CUTTING TOOLS
2014
HAZİRAN / JUNE
GENEL ÜRÜN KATALOGU
GENERAL PRODUCT CATALOGUE
Karakoc Tooling & Metal Form Industry Co.
KLP Cutting Tools is a regıstered trade mark of KARAKOÇ alıp Metal Form San. Tic. Inc.
HAKKIMIZDA / ABOUT US
4-7
FREZE BÖLÜMÜ / MILLING
10 -11
FREZE TAKIM KODLARI / MILLING TOOL CODES
12 - 13
FREZE UÇLARI / MILLING INSERTS
14 - 20
FREZE TAKIMLAR / MILLING TOOLS
24 - 41
TAKMA UÇLU MATKAP / U-DRILL
42 - 44
GEOMETRİ TABLOSU / GEOMETRY CHART
46
KALİTE TABLOSU / QUALITY CHART
47
VC TABLOSU / VC CHART
48 - 49
KALİTE İÇERİĞİ / QUALITY INDEX
50 - 51
ICERIK INDEX
ISO KODLARI / ISO CODES
TORNA BÖLÜMÜ / TURNING INSERTS
ISO KODLARI / ISO CODES
54 - 55
TORNA UÇLARI / MILLING INSERTS
56 - 64
GEOMETRİ TABLOSU / GEOMETRY CHART
66
KALİTE TABLOSU / QUALITY CHART
67
VC TABLOSU / VC CHART
68 - 69
TORNA TAKIMLARI / TURNING TOOLS
TORNA TAKIM KODLARI / TURNING TOOL CODES
70 - 71
TORNA TAKIMLARI / TURNING TOOLS
74 - 81
KALİTE İÇERİĞİ / QUALITY INDEX
82 - 83
FORMÜLLER / FORMULAS
84 - 85
NOTLAR / NOTES
86 - 87
www.klp.com.tr
Türkiye’nin ilk ve tek %100 yerli tamamen entegre karbür kesici takımlar üreticisi KLP Kesici
Takımlar, KARAKOÇ KALIP A.Ş. tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Yeni doğan firmamızın kalite
anlayışı kısa süre içerisinde tüm yerli ve yabancı müşterilerimiz tarafından beğeni ile karşılanmıştır.
Daha bu erken aşamalarında parlamaya başlayan Türk Ma rkası KLP Kesici Takımlar, Türkiye’nin ilk ve
tek karbür ucunu ihraç etmeye başlamıştır.
Yatırım, araştırma ve geliştirme sürekli surette devam etmektedir. 2015 öngörümüz 200 farklı
geometride insert ve 400 farklı tipte üretim yapmak ve bunun tamamını Türk Malı olarak kendi
tesislerimizde gerçekleştirmektir.
www.klp.com.tr
Turkey’s very first and only fully integrated carbide cutting tools factory KLP Cutting Tools has
established by KARAKOC, Inc in 2010. Quality understanding of this new born company is appreciated
by all local and foreign customers in a very short period of time.
this very early stages.
Investment, research and development is continiously running. Today KLP Cutting Tools is producing
10.00
geom
00
ools which are totally Made in Turkey, in
the house.
www.klp.com.tr
www.klp.com.tr
KLP Kesici Takımlar
Kısaca Hikayemiz
Or ta Anadolu, Konya, 48 metrekarelik bir
atölyede kalıp üretimine başladık. Sürekli gelişime,
başarıya ve kaliteye odaklandık. Özveriyle çalıştık,
durmadık...
1976
KLP Cutting Tools
A Brief History
Central Turkey, Konya, 48 sqm atelier... We started to
produce toolsets. We believed in continious development,
innovation, focused in quality. We didn’t stop, worked with
devotion.
1987
We have started to serve automotive industry with cold
formed spare parts. We have formed metal sheets, we
have started to produce cold metal forming press machines,
continiously worked, didn’t stop....
Orta Anadolu’dan otomotivin başkenti Bursa’ya
taşındık. Kalite, yenilik ve gelişim ana düsturumuz
oldu.
1998
We have moved from Central Turkey, Konya to the heart
of automotive industry Western Turkey Bursa...Quality,
innovation, development were our main norm...
Lazer kesim makinaları üretmeye başladık. Artık
Karakoç, karmaşık problemlere getirdiği çabuk ve
pratik çözümlerle bir marka olmuştu.
2004
We have started to produce laser cutting machines. Karakoc
was a very known brand of Turkish Industry especially on quick
and practical solutions for complex problems...
2010
Our product range has increased, cold pressed metal
forming, welded parts production, toolset production, eccentric
press machine systems, hydraulic press machine systems, servo
press systems,laser cutting units, transfer robots... We didn’t
stop.
Soğuk saç biçimlendirmeye ve otomotiv
endüstrisine yedek parça üretmeye başladık. Saç
parça bastık, pres makinaları ürettik, durmadık...
Ürün ve hizmet gamımız genişledi; soğuk saç
biçimlendirme, kaynaklı parça imalatı, kalıp üretimi,
egzantrik pres makinaları üretimi, hdirolik pres
sistemlerri üretimi, servo pres sistemleri, lazer kesim
makinaları, transfer robotları... Durmadık...
Türkiye’nin tamamen yerli sermayeli, tam entegre
ilk ve tek tungsteen karbür kesici takımları fabrikasını
kurduk. Ar tık toplam üretim alanımız 13.500
metrekare.
Kesici takımlar üretimi test fazı tamamlandı.
KLP Kesici Takımlar ar tık memleket ve dünya
piyasalarında..
CVD Kaplama tesisimizi kurduk. Bir çok ülkeye
ihracatımız başladı.
2011
We have establishe
tunsgten carbide cutting tools factory. Our total production
area is now 13.500 sqm.
2012
Test phase of insert production is completed. KLP Cutting
Tools is in the market.
2013
We established our CVD coating facility
www.klp.com.tr
www.klp.com.tr
FREZE UÇLARI
MILLING INSERTS
S
D
1
H
2
3
1 Biçim - Form
ISO KODLARI ISO CODES
T
4
2 Açı - Angle
A
B
C
D
E
85°
82°
80°
55°
H
K
L
90°
A
B
C
D
75°
3°
5°
7°
15°
M
O
E
F
G
H
86°
135°
20°
55°
120°
P
R
108°
360°
S
T
V
W
60°
35°
80°
3 Tolerans -
s
m
d
A
C
E
F
G
H
J
K
L
M
U
N
m
d
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
www.klp.com.tr
10
11°
4 Bağlantı -
Tolerance
A
13°
P
N
0°
90°
30°
25°
Hardware and chip breakers
B
C
70° - 90°
70° - 90°
H
J
M
70° - 90°
70° - 90°
R
T
F
G
N
Q
m
d
d
±0,02 5
±0,02 5
±0,02 5
±0,01 3
±0,02 5
±0,01 3
*
*
*
*
*
*
m
m
±0,00 5
±0,01 3
±0,02 5
±0,00 5
±0,02 5
±0,01 3
±0,00 5
±0,01 3
±0,02 5
*
*
*
d
s
±0,025
±0,025
±0,025
±0,025
±0,13
±0,025
±0,025
±0,025
±0,025
±0,127
±0,127
±0,025
40° - 60°
U
W
X
Özel Ürün
Special Product
40° - 60°
40° - 60°
40° - 60°
12
04
5
6
C, D,
E, M,
V
I
L
R
s
I
H, M,
R, T.
W
I
C, N,
O, W.
I
T
I
I
P
I
S
A, B,
I
O
I
s
A, B,
K
H
s
I
F, G,
J, U.
s
01
T1
02
03
T3
04
05
06
07
09
11
12
14
15
=
1,588
=
1,984
=
2,381
=
3,175
=
3,969
=
4,763
=
5,556
=
6,350
=
7,938
=
9,525
=
11,113
=
12,700
=
14,288
=
15,875
ISO KODLARI ISO CODES
6 Kalınlık - Thickness
5 Kesme Boyu - Cutting Length
www.klp.com.tr
11
Takım
Cinsi
Tool
Type
Örnek Takım Kodu
E.g. Tool Code
Ağız
Sayısı
No of
Insert
A90 - 40 - 3 - 16 - ADKT 15
FREZE TAKIM KODLARI
MILLING TOOLS CODES
Takım
Çapı
(mm)
Tool
Diameter
(mm)
Malafa
(mm)
Hole
Diameter
(mm)
A90 - 40 - 3 - 16 - ADKT 15
ØD
www.klp.com.tr
12
Bağlanan
Uç
Insert
Type
Ød
Uç Tipi
Insert Type
A90
90° Tarama Başlığı / 90° Face Milling Tool
AR
Radyuslu Tarama Başlığı / Radius Face Milling Tool
A45
45° Tarama Başlığı / 45° Face Milling Tool
Takım
Cinsi
Tools
Type
Takım Tam
Boyu
(mm)
Exact Tool
Length
(mm)
Ağız
Sayısı
No of
insert
C90 - 25 - 2 - 25 - 125 - ADKT 15
Takım
Çapı
(mm)
Tool
Diameter
(mm)
Bağlanan
Uç
Insert
Type
Şaft Çapı
(mm)
Shaft
Diameter
(mm)
FREZE TAKIM KODLARI
MILLING TOOLS CODES
Örnek Takım Kodu
C90 - 25 - 2 - 25 - 125 - ADKT 15
ØD
Ød
L
Uç Tipi
Insert Type
C90 - 25 - 2 - 25 - 125 - ADKT 15
C90
90° Saplı Tarama / 90° End Milling Tool
CR
Radyuslu Saplı Tarama / Radius End Milling Tool
C45
45° Saplı Tarama / 45° End Milling Tool
www.klp.com.tr
13
9,65
16,18
5,85
0,80
4,45
KLP 1650
d1(mm)
KLP 1650
r (mm)
KLP 2460
s (mm)
KLP 2460
l (mm)
KLP 1280
d (mm)
KLP 1280
Kod / Code
KLP 1250
ADKT
KLP 1250
ADKT
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
APKT 1003
APKT 1604
APKT 1604 CM
APKT
Kod / Code
d (mm)
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
6,70
11,00
3,47
0,40
2,85
9,45
17,30
5,70
0,80
4,41
9,45
17,30
5,70
0,80
4,41
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
ADKT takım bilgileri için Sayfa 24’e bakınız.
APKT takım bilgileri için Sayfa 25’e bakınız.
For ADKT tools information please see Pages 24.
For APKT tools information please see Pages 25.
14
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49
d1(mm)
6,20
11,30
3,50
0,80
3,00
KLP 1650
r (mm)
KLP 1650
s (mm)
KLP 2460
l (mm)
KLP 2460
APCT 113508
d (mm)
KLP 1280
Kod / Code
KLP 1280
ApcT
KLP 1250
APCT
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
ApxT
Kod / Code
d (mm)
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
APXT 1003
6,32
11,73
3,50
0,80
3,00
KLP 1250
APXT
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
APCT takım bilgileri için Sayfa 27’e bakınız.
APXT takım bilgileri için Sayfa 28’e bakınız.
For APCT tools information please see Pages 27.
For APXT tools information please see Pages 28.
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49
15
19,06
10,00
6,34
1,00
6,29
HNMX 1006ANTN
KLP 1650
d1(mm)
KLP 1650
r (mm)
KLP 2460
s (mm)
KLP 2460
l (mm)
KLP 1280
d (mm)
KLP 1280
Kod / Code
KLP 1250
hnmx
KLP 1250
HNMX
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
d1
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
LNMX
lnmx
Kod / Code
LNMX
d (mm)
10
l (mm)
s (mm)
r (mm)
15
10
0,80
d1(mm)
4,5
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
s
HNMX takım bilgileri için Sayfa 29 ’a bakınız.
LNMX takım bilgileri için Sayfa 30’e bakınız.
For HNMX toolsinformation please see Pages 29.
For LNMX toolsinformation please see Pages 30.
16
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49
d1(mm)
5,1
0,80
--
KLP 1650
--
r (mm)
KLP 1650
17,90
s (mm)
KLP 2460
OFCR 0704
l (mm)
KLP 2460
d (mm)
KLP 1280
Kod / Code
KLP 1280
ofcr
KLP 1250
OFCR
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
rhkt
Kod / Code
RHKT 1605
d (mm)
16
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
--
5,2
8,00
5,60
KLP 1250
RHKT
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
OFCR takım bilgileri için Sayfa 31’e bakınız.
RHKT takım bilgileri için Sayfa 32’e bakınız.
For OFCR tools information please see Pages 31.
For RHKT tools information please see Pages 32.
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49.
17
r (mm)
d1(mm)
RHKW 0802
8
--
2,6
4,00
3,70
RHKW 1003
10
--
3,8
5,00
4,40
RHKW 1204
12
--
4,76
6,00
4,40
KLP 1650
s (mm)
KLP 1650
l (mm)
KLP 2460
d (mm)
KLP 2460
Kod / Code
KLP 1280
rhkw
KLP 1280
RHKW 1204
KLP 1250
RHKW 1003
KLP 1250
RHKW 0802
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
SDHT
sdht
Kod / Code
d (mm)
l (mm)
SDHT 1204
12,7
12,7
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
4,76
0,20
5,50
r
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
d
d1
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
l
RHKW takım bilgileri için Sayfa 35’e bakınız.
SDHT takım bilgileri için Sayfa 36’e bakınız.
For RHKW tools information please seePages 35.
For SDHT tools information please see Pages 36.
18
s
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49.
l (mm)
s (mm)
SNMX 1206
12,70
12,70
6,35
r (mm)
d1(mm)
0,80
KLP 1650
d (mm)
KLP 2460
Kod / Code
KLP 1280
SNMX
KLP 1250
SNMX
4,50
Çelik / Steel
a
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
d
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
s
090408
SPMG
d (mm)
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
SPMG 050204
5
5
2,38
0,40
2,25
SPMG 060204
6
6
2,38
0,40
2,61
SPMG 07T308
7,94
7,94
3,97
0,80
2,85
SPMG 090408
9,80
9,80
4,30
0,80
4,05
SPMG 110408
11,50
11,50
4,98
0,80
4,40
Çelik / Steel
r
Kod / Code
110408
KLP 1650
07T308
KLP 2460
060204
KLP 1280
050204
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
KLP 1250
l
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
d
d1
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
l
SNMX takım bilgileri için Sayfa 37’e bakınız.
SPMG takım bilgileri için Sayfa 36’e bakınız.
For SNMX toolsinformation please see Pages 37.
For SPMG toolsinformation please see Pages 36.
s
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 46 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 46
Vc değerleri için Sayfa 48 - 49 bakınız.
For Vc Values see Page 48 - 49
19
1603
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
TPKN 1603
9,52
16,50
3,18
0,2
--
TPKN 2204
12,7
22,00
4,76
0,4
--
KLP 1650
d (mm)
KLP 2460
Kod / Code
KLP 1280
TPKN
KLP 1250
2204
Çelik / Steel
r
FREZE UÇLARI MILLING INSERTS
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
d
Aluminyum / Aluminum
l
Özel Alaşımlar / Special Alloy
s
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
Geometri bilgileri, ap/ fz bilgileri için Sayfa 34 - 35 bakınız.
For Geometry, ap/fz information see Page 47
20
Vc değerleri için Sayfa 34 - 35 bakınız.
For Vc Values see Page 50-51
www.klp.com.tr
www.klp.com.tr
www.klp.com.tr
ADKT 1506
Dimensions (mm)
Tool Code
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
A90 40-3-16
A90 50-4-22
A90 63-5-22
A90 80-6-32
A90 100-8-32
A90 125-9-40
Insert
ØD
Z
Ød
H
40
50
63
80
100
125
3
4
5
6
8
9
16
22
22
32
32
40
45
45
45
52
52
62
Dimensions (mm)
Tool Code
C90 25-2-25-120
C90 30-2-25-120
C90 32-3-32-120
C90 35-3-25-120
C90 40-4-25-120
C90 25-2-25-150
C90 30-2-25-150
C90 32-3-32-150
C90 35-3-25-150
C90 40-4-32-150
C90 25-2-25-200
C90 30-2-25-200
C90 32-3-32-200
C90 35-3-32-200
C90 40-4-32-200
Z
Ød
L
L1
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
25
25
32
25
25
25
25
32
25
32
25
25
32
32
32
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
ADKT takım bilgileri için Sayfa 34 - 35’e bakınız.
For APKT tools information please see Pages 34 - 35.
24
Torx Key
d
H
ADKT 1505
Insert
ØD
Clamp Screw
ADKT 1505
M4
Clamp Screw
M4
T15
Torx Key
T15
D
APKT 1003
Tool Code
A90 40-5-16
A90 50-6-22
A90 63-7-22
A90 80-8-32
Insert
ØD
Z
Ød
H
40
50
63
80
5
6
7
8
16
22
22
32
40
40
40
50
Dimensions (mm)
Tool Code
C90 12-1-12-100
C90 14-1-14-100
C90 16-2-16-100
C90 18-2-16-100
C90 20-3-20-100
C90 22-3-20-100
C90 25-3-25-100
C90 30-4-25-100
C90 32-4-25-100
C90 35-4-25-100
C90 40-5-25-100
C90 12-1-12-120
C90 14-1-14-120
C90 16-2-16-120
C90 18-2-16-120
C90 20-3-20-120
C90 22-3-20-120
C90 25-3-25-120
C90 30-4-25-120
C90 35-4-25-120
C90 40-5-25-120
C90 16-2-16-150
C90 18-2-16-150
C90 20-3-20-150
C90 22-3-20-150
C90 25-3-25-150
C90 30-4-25-150
C90 32-4-25-150
ØD
Z
Ød
L
12
14
16
18
20
22
25
30
32
35
40
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
16
18
20
22
25
30
32
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
2
2
3
3
3
4
4
12
14
16
16
20
20
25
25
25
25
25
12
14
16
16
20
20
25
25
25
25
16
16
20
20
25
25
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
Clamp Screw
Torx Key
H
D
APKT 1003
Insert
M2.5
Clamp Screw
T8
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
d
Torx Key
L1
APKT 1003
M2.5
T8
25
APKT 1604
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
Kullanılan Uç
Insert
Takım Kodu / Tool
Code
ØD
Z
Ød
H
A90 40-3-16
A90 50-4-22
A90 63-5-22
A90 80-6-32
A90 100-7-32
40
50
63
80
100
3
4
5
6
7
16
22
22
32
32
40
40
40
50
50
C90 25-2-25-120
C90 30-2-25-120
C90 32-3-25-120
C90 35-3-25-120
C90 40-4-25-120
C90 25-2-25-150
C90 30-2-25-150
C90 32-3-25-150
C90 35-3-25-150
C90 40-4-25-150
C90 25-2-25-200
C90 30-2-25-200
C90 32-3-25-200
C90 35-3-32-200
C90 40-4-32-200
C90 25-2-25-250
C90 30-2-25-250
C90 32-3-32-250
C90 35-3-32-250
C90 40-4-32-250
C90 25-2-25-300
C90 30-2-25-300
C90 32-3-32-300
C90 35-3-32-300
C90 40-4-32-300
C90 32-3-32-350
C90 35-3-32-350
C90 40-4-32-350
26
Anahtar
Torx Key
d
H
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
Takım Kodu /
Tool Code
Civata
Clamp Screw
APKT 1604
Z
Ød
L
L1
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
32
35
40
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
3
3
4
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
25
25
32
32
32
25
25
32
32
32
32
32
32
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
350
350
350
45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
T15
D
Kullanılan Uç
Insert
ØD
M4
APKT 1604
Civata
Clamp Screw
M4
Anahtar
Torx Key
T15
APCT 1135
Dimensions (mm)
C90 16-2-16-120
C90 18-2-16-120
C90 20-3-20-120
C90 22-3-20-120
C90 25-3-25-120
C90 30-4-25-120
C90 35-4-25-120
C90 40-5-25-120
C90 16-2-16-150
C90 18-2-16-150
C90 20-3-20-150
C90 22-3-20-150
C90 25-3-25-150
C90 30-4-25-150
C90 32-4-32-150
ØD
Z
Ød
L
16
18
20
22
25
30
35
40
16
18
20
22
25
30
32
2
2
3
3
3
4
4
5
2
2
3
3
3
4
4
16
16
20
20
25
25
25
25
16
16
20
20
25
25
32
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
Clamp Screw
Torx Key
L1
APCT 1135
M2.5
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Tool Code
Insert
T8
İÇTEN SU VERMELİ / INTERNAL WATER COOLED
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
Kullanılan Uç
Insert
Takım Kodu /
Tool Code
ØD
Z
Ød
L
L1
C90 16-2-16-150
C90 20-3-20-150
C90 25-3-25-150
C90 32-4-32-150
16
20
25
32
2
3
3
4
16
20
25
32
150
150
150
150
-----
APCT 1135
Civata
Clamp Screw
M 2,5
Anahtar
Torx Key
T8
27
APXT 1003
Dimensions (mm)
Tool Code
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
C90 16-2-16-120
C90 18-2-16-120
C90 20-3-20-120
C90 22-3-20-120
C90 25-4-25-120
C90 32-5-32-120
C90 16-2-16-150
C90 18-2-16-150
C90 20-3-20-150
C90 22-3-20-150
C90 25-3-25-150
C90 32-5-32-150
C90 16-2-16-200
C90 20-3-20-200
C90 25-4-25-200
C90 32-5-32-200
28
ØD
Z
Ød
L
16
18
20
22
25
32
16
18
20
22
25
32
16
20
25
32
2
2
3
3
3
5
2
2
3
3
3
5
2
3
4
5
16
16
20
20
25
32
16
16
20
20
25
32
16
20
25
32
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
Insert
Clamp Screw
Torx Key
L1
APXT 1003
M2.5
T8
HNMX
Insert
Tool Code
ØD
Z
Ød
H
A45 63-5-22
A45 80-7-27
A45 100-9-40
A45 125-10-40
A45 160-12-40
63
80
100
125
160
5
7
9
10
12
22
27
32
40
40
50
50
50
62
62
HNMX 1006
Clamp Screw
M5
Torx Key
T20
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
29
LNMX
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
30
Insert
Tool Code
ØD
Z
Ød
H
A45 50-4-22
A45 63-6-22
A45 80-7-32
A45 100-8-32
A45 125-10-40
50
63
80
100
125
4
6
7
8
10
22
22
32
32
40
45
45
50
50
62
LNMX 1510
Clamp Screw
M4
Torx Key
T15
OFCR
d
Tool Code
A45 50-4-22
A45 63-4-22
A45 80-6-32
A45 100-7-32
A45 125-9-40
Insert
ØD
Z
Ød
H
50
63
80
100
125
4
4
6
7
9
22
22
32
32
40
45
45
52
52
52
Clamp Screw
Torx Key
H
OFCR 0704
M8
5 ALLEN
D
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
31
RHKT 1605
Dimensions (mm)
Tool Code
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
AR 50-3-22
AR 63-4-22
AR 80-5-32
AR 100-6-32
AR 125-8-40
32
Insert
ØD
Z
Ød
H
50
63
80
100
125
3
4
5
6
8
22
22
32
32
40
45
45
50
50
50
Clamp Screw
Torx Key
d
H
RHKT 1605
M5
T20
D
RHKW 0802
Tool Code
AR 40-3-16
AR 40-4-16
AR 50-4-22
AR 50-5-22
AR 63-5-22
AR 63-6-22
AR 80-6-32
AR 80-7-32
AR 100-7-32
AR 100-8-32
Insert
ØD
Z
Ød
H
40
40
50
50
63
63
80
80
100
100
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
16
16
22
22
22
22
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
Dimensions (mm)
Tool Code
CR 16-2-16-120
CR 18-2-16-120
CR 20-3-20-120
CR 16-2-16-150
CR 18-2-16-150
CR 20-3-20-150
CR 25-3-25-150
CR 16-2-16-200
CR 18-2-16-200
CR 20-3-20-200
Z
Ød
L
L1
16
18
20
16
18
20
25
16
18
20
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
16
16
20
16
16
20
25
16
16
20
120
120
120
150
150
150
150
200
200
200
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
Torx Key
d
H
RHKW 0802
M3
T8
D
Insert
ØD
Clamp Screw
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
Clamp Screw
Torx Key
d
L
RHKW 0802
M3
T8
L1
D
33
RHKW 1003
Dimensions (mm)
Tool Code
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
AR 40-3-16
AR 40-4-16
AR 50-4-22
AR 50-5-22
AR 63-5-22
AR 63-6-22
AR 80-6-32
AR 80-7-32
AR 100-7-32
AR 100-8-32
Insert
ØD
Z
Ød
H
40
40
50
50
63
63
80
80
100
100
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
16
16
22
22
22
22
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
Dimensions (mm)
Clamp Screw
Torx Key
d
H
RHKW 1003
Insert
M4
Clamp Screw
T15
D
Torx Key
d
Tool Code
CR 20-2-20-120
CR 25-3-25-120
CR 30-3-25-120
CR 32-3-32-120
CR 35-3-25-120
CR 40-3-25-120
CR 20-2-20-150
CR 25-3-25-150
CR 30-3-25-150
CR 32-3-32-150
CR 35-3-25-150
CR 40-3-25-150
CR 20-2-20-200
CR 25-3-25-200
CR 30-3-25-200
CR 32-3-32-200
CR 35-3-32-200
CR 40-3-32-200
34
ØD
Z
Ød
L
L1
20
25
30
32
35
40
20
25
30
32
35
40
20
25
30
32
35
40
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
20
25
25
32
25
25
20
25
25
32
25
25
20
25
25
32
32
32
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
L
RHKW 1003
M4
T15
L1
D
RHKW 1204
Dimensions (mm)
Insert
Clamp Screw
Torx Key
d
AR 40-3-16
AR 40-4-16
AR 50-4-22
AR 50-5-22
AR 63-5-22
AR 63-6-22
AR 80-6-32
AR 80-7-32
AR 100-7-32
AR 100-8-32
ØD
Z
Ød
H
40
40
50
50
63
63
80
80
100
100
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
16
16
22
22
22
22
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
Dimensions (mm)
Tool Code
CR 25-2-25-150
CR 30-2-25-150
CR 32-3-32-150
CR 35-3-25-150
CR 40-3-25-150
CR 25-2-25-200
CR 30-2-25-200
CR 32-3-32-200
CR 35-3-32-200
CR 40-3-32-200
CR 40-3-32-250
CR 25-2-25-300
CR 30-2-25-300
CR 32-3-32-300
CR 35-3-32-300
CR 40-3-32-300
CR 35-3-32-350
CR 40-3-32-350
H
RHKW 1204
Z
Ød
L
L1
25
30
32
35
40
25
30
32
35
40
40
25
30
32
35
40
35
40
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
25
25
32
25
25
25
25
32
32
32
32
25
25
32
32
32
32
32
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
300
300
300
300
300
350
350
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
T15
D
Insert
ØD
M4
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Tool Code
Clamp Screw
Torx Key
d
L
RHKW 1204
M4
T15
L1
D
35
SDHT
Dimensions (mm)
Tool Code
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
A45 63-5-22
A45 80-6-32
A45 100-7-32
A45 125-8-40
36
Insert
ØD
Z
Ød
H
ØD1
63
80
100
125
5
6
7
8
22
32
32
40
45
52
60
62
76
93
113
138
Clamp Screw
Torx Key
d
H
SDHT1204
M4.5
T15
D
D1
SPMG
d
Tool Code
A90 50-5-22
A90 63-6-22
A90 80-7-32
Insert
ØD
Z
Ød
H
50
63
80
5
6
7
22
22
32
45
45
52
Clamp Screw
Torx Key
H
SPMG 09
M3.5
T15
D
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
Ød
Dimensions (mm)
Insert
Tool Code
ØD
Z
Ød
L
L1
C90 13-2-14-120
C90 13,5-2-14-120
C90 14-2-14-120
C90 14,5-2-14-120
C90 15-2-16-120
C90 15.5-2-16-120
C90 16-2-16-120
C90 20-2-20-150
C90 20,5-2-20-120
C90 25-2-25-150
C90 32-2-25-150
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
20
20.5
25
32
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
14
14
14
14
16
16
16
20
20
25
25
120
120
120
120
120
120
120
150
120
150
150
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
SPMG 05
Clamp Screw
M2
Torx Key
T6
L
SPMG 06
M2.2
T7
SPMG 07
M2.5
T8
SPMG 09
M3.5
T15
L1
D
37
SNMX
FREZE TAKIMLAR MILLING TOOLS
Dimensions (mm)
38
Tool Code
ØD
Z
Ød
H
ØD1
A45 50-4-22
A45 63-6-22
A45 80-7-32
A45 100-8-32
A45 125-10-40
A45 160-12-40
50
63
80
100
125
160
4
6
7
8
10
12
22
22
32
32
40
40
44
44
52
52
63
63
63
76
93
113
138
173
Insert
Clamp Screw
Torx Key
SNMX 1206
M4
T15
APKT TOOLS
Dimensions (mm)
VIDALI FREZE TAKIMLAR
SCREW ON SHOULD MILLING CUTTERS
Tool Code
40
KV90 20-3-M10
KV90 25-3-M12
KV90 32-4-M16
KV90 35-4-M16
KV90 40-5-M16
KV90 42-5-M16
Insert
ØD
Z
M
L
L1
L2
20
25
32
35
40
42
3
3
4
4
5
5
M10
M12
M16
M16
M16
M16
55
55
60
60
60
60
38
33
36
36
36
36
17
22
24
24
24
24
Clamp Screw
Torx Key
M
L2
APKT 1003
M2.5
L
T8
L1
D
Dimensions (mm)
Tool Code
KV90 25-2-M12
KV90 32-3-M16
KV90 35-3-M16
KV90 40-4-M16
KV90 42-4-M16
Insert
ØD
Z
M
L
L1
L2
25
32
35
40
42
2
3
3
4
4
M12
M16
M16
M16
M16
55
60
60
60
60
33
36
36
36
36
22
24
24
24
24
APKT 1604
Clamp Screw
M4
Torx Key
T15
RHKW TOOLS
Dimensions (mm)
Insert
Clamp Screw
Torx Key
M
ØD
Z
M
L
L1
L2
KVR 20-2-M10
KVR 25-3-M12
KVR 32-3-M16
KVR 32-4-M16
KVR 40-5-M16
KVR 42-5-M16
20
25
32
35
40
42
2
3
3
4
5
5
M10
M12
M16
M16
M16
M16
55
55
60
60
60
60
35
33
36
36
36
36
20
22
24
24
24
24
L2
RHKW 1003
M4
L
T15
L1
D
Dimensions (mm)
Insert
Tool Code
ØD
Z
M
L
L1
L2
KVR 25-2-M12
KVR 32-3-M16
KVR 35-3-M16
KVR 40-3-M16
KVR 42-4-M16
KVR 45-4-M16
25
32
35
40
42
45
2
3
3
3
4
4
M12
M16
M16
M16
M16
M16
55
60
60
60
60
60
33
36
36
36
36
36
22
24
24
24
24
24
RHKW 1203
Clamp Screw
M4
Torx Key
T15
VIDALI FREZE TAKIMLAR
SCREW ON SHOULD MILLING CUTTERS
Tool Code
41
2D
2xD
d1
TAKMA UÇLU MATKAP U - DRILL
D
Ød
D
L1
L2
L
Dimensions (mm)
42
Insert
Tool Code
ØD
Ød
Ød1
L
L1
L2
2D 13 SPMG05
2D 14 SPMG05
2D 15 SPMG05
2D 16 SPMG06
2D 17 SPMG06
2D 18 SPMG06
2D 19 SPMG06
2D 20 SPMG06
2D 21 SPMG06
2D 22 SPMG07
2D 23 SPMG07
2D 24 SPMG07
2D 25 SPMG07
2D 26 SPMG07
2D 27 SPMG07
2D 28 SPMG09
2D 29 SPMG09
2D 30 SPMG09
2D 31 SPMG09
2D 32 SPMG09
2D 33 SPMG09
2D 34 SPMG011
2D 35 SPMG011
2D 36 SPMG011
2D 37 SPMG011
2D 38 SPMG011
2D 39 SPMG011
2D 40 SPMG011
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
25
25
25
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
94
96
99
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
132
134
134
136
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
Clamp Screw
Torx Key
SPMG 05
M2
T6
SPMG 06
M2.2
T6
SPMG 07
M2.5
T8
SPMG 09
M3.5
T15
SPMG 11
M4
T15
3D
3xD
d1
D
L1
TAKMA UÇLU MATKAP U - DRILL
D
L2
L
Dimensions (mm)
Tool Code
3D 13 SPMG05
3D 14 SPMG05
3D 15 SPMG05
3D 16 SPMG06
3D 17 SPMG06
3D 18 SPMG06
3D 19 SPMG06
3D 20 SPMG06
3D 21 SPMG06
3D 22 SPMG07
3D 23 SPMG07
3D 24 SPMG07
3D 25 SPMG07
3D 26 SPMG07
3D 27 SPMG07
3D 28 SPMG09
3D 29 SPMG09
3D 30 SPMG09
3D 31 SPMG09
3D 32 SPMG09
3D 33 SPMG09
3D 34 SPMG011
3D 35 SPMG011
3D 36 SPMG011
3D 37 SPMG011
3D 38 SPMG011
3D 39 SPMG011
3D 40 SPMG011
Insert
ØD
Ød
Ød1
L
L1
L2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
25
25
25
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
106
110
114
127
130
133
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
175
178
181
184
187
190
193
196
199
202
205
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
Clamp Screw
Torx Key
SPMG 05
M2
T6
SPMG 06
M2.2
T6
SPMG 07
M2.5
T8
SPMG 09
M3.5
T15
SPMG 11
M4
T15
ADKT
ADKTtakım
takımbilgileri
bilgileriiçin
içinSayfa
Sayfa34
34- -35’e
35’ebakınız.
bakınız.
For
ForAPKT
APKTtools
toolsinformation
informationplease
pleasesee
seePages
Pages34
34- -35.
35.
43
4D
4xD
d1
TAKMA UÇLU MATKAP U - DRILL
D
D
Ød
L1
L2
L
Dimensions (mm)
Tool Code
4D 13 SPMG05
4D 14 SPMG05
4D 15 SPMG05
4D 16 SPMG06
4D 17 SPMG06
4D 18 SPMG06
4D 19 SPMG06
4D 20 SPMG06
4D 21 SPMG06
4D 22 SPMG07
4D 23 SPMG07
4D 24 SPMG07
4D 25 SPMG07
4D 26 SPMG07
4D 27 SPMG07
4D 28 SPMG09
4D 29 SPMG09
4D 30 SPMG09
4D 31 SPMG09
4D 32 SPMG09
4D 33 SPMG09
4D 34 SPMG011
4D 35 SPMG011
4D 36 SPMG011
4D 37 SPMG011
4D 38 SPMG011
4D 39 SPMG011
4D 40 SPMG011
44
Insert
ØD
Ød
Ød1
L
L1
L2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
25
25
25
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
119
124
129
143
147
151
154
158
162
166
170
174
178
182
186
190
194
205
209
213
217
221
225
229
233
237
241
245
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
Clamp Screw
Torx Key
SPMG 05
M2
T6
SPMG 06
M2.2
T6
SPMG 07
M2.5
T8
SPMG 09
M3.5
T15
SPMG 11
M4
T15
0,2 mm
18º
9º
a p [mm]
RHKW
a p [mm]
ADKT 15
0,1 mm
9
9
5º
7
7
5
5
3
3
1
0 0,1 0,3
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
19º
5º
0,35 mm
9
7º
15º
9
7
7
5
5
3
3
1
0 0,1 0,3
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
16º
0,15 mm
7
5
5
3
3
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
0,2 mm
15º
7
5
5
3
3
1
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
0,7
0,9 fz [mm]
a p [mm]
21°
13°
21°
13°
0,5
SNMX
a p [mm]
LNMX
9
9
7
7
5
5
3
3
1
46
0,9 fz [mm]
9
7
0 0,1 0,3
0,7
HNMX 10
9
0 0,1 0,3
0,5
a p [mm]
a p [mm]
SDHT 12
19º
0,9 fz [mm]
9
7º
7
1
0,15 mm
0,7
OFCR 07
9
0 0,1 0,3
0,5
a p [mm]
a p [mm]
APKT 16
0,2 mm
0,9 fz [mm]
a p [mm]
0,1 mm
0,7
RHKT
a p [mm]
GEOMETRI TABLOSU GEOMETRY CHART
APKT 10
0,5
1
0,5
0,7
0,9 fz [mm]
0 0,1 0,3
0,5
0,7
0,9 fz [mm]
Ap max= D x 0,25
CVD KAPLAMA /CVD COATING
PVD KAPLAMA /PVD COATING
SERT
TOK
SERT
TOK
HARD
TOUGH
HARD
TOUGH
KLP 2170
KLP 1150
P5
P10
P15
P20
P25
P30
ÇELİK / STEEL
KLP 1180
KLP 2180
P35
P40
P5
P10
P15
P20
P25
P30
P35
P40
FREZ E TAKIMLAR MILLING TOOLS
ÇELİK / STEEL
KLP 1550
PASLANMAZ ÇELİK /
STAINLESS STEEL
PASLANMAZ ÇELİK /
STAINLESS STEEL
M5
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
M5
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
KLP 2350
DÖKÜM / CAST IRON
DÖKÜM / CAST IRON
KLP 2360
K5
K10
K15
K20
K25
K30
K35
K40
K5
K10
K15
K20
K25
K30
K35
K40
ALUMİNYUM /
ALUMINUM
ALUMİNYUM /
ALUMINUM
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
ÖZEL ALAŞIM
/ SPECIAL ALLOY
ÖZEL ALAŞIM
/ SPECIAL ALLOY
S5
S10
S15
S20
S25
S30
S35
S40
S5
S10
S15
S20
S25
S30
S35
S40
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK /
HARDENED STEEL
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK /
HARDENED STEEL
H5
H10
H15
H20
H25
H30
H35
H40
H5
H10
H15
H20
H25
H30
H35
H40
47
max
Alaşımsız Çelik <160 HBN
Non Alloy Steel 160 HBN
145
350
125
255
Alaşımlı Çelik 280HBN
Alloy Steel 280HBN
150
300
75
245
Takım Çelikleri >280HBN
Tool Steel >280HBN
180
250
70
210
>
P
>
M
Paslanmaz Çelik 400 Serisi
Stainless Steel 400 Series
Döküm GG
Cast Iron
K
KLP 1280
min
Östenitik Çelik
Austenitic Steel
Döküm GGG
Cast Iron
Çelik Döküm
Steel Cast Iron
>
N
16 % Si 116HBN
>16 % Si 92HBN
Demir Alaşımları
Iron Based
S
Kobalt Alaşımları
Cobalt Alloys
Nikel Alaşımları
Nickel Alloys
Titanyum Alaşımları
Titanium Alloys
H
KLP 1250
max
>
VC TABLOSU GEOMETRY CHART
PVD
min
Paslanmaz Çelik 300 Serisi
Stainless Steel 300 Series
Sertleştirilmiş Çelik
Hardened Steel 52 Hrc>
Hesaplama formülleri için Sayfa 84 - 85 bakınız.
For calculate formulas see Page 84 - 85.
48
PVD
PVD
CVD
KLP 1650
KLP 2460
min
max
min
max
Paslanmaz Çelik 300 Serisi
Stainless Steel 300 Series
85
200
Paslanmaz Çelik 400 Serisi
Stainless Steel 400 Series
85
160
Östenitik Çelik
Austenitic Steel
80
180
Döküm GG
Cast Iron
180
380
Döküm GGG
Cast Iron
135
285
Çelik Döküm
Steel Cast Iron
100
210
P
Alaşımsız Çelik 160 HBN
Non Alloy Steel 160 HBN
Alaşımlı Çelik 280HBN
Alloy Steel 280HBN
VC TABLOSU GEOMETRY CHART
K
M
Takım Çelikleri 280HBN
Tool Steel 280HBN
N
16 % Si 116HBN
16 % Si 92HBN
Demir Alaşımları
Iron Based
S
Kobalt Alaşımları
Cobalt Alloys
Nikel Alaşımları
Nickel Alloys
H
Titanyum Alaşımları
Titanium Alloys
Sertleştirilmiş Çelik
Hardened Steel 52 Hrc>
49
NANO PVD KALITELERI
NANO PVD KAPLAMALI YENI KALITELER
KLP 1250
Döküm malzemelerin işlenmesi için tasarlanmış MT CVD kaplamalı darbe ve aşınma direnci yüksek bir
kalitedir.
PVD
K10 - K25
ALT YAPI
KALITE GEOMETRY CHART
MT - CVD KAPLAMALI YENI KALITELER
KLP 2460
KLP 1280
KLP 1550
KLP 1250
Çok yüksek aşınma direncine sahip NANO - PVD
kaplamalı bir kalitedir. Özellikle final operasyonlarında, rijit bağlanmış çelik parçaların yüksek kesme
hızlarında işlenmesine olanak sağlayan bir kalitedir.
P05 - P15
KLP 1280
Genişletilmiş genel amaçlı ortadan düşük kesme
hızlarına kadar iyi performans verebilen NANO PVD
kaplamalı bir kalitedir. Yüksek aşınma direnci ve
mükemmel köşe dayınımı için tasarlanmıştır. Uzun
boy bağlamalarda ve darbeli kesim çelik işlemleri
için ideal kalitededir.
P25 - P35
KLP 1650
Yüksek işleme sıcaklıklarına dayanabilen ve NANO
PVD kaplamalı bir kalitedir. Paslanmaz çelik ve sert
çelik malzemelerin işlenmesi için tasarlanmıştır.
Yüksek aşınma direncine sahip, darbe ve vibrasyon
dayanımı zayıf, sert bir kalitedir. M10 - M15
50
MT - CVD KALITE
NANO PVD GRADES
MT - CVD GRADES
NANO PVD COATED NEW GRADES
KLP 1250
MT - CVD COATED NEW GRADES
KLP 2460
KLP 1280
MT - CVD coated grade with high resistance against
impact and erosion. It is designed for cast material
processing.
PVD
K10 - K25
VC TABLOSU GEOMETRY CHART
INFRASTRUCTURE
KLP 1550
KLP 1250
NANO - PVD coated grade offering a very high
resistance against erosion. Especially in final operations, this grade enables rigid fitted steel parts
processed through high speed cutting.
P05 - P15
KLP 1280
NANO - PVD coated grade extended for general
purposes, offering a good performance from
medium to lower cutting speeds. Designed for
excellent corner endurance and high resistance
against erosion. An ideal grade for longer length
fitting and impact cut steel processes.
P25 - P35
KLP 1650
NANO - PVD coated grade with resistance against
high processing heat. Designed to process stainless
steel and hard steel materials. It is a rough grade
offering a higher resistance against erosion but a
lower resistance against impact and vibration.
M10 - M15
Hesaplama formülleri için Sayfa 34 - 35 bakınız.
For calculate formulas see Page 50-51
51
TORNA UÇLARI
TURNING INSERTS
W
N
1
M
2
G
3
1 Biçim - Form
4
2
A
B
C
D
E
85°
82°
80°
55°
H
K
L
90°
Angle
A
B
C
D
75°
3°
5°
7°
15°
M
O
E
F
G
N
86°
135°
20°
55°
ISO CODES
120°
P
R
108°
360°
S
T
V
W
60°
35°
80°
30°
25°
0°
P
ISO KODLARI
11°
90°
3 Tolerans - Tolerance
4
s
m
d
A
C
E
F
G
H
J
K
L
M
U
N
54
m
d
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hardware and chip breakers
A
B
C
70° - 90°
70° - 90°
H
J
M
70° - 90°
70° - 90°
R
T
F
G
N
Q
m
d
d
±0,02 5
±0,02 5
±0,02 5
±0,01 3
±0,02 5
±0,01 3
*
*
*
*
*
*
m
m
±0,00 5
±0,01 3
±0,02 5
±0,00 5
±0,02 5
±0,01 3
±0,00 5
±0,01 3
±0,02 5
*
*
*
d
s
±0,025
±0,025
±0,025
±0,025
±0,13
±0,025
±0,025
±0,025
±0,025
±0,127
±0,127
±0,025
40° - 60°
U
W
X
Özel Ürün
Special Product
40° - 60°
40° - 60°
40° - 60°
04
6
08
- NM
7
8
5 Kesme Boyu - Cutting Length
I
7 Uç Radyusu - Edge Radius
I
I
I
I
I
I
I
I
01
02
04
08
12
16
20
=
=
0,1
0,2
=
0,4
=
0,8
=
=
1,2
1,6
=
2,0
ISO KODLARI ISO CODES
08
5
I
6
8 Geometriler - Geometries
s
s
s
s
Ölçü:
PF, PM,
Dimension:
L, R, NF, NM, NR
01
T1
02
03
T3
04
05
06
07
09
11
12
14
15
=
1,588
=
1,984
=
2,381
=
3,175
=
3,969
=
4,763
=
5,556
=
6,350
=
7,938
=
9,525
=
11,113
=
12,700
=
14,288
=
15,875
55
d1(mm)
CCMT 060204-PM
6,35
6,45
2,38
0,40
2,81
CCMT 09T304-PM
9,52
9,67
3,97
0,40
4,40
CCMT 09T308-PM
9,52
9,67
3,97
0,80
4,40
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
56
KLP 2360
r (mm)
KLP 2350
s (mm)
KLP 2180
l (mm)
KLP 2170
d (mm)
KLP 2160
Ürün Adı / Product Name
KLP 1550
CCMT
KLP 1150
PM
r (mm)
d1(mm)
4,76
0,40
5,16
CNMA 120408
12,7
12,90
4,76
0,80
5,16
CNMG 120404-NF
12,7
12,90
4,76
0,40
5,16
CNMG 120408-NF
12,7
12,90
4,76
0,80
5,16
CNMG 120404-NM
12,7
12,90
4,76
0,40
5,16
CNMG 120408-NM
12,7
12,90
4,76
0,80
5,16
CNMG 120404-NR
12,7
12,90
4,76
0,40
5,16
CNMG 120408-NR
12,7
12,90
4,76
0,80
5,16
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
s (mm)
12,90
KLP 2360
l (mm)
12,7
KLP 2350
Ürün Adı / Product Name
KLP 2180
d (mm)
CNMA 120404
KLP 2170
CNMG - CNMA
KLP 2160
NM
KLP 1550
NR
KLP 1150
NF
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
57
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
d1(mm)
DCMT 070202 - PM
6,35
7,75
2,38
0,20
2,81
DCMT 070204 - PM
6,35
7,75
2,38
0,40
2,81
DCMT 11T304 - PM
9,52
11,63
3,97
0,40
4,40
DCMT 11T308- PM
9,52
11,63
3,97
0,80
4,40
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
58
KLP 2360
r (mm)
KLP 2350
s (mm)
KLP 2180
l (mm)
KLP 2170
d (mm)
KLP 2160
Ürün Adı / Product Name
KLP 1550
DCMT
KLP 1150
PM
r (mm)
d1(mm)
6,35
0,80
5,16
DNMA 150612
12,7
15,50
6,35
1,20
5,16
DNMG 150608-NM
12,7
15,50
6,35
0,80
5,16
DNMG 150608-NM1
12,7
15,50
6,35
0,80
5,16
DNMG 150612-NM1
12,7
15,50
6,35
1,20
5,16
DNMG 150604-NF
12,7
15,50
6,35
0,40
5,16
DNMG 150608-NF
12,7
15,50
6,35
0,80
5,16
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
s (mm)
15,50
KLP 2360
l (mm)
12,7
KLP 2350
Ürün Adı / Product Name
KLP 2180
d (mm)
DNMA 150608
KLP 2170
DNMG - DNMA
KLP 2160
NF
KLP 1550
NM
KLP 1150
A
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
59
r (mm)
4,76
0,50
d1(mm)
--
KNUX 160405 L
9,52
19,72
4,76
0,50
-Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
60
KLP 2360
s (mm)
19,72
KLP 2350
l (mm)
9,52
KLP 2180
Ürün Adı / Product Name
KLP 2170
d (mm)
KNUX 160405 R
KLP 2160
KNUX
KLP 1550
L
KLP 1150
R
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
TNMA 160404
9,52
16,50
4,76
0,40
3,81
TNMA 160408
9,52
16,50
4,76
0,80
3,81
TNMG 160404-NM1
9,52
16,50
4,76
0,40
3,81
TNMG 160408-NM1
9,52
16,50
4,76
0,80
3,81
TNMG 160404-NR1
9,52
16,50
4,76
0,40
3,81
TNMG 160408-NR1
9,52
16,50
4,76
0,80
3,81
TNMG 160404-L
9,52
16,50
4,76
0,40
3,81
TNMG 160404-R
9,52
16,50
4,76
0,40
3,81
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
l (mm)
KLP 2360
d (mm)
KLP 2350
Ürün Adı / Product Name
KLP 2180
TNMG - TNMA
KLP 2170
R
KLP 2160
L
KLP 1550
NM
KLP 1150
A
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
61
d1(mm)
0,40
5,16
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
62
KLP 2360
r (mm)
4,76
KLP 2350
s (mm)
12,70
KLP 2180
l (mm)
12,7
KLP 2170
d (mm)
KLP 2160
Ürün Adı / Product Name
SNMA 120404
KLP 1550
SNMA
KLP 1150
A
VNMG 160404-NF
9,52
16,50
4,76
0,40
5,16
VNMG 160408-NF
9,52
16,50
4,76
0,80
5,16
VNMG 160404-NR
9,52
16,50
4,76
0,40
5,16
VNMG 160408-NR
9,52
16,50
4,76
0,80
5,16
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
d1(mm)
KLP 2360
r (mm)
KLP 2350
s (mm)
KLP 2180
l (mm)
KLP 2170
d (mm)
KLP 2160
Ürün Adı / Product Name
KLP 1550
VNMG
KLP 1150
NF
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
63
TORNA UÇLARI TURNING INSERTS
l (mm)
s (mm)
r (mm)
d1(mm)
WNMA 080408
12,7
8,72
4,76
0,80
5,16
WNMA 080412
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
WNMG 080408 - NF 1
12,7
8,72
4,76
0,80
5,16
WNMG 080412 - NF 1
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
WNMG 080408-NM
12,7
8,72
4,76
0,80
5,16
WNMG 080412-NM
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
WNMG 080408-NM1
12,7
8,72
4,76
0,80
5,16
WNMG 080412-NM1
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
WNMG 080408-NR1
12,7
8,72
4,76
0,80
5,16
WNMG 080412-NR
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
WNMG 080412-NR1
12,7
8,72
4,76
1,20
5,16
Çelik / Steel
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Döküm / Cast Iron
Aluminyum / Aluminum
Özel Alaşımlar / Special Alloy
Sertleştirilmiş Çelik / Hardened Steel
64
KLP 2360
d (mm)
KLP 2350
Ürün Adı / Product Name
KLP 2180
WNMA - WNMG
KLP 2170
NR
KLP 2160
NM
KLP 1550
NF
KLP 1150
A
0,18 mm
12º
20º
0,16 mm
9
16º
7
5
5
3
3
1
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
0,5
0,7
0,9 fz [mm]
NF
a p [mm]
PM
a p [mm]
GEOMETRI TABLOSU GEOMETRY CHART
0,07 mm
9
7
0 0,1 0,3
R
a p [mm]
a p [mm]
PF
0,2 mm
0º
18º
9
9
6º
22º
7
7
5
5
3
3
1
1
0,5
0,7
0 0,1 0,3
0,9 fz [mm]
0,5
0,7
13º
0,9 fz [mm]
NM
a p [mm]
0 0,1 0,3
9
7
5
3
1
0,5
0,7
0,32 mm
18º
0,9 fz [mm]
NR
a p [mm]
0 0,1 0,3
9
7
5
3
1
0 0,1 0,3
66
0,5
0,7
0,9 fz [mm]
CVD KAPLAMA /CVD COATING
PVD KAPLAMA /PVD COATING
SERT
TOK
SERT
TOK
HARD
TOUGH
HARD
TOUGH
KLP 2170
KLP 2180
KLP 1150
ÇELİK / STEEL
P10
P15
P20
P25
P30
P35
P40
P5
PASLANMAZ ÇELİK /
STAINLESS STEEL
P10
P15
P20
P25
P30
P35
P40
KALITE TABLOSU QUALITY CHART
KLP 1180
P5
KLP 1550
M5
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
M5
M10
M15
M20
M25
M30
M35
M40
KLP 2350
KLP 2360
DÖKÜM / CAST IRON
K5
K10
K15
K20
K25
K30
K35
K40
K5
K10
K15
K20
K25
K30
K35
K40
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
N5
N10
N15
N20
N25
N30
N35
N40
S5
S10
S15
S20
S25
S30
S35
S40
S5
S10
S15
S20
S25
S30
S35
S40
H5
H10
H15
H20
H25
H30
H35
H40
H5
H10
H15
H20
H25
H30
H35
H40
ALUMİNYUM /
ALUMINUM
ÖZEL ALAŞIM
/ SPECIAL ALLOY
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK /
HARDENED STEEL
67
PVD
VC CHART
M
P
PVD KAPLAMA / PVD COATING
K
VC TABLOSU
Döküm GG
Cast Iron
Döküm GGG
Cast Iron
H
S
N
Steel Cast Iron
68
Sertleştirilmiş Çelik
CVD
KLP 1150
KLP 1550 KLP 2160 KLP 2170
min
max
min
145
max
min
max
min
max
235
200
390
185
355
100
205
155
360
140
330
130
55
135
330
125
300
65
150
85
190
70
160
cVD
PVD KAPLAMA / PVD COATING
min
max
min
max
Döküm GG
Cast Iron
115
340
75
175
Döküm GGG
Cast Iron
120
290
90
200
Steel Cast Iron
70
145
75
160
P
max
180
340
140
315
120
290
H
S
N
K
M
min
VC TABLOSU VC CHART
KLP 2180 KLP 2350 KLP 2360
Sertleştirilmiş Çelik
69
70
TORNA TAKIM KODLARI
TURNING TOOL CODES
71
TORNA TAKIM KODLARI
TURNING TOOL CODES
CCMT
h
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
b
f
95°
L1
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
CCMT
Takım Kodu /
Tool Code
L1
h
f
b
110
110
100
125
150
10
12
16
25
25
10
12
16
20
25
12
16
20
25
32
10
12
16
20
25
Kullanılan Uç
Insert
Civata
Clamp Screw
Altlık
Shim
Altlık Civatası
Shim Screw
Anahtar
Torx Key
CCMT 06
TC 060 M2.5
--
--
T8
CCMT 09
TC 070 M3.5
TA 015
TC 048
M5
T15
CCMT
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
m
in
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
SCLCR 1010 J06
SCLCR 1212 J09
SCLCR 1616 H09
SCLCR 2020 K09
SCLCR 2525 M09
L
L
D
d
f 95°
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
CCMT
Takım Kodu /
Tool Code
S06-08H SCLCR 06
S08H SCLCR 06
S10J SCLCR 06
S10K SCLCR 06
S12K SCLCR 06
S12Q SCLCR 06
S14-16Q SCLCR 09
S16Q SCLCR 09
S16R SCLCR 09
S18-20Q SCLCR 09
S20Q SCLCR 09
S20S SCLCR 09
S25R SCLCR 09
S25T SCLCR 09
74
Dmin
d
L
L1
f
h
8
11
13
13
16
16
19
20
20
24
25
25
32
32
8
8
10
10
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
100
100
110
125
125
180
180
180
200
180
180
250
200
300
25
20
20
20
24
24
45
30
30
37
37
37
40
40
4.3
5.5
6
6
9
9
10
11
11
12
13
13
17
17
7
7
9
9
11
11
15
15
15
18
18
18
23
23
Kullanılan Uç
Insert
Civata
Clamp Screw
Anahtar
Torx Key
CCMT 06
TC 060
M2.5
T8
CCMT 09
TC 070
M3.5
T15
h
CNMG
f
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
b
95°
L1
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
CNMG
Takım Kodu /
Tool Code
L
L1
h
f
b
DCLNR 2020 K12
DCLNR 2525 M12
DCLNR 3232 P12
DCLNR 2525 M16
DCLNR 3232 P16
DCLNR 2525 M19
DCLNR 3232 P19
125
150
170
150
170
150
170
30
30
30
30
30
30
30
20
25
32
25
32
25
32
25
32
32
25
32
25
32
20
25
32
25
32
25
32
Kullanılan
Uç
Insert
CNMG 12
TC 044
M6
CNMG 16
CNMG 19
TC 044
M6
TC 044
M6
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen Key
TA 016
TC 038
M4
BK 020
BY 040
BP 030
4 ALLEN
BK 021
BY 040
BP 030
4 ALLEN
BK 018
BY 040
BP 030
4 ALLEN
TC 095
M5
TC 039
M6
TA 022
TA 017
in
Cnmg
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
L
Baskı
Civatası
Locking
Screw
D
m
d
f 95°
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
CNMG
Takım Kodu /
Tool Code
S25S DCLNR 12
S32T DCLNR 12
S40T DCLNR 12
S50U DCLNR 12
Dmin
d
L
L1
f
h
32
40
50
63
25
32
40
50
250
300
300
350
50
60
60
75
17
22
27
35
23
30
38
47
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen
Key
CNMG 12
TC 044
M6
TA 016
TC 038
M4
BK 020
BY 040
BP 030
4 ALLEN
75
h
dcmt
b
f
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
93°
L1
L
Insert
L1
110
110
100
125
150
12
18
24
24
30
10
12
16
20
25
f
b
10
12
20
25
32
10
12
16
20
25
--TA 030
--
T8
--
T15
TC 048
T15
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
L
in
dCMT
D
m
d
f 93°
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
L1
h
L
Insert
76
Dmin
d
L
L1
f
14
17
20
21
20
21
25
32
40
10
12
16
16
16
16
20
25
32
110
125
180
180
180
180
180
200
300
20
24
40
27
45
30
32
40
45
7
9
11
11
13
17
22
9
11
15
15
15
15
18
23
30
TC 060
TC 070
T8
T15
dNMG
h
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
b
f
93°
L1
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
DNMG
L
L1
h
f
b
DDJNR 2020 K15
DDJNR 2525 M15
DDJNR 3232 P15
125
150
170
38
38
38
20
25
32
25
32
40
20
25
32
Baskı
Civatası
Locking
Screw
DNMG
TC 044
M6
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen Key
TA 014
TC 038
M4
BK 020
BY 040
BP 030
4 ALLEN
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
Takım Kodu /
Tool Code
Kullanılan
Uç
Insert
dNMG
m
in
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
d
D
f
93°
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
DNMG
Takım Kodu /
Tool Code
S25S DDUNR 15
S32T DDUNR 15
S40T DDUNR 15
S50U DDUNR 15
Dmin
d
L
L1
f
h
32
40
50
63
25
32
40
50
250
300
300
350
50
55
55
65
17
22
27
35
23
30
38
47
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
DNMG
1506
TC 044
M6
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen
Key
TA 014
TC 038
M4
BK 020
BY 040
BP 030
4 ALLEN
77
TCMT
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
d
f 91°
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
TCMT
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
Takım Kodu /
Tool Code
S16Q STFCR 16
S20Q STFCR 16
S25R STFCR 16
Dmin
d
L
L1
f
h
21
25
32
16
20
25
180
180
200
30
30
37
11
13
16
15
18
23
Kullanılan Uç
Insert
Civata
Clamp Screw
Anahtar
Torx Key
TCMT 16
TC 070
M3,5
T15
TCMT
D
m
in
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
d
f 60°
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
TCMT
Takım Kodu /
Tool Code
S16Q ST-CR 16
S20Q ST-CR 16
S25R ST-CR 16
S32T ST-CR 16
78
Kullanılan Uç
Insert
Dmin
d
L
L1
f
h
21
25
32
40
16
20
25
32
180
180
200
300
40
40
50
60
11
13
17
22
15
18
23
30
TCMT 16
Civata
Clamp Screw
TC 070
M3,5
Anahtar
Torx Key
T15
tnmg
h
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
f
b
93°
L1
TNMG
Takım Kodu /
Tool Code
L
L1
h
f
b
MTJNR 2020 K16
MTJNR 2525 M16
MTJNR 3232 P16
MTJNR 2020 K22
MTJNR 2525 M22
MTJNR 3232 P22
125
150
170
125
150
170
33
33
33
37
40
40
20
25
32
20
25
32
25
32
40
25
32
40
20
25
32
20
25
32
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
Altlık Pim
Lock Pin
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen Key
TNMG 16
TC 046
M5
TA 019
BSP 020
BK 020
BY 041
BP 031
T15
TNMG 22
TC 044
M6
TA 045
BSP 021
BK 023
BY 040
BP 030
4 ALLEN
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
L
tnmg
in
d
D
m
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
f 93°
L1
h
L
Takım Kodu /
Tool Code
S20R MTUNR 16
S25S MTUNR 16
S32T MTUNR 16
S40T MTUNR 16
S50U MTUNR 16
S32T MTUNR 22
S40T MTUNR 22
S50U MTUNR 22
Kullanılan
Uç
Insert
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
TNMG
Dmin
d
L
L1
f
h
25
32
40
50
63
40
50
63
20
25
32
40
50
32
40
50
200
250
300
300
350
300
300
350
30
50
60
60
65
60
60
65
13
17
22
27
35
22
27
35
18
23
30
38
47
30
38
47
Baskı
Civatası
Locking
Screw
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen
Key
BSP
020
BK
022
BY
041
BP
031
T15
BSP
021
BK
023
BY
040
BP
030
4 ALLEN
-TNMG 16
TC 046
M5
TNMG 22
TC 044
M5
TA 019
TA 045
79
h
knux
93
°
f
b
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
L1
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
KNUX
Takım Kodu /
Tool Code
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
CKJNR 2020 K16
CKJNR 2525 M16
CKJNR 2532 P16
L
L1
h
f
b
125
150
170
32
35
35
20
25
32
25
32
32
20
25
25
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
KNUX 16
TC 043
M6
L
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen Key
TA 046
TC 036
M3
BK 028
BY 042
BP 030
5 ALLEN
knux
in
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
D
m
d
f 93°
h
L1
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
KNUX
Takım Kodu /
Tool Code
S25S CKUNR 16
S28T CKUNR 16
S32U CKUNR 16
S40V CKUNR 16
S45V CKUNR 16
S50W CKUNR 16
80
Dmin
d
L
L1
f
h
32
35
40
50
54
63
25
28
32
40
45
50
250
300
350
400
400
450
52
52
52
55
60
60
17
19
22
27
29
35
23
25
29
37
43
47
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen
Key
KNUX 16
TC 043
M6
TA
048
TC 036
M3
BK 028
BY 042
BP 030
5 ALLEN
wnmg
h
DIŞ ÇAP KATERLERİ
EXTERNAL TURNING TOOLS
b
f
95°
L1
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
WNMG
L
L1
h
f
b
DWLNR 2020 K08
DWLNR 2525 M08
DWLNR 3232 P08
125
150
170
35
35
35
20
25
32
25
32
40
20
25
32
Baskı
Civatası
Locking
Screw
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen Key
WNMG 08
TC 044
M6
TA 020
TC 083
M5
BK 020
BY 040
BP 030
4 ALLEN
TORNA KATERLERI
TURNING TOOLS
Takım Kodu /
Tool Code
Kullanılan
Uç
Insert
wnmg
D
m
in
İÇ ÇAP KATERLERİ
INTERNAL TURNING TOOLS
d
f 95°
L1
h
L
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
WNMG
Takım Kodu /
Tool Code
S25S DWLNR 08
S32T DWLNR 08
S40T DWLNR 08
S50U DWLNR 08
Dmin
d
L
L1
f
h
32
40
50
63
25
32
40
50
250
300
300
350
50
60
60
75
17
22
27
35
23
30
38
47
Kullanılan
Uç
Insert
Baskı
Civatası
Locking
Screw
WNMG 08
TC 044
M6
Altlık
Shim
Altlık
Civatası
Shim
Screw
Baskı
Kepi
Clamp
Yay
Spring
Pul
Stamp
Anahtar
Allen
Key
TA 020
TC 083
M5
BK
020
BY
041
BP 030
4 ALLEN
81
CVD KALITELERI
PVD KALITELERI
MT - CVD KAPLAMALI KALITELER
NANO PVD YENI KAPLAMALI KALITELER
KLP 2170
KLP 1150
KLP 2180
KLP 1180
TİN
PVD
AIO3
MTTCN
ALT YAPI
ALT YAPI
KLP 2350
KLP 2360
KLP 2170
Çok yüksek aşınma direncine sahip MT - CVD
kaplamalı bir kalitedir. Özellikle rijit koşullarda
tornalama operasyonları için önerilir. İyi işleme
koşullarında yüksek kesme hızlarında çalışmak için
tasarlanmıştır.
KLP 1550
P15 - P25
KLP 1150
KLP 2180
MT- CVD kaplamalı bir kalitedir. Hafif ve orta kaba
tornalama, darbeli tornalama operasyonları için
önerilir. Yüksek tokluğa ve dayanıma sahip genel
torna kalitesidir. Yüksek ve orta kesme hızlarında
çalışmak için ideal kalitedir.
P25 - P35
KLP 1180
KLP 2350
Yüksek aşınma direnci ve mükemmel kenar güvenliği
bir araya getirilmiş ve MT - CVD ile kaplanmış bir
kalitedir. Ortadan yüksek kesme hızlarına kadar
geniş bir aralıkta döküm malzemelerin sürekli kesim
işlenmesi için tasarlanmıştır.
K05 - K15
KLP 2360
Genişletilmiş genel amaçlı ortadan düşük kesme
hızlarına kadar iyi performans verebilen NANO PVD
kaplamalı bir kalitedir. Yüksek aşınma direnci ve
mükemmel köşe dayınımı için tasarlanmıştır.
P15 - P35
KLP 1550
Yüksek darbe dayanımı ve yüksek aşınma direncinin
bir arada olduğu MT - CVD kaplamalı bir döküm
kalitesidir. Döküm malzemelerin orta ve yüksek
hızlarda tornalanması için geliştirilmiştir.
K10 - K20
82
Çok yüksek aşınma direncine sahip NANO PVD
kaplamalı bir kalitedir. Özellikle rijit koşullarda ve
final tornalama operasyonları için önerilir. İyi işleme
koşullarında yüksek kesme hızlarında çalışmak için
tasarlanmıştır.
P05 - P15
Yüksek işleme sıcaklıklarına dayanabilen ve NANO
PVD kaplamalı bir kalitedir. Paslanmaz çelik ve sert
malzemelerin işlenmesi için tasarlanmıştır.
M10 - M15
CVD GRADES
PVD GRADES
MT - CVD COATED GRADES
NANO PVD NEW COATED GRADES
KLP 2170
KLP 1150
KLP 2180
KLP 1180
TİN
PVD
AIO3
MTTCN
INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE
KLP 2350
KLP 2360
KLP 2170
MT - CVD coated grade offering extremely high
resistance against erosion. Especially suggested for
turning operations under rigid conditions. Designed
to operate in high speed cutting within fine process
conditions.
P15 - P25
KLP 1550
KLP 1150
KLP 2180
MT- CVD coated grade. Suggested for lower and
medium rough turning as well as impact turning
operations. It is a common turning grade having a
high toughness and endurance. It is ideal to operate
within higher and medium cutting speed.
P25 - P35
KLP 2350
MT - CVD coated grade offering both high resistance
against erosion and excellent edge securit y.
Designed for continous process of cast materials,
within a wide range from medium to higher speed
cutting.
K05 - K15
KLP 2360
NANO PVD coated grade offering a very high
resistance against erosion. Especially suggested for
rigid cutting conditions and final turning operations.
Designed to operate in high speed cutting under fine
processing conditions.
P05 - P15
KLP 1180
NANO PVD coated grade with extended common
use, offering fine performance in a range from
medium to lower cutting speed. Designed with
high resistance against erosion and excellent corner
endurance.
P15 - P35
KLP 1550
MT - CVD coated cast grade offering both high en
- dur
ance against impact and high resistance against
erosion. Developed for turning process of cast
materials within medium and higher speed.
K10 - K20
NANO PVD coated grade resistant to high process ing temperature. Designed to operate in Stainless
Steel processing and hard material processing.
M10 - M15
83
TORNALAMA İÇİN FORMÜLLER
DEVİR S AYISI = n =
R evolutions
Vc x 1000
xD
Recommendations for Turning Operations
devir / dakika
R evs / min.
n :Devir Sayısı (de v./dak.)
R evolutions
R evs/ min.
Vc : K esme Hızı (m./dak.)
Cutting Speed
KESME HIZI
Cutting speed
xDxn
1000
= Vc =
metre / dakika
meter / min.
(Meter/ min.)
D :İş Parçasının Çapı (mm)
Workpiece diametre
:Sabit Sayı (3,14)
Constant (3,14)
TORNALAMADA İŞLEME ZAMANININ HESAPLANMASI Formulas for tu rning time
Ps : Paso Sayısı (kaç defa’da)
Çap Tornalamada = th =
Turning diameter
L x Ps
nxf
no of passes
dakika
minute
th : İşleme Zamanı (dakika)
Processing Time (min)
f
: İlerleme (mm)
Length delive ry (mm)
L : Parça Boyu (mm)
Part Lenght
Alın Tornalama = th =
Length tu rning
d x x L x Ps
Vc x 1000 x f
dakika
minute
Alın Tornalama
İçin Boy
L=
Length head tu rning
Dolu Malzemede
Alın Tornalama
L=
Solid Stock front tu rning
Vc değerleri için
Vc chart see
84
2
Sayfa 68 - 69
Page 68 - 69
2
Recommendations for Miling Operations
YÜZEY FREZELEMEDEKULLANILAN FORMÜLLER
DEVİR S AYISI = n = Vc x 1000
xD
R evolutions
KESME HIZI
Cutting speed
= Vc =
xDxn
1000
devir / dakika
R evs / min.
z : Frezenin Ağız Sayısı (adet)
Number of teeth
k :Disk Frezenin Efektif Ağız sayısı (adet)
metre / dakika
meter / min.
fz :Ağız Başına İlerleme (mm/ağız)
Delive ry per cutting mm / Z
th :İşleme Zamanı (dak.)
Process time
TABLA İLERLEMESİ
Delive ry
= Vf = n x z x fz
mm / dak
mm / min.
Ps : Paso Sayısı
Number of passes
D :Takım Çapı (mm)
Tool Diameter
Vc : Sabit Değer
Vc : Fixed Value
Vc değerleri için
Vc chart see
Sayfa 48 - 49
Page 48 - 49
85
NOTE
www.klp.com.tr
KLP bir KARAKOÇ Kalip Metal Form A.S. markasidir. KLP is a Aregistered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form A.Ş.
KARAKOÇ Kalıp Metal Form A.Ş.
NOSAB 117. Sok. No:9 16140 Nilüfer
BURSA / TÜRKİYE
www.klp.com.tr
+90 224 411 1 KLP (557)
+90 224 411 1 560
E-mail: [email protected]
Download

ürün kataloğu - KLP Kesici Takımlar