Sınıf Ders Adı
Öğrenci Sayısı
Sınav Dersliği
16
4 MAD 459 Flotasyon I
Y4-02
MAD 111 Maden Müh. Giriş ve Müh. Etiği
1
78
Y3-06 / Y3-08
1 İNG 111 Dil Becerileri I
20
Y1-06
5 İNG 211 Akademik Yazma Becerileri I
30
Y3-08
1 ING112
30
Y3-06
2 AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. I
48
Y4-02
KİM
109-04
Kimya
I
1
51
Y4-02
1 KİM 109-05 Kimya I
31
Y3-06
25
4 MAD 427 Tünelcilik ve Tahkimat Tasarımı
Y3-06
3 MAD 307 Maden Yataklarının Değer.
96
Y3-06 / Y3-08 /Y4-02
3 MAD 349 Kaya Mekaniği
89
Y4-02 / Y3-10
MAD
345
Maden
İşletme
II
3
76
Y1-06 / Y4-02
4 MAD 421 Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginle 15
Yeni Sınıf
2 MAD 213 Temel İstatistik
101
Y3-06 /Y3-08 / Y4-02
4 MAD 463 Cevher Hazırlamada Tesis Hesaplamala25
Yeni Sınıf
25
4 MAD 455 Açık Ocak İşletmeciliği
Yeni Sınıf*
1 FİZ 137 - 15 Fizik I
65
Y3-06 / Y2-04
1 FİZ 137 - 16 Fizik I
60
Y4-02 / Y3-10
3 MAD 343 Cevher Hazırlama II
49
Y1-06 / Y4-02
16
4 MAD 419 Katı/Sıvı Ayırımı
Yeni Sınıf*
MAT
107
Matematik
I
1
83
Y4-02 / Y3-08*
2 MAT 223 Mühendislik Matematiği
80
Y4-02 / Y3-06
2 MAD 229 Maden Mak. ve Elekt. Sist.
80
Y3-08 / Y2-04
3 MAD 339 Mühendislikte Sondaj Teknol.
70
Y1-06 / Y4-02
2 MAD 215 Mühendislik Termodinamiği
75
Y1-06 / Y4-02
JEO
253
Mineraloji-Petrografi
2
78
Y1-06 / Y4-02
1 KİM 119 Kimya Lab. I
28+29+21=78
Y1-06 / Y4-02
3 MAD 347 Proses Mineralojisi
19+70
Y1-06 / Y4-02
1 TKD 103 Türk Dili I
75
Y3-06 / Y3-8
1 BEB 650 Temel Bilgi ve İlet. Tekn. Kul.
Y4-02
MAD
461
Kömür
Hazırlama
21
4
Yeni Sınıf
25
4 MAD 457 Üretim Metalurjisi I
Y3-06
2 MAD 231 Malzeme Mekaniği
70+41
Y3-08 / Y4-02 / Yeni Sınıf
1 FİZ 117 Genel Fizik Laboratuvarı
fizik lab.
22
4 MAD 465 Maden Kaynak Kestirimi
SINAV YOK
Tarih
Sınav Saati
30.10.2014
3.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
6.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
8.12.2014
12:00 - 14:00
15:00 - 17:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
15:00 - 17:00*
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
12:00 - 15:00
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
10:00 - 13:00
09:30 - 12:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
14:00 - 16:00
16:30 - 17:30
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
18:00 - 19:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
15:00-17:00
Download

buradan