TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
5
24
2015 YILI
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE
2013 YILI
MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
TASARISININ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
GENEL KURULUNDA
GÖRÜŞME PROGRAMI
KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI
2014
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
Sayın Milletvekilleri,
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim
Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın, Anayasa’nın 162’nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeleri, örneği ilişikte bulunan ve Genel Kurulun
03.12.2014 tarihli 22’nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine uygun olarak
düzenlenen bu programa göre yürütülecektir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla.
Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
1
DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
No: 83
Tarihi: 03.12.2014
Danışma Kurulunun 03.12.2014 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
ÖNERİLER:
1.- 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezî Yönetim
Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel
Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer alması; bütçe
görüşmelerine 10.12.2014 Çarşamba günü saat 13.00’te başlanması ve bitimine kadar, resmî
tatil günleri dâhil her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar
çalışmalara devam olunması ve görüşmelerin on üç günde tamamlanması; bütçe
görüşmelerinin son günü olan 22.12.2014 Pazartesi günü görüşmelere saat 13.00’te
başlanması ve bitimine kadar çalışmalara devam olunması,
2.- Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak
konuşmaların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1’er saat (Bu süre birden fazla konuşmacı
tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların ise 10’ar dakika ile sınırlandırılması,
3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin dokuz turda tamamlanması,
turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması,
4.- İçtüzüğün 72’nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, gruplar ve Hükümet
adına yapılacak konuşmaların 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’inci turlarda 80’er dakika, 7’nci turda 65
dakika, 9’uncu turda ise 50 dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.),
kişisel konuşmaların 5’er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61’inci
maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin
sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı
yaptırması,
5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için
soru-cevap işleminin 10 dakika soru 10 dakika cevap olarak sınırlandırılması,
6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1’er saat süre ile söz verilmesi
(Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), İçtüzüğün 86’ncı maddesine göre
yapılacak kişisel konuşmaların 5’er dakika olması,
Önerilmiştir.
Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Mustafa ELİTAŞ
Adalet ve Kalkınma
Partisi Grubu
Başkanvekili
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu
Başkanvekili
Yusuf HALAÇOĞLU
Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu
Başkanvekili
İdris BALUKEN
Halkların Demokratik
Partisi Grubu
Başkanvekili
2
1’inci Gün
10.12.2014 ÇARŞAMBA
Saat : 13.00 – Program bitimine kadar
- Hükümetin sunuş konuşması
- BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER
(C.H.P., H.D.P., AK PARTİ, M.H.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına (Hükümetin sunuş konuşması hariç)
yapılacak konuşma süresi: 60’ar dakika)
- Bütçenin maddelerine geçilmesinin oylanması
3
2’nci Gün
11.12.2014 PERŞEMBE
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
I. TUR
1-. CUMHURBAŞKANLIĞI
2-. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
3-. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
SAYIŞTAY
ANAYASA MAHKEMESİ
YARGITAY
DANIŞTAY
BAŞBAKANLIK
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
10-. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ
11-. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
4-.
5-.
6-.
7-.
8-.
9-.
12-. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13-. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe+ Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe+ Kesinhesap)
(M.H.P., C.H.P., H.D.P., AK PARTİ)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
4
3’üncü Gün
12.12.2014 CUMA
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
II. TUR
14-.
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
15-.
BASIN – YAYIN VE ENFORMASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU
(Bütçe + Kesinhesap)
16-.
17-.
18-.
SERMAYE PİYASASI KURULU
19-.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
BAŞKANLIĞI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA
TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU
20-.
21-.
22-.
23-.
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
24-.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
25-.
TÜRK DİL KURUMU
26-.
TÜRK TARİH KURUMU
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(AK PARTİ, M.H.P., C.H.P., H.D.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
5
4’üncü Gün
13.12.2014 CUMARTESİ
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
III. TUR
27-.
28-.
29-.
30-.
31-.
32-.
33-.
34-.
35-.
36-.
(Bütçe + Kesinhesap)
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ (Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
İŞ YURTLARI KURUMU
(Özel Bütçe)
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
(Bütçe + Kesinhesap)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
(Özel Bütçe)
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
(Bütçe+ Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ
(Bütçe + Kesinhesap)
ENSTİTÜSÜ
(Bütçe + Kesinhesap)
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
(Bütçe + Kesinhesap)
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
(Özel Bütçe)
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
(Bütçe + Kesinhesap)
(H.D.P., AK PARTİ, M.H.P., C.H.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
6
5’inci Gün
14.12.2014 PAZAR
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
IV. TUR
37-.
38-.
39-.
40-.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
41-.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
42-.
43-.
44-.
45-.
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
46-.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
47-.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
48-.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(C.H.P., H.D.P., AK PARTİ, M.H.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
7
6’ncı Gün
15.12.2014 PAZARTESİ
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
V. TUR
49-.
50-.
51-.
52-.
53-.
54-.
55-.
56-.
57-.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
58-.
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
59-.
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(M.H.P., C.H.P., H.D.P., AK PARTİ)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
8
7’nci Gün
16.12.2014 SALI
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
VI. TUR
60-.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
61-.
REKABET KURUMU
62-.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
63-.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
64-.
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
65-.
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
67-.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
68-.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
69-.
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
70-.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
71-.
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
66-.
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(AK PARTİ, M.H.P., C.H.P., H.D.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
9
8’inci Gün
17.12.2014 ÇARŞAMBA
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
VII. TUR
72-.
73-.
74-.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
75-.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
ÜNİVERSİTELER (104 Bütçe + 104 Kesinhesap)
76-.
77-.
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(H.D.P., AK PARTİ, M.H.P., C.H.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 65’er dakika)
78-.
79-.
80-.
81-.
82-.
83-.
84-.
85-.
86-.
87-.
88-.
89-.
90-.
91-.
92-.
93-.
94-.
95-.
96-.
97-.
98-.
99-.
100-.
101-.
102-.
103-.
104-.
105-.
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
10
106-.
107-.
108-.
109-.
110-.
111-.
112-.
113-.
114-.
115-.
116-.
117-.
118-.
119-.
120-.
121-.
122-.
123-.
124-.
125-.
126-.
127-.
128-.
129-.
130-.
131-.
132-.
133-.
134-.
135-.
136-.
137-.
138-.
139-.
140-.
141-.
142-.
143-.
144-.
145-.
146-.
147-.
148-.
149-.
150-.
151-.
152-.
153-.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gebze Teknik Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
11
154-.
155-.
156-.
157-.
158-.
159-.
160-.
161-.
162-.
163-.
164-.
165-.
166-.
167-.
168-.
169-.
170-.
171-.
172-.
173-.
174-.
175-.
176-.
177-.
178-.
179-.
180-.
181-.
Artvin Çoruh Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Türk Alman Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap)
12
9’uncu Gün
18.12.2014 PERŞEMBE
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
VIII. TUR
182-. SAĞLIK BAKANLIĞI
183-. TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
184-. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
185-. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
186-. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
187-. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
188-. GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
BAŞKANLIĞI
189-. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
190-. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
191-. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA KURUMU
192-. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
193-. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
194-. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURUMU
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe )
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(C.H.P., H.D.P., AK PARTİ, M.H.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)
13
10’uncu Gün
19.12.2014 CUMA
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
IX. TUR
195-. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
196-. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
197-. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
198-. SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
199-. YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR
KURUMU
200-. MALİYE BAKANLIĞI
201-. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
202-. KAMU İHALE KURUMU
203-. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
204-. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU
205-. GELİR BÜTÇESİ
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Özel Bütçe)
(Bütçe + Kesinhesap)
(Düz. ve Den. Kur. Büt.)
(Bütçe + Kesinhesap)
(M.H.P., C.H.P., H.D.P., AK PARTİ)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 50’şer dakika)
-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesine kadar
(5’inci madde dâhil) oylanması.
14
11’inci Gün
20.12.2014 CUMARTESİ
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 13’üncü maddesine kadar (13’üncü
madde dâhil) oylanması.
15
12’nci Gün
21.12.2014 PAZAR
Saat : 11.00 – Program bitimine kadar
- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın oylanmamış maddelerinin
oylanması.
- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın maddelerinin oylanması.
16
13’üncü Gün
22.12.2014 PAZARTESİ
Saat : 13.00 – Program bitimine kadar
- BÜTÇENİN TÜMÜ ÜZERİNDE SON KONUŞMALAR
(AK PARTİ, M.H.P., C.H.P., H.D.P.)
(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 60’ar dakika)
- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile
2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın açık oya sunulması.
- Hükümet adına konuşma.
17
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞKANLIK DİVANI NÖBET ÇİZELGESİ
TARİH
BAŞKANBAŞKANVEKİLİ
10 ARALIK 2014
Çarşamba
Cemil ÇİÇEK
11 ARALIK 2014
Perşembe
12 ARALIK 2014
Cuma
13 ARALIK 2014
Cumartesi
Ayşe Nur
BAHÇEKAPILI
Meral AKŞENER
14 ARALIK 2014
Pazar
Sadık YAKUT
15 ARALIK 2014
Pazartesi
Ayşe Nur
BAHÇEKAPILI
16 ARALIK 2014
Salı
Sadık YAKUT
17 ARALIK 2014
Çarşamba
18 ARALIK 2014
Perşembe
19 ARALIK 2014
Cuma
Şükran Güldal
MUMCU
Meral AKŞENER
20 ARALIK 2014
Cumartesi
Sadık YAKUT
21 ARALIK 2014
Pazar
22 ARALIK 2014
Pazartesi
Şükran Güldal
MUMCU
Şükran Güldal
MUMCU
Ayşe Nur
BAHÇEKAPILI
Cemil ÇİÇEK
KATİP ÜYELER
Fehmi KÜPÇÜ
Muhammet Rıza
YALÇINKAYA
Muhammet Bilal MACİT
Muharrem IŞIK
Bayram ÖZÇELİK
İsmail KAŞDEMİR
Dilek YÜKSEL
Mine LÖK BEYAZ
Fehmi KÜPÇÜ
Muhammet Rıza
YALÇINKAYA
Muhammet Bilal MACİT
Muharrem IŞIK
Bayram ÖZÇELİK
Muhammet Rıza
YALÇINKAYA
Dilek YÜKSEL
Mine LÖK BEYAZ
Fehmi KÜPÇÜ
İsmail KAŞDEMİR
Muhammet Bilal MACİT
Muharrem IŞIK
Bayram ÖZÇELİK
Muhammet Rıza
YALÇINKAYA
Dilek YÜKSEL
Mine LÖK BEYAZ
İsmail KAŞDEMİR
Muharrem IŞIK
İDARE
AMİRLERİ
Salim USLU
Ömer Faruk ÖZ
Malik Ecder
ÖZDEMİR
Ali UZUNIRMAK
Sırrı Süreyya
ÖNDER
Salim USLU
Ömer Faruk ÖZ
Malik Ecder
ÖZDEMİR
Ali UZUNIRMAK
Sırrı Süreyya
ÖNDER
Salim USLU
Ömer Faruk ÖZ
Malik Ecder
ÖZDEMİR
18
Download

GÖRÜŞME PROGRAMI - Türkiye Büyük Millet Meclisi