Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Yazım
Kuralları
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
9. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
YAZIM KURALLARI
9. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
Her şey birden bire geliştiğinden şalteri
indirmeye zaman kalmadı.
lışı yoktur?
A) Roman da çevre betimlemesi diğer türlere göre
oldukça fazladır.
birden bire
D
şalter
Y
D
B) Meb'de tam yirmi sekiz yıl çalışmıştı.
Y
C) Yurtdışından dönen amcasını havaalanında
karşıladı.
I
Y
II
D
Y
III
pardösü
Y
D
asfalt
D
şarj
şofben
D) Hafta içi her gün buraya gelirim, beni bıraktığın
yerde seni beklerim.
D
Y
IV
Yukarıdaki şemada verilen kelimelere uygun
özelliklere doğru ilerlenirse numaralı yerlerden
hangisine ulaşılır?
A) I
B) II
C) III
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik keli-
D) IV
melerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kötülük yapan, bir gün hakettiğini bulur.
Palme Yayıncılık
B) Biraz da beni dinleseniz olmaz mı?
C) Birçok konuda eksiklerimizi giderdik.
D) Birkaç kişinin ağzına bakıp da yanlış yapma.
5.
Niçin oku muyoruz?
"mi"nin
yazımı
1
me olarak kullanılan sözler varlıkları karşılarsa bitişik yazılır.
Kitapda yanlışlar var mı?
"de"nin
yazımı
2
Aşağıdakilerin hangisinde buna uymamaktan
kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
Akşam ki yemek nasıldı?
"ki"nin
yazımı
3
A) Gecenin karanlığında cır cır öten böceklerin
sesleri beni ürkütürdü.
Haziranın 10'unda sınav
varmış.
tarihlerin
yazımı
4
2. İkilemeler, her zaman ayrı yazılır. Ancak bazı ikile-
B) Yeni aldığım önlüğümün çıt çıtı bozulmuş.
C) Küçükken, camdan yapılmış zıp zıplarımızla
oynardık.
D) Çocuk, elindeki çat patı ayağının altında ezdi.
2
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde numaralı ifadelerle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
YAZIM KURALLARI
6. I.Dışarda buz gibi bir hava vardı.
8.
II. Akşama kadar onunla satlık bir ev aradık.
III. Bir daha senle konuşmak istemiyorum.
IV. Bu söylediklerin beni direkt etkiledi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
1
Bardak yere düşünce param parça oldu.
2
Saçları karma karışıktı.
3
Onun odası darma dağınıktı.
4
Saçma sapan iddialarla bizi kızdırdılar.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Palme Yayıncılık
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin yazımı
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bakışı, gülüşü bir de canım deyişi her şeye bedeldi.
B) Sen de bu davranışlarından vazgeçmelisin artık.
C) Aradığımız eski köstek saat, bu dedede de
yokmuş.
D) Onun için sevmekte sevmemekte aynı şeydi.
7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde
yazım yanlışı vardır?
A)
Şoför, eşyalarımı taşımama
yardım etmişti.
10.
Yusuf Ali
B)
Değerli Velimiz,
Yılbaşında hem yeni yılı hem de
kardeşimin doğum gününü
kutlardık.
06-01-2014 Salı günü okulumuzun tiyatro
kolunun oynayacağı "Unutulmayanlar"
oyununa sizi de aramız da görmekden
mutluluk duyarız.
Funda
C)
Babam otuz iki yıl önce bugün
doğdu.
Yer: Belediye Spor Salonu
Güzin
D)
Mademki konuşmayacaktınız
beni niye çağırdınız?
Ömer
TÜRKÇE
Bu davetiyede kaç yazım yanlışı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
3
YAZIM KURALLARI
KONU TESTİ - 1
11.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
erezyon
dinazor
karakter
klavuz
yapılmamıştır?
A) İşine öyle dalmışsın ki zamanın nasıl geçtiğini
farketmemişsin.
B) Evin bütün elektrikleri yanı vermişti.
C) Küçük kız, annesinin içerde olmadığını görünce ağladı.
D) Arabasını yanlış yere park ederek terk eden sürücü nihayet geldi.
Yukarıdaki şekilde üzerinde doğru yazılmış kelimenin bulunduğu kısım katlandığında şeklin
son hâli aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
D
Palme Yayıncılık
C)
14. Eserin konusunun yanısıra anlatımı da oldukça
1
2
başarılı. Hele kitabın ilk sayfalarındaki uzun betim
3
leme kitapseverleri kendisine daha çok bağlıyor.
4
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 1.
B) 2.
15.
IV
⇓
I⇒ T
E
R
B
C
A
D
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
VI ⇒ A
K
O
R
III ⇒ P
A
V⇒ A
F
vardır?
A) Bunalan bazı taraftarlar stadyumda bağırıp
çağrarak rahatlamaya çalışmaktadır.
B) Senin için istediği her şeyi aslında kendisi için
istiyordu.
C) Bilgisayarda oyun oynama tutkusu, bugün pek
çok öğrenciyi başarısız kılmaktadır.
D) Öğretmenin sorularına art arda verdiği cevaplarla herkesi şaşırttı.
4
C) 3.
VII
⇓
K
Z
O
I
L
Ş
R
D) 4.
Z
İ
L
A
H ⇐ II
N
N
A
K
İ
S
L
İ
M
H
O
K
P
R
⇑
VIII
"etti" kelimesi yukarıdaki numaralı kelimelerden
kaç tanesi ile bitişik yazılır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
TÜRKÇE
9. ÜNİTE
YAZIM KURALLARI
KONU TESTİ - 2
1.
3. I.Bu zorlukları da el ele vererek aşabiliriz.
Arabanın egsoz muayenesini de
TÜVTÜRK'de mi yaptıracağız?
Bu cümledeki yazım yanlışlarını
düzelterek cümleyi kim tekrar
yazmak ister?
II. Halamın büyük oğlu, haziranda Ankara'ya gelecek.
III. Hacer Öğretmen, okulumuzun en sevilen öğretmeni idi.
IV. 1 milyondan fazla öğrenci bu Pazar, sınava girecek.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
B)
Zeki
Arabanın egzoz muayenesini de
TÜVTÜRK'te mi yaptıracağız?
C)
Arabanın egsoz muayenesini de
TÜVTÜRK'temi yaptıracağız?
D)
Arabanın egzoz muayenesini de
Tüvtürk'te mi yaptıracağız?
A)
Palme Yayıncılık
Ayşe
Arabanın egzos muayenesinide
TÜVTÜRK'te mi yaptıracağız?
Suzan
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, öğretmenin
sorusunu doğru yanıtlamıştır?
Burak
4.
Özel adlara dahil olmayan tür adları
küçük harfle başlar.
Gün ve ay adından önce sayı varsa
gün ve ay adları büyük harfle başlar.
Özel adlara yapım eki gelirse kesme
işareti kullanılmaz.
Yön adları özel isimlerden önce gelirse
büyük harfle; özel isimlerden sonra
gelirse küçük harfle başlar.
1
11 Mayıs Cuma
2
Türkçenin
4
Van kedisi
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
5
Kuzey Anadolu
vardır?
A) Yaşlı amca, uzağı tam ayırt edemiyordu.
B) Komutan, askerlerine ölmeyi emir ediyordu.
C) "Biraz, birçok, birkaç" kelimeleri sıfat olarak
kullanılabilir.
D) Alt yazılı filmleri seyretmek, beni çok yoruyor.
TÜRKÇE
3
Anadolu'nun
6
Seda Hanım
Yukarıdaki numaralı kelimeler tablodaki kurallarla eşleştirilirse hangileri dışarıda kalır?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 6
C) 1 ve 4
D) 2 ve 5
5
YAZIM KURALLARI
5.
yoktur?
III
orjinal
A) Türkçe'de, Sosyal Bilimler'de ve Matematik'te
çok başarılıydı.
II
süpriz
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
IV
sandeviç
unvan
KONU TESTİ - 2
B) Kuzey batı Anadolu'da sıcaklık yükseliyordu.
I
C) Annesi huzurevinde; babası ise cezaevindeydi.
D) Türk romanında, Türk Milletinin ne ölçüde Batılaştığı işlenmiştir.
Yukarıdaki grafikte numaralı eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler doğru yazılmıştır?
II. 11/5/1982
III. 11.V.1982
IV. 11.Mayıs.1982
V. 11 Mayıs 1982 Salı günü
VI. 11 Mayıs Salı günü
VII. Önümüzdeki Mayıs ayının ilk Salı'sı sınavımız
var.
Gün ve ay adlarının yazımı ile ilgili yukarıdaki
numaralı ifadelerin kaçında yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 2
B) 3
A) yerelması, doğumevi, başöğretmen
Palme Yayıncılık
6. I. 11.5.1982
C) 4
B) samanyolu, karayolu, anayol
C) azmetti, darp etti, zehretti
D) enstrüman, entelektüel, kolektif
D) 5
10.
Yazım Yanlışı
Cümleler
Var
Yok
1. Aliterasyon ve asonanslar
ritim unsurlarıdır.
2. Bu filmde çok izlendi.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
3. O grupta yer almamanıza
çok sevindim.
A) Dolayısıyla onun niyetinin ne olduğunu anladık.
4. Sabahları tıraş olmayı alışkanlık hâline getirmişti.
B) Yıllar itibariyle asgari ücretleri Maliye, sitesinde
açıkladı.
C) Hayatımın geri kalanını Mehmet'siz yaşayacak
olmanın düşüncesi bile beni ürkütüyordu.
D) Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde keklik avına
gitmiştim.
6
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya
da hangilerinde yazım yanlışı ile ilgili yanlış bir
belirleme yapılmıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 4
D) 1, 2 ve 3
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
YAZIM KURALLARI
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin ya-
lışı yoktur?
zımında yanlışlık yapılmamıştır?
A) Hoşça kal diyerek yanımdan uzaklaştı.
A) Bir kış günü şofbenimiz bozuldu.
B) Parağraf soruları hiç de zor değil.
B) Matematik sınavında çok heycanlandım.
C) Orijinal fikirleriyle herkezi kendisine hayran bırakırdı.
C) Baban, seyahet etmeyi çok severdi.
D) Ünvan sıfatları, büyük harfle başlar.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?
A) Kapıyı açıp baktımki halı tutuşmuş, yanıyor.
Palme Yayıncılık
D) Yine de seni sevmiyeceğim, diyerek gitti.
B) Üzülme, âlemin ağzı torba değilki büzesin.
C) Akşamki yemek bize her şeyi unutturdu.
D) Bu yıl ki verim, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
15.
1
elele
2
art arda
3
iç içe
4
gitgide
"Yukarıdaki numaralı kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?" sorusuna öğrencilerin verdikleri
cevapların oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:
3
%5
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların
2
%40
yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) TDK'nin kurulmasıyla Türk dili çalışmaları bilimsel bir zemine oturtulmuştur.
B) TBMM'nde süreli konuşmalar panele örnek
olabilir.
C) TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmaları, Bilim ve Teknik
dergisinde görmek mümkün.
D) Bu akşam TV'deki haberleri birlikte izleyelim.
TÜRKÇE
4
%45
1
%10
Buna göre doğru cevap veren öğrencilerin sayısı yüzde kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 40
D) 45
7
YAZIM KURALLARI
9. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
I.
akşamüzeri
...................
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
D
lışı yoktur?
Y
A) Günde kaç övün yemek yiyoruz?
B) Bu yaptıklarının öğünülecek bir tarafı yok.
II.
ordu evi
...................
D
C) Üşüyen ellerimi oğuşturarak ısıtmaya çalışıyordu.
Y
D) Buğdaylarımızı öğütmek için akşama kadar
beklerdik.
D
III.
gardrop
...................
IV.
karnıbahar
...................
Y
D
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerin yazımlarıyla ilgili doğru-yanlış belirlemelerinden hangisi
yanlıştır?
lışı yoktur?
A) I.
B) Bu işten de alınınızın akıyla çıkacağınızdan
eminim.
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Bu ana okul 1923'te müze olarak kullanıyormuş.
Palme Yayıncılık
Y
C) T.C. vatandaşı olarak sorumluluklarınızın farkında mısınız?
D) Kurban bayramında belediyenin otobüsleri ücretsizdi.
2. I.Mevlüt Doktor, kendi çıkarı söz konusu olduğunda her şeyi göze alırdı.
8
II. Binbaşı Fatih, o gün her yerde Veli Asteğmen'i
arıyordu.
III. Mustafa avukat olmak için gece gündüz çalışıyordu.
IV. Müzeyyen Hanım, Ali Amca'sının ölümüne çok
üzülmüştü.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi ya da
hangilerinde yazım yanlışı vardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) I ve II
5. Pekiştirmeler her zaman bitişik yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Darmadağın olmuş saçlarıyla herkesin ilgisini
çekerdi.
B) Anlattıklarınız öyle karmakarışık ki anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadım.
C) Söylediklerinizle param parça ettiniz gönlümü.
D) Sorunlarımla yine baş başa kaldım.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
2
"ki"nin
yazımı
"de"nin
yazımı
Yukarıdaki cümlede numaralı ifadelerden hangisiyle ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3
1
Ali Bey, TBMM'ne yirmisekiz yaşında girdi.
Var
Var
Yok
2
Ayşe öğretmen Meb'de
13'üncü yılını doldurdu.
Yok
Yok
Var
Kat görevlisi Suzan
3 TDK'da ve TTK'da 2'şer Yok
yıl çalıştı.
Yok
Var
Mehmet doktor olma
hayaliyle iki günde
4
bir GATA'nın önüne
giderdi.
Yok
Yok
Cümleler
Kitapta ki sorularıda bizmi alt alta yazacağız?
1
Unvanların
Yazımı
9.
"mi"nin
yazımı
4
Kısaltmanın
yazımı
ikilemenin
yazımı
3
Sayıların
Yazımı
6.
YAZIM KURALLARI
D) 4
Palme Yayıncılık
Yok
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri
ile ilgili yanlış bir belirleme yapılmıştır?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1 ve 4
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) Bu yasa 18. Aralık. 2013 günü yürürlüğüne girdi.
B) Yusuf'ta sözüne güvenilir biriydi.
C) Çıkardığı çorapları rasgele atmıştı.
D) Bu kurum yardımsever insanlarla ayakta duruyor.
8. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan bütün keli-
10.
gözlerin gözlerime değince
felaketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felaketim olurdu ağlardım
meler doğru yazılmıştır?
Bu şiirde, yazım yanlışı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamıştır?
A) ön söz, ön yargı, ön ad
A) Dizeler büyük harfle başlar.
B) öz güven, öz eleştiri, öz veri
B) "de" bağlacı her zaman ayrı yazılır.
C) yer küre, yer yüzü, yer kabuğu
C) Ünlü düşmesi yazıda gösterilir.
D) ilkbahar, ilkyardım, ilkçağ
D) Bazı kelimelerde yumuşama kuralına uyulmaz.
TÜRKÇE
9
YAZIM KURALLARI
11.
KONU TESTİ - 3
P
satlık
L
halüsinasyon
M
sezaryen
M
eşofman
A
üstüste
P
nispet
L
Hıristiyan
E
heykeltıraş
M
puğaça
A
satranç
İ
ukala
E
şevkat
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan bütün
kelimeler doğru yazılmıştır?
A) İlk Çağ, Orta Çağ, Yakın Çağ
B) egzoz, enstütü, enstrüman
C) kavonoz, karekter, kamuoyu
D) erezyon, espiri, eşofman
Yukarıdaki yazımı yanlış olanların üstündeki
harfler sırasıyla yan yana yazıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) P, A, L A, E
B) P, A, L, M, E
C) M, A, L, A , İ
Palme Yayıncılık
D) P, M, P, M, E
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) 2005'de büyük bir iş kuracağını iddia ediyordu.
B) Yalnızlık bir ince yağmur gibi üstüme yağıyordu.
C) Sen benim gülen ayvam, ağlayan narımdın.
D) Bazı yazarların öz eleştiri yapmadıklarını söyleyebilirim.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Gelişigüzel yapılmış ödevlerin, öğrenciye bir
faydası yoktur.
B) Türkiye'nin en yüksek dağına, Ağrı Dağı'na,
çıktım.
C) Trafik kazasına karışan sürücü, dikkatsizliğinin
yanı sıra aracını hatalı kullanmıştır.
D) TDK'dan aldığım sözlük ve yazım klavuzundan
çok yararlanıyorum.
10
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Otobüse yetişebilmek için merdivenleri 2'şer
3'er iniyordum.
B) "Leyla İle Mecnun" eserini okumak çok keyifliydi.
C) Bu, Asya'nın güneyinde yaşıyan bir hayvandı.
D) Köroğlu, 16. yy.da yaşamış bir âşıktır.
TÜRKÇE
9. ÜNİTE
YAZIM KURALLARI
KONU TESTİ - 4
1.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazı-
Apartmanda satlık daireler vardı.
I. apartman
D
Y
II.
satlık
mıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?
A) Akşam ki yemekte kimler vardı?
D
B) İyiki doğdun bir tanem!
Y
C) Sizki beni çok yakından tanıyorsunuz.
D) İllaki böyle olacak diye inat ediyordu.
Hiçbir zaman serbes davranmadı.
III.
hiçbir
D
Y
IV.
serbes
D
Y
4. I.
Şöför, buzlu asvaltta daha dikkatli ilerliyordu.
Şöför
D
Y
VI.
asvalt
D
Y
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerin doğruyanlış belirlemelerinin kaçında yanlışlık yapılmıştır?
A) 2
2.
B) 3
C) 4
D) 5
Dökümanları da makinenin üzerindeki
kavanozların yanına koydu.
Palme Yayıncılık
V.
evlet, erezyonla mücadelede gerekli önlemD
leri alıyor mu?
II. Asansör, gök delenin 12'inci katında arızalandı.
III. Bugün kitapta ki soruları; yarında dergideki
soruları çözeriz.
IV. Bu sözlerin bana ait olduğuna nasıl oldu da
inandın, anlıyamadım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
5.
Nedeni: .............................................
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
Niçin beni dinle miyorsunuz?
"mi"nin
yazımı
1
Sabah ki kahvaltı nasıldı?
"ki"nin
yazımı
2
Memleketimin havası, suyu,
birde ...
"de"nin
yazımı
3
unvanların
yazımı
4
............................................................
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa bu
cümledeki yazım yanlışının nedeni olarak yazılabilir?
Ayşe teyzeyi dün çarşıda
gördüm.
A) "dökümanları" kelimesinin yazımı
B) "makine" kelimesinin yazımı
C) "de" ve "ki"nin yazımı
D) "kavanoz" kelimesinin yazımı
TÜRKÇE
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde numaralı ifadelerle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11
YAZIM KURALLARI
KONU TESTİ - 4
9.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
B) Afla serbes kalan suçlular hapishaneye döndü.
doğru yanlış
D) Onunla bir araya gelince her şey altüst olurdu.
yanlış doğru
III
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Küçükken saklanbaç oynardık.
8.
Yukarıdaki koordinat sisteminde, kelimelerin
yazımıyla ilgili doğru-yanlış eşleştirmelerinden
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
D) Van Gölü'nden sonra Van Kalesi'ne gittik.
atelye
öge
IV
C) Akşamüstü dolanbaçlı bir yola girdik.
I
fasülye
C) Bu konuyu seninle yanlız konuşacağım.
B) Kardeşi de öğle tonbul ki...
II
cimnastik
A) Son sınavda baya yanlış yapmışsın.
Yakup Kadri'nin önemli yapıtlarından biri de "Yaban"dır.
Emel
İnsanoğlu günümüzde aya gidiyor
artık.
Funda
Mevlana, yüzyıl öncesinden bize
pek çok öğüt veriyor.
Güzin
Uçakta tanıştığım arkadaş bana
Çorumlu olduğunu söyledi.
Ömer
12
10. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan bütün kelimeler doğru yazılmıştır?
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde yazım yanlışı vardır?
A) art arda, elele, baş başa
A) Emel
B) Funda
C) biraz, birçok, birkaç
C) Güzin
D) Ömer
D) hoşça kal, hoşgeldiniz, hoşgörü
B) dershane, kahvehane, mapushane
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
YAZIM KURALLARI
11.
14.
Somut olarak yer bildirmeyen
"alt, üst, üzeri" kelimelerinin
sona getirilmesiyle kurulan
birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
Anneannem bana yurtdışından bir fotoğraf
makinesi getirmişdi.
anneanne
yurtdışı
makine
getirmişdi
I
II
III
IV
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangilerinin yazımı yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
A) Masal, olağanüstü olayları tabiatüstü kahramanlara bağlayarak anlatan bir türdür.
B) Ayakaltında dolaştığımız için çok azarlandık.
D) Sabah gözaltına, alınan suçlular ikindi üstü serbest bırakıldı.
Palme Yayıncılık
C) Beni bir akşamüstü, yüzüstü bırakıp gitti.
15.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
1
kılavuz
yoktur?
A) Herkes bu filmden sözediyor.
1
kılavuz
B) Sınav varmış yokmuş umrundamı?
C) Çocukcağız bu olaydan sonra ne yapacağını
bilemedi.
3
tıraş
D) Türkler, Moğollar'la bir dönem iç içe yaşamıştır.
Hürriyet gazetesi
Resmî gazete
Bilim Çocuk Dergisi
Ankara kalesi
arap sabunu
Kaf Dağı
21. yy'da
İngilizce'nin
4
kıravat
B)
C)
C)
2
3Hıristiyan 4
tıraş
kıravat
Yukarıdaki grafikte yazımı yanlış olmayan kısımlar çıkarıldığında grafiğin yeni görünümü
aşağıdakilerden
hangisi olur? B)
A)
A)
13.
2
Hıristiyan
D)
D)
Yukarıdaki sözlerin kaçında yazım yanlışı vardır?
A) 6
TÜRKÇE
B) 3
C) 5
D) 4
13
YAZIM KURALLARI
9. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
1.
4.
1. 23 Haziran 2001
Dünyanın en değerli varlığı, Anneler Günün kutlu olsun.
2. 04.09.2000
3. 21 / 07 / 2002
4. 20. Eylül. 2004
29 Ekim 2014 Çarşamba günü
okulumuzda tören yapılacak.
Kerem
Kerem, tarihlerin yazımıyla ilgili kaçıncı maddede yanlışlık yapmıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ne-
Palme Yayıncılık
Her pazar sabahı Hürriyet
gazetesi alırım.
En son okuduğum kitap,
Tanpınar'ın "Huzur" romanıdır.
Görsellerin karşıladığı cümlelerden hangisinde
yazım yanlışı yapılmıştır?
denden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) Gül
B) Bayrak
A) Bu konuda sanada güveniyorum.
C) Gazete
D) Kitap
B) Saat üçte antremanım var.
C) Buraya gelde biraz konuşalım.
D) İkide bir aynı olayı anlatıyor.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Türkçe kitabında ki bazı sorular çok zordu.
B) Çocuklar gün içerisinde üç saatten fazla televizyon izlememeli.
14
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmamıştır?
A) Dedemi iki gün önce hastahaneye kaldırdık.
C) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B) Hafta sonu dershane de sınav var.
D) Ben de bir süredir bu şehre yerleşmeyi düşünüyordum.
C) Her şeyin bir zamanı vardır, derdi babam.
D) Ankara Keçisi'nin sayısı yıldan yıla azalmakta.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
6.
YAZIM KURALLARI
1
9.
2
“İnsanlar, birbirine doğum günlerinde evlilik
I
II
yıl dönümlerinde orjinal hediyeler almalı.”
III
Ağrı Dağı
3
Ankara kalesi
TÜRKÇE
4
İstanbul Boğazı
Van kedisi
Numaralı görsellerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
Selin, okuduğu kitapta bir yazım yanlışı fark eder.
A) 1.
Yazım yanlışı olan ifade hangi seçenekte verilmiştir?
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Palme Yayıncılık
IV
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Öğrenciler 5'erli gruplar hâlinde bahçeye dağıldılar.
B) Saat dörde on kala burada buluşalım.
C) Sınıf listesindeki 4'üncü öğrenci buraya gelsin.
10.
D) Henüz on beş yaşında bir çocuktu.
1
Yaşadığı şehri terketmek zorunda kaldı.
2
Doktor Erol Bey'den yardım alabilirsiniz.
3
Türkiye'nin Güney kesimi bu hafta yağışlı
olacak.
Yukarıda yazım yanlışı olan cümleler "
yazım yanlışı olmayan cümleler "
" ikonu ile gös-
terilecektir.
8.
Yüzölçümü Türkiye'nin iki katı kadar olan Moğolistan'ın nüfusu ise sadece ikibuçuk milyon.
Dünya üzerinde nüfus yoğunluğu en düşük ülkelerden biri. Ülke üç bölüme ayırılmış. Kuzeyde ormanlar, Güneyde çöl... Orta kısımlar
ise bozkır.
" ikonu ile
Yukarıdaki parçada kaç yazım yanlışı vardır?
A) 2
TÜRKÇE
B) 3
C) 4
D) 5
Buna göre yazım kurallarının değerlendirilmesi
hangi seçenekte sırasıyla doğru bir şekilde yapılmıştır?
1
2
3
A)
2
3
1
2
3
B)
1
C)
1
2
3
D)
15
YAZIM KURALLARI
KONU TESTİ - 5
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
14. Ders kitabımdaki
lışı söz konusudur?
A) Yasa tepkilere rağmen TBMM'den geçti.
baskı hatasını yeni
fark ettim.
Türkçenin yabancı
dillerin etkisinden
kurtulması gerekir.
Televizyonun karşısında uyuya kaldı.
Bugünkü dersimizin
sonuna geldik.
B) TSK'ye personel alımı için başvurular başladı.
C) TRT'den bu konuda bir açıklama bekleniyor.
D) TEDAŞ'da yakında işe başlayacakmış.
12. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) acenta
B) basmakalıp
C) kılavuz
D) egzoz
Palme Yayıncılık
13. “İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti,
I
Karahanlılardır. 8’inci yüz yılın
II
III
IV
A) 12 - 3
B) 3 - 6
C) 6 - 9
D) 9 - 12
15.
sonlarında Aksu, Fergana, Kaşgar
çevrelerinde devlet kurmuşlardır.”
Ali Öğretmen
III
I
Hangi zaman aralığını karşılayan cümlede yazım
yanlışı yapılmıştır?
II
IV
1
Gezegen ve yıldız adları büyük harfle
başlar.
2
Hayvanlara verilen özel isimler küçük
harfle başlar.
3
Tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz
bildiren terimler de büyük harfle başlar.
4
Birden fazla kelimeden oluşan sayılar
bitişik yazılır.
Yazım kurallarıyla ilgili kaçıncı maddede doğru
açıklama yapılmıştır?
A) 1.
Savaş
Gönül
Emre
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Saliha
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
16
Ali Öğretmen tahtaya yazdığı parçada yazım yanlışı
olan kelimenin bulunmasını istemiştir. Hangi öğrenci doğru cevabı vermiştir?
A) Savaş
B) Gönül
C) Emre
D) Saliha
yapılmıştır?
A) Bahçede hanımeli; sen ettin beni deli.
B) Bir kitabın önce ön sözünü okurum.
C) Bayram için kendime bir takım elbise aldım.
D) Hergün annesini en az bir kere arardı.
TÜRKÇE
Download

9.Ünite