İnşaat sektörünün çeşitli kollarında hizmet veren firmamız, 2005 yılından
günümüze kadar Kanalize İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi ticari ünvanı adı
altında hizmetlerine devam etmektedir. Firmamız ünvan değişikliğiyle birlikte teknolojik anlamda büyük gelişmeler gösteren altyapı işlerine ağırlık
vermeye başlamıştır.
Teknolojiyi takip edi daima kendini yenileyerek sektörün önde gelen firmaları arasında yerini her zaman korumayı ön planda tutan, Son sistem
Kombine Kanal Temizleme araçları ve Kanal görüntüleme HD robotlarını
da bünyesine katarak bunu birkez daha kanıtlamış bulunmaktadır.Uzman
kadro, teknik personel, tam teşekküllü son teknoloji araçlar, geniş araç ve
makina parkıyla Kanalize İnşaat her zaman hizmetinizdedir. Kanalize İnşaat, kalite yönetimine verdiği önemle müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, insan ve çevre sağlığını güvence altına almayı ve tüm faaliyetlerini sürekli geliştirmeyi şirket politikası olarak
benimsemiştir. Bu prensip ışığında şirket vizyonumuz, şu üç ana temele
dayanmaktadır;
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
1
Müşteri Odaklılık :
Kanalize İnşaat için müşteri her şeyden önce gelir. Müşterilerimize
en üst kalitede hizmet sunmak esastır Kanalize İnşaat ancak müşterilerinin
güvenini ve memnuniyetini sağlayarak başarılı olacaktır.
Dürüstlük ve Profesyonellik :
En üst düzeyden en alt düzeye, tüm Kanalize İnşaat çalışanları şir-
ketin etik kurallarına ve mesleki değerlerine tam bir uyum içinde olmak
zorundadır.
Kârlılık :
Müşterilerimize kaliteli hizmetin sürdürülebilmesi, nitelikli çalışanla-
rımızın kuruma bağlılığı ve hissedarların memnuniyeti için kârlılık önemlidir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
2
506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunun 37.maddesinde de açıkça izah edildiği gibi, bütün personelimizi (full-time, part-time) yapılan her türlü nakdi
ödeme (net maaş, yol, yemek, fazla mesai…), 1/1 yöntemle, eline geçen
net ücretin brütü ile bordrolamaktayız.Her türlü yasal mükellefiyetleri yerine getirmeye ilişkin ilkelerimizden vazgeçmemekteyiz.Kurumunuzdan
elde edeceğimiz kâr haricinde, herhangi bir maliyet kaleminden düşüklük
yapılmamaktadır.
Firmamızın kurumunuza profesyonel bir hizmet sunmasının koşulu; ancak
daha profesyonel bir kadro, detaylandırılmış organizasyon (eğitim, denetleme, finans, kalite, sistem…) ve nitelikli hizmet organizasyonu ile bu da
kar elde eden bir şirket olmamızla mümkündür. Doğru ve adil tek ticari
kuralın da bu olduğuna inanmaktayız.
Son söz olarak; önerdiğimiz ücretin fedakarlık yapabileceğimiz kâr faktörü
hariç, geri kalan maliyet kalemleri asgari tutarı göstermekte olup bunun
altındaki herhangi bir teklifin, teklif sahiplerini yasallıktan uzaklaştıracağını ve firmanıza da zarar vereceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
3
Kazısız Teknoloji ;
Genel olarak içme su ve atık su boru hatları yeraltında hizmet verdikleri
için mevcut durumları bir arıza çıkana kadar ihmal edilir. Yerleşim bölgelerinde hizmet veren bu sistemlerin deprem sonrasında işlevlerini sürdürebilmeleri veya hızlı bir şekilde tekrar işler hale getirilebilmeleri toplum sağlığı
ve çevre açısından çok önemlidir. Zamanla yaşlanan boru hatlarında çeşitli
nedenlerle (deprem vb.) hasar meydana geldiğinde acil müdahale gerektirdiğinden yüklü maliyetler ortaya çıkar.
Bu hatların rehabilite edilmesi için birçok kazısız yöntem mevcuttur ve İstanbul ili sınırları içerisinde İSKİ bünyesinde bu yöntemler uygulanmaya
başlanmıştır. Özellikle bu kazısız rehabilitasyon yöntemleri trafiğin, konut-iş yerlerinin yoğun olduğu ve tarihi değer taşıyan bölgelerde çok cazip bir seçimdir. Boru hattı rehabilitasyonunda farklı kazısız uygulamaların
bulunması hangi yöntemin optimum fiyat/ömür ilişkisine sahip olduğunun
bilinmesini zorlaştırmaktadır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
4
Uygulanan kazısız rehabilitasyonunun sistemin deprem esnasındaki performansına etkisi bilinmemektedir.Rehabilitasyon yönteminin seçiminde
kurulum maliyetinin yanında başka faktörlerde toplam maliyeti etkilemektedir. Hasar oluştuktan sonra veya akut hasar durumunda zorunlu yapılan
bu uygulamalara reaktif uygulamalar denir ve eski anlayışı simgeler.
Hasar oluşmadan veya kronik hale gelmeden önce yapılan eylemlere proaktif eylemler denir. Bu eylemler iki aşamalıdır. İlk adım olarak boru hattının
incelenmesi, ikinci adım olarak ise hattın tahmini ömrünün (hasarsız, az
hasarlı) tayinini kapsar. Bundan sonraki aşamada belirlenen eylem planına
göre hatlar belirli zaman aralıklarında uygun kazısız veya kazılı tekniklerle
rehabilite edilmelidir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
5
Boru ve kanalların kazı yapmadan yüksek basınçlı jet sistemleri ile temizlenmesi, temizlik sonrası teşhis amaçlı kanal kamera robotları ile görüntülenmesi ve bunların neticesinde tamir methodunun belirlenip,
kazısız
teknolojilerle kanal ve boruların tamir ve rehabilite (kaplama) edilmesi.
Dünyada 35 yıllık bir geçmişi olan kazısız teknoloji uygulamaları son yıllarda çok büyük ilerleme kaydetmiş ve kazılı teknolojiler artık yerini bu
uygulamalara bırakmıştır. Özellikle Almanya, Fransa İspanya, İtalya gibi
ileri Avrupa Ülkelerinde ve Amerika da artık kazı işlemi tamamen bitmiş,
hatta kazısız teknoloji kullanılabilecekken kazı ile kanal yenilenmesine çok
büyük cezai şartlar getirilmiştir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
6
Kazısız teknolojilerin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesini, teknolojinin de gelişmesiyle beraber
düşen uygulama maliyetleri oluşturmaktadır. Kazılarak yapılan kanal/boru
yenilenmesi ile karşılaştırıldığında çok
daha ucuz olması ile beraber; kazısız
teknolojilerin sosyal faydaları da bunda
etkili olmuştur.
Sosyal fayda ile kasıt: Malzemelerin esnek olması nedeni ile depreme karşı dayanıklı olması, üstten gelen darbelere karşı daha dayanıklı olması, 50
yıl gibi bir kullanım ömrü oması, uygulamalar sırasında sokak ve caddelerin
trafiğe kapatılmaması, çamur/teressubat vb.malzemelerle sokak ve caddelerin kirlenmemesi, gürültü olmaması, uygulamalarda kazılı teknolojilere
göre kat be kat hızlı ve seri yol alınması vb sayılabilir. Her şey bir yana
Kazısız teknoloji uygulamaları içinde bulunduğumuz yüzyılın
bir gereği
olarak son derece çağdaş ve teknolojik bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Her şey bir yana Kazısız teknoloji uygulamaları içinde bulunduğumuz yüzyılın bir gereği olarak son derece çağdaş ve teknolojik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
7
Kazısız Teknolojiler 3 Alanda Uygulanmaktadır…
Atık su boru/kanalları
Akışkan Boru Kanalları
Gaz ve Petrol Boruları
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
8
Kazısız Teknolojileri 3 Başlık Altında Açıklayabiliriz;
1 - Kanal ve Boruların Temizlenmesi
Kısaca; Mevcut Kanal/Boruların “kombine kamyonu” dediğimiz yüksek basınçlı jet sistemleri ile temizlenmesi. Yani kanalın içindeki teressubatın dışarı çıkarılması olarak açıklayabiliriz.
Her gün defalarca kullandığımız ,ve kullanmak zorunda olduğumuz altyapı
sistemimiz şehir hayatı için son derece önemlidir. Hızla büyüyen ve artan nufus ile, kanalların yükü de her geçen gün artmaktadır.Kanal içerisinde zamanla biriken teresubat(artık),şehir içi altyapısında periyodik olarak
temizlenmediği taktirde kanalın dolmasına ve dolayısıyla tıkanmasına yol
açar. Kanalların tıkanması gelişmiş bir şehirde asla görülmemesi gereken bir problemdir ve şehir insanının karşılaşmak istemediği bir durumdur.
Kanallardaki pislik ,herhangi bir sızıntı durumunda çevreye ve insan sağlığına da çok ciddi zararlar verdiği gibi, kanalın taşması durumunda etrafa
yayılacak kötü kokular ve tahribat çok rahatsız edicidir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
9
Kanallardaki katı cisimler, tortu ve çamurlar kanal temizliğini tehdit
eder. Bazı durumlarda ise kanalların kapanmasına neden olur. Kanalların
tıkanması ve atık suyun akamaz hale gelmesi durumunda temizlik zorunlu
hale gelmiştir.
Bazı durumlarda su akışı olsa dahi temizlik yapmak gerekir. Çok kir-
lenmiş suyun akış hızı yavaşlar ve katı atıkları taşıma kapasitesi azalmış
olur. Bazen kanallarda biyolojik atıklarda ve kükürt oluşumu görülebilir.
Çok fazla kükürt oluşup su konsantresi azaldığında koku oluşur ve bu koku
çevreye büyük oranda rahatsızlık verir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
10
Eskiden insan gücü ile temizlenen kanallar bugün minimum insan
gücü gerektiren,yani insanı kanalın pisliğine sokmadan kanalı temizleyen
Re-Cycle Kombine Kanal Temizleme araçları ile temizleniyor. Bu araçlar
üzerlerine monteli çok kuvvetli basınçla kanala su basan hortumlarla kanalın içindeki teresubatı kanalın ağzına kadar getirdikten sonra gene üzerine
monteli emiş hortumlarıyla aracın içindeki pis su tanklarına çekiyor.
Üzerindeki re-cycle sistemi ile de kanaldaki suyu pisliğinden arıtıp
tekrar geri kanala boşaltıyor.Tüm dünyada uygulanan bu sistem ile kanallar hiçbir kazıya gerek duymadan ve trafiği aksatmadan, çok kısa bir süre
içerisinde pislikten tamamen arındırılıyor.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
11
2 - Kanal Görüntüleme CCTV
Dünyada şehir planlaması her gün gelişen teknolojiye ayak uydu-
rarak yeni bir boyut kazanıyor. Günümüzde özellikle kalabalık şehirlerde
yaşanan yoğun trafik sebebiyle altyapıda yaşanan her problemi açık kazı
yöntemiyle tamire çalışmak, şehri bir bakıma felç etmek anlamına geliyor.
Bunun için tüm dünyanın kullandığı, kazıya gerek bırakmayan TV Inspection sistemi başarıyla uygulanmaktadır.
Yeraltı boru sistemlerinde erozyon; yaşlanma, hasar, aşırı yükleme, yanlış
kullanım, yanlış yönetim ve ihmal nedenli olabilir. Atık sistemi hasarlanırsa,
içeriye doğru (inflitrasyon) sıvı hareketi görülür. Atık sistemi kapasitesi ve
arıtma kapasitesi düşer. Hidrolik yük artar, doğal olarak masraf ve işletim/
bakım maliyetleri artar. Altyapı sistemleri değerlendirme ve inceleme teknikleri muhteliftir. Bu tekniklerde kendi aralarında avantajlar ve uygulamada engeller barındırmaktadır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
12
Bu sistemde önceden temizlenmiş kanallara giren CCTV Kameralar çok kısa bir sürede, sadece bir muayene ya da parsel
bacası kenarına yerleştirilen görüntüleme aracı vasıtası ile kanalın baştan sonra görüntüsünü
kaydedip, bize kanaldaki sorunları anında izleme şansı veriyor.
Yani bir bakıma şehre endeskopi
yapıyor diyebiliriz.
Bu becerikli cihazlar çapı 10 cm’den tutun da, kanalların bağlandığı 2 mt.
Çapındaki kolektörleri dahi görüntüleyebiliyor. Çekimi yapılan yerler özel
bir sistem sayesinde film üstüne coğrafi özellikler yazılarak DVD olarak
kaydedilmekte ve daha sonra kamera çekimleri sonucunda tespit edilen
mevzii kırık, çatlak, oyuk, ötelenme vb. arızalar yani kanalın mevcut durumu tespit edilip tamir metotları belirlenmektedir.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
13
3 - Kanalların / Boruların Rehabilitasyonu ( Kaplama )
Komple Rehabilitasyon esas olarak; kazı yapmadan, muayene bacasından
kanalın içine girerek mevcut kanalizasyon hattının tekrardan içeriden hat
çekilmek suretiyle kaplanmasıdır.
İşlem Tarifi: Kanalın içerisine polyester bazlı bir kumaş, emprenyelendikten (birtakım epoksi/ polyester reçine ve kimyasal ilavelerinin yedirilmesi)
sonra mevcut boru hattına çekilir. Daha sonra çekilen bu hortum şeklindeki
kumaş şişirilerek gerginleştirilir, ve sonrasında ısıtılarak sıcak su/buhar ile
sertleştirilir. Sertleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kanalın içine freze
robotu girer ve kapanmış olan yan bağlantılarını tekrar açar. Daha sonrasında CCTV yani kanal kamerası kanala girerek çekim yapar ve bunun
neticesinde rapor hazırlanıp hak ediş haline dönüştürülür.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
14
Büyük şehirlerdeki atık suboru hatlarında kazısız rehabilitasyon teknolojileri (KT) giderek önem kazanan ve büyüyen bir alandır. KT, “Minimum Kazı,
Minumum Risk” sloganı ile olumlu ve önemli toplumsal boyut kazanmıştır.
İleri Batı ülkelerinde KT atıksuda%50, içme suyunda %10’ luk bir paya doğru yükselmiştir. Ülkemizde de kazısız teknolojilerle rehabilitasyonun önem
kazanacağı açıktır. Örneğin, İstanbul’da bugün itibariyle %5 –10 olan kazısız atık su tekniği ile rehabilitasyon önümüzdeki yıllarda %30’ lara çıkacaktır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
15
Günümüz uygulamalarında, içme/atık su rehabilitasyon yöntemi ve uygun
malzeme seçimi deneme sınama ağırlıklı olarak yüklenici bilgileri ile yapılmaktadır.
Bu durum, rehabilitasyon yöntemleri için şartnamelerin hazırlanması yanında, yöntem/yöntemlerin toprak yapısı, boru tipi/çapı özellikleri ve servis
bağlantı koşulları ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılmıştır.
Yöntem seçimindeki doğru çözüm; uygun malzeme/tasarım yanında yeni
hattın uzun ömürlü olması ve çevrenin korunmasını da kapsar.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
16
Nokta Kaplama Kazısız Onarım Teknolojileri
Komple kaplama operasyonuna göre çok daha kolay olan bu yöntem kanal içindeki lokal sorunları gidermek için en uygun yöntemdir . Kullanılan
malzeme tekstil cam elyaf malzemesinin reçine ve yan komponentleri ile
kanalın sorunlu noktasına uygulanmasıdır.
İki rögar arasında noktasal hasarların olduğu yerlerde uygulanır. İki rögar
arasında en fazla 3 adet yapılır. Kullanılan malzeme Cam Elyaf Tekstildir.
Bu malzeme Packer adı verilen kanal içerisinde hareket eden tekerlekli bir
balon üzerine reçine emdirilerek sarılır. Hava çubuklarıyla rögardan hasarlı olan yere itilir. Burada hava basıncıyla şişirilir, malzeme hasarlı yüzeye
yapışır kür için beklenir. Kanalın sorunlu noktası sağlam bir şekilde tamir
edilmiş olur.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
17
Kanal Freze Kazısız Onarım Teknolojileri
FREZE Hakkında ; Kanal içerisinde hidrolik akışa engel olup tıkanmalara
sebebiyet veren; engel parçalar, yanlış bağlantılar, betonlaşmalar freze robotu sayesinde giderilip hidrolik akış tekrar sağlanır.
Kanallarda tıkanmalara sebep olan malzemeler ( Ağaç kökü, yerinden çıkmış contalar, taş,beton vb.) malzemeler boru içerisinde Kameralı Freze
Robotu ile temizlenir. Bu sistem açık kazı gerektirmeden çok düşük maliyetle tıkanmış kanalların açılmasını sağlar.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
18
200mm-800mm çap aralığındaki boru hatlarında (Atı ksu, yağmursuyu,
kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatları v.b.) oluşan tıkanıklık ve daralmalara neden olan malzemeleri dışarıdan herhangi bir müdehaleye gerek kalmaksızın temizler.
PVC, HDPE,CTP gibi esnek borular ,beton borular,betonarme borular, kanal içerisinde bulunan ağaç kökleri, contalar ile boru civarında oluşan yağ
ve tortu tabakalarını temizler.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
19
Silo ve Bunker Temizliği
Kanalize İnşaat olarak geliştirdiğimiz Silo Temizleme Makinesi diğer silo
temizeme sistemlerinden tamamen farklıdır.
Güç ve kontrol sistemindeki belirgin fark, hidrolik tahrikle çalışıyor olmasıdır. İstenilen noktaya istediğiniz kadar müdahale edebilirsiniz. Böylece silo
çeperlerine yapışmış malzemeleri daha büyük sorunlara sebebiyet vermeden temizleme imkanınız olur.
Kanalize İnşaat Silo Temizleme Makinesi silonuzu ve bunkerlerinizi güvenli,
hızlı ve kolay bir şekilde temiz tutarak üretim verimliliğinizi arttırır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
20
Güvenli . . .
Silo ve bunkerlerin tepesinden temizleme işlemi gerçekleştirilir. Silo içerisine kimsenin girmesine gerek kalmaz böylece temizleme işlemini yapan
personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması sağlanmış olur.
Hızlı . . .
Çok çabuk kurulur ve silodan siloya taşınabilir. Böylece Silo ve bunker içerisinde oluşan yapışmalara, daha büyük bir soruna sebebiyet vermeden
müdahale edilmiş olunur.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
21
Kolay . . .
Silo ve bunker temizliğinde kullandığınız yöntemleri düşünün, çekiçleme,
hava tabancası ile, uzun çubuklar yardımı ile. Bu yöntemler işçilik ve üründe size para ve zaman kaybettirir. Maliyeti düşük alternatif bir yöntem var,
Kanalize İnşaat Silo Temizliği
Kanalize İnşaat Silo Temizleme Makinesi, silonun tamamen tıkandığı durumlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Silo içerisinde tıkanıklığa sebebiyet veren tüm malzemeleri delebilecek kapasiteye sahiptir. Silonun dışından temizleme işini yaparak kullanıcı için
güvenli çalışma ortamı sunar.
Kirlenmiş Ekipman, Bina ve Tesislerin Endüstriyel Temizliği
Tank Temizliği
Soğutma Kuleleri, Silo, Reaktör, Kolon Temizliği
Atık Su Arıtma, Atık Depolama Havuzlarının Temizliği
Tünel Kanal Temizliği
Çamur Havuzları Temizliği
Tıbbi Atık Taşımacılığı El Değmeden Kombine Temizleme Aracı İle Güvenli
Bir Şekilde Tıbbi Atıklarınız Taşınır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
22
Kanalize İnşaat
Dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten ,hem
kent içi hem kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde
önemli projelere imza atmıştır. Kanalize İnşaat ; için müşteri en önemli öz
varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve grubun yapılanması,
işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
23
Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir.
Konut gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir ve Kanalize İnşaat ; bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
24
TSE İSO SERTİFİKALARIMIZ
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
25
Referanlarımızdan Bazıları
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No: 111/6 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 631 30 50 Fax: 0216 631 30 59 Mail: [email protected]
www.kanalize.com.tr
26
Download

Katalog - Kanal Temizleme