Dolphin Sports Center Bilgi Yarışması Katılım Şartları
Facebook/spordolphinankara sayfası üzerinden gerçekleştirilecek, “Dolphin Sports Bilgi
Yarışması” isimli yarışma 03.08.2014 (20.00) tarihinde başlayıp 24.08.2014 (00.00) tarihinde
sona erecektir.
1. Yarışma, Facebook Sitesi ile alakalı değildir ve yaşanabilecek problemlerden
Facebook Sitesi sorumlu tutulamaz.
2. Yarışmaya katılmak için katılımcıların yarışma süresinin başında kendi isimlerine
kayıtlı Facebook hesabına sahip olmaları gereklidir. Yarışmaya katılacak katılımcılar
bu genel koşullara uymayı kabul ederler.
3. Yarışmaya katılmak için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında içinde ikamet etmek şarttır.
4. 18 yaşından küçük olanlar ve Dolphin Sports Center çalışanları bu yarışmaya
katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül verilmez.
5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
6. Yarışma kurgusu gereği, kullanıcılar soruları cevaplandırır, sorulara verilen doğru
cevaplar ve cevapları verdikleri süre ile puanları oluşur, bunun dışında yarışma daveti
gönderip yarışmaya katılımını sağladıkları her bir kullanıcı için 10 puan eklenir.
7. Yarışmaya katılacaklar, ad, soyad, telefon numarası, doğum tarihi ve açık adres
bilgilerini paylaşmak zorundadır.
8. Yarışma sonunda, birincilik ödülü iPhone 5s Akıllı cep telefonu, ikincilik ve üçüncülük
ödülü iPad mini, dördüncülük, beşincilik ve altıncılık ödülü Asus Memo Pad 7” olarak
kazanan katılımcılara kargo yoluyla gönderilecektir.
9. Kazananlar ve yedek liste 30 Ağustos Cumartesi günü Facebook/Spordolphinankara
sayfasından ve www.spordolphin.net adresinden duyurulacaktır.
10. Kazanan yarışmacıların ödüllerinin gönderim tarihi sayfamızdan duyurulacaktır.
Kazananın sorumluluğunda olan edimlerin zamanında ve olması gerektiği şekilde
yerine getirilmemesi durumunda “Dolphin Sports Center” hiçbir şekilde sorumlu
olmayıp bu halde “Dolphin Sports Center” tarafından belirlenen yedek kişi ödüle hak
kazanacaktır. Bu halde kazanan, hiçbir nam ve isim altında talepte bulunamaz..
11. Dolphin Sports Center; kampanya boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde
etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da
haksız yollardan kazanılan puanları tespit etmesi durumunda yarışmacının o güne
kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve/veya katılımcıyı
diskalifiye etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile
yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde
yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan
kalkacaktır.
12. Kazanılan ödül başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
13. Ödül kazanabilmek için yarışmacının yarışma kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak
bildirmesi gerekir.
14. Katılımcılar, kampanya süresince verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul
ederler. Uygulama süresince, katılımcıların yarışma ilgili olabilecek her türlü
ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Dolphin Sports Center hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Kampanyanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek
her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon,
kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet
Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, web
sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek
şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı
kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden
dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik
posta adresinin ve/veya her türlü verinin, bilginin zarar görmesi, ortadan kalkması
veya ulaşılamaması nedeni ile kampanya uygulamasının zarar görmesi sebebiyle
Dolphin Sports Center hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dolphin Sports Center katılım
şart ve koşullarında olabilecek baskı ve dizgi hatalarından, ya da web sayfasında yer
alan verilerde olabilecek eksik ve yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz. Dolphin Sports
Center, hiçbir şekilde katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını
kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz
kalabilecekleri zararlardan, kendi ve/veya 3.kişilerin bilgisayar ve bağlı sistemlerinden
kaynaklanan hata ve veri kayıplarından, söz konusu bilgisayar ve bilgisayar
sistemlerine 3.şahısların yetkisiz erişimi ile benzeri durumlardan doğabilecek sorun
ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
15. Dolphin Sports Center, yarışmayı herhangi bir anda iptal etme veya kısaltma,
değiştirme, durdurma veya geçersiz kılma hakkını hiçbir sorumluluk altında kalmadan
veya tazminat istemsiz saklı tutar.
16. Dolphin Sports Center ve bağlı şirketleri, bu kampanyaya katılan herkese tanıtım
amaçlı e-posta gönderim yapma hakkına sahiptir.
17. Bu kampanya Milli Piyango idaresince belirlenen çekiliş ve kampanya kapsamı
dışındadır.
18. İhtilaf vukuunda Ankara (merkez) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
19. Bu yarışmaya katılan herkes yukarıda tanımlanan Katılım Şartları’nı okuyup
anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
Download

Katılım Şartlarını Okumak için tıklayın!