN SERCAN
6
BİLGİ
NEŞE
TÜRK
M.YIL
29
3
MAT
M.SAĞ
TÜRK
M.YIL
8/B
2
DİN
AKİF
YDİLS
SİBEL
13
1
DİN
AKİF
BİLGİ
NEŞE
29
8
İNG
TANER
SMAT
ÖZLEM
8/A
7
BEDEN
FİKRET
BAYAR
Cuma
4
5
MAT
M.SAĞ
TÜRK
M.YIL
29
SOSYA SOSYA
SERCAN SERCAN
6
Perşembe
4
5
TÜRK
TÜRK
MAT
S.ASKAR S.ASKAR M.SAĞ
K.K+MZK
İBRAHİM
DÜŞ.
EĞT
MAT
MUSTAF DUYGU
A ÇAKI
2
MAT
İNG
İNG
DUYGU MELTEM MELTEM
12
8/D
8
BEDEN
FİKRET
BAYAR
MAT
ÖZLEM
15
7
06.02.2015
Çarşamba
3
4
5
MÜZİK
A.AKK
MAT
TÜRK
DUYGU KEZBAN
SOSYA
LALE
SOSYA
LALE
TÜRK
TÜRK
G.SAN
S.ASKAR S.ASKAR MEVLÜ
K+G
AKİF
TÜRK
TÜRK KURAN
KEZBAN KEZBAN İBRAHİM
İNGİ
SİBEL
YDİLS
SİBEL
MAT
DUYGU
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
FEN
ESRA
FEN
ESRA
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
MAT
DUYGU
MAT K.K+MZK
DUYGU İBRAHİM
MAT
DİN
DİN
BİLİM
DUYGU İBRAHİM İBRAHİM AYCAN
MAT
DUYGU
MAT
DUYGU
FEN
AYCAN
FEN
AYCAN
KURAN
AKİF
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
İNGİ
TANER
İNG+MÜ
ZK
TANER
TEK.T
SEVTA
TEK.T
SEVTA
FEN Y.DL+G.S
AYCAN SEVTA
SOSYA
LALE
TÜRK Y.DL+G.S MAT
KEZBAN SEVTA ÖZLEM
MAT
ÖZLEM
DİN
AKİF
DİN
AKİF
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
İNGİ
TANER
İNGİ
TANER
MÜZİK
A.AKK
VATAN
LALE
DİN
AKİF
TEK.T
SEVTA
TEK.T
SEVTA
FEN
SEVDA
FEN
ESRA
SOSYA
LALE
FEN
ESRA
FEN
ESRA
İNGİ
SİBEL
FEN
ESRA
KURAN
İBRAHİM
REH
TÜRK
TÜRK
S.ASKAR S.ASKAR
REH
TÜRK
KEZBAN
MAT
M.SAĞ
MAT
İNGİ
İNGİ
G.SAN
M.SAĞ MELTEM MELTEM MEVLÜ
MÜZİK
A.AKK
REH
TÜRK
M.YIL
TÜRK
M.YIL
G.SAN
MEVLÜ
VATAN
TÜRK
TÜRK
G.SAN
SERCAN S.ASKAR S.ASKAR MEVLÜ
REH
İNK
LALE
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
TÜRK
TÜRK
KEZBAN KEZBAN
İNK
LALE
İNK
LALE
İNK
LALE
TEK.T
SEVTA
TEK.T
İNGİ
SEVTA MELTEM
DİN
DİN
TÜRK
TÜRK
FEN
İBRAHİM İBRAHİM S.ASKAR S.ASKAR AYCAN
FEN
AYCAN
DİN
DİN
İBRAHİM İBRAHİM
İNGİ
SİBEL
İNGİ
SİBEL
BLM+M BLM+M
ÜZK
ÜZK
AYCAN AYCAN
TÜRK
M.YIL
DİN
AKİF
TÜRK KURAN
S.ASKAR AKİF
BİLİM
AYCAN
İNGİ
SİBEL
İNGİ
SİBEL
SOSYA SOSYA
SERCAN SERCAN
SOSYA
LALE
DÜŞ.
G.SAN
EĞT
MEVLÜ MUSTAF
A ÇAKI
FEN
İNGİ
İNGİ
SEVDA MELTEM MELTEM
BEDEN
İNGİ
SELDA
MELTEM
A.YÜCE
İNK
İNK
SERCAN SERCAN
TEK.T
SEVTA
BEDEN
SELDA
A.YÜCE
TEK.T
SEVTA
SOSYA
LALE
8
Download

Ders Programı