GÖCEK YAT KULÜBÜ
12. SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI
YARIŞ İLANI
05 – 09 Kasım 2014 / GÖCEK - TÜRKİYE
1.
ORGANİZASYON OTORİTESİ
Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübüdür.
2.
KURALLAR
2.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 – 2016
2.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 – 2015. Yarışlar için Kategori 4’tür.
2.3 ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)
2.4 UNCL ve RORC’un IRC ölçüm ve handikap sistemi 2014 Bölüm A, B, C.
2.5 Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, (IRPCAS) güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman
içinde RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır.
2.6 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, İlke Kararları, Sporcu Lisans, Tescil,
Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken
Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı
2.7 İşbu Yarış İlanı, Yarış Talimatı varsa Ek Yarış Talimatları,
2.8 Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa Yarış Ek
Talimatlarından en son tarihli olan geçerli olacaktır. Lisanlar arasında çelişki olduğu takdirde İngilizce metin geçerli
olacaktır. ( Yarışımız uluslararası olduğu için evrensel dil olarak İngilizce kullanılanacaktır. )
3.
REKLAM
3.1.Tekneler ISAF Yönetmelik 20 ve TYF Reklam Talimatına göre reklam taşıyabilirler.
3.2.Ulusal otorite onaylı geçerli reklam belgesi olan tekneler, belgenin bir kopyasını kayıt formları ile birlikte Yarış
Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
3.3. Yelkenlerinde ve/veya gövdelerinde bağlı oldukları charter firmasının isim, işaret veya logosunu taşıyan teknelerin
reklam belgesi ibraz etme zorunluluğu yoktur.
3.4 Organizasyon Otoritesi yarışa katılan teknelerden yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri
taşımalarını isteyebilir. Bu malzemelerin nereden temin edileceği ve nasıl kullanılacağı Duyuru Panosunda ilan
edilecektir.
4
SEÇİLME NİTELİĞİ VE KAYIT
4.1 Yarışlar tam boyları (LH/LOA) 6 – 27 metre arasında bulunan içten veya dıştan takma bir motora sahip, 2014 yılı
IRC ölçü belgesi olan tekneler, IRC, IRC CHARTER, sınıfında, CHARTER filosuna ait tekneler CHARTER ve yat
sınıfı özelliklerini taşıyıp önceden IRC ölçü belgesi edinmemiş FRESHMEN sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve
güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır. Kayıt alınacak tekne
sayısı 50 (ELLİ) ile sınırlı olup müracaat sırasına göre ÖN KAYIT alınacaktır. 50 tekne kesin kaydı alındıktan sonra
kayıtlar kapanacaktır. FRESHMEN sınıfı açılması için en az 5 tekne kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
4.2 ISAF Yarışlara Katılabilme Yönetmeliğinin koşullarına uygun olan tüm yelkencilere açıktır.
4.3 IRC ve IRC CHARTER Sınıfları için geçerli IRC 2014 ölçü belgesi, CHARTER ve FRESHMEN Sınıfı için
istenen belge beyanları olmayan bir teknenin yarışlara katılmasına izin verilmeyecektir. 2014 IRC Ölçü belgesine
sahip olmayan tekneler için son başvuru tarihi 24 Ekim 2014, Cuma günüdür.
4.4 Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş olarak kayıt ücretleri ile birlikte en geç 06
Kasım 2014, Perşembe günü saat 12:00’ye (yerel saat) kadar Yarış Sekreterliği’ne teslim etmiş olmalıdırlar.
Göcek Yat Kulübü (GYC)
Kumburnu Mevkii
Göcek 48310, Muğla - TÜRKİYE
Telefon: +90 252 645 15 49 Faks: +90 252 645 15 49
GSM: +90 530 775 56 86
E-Posta: [email protected]
Web Sayfası: www.gocekyachtclub.org
4.5. Teknelerdeki yarışçıların geçerli 2014 sporcu lisansları olmak zorundadır. Geçerli lisansı olmayanlar yarışlara
alınmayacaktır. Yarışlar süresince geçerli olacak geçici lisanlar GYC’den temin edilebilir, bedeli 30,00- TL’dir.
4.6 Her tekne kaptanı/sorumlusu kayıt formu ile birlikte ekip listesi verecektir.
4.7 Ekip sayısı üst limiti yoktur, ancak her teknede minimum 3 kişi olacaktır.
1
4.8 Ekip değişiklikleri her yarışın startından en az iki saat öncesinde Yarış Sekreterliği’ne bildirilmek
zorundadır.
4.9. Organizasyon Otoritesi veya Yarış Komitesi, nedenini bildirmek ve ilk yarışın startından önce olmak kaydıyla
bir teknenin kaydını ret veya iptal edebilir veya yarışçıyı ihraç edebilir (RRS 76.1)
5
ÜCRETLER
5.1 50 tekneye kadar tekne katılım kayıt ücreti 180 € (Euro) dur, 50 tekneden sonra yapılacak olan tüm kayıtlarda
Tekne katılım kayıt ücreti 200 € ( Euro) dur. ( Türkiye Yelken Federasyonu katkı payı kayıt ücretine dahildir.).
5.2 Yarışlara / Sosyal aktivitelere katılabilme ücreti kişi başı 70 € (Euro) dur. Sadece sosyal aktivitelere katılmak
isteyenler için de bu ücret geçerlidir. Göcek Yat Kulübü üyelerine bu ücret 60 € (Euro) dur.
5.3 IRC 2014 ölçüm ve sertifika ücreti teknenin boyuna göre hesaplanacaktır.
5.4Tekne ölçümü GYC’den talep edilirse, ölçüm ücreti yarış haftasına özel olarak boyları 8.00 – 11.99 m. arası
tekneler için 80 €, 12:00 – 15.99 m. arası tekneler için 100 €, 16.00 m. ve üzeri tekneler için 120 €’dur. UNCL
tarafından düzenlenecek IRC Ölçü Belgesi ücreti teknenin tam boyuna (LOA) göre hesaplanarak ayrıca tahsil
edilecektir.
5.5 Sınıf bayrakları ve numaraları için yarışlar sonunda iade edilmek üzere 50 € depozit alınacaktır.
6
SINIFLAR VE HANDİKAP SİSTEMİ
6.1 Yarışlar IRC, IRC CHARTER, CHARTER ve FRESHMEN olmak üzere dört ana grupta yapılacaktır. Zamana
Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacaktır. Gruplardaki sınıflar teknelerin TCC/TCF değerlerine
göre Yarış Komitesi tarafından belirlenecektir. Bu tasnif kesindir ve itiraz edilemez.
6.2 IRC ve IRC CHARTER Sınıfları:
6.2.1 Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCC) uygulanacaktır.
6.2.2 IRC CHARTER sınıfında yarışacak teknelerin yükümlülükleri ve sınırlamalar;
6.2.2.1Bareboat Charter firmalarının işletmesinde olan tekneler aşağıda belirtilen yükümlülükler ve sınırlamalar
dahilinde IRC CHARTER sınıfında yarışabileceklerdir.
6.2.2.2 Teknenin Charter Firması bünyesinde olduğunu belgeleyen Charter Lisansını (TC Turizm Bakanlığı Turizm
İşletme Belgesi ) kayıt formu ile birlikte yarış sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.
6.2.2.3Teknenin 2014 IRC ölçü belgesindeki Rig Faktörü değeri 1.02‘den büyük ise tekne IRC CHARTER sınıfında
yer alamaz. Bahse konu tekne IRC sınıfı içersinde yarışabilecektir.
6.2.2.4 Charter Firmasınca deklare edilen ve sağlanan standart yelken ve spinnakerların haricinde yelken ve
spinnaker kullanılmayacaktır. Yüksek teknoloji ürünü kumaşlardan yapılmış (Kevlar, mylar vb.) yelkenler de IRC
CHARTER Sınıfında kullanılamaz.
6.2.2.5 Mevcut tüm standart charter ekipmanı yarışlar süresince teknelerde taşınacaktır (Emniyet ekipmanları,
demir, halatlar, yedek yakıt ve su bidonları, kuzine malzemeleri, ocak tüpleri, yangın söndürücüler vb.).
6.2.2.6 Şişme botlar, dıştan takma motorlar, bimini tenteler ve spray hoodlar tekneden çıkarılabilecektir.
6.2.2.7 IRC Charter tekneleri istendiği takdirde IRC Sınıfında yarışabileceklerdir, tersi geçerli değildir.
6.3 CHARTER ve FRESHMEN Sınıfları:
6.3.1Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCF) uygulanacaktır
6.3.2 CHARTERve FRESHMEN Sınıfları için TCF aşağıdaki formül ile hesaplanır.
0,2424 x √R
TCF = ----------------------1 + 0,0567 x √R
R (Rating) = LOA (m) x 2,65 ile bulunan değere yaş indirimi uygulanarak hesaplanır.
6.3.3 CHARTER ve FRESHMEN Sınıfları için spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) cezası, yaş indirimi yapılmış
rating değerlerinin %10 fazlasıdır.
6.3.4 CHARTER ve FRESHMEN Sınıfı için uygulanacak Yaş İndirimleri aşağıdaki gibidir;
2014 yılı için % 0,00
2008 yılı için % 2,40
2002 yılı için % 6,80
2013 yılı için % 0,40
2006 yılı için % 2,80
2001 yılı için % 7,60
2012 yılı için % 0,80
2005 yılı için % 3,60
2000 yılı için % 8,40
2011 yılı için % 1,20
2004 yılı için % 4,40
1999 yılı için % 9,20
2010 yılı için % 1,60
2003 yılı için % 5,20
1998 yılı ve daha yaşlı
2009 yılı için % 2,00
2002 yılı için % 6,00
tekneler için % 10.00
6.3.5 CHARTER Sınıfında yarışacak teknelerin yükümlülükleri ve sınırlamalar;
6.3.5.1 Bareboat Charter firmalarının işletmesinde olan ve IRC ölçü belgesine sahip olmayan tekneler aşağıda
belirtilen yükümlülükler ve sınırlamalar dahilinde CHARTER Sınıfında yarışabileceklerdir.
6.3.5.2 Teknenin Charter Firması bünyesinde olduğunu belgeleyen Charter Lisansını (TC Turizm Bakanlığı Turizm
İşletme Belgesi ) kayıt formu ile birlikte yarış sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.
6.3.5.3 Charter Firmasınca deklare edilen ve sağlanan standart yelken ve spinnakerların haricinde yelken ve
spinnaker kullanılmayacaktır. Yüksek teknoloji ürünü kumaşlardan yapılmış (Kevlar, mylar vb.) yelkenler de
CHARTER Sınıfında kullanılamaz.
2
6.3.5.4 Mevcut tüm standart charter ekipmanı yarışlar süresince teknelerde taşınacaktır (Emniyet ekipmanları,
demir, halatlar, yedek yakıt ve su bidonları, kuzine malzemeleri, ocak tüpleri, yangın söndürücüler vb.).
6.3.5.5 Şişme botlar, dıştan takma motorlar, bimini tenteler ve spray hoodlar tekneden çıkarılabilecektir.
6.3.5.6 Charter tekneleri 2014 IRC ölçü belgesi çıkarttığı takdirde IRC veya IRC CHARTER Sınıflarında
yarışabileceklerdir.
6.4
En düşük düzeltilmiş zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarında
saniyenin küsuratı 50 ve üzeri ise bir üst değere yuvarlatılacaktır.
7
PROGRAM
7.1 Kayıt: 05 Kasım 2014 Çarşamba saat 09:00 – 16:00 ve 06 Kasım 2014 Perşembe saat 09:00 – 12:00 arasındadır.
7.2 Yarış dokümanları: Tüm yarış dokümanları (Yarış Talimatı, bayraklar, borda numaraları, rota kartları vs.) 06
Kasım 2014 Perşembe saat 18:00’de dağıtılacaktır.
7.3 Skipper Brifingi: 06 Kasım 2014 Perşembe günü saat 18:00’da D-Marin Göcek Marina’da yapılacaktır.
7.4 Yarışlar:
7.4.1Yarış Programı ve ilk sınıf/sınıflar için uyarı işareti saatleri aşağıdaki gibidir:
Yarış 1: 07 Kasım 2014 Cuma, ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati 09:55
Yarış 2: 07 Kasım 2014Cuma, ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati Yarış 1 bitiminden hemen sonra
Yarış 3: 08 Kasım 2014 Cumartesi, ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati 09:55
Yarış 4: 08 Kasım 2014 Cumartesi, ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati Yarış 3 bitiminden hemen sonra
Yarış 5: 09 Kasım 2014 Pazar, ilk sınıf/sınıfların uyarı işareti saati 09:55
7.4. Yarış programı ve uyarı işareti saatlerininin değişikliği Organizsyon Otoritesi/Yarış Komitesi yetkisindedir.
7.4.3 Yarışların son günü (09 Kasım 2014 Pazar) saat 13:00’den sonra uyarı işareti verilmeyecektir. İlk sınıf/sınıflar
için 13:00 den önce uyarı işareti verilmiş ise diğer sınıf/sınıfların uyarı işareti 13:00 ı geçse bile verilmeye devam
edilecektir.
7.4.4Yarışlar süresince rüzgar süratinin saatte 30 deniz milini aşması durumunda Yarış Komitesi yarışı
başlatmayabilir, başlamış bir yarışı rota kısaltması yaparak bitirebilir veya abandone edebilir. Bu karar düzeltme
isteği nedeni olamaz.
7.5 Ödül Töreni: 08 Kasım 2014 Cumartesi 18:30 – 22:30 ve 09 Kasım 2014, Pazar günü saat 18:30 – 22:30 arası DMarin Göcek Marina etkinlik alanında yapılacaktır.
8
ÖLÇÜM KONTROLÜ ve DENETLEMELER
8.1 Her tekne geçerli 2014 IRC Ölçü Belgesi veya Charter ve Destek Ölçü Belgesi verecektir.
8.2İstenildiği takdirde GYC ölçüm için bir ekip görevlendirecektir.
9
YARIŞ TALİMATI
Yarış Talimatı 06 Kasım 2014 Perşembe günü saat 18:00’de verilecektir.
10
YARIŞ ALANI
Yarışlar Fethiye Körfezinde yapılacaktır.
11
ROTALAR
Rotalar Yarış Talimatı ile dağıtılacak veya daha önce ilan edecektir. Rota değişiklikleri Yarış Komitesinin
yetkisindedir.
12
YARIŞ SAYISI VE PUANLAMA
12.1 Altı (5) yarış planlanmıştır. Organizasyon Otoritesi yarış sayısında değişme yapabilir.
12.2 Altı (5) yarıştan az yarış tamamlandığında, bir teknenin yarış puanı tüm yarış puanlarının toplamı olacaktır.
12.3 Altı (5) yarış tamamlandığında, bir teknenin yarış puanı, en kötü puanı atılarak, tüm yarış puanlarının toplamı
olacaktır.
12.4 Toplamda en az puan alan tekne kazanacaktır.
12.5 Puanlar arasında eşitlik olması durumunda eşitlik, RRS A8’ e göre bozulacaktır.
13
BAĞLAMA
Yarışa kayıt yaptıran tüm tekneler 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 09:00’dan, 10 Kasım 2014 Pazartesi günü
saat 12:00’ye kadar D – Marin Göcek Marina’nın H iskelesinde ücretsiz bağlayabileceklerdir. Bu tarihler dışında
marinada kalma ücretli olacaktır. Bağlama dışında elektrik, su gibi giderler katılımcılara aittir. Yarış tarihleri
süresince KÖTÜ hava ve deniz durumunda, bağlama yerinin açık olması nedeni ile teknelerin emniyetinden sorumlu
olmayıp, her tekne sahibi/kiralayan, teknesini kapalı marina veya koya götürerek emniyetini sağlamaktan
sorumludur. Ayrıca bağlama süresince oluşabilecek her türlü diğer risklerden katılımcılar sorumludur. Bağlama
olanağı sağlayan D – Marin Göcek Marina ve Organizasyon Otoritesinin oluşabilecek risklerden yükümlülüğü
yoktur.
3
D – Marin Göcek Marina’da bağlama kontratı olmayan teknelerin, marina yönetimine aşağıdaki belirtilen belgeleri ibraz
etmeleri zorunludur.
 Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi veya Özel Yat Kayıt Belgesi veya Tonilato Belgesi
 Seyir izin belgesi ( Transit Log ) Türk bayraklı teknelerden, yurt dışından gelmeleri dışında istenmez.
 Sigorta Poliçesi
14
KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI
Yarışlar sırasında Yarış Komitesinden önceden alınan yazılı izin dışında tekne karaya çekilmeyecektir.
15
DALGIÇ EKİPMANI VE PLASTİK HAVUZLAR
İlk yarışın hazırlık işareti ile serinin bitişi arasında, tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar
veya benzerleri kullanılmayacaktır.
16
TELSİZ İLETİŞİMİ
16.1 Yarışlar süresince, teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır. Bütün
tekneler VHF Kanal 71’de kalacaklardır.
16.2 Tekneler yarış süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklar, bu kısıtlama cep telefonları için de
geçerlidir.
17
ÖDÜLLER
17.1Her bir yarış sonucunda, her sınıfın birincisi ödüllendirilecektir.
17.2Tüm yarışların sonucunda her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir.
17.3IRC sınıflarında yapılacak BCT (En İyi Düzeltilmiş Zaman) sıralamasında genel klasmanda birinci olan tekneye
özel ödül verilecektir. BCT için; yapılan her yarışın düzeltilmiş zamana göre sıralaması yapılacak ve
puanlandırılacaktır. Seri sonunda yapılacak sıralamada toplamda (yarış atma için Madde 12 geçerlidir.) en az puan
alan yata verilecektir. BCT puanlandırılmasında start saati ve rota mesafesinin aynı olması koşulu vardır. Eğer
herhangi bir nedenle bir sınıfta yarış abandone edilirse BCT seri sonu değerlendirmesinde o yarış yapılmadı kabul
edilecektir. Puanlar arasında eşitlik olması durumunda eşitlik Madde 12.5 e göre bozulacaktır.
Yukarıda belirtilen ödüller dışında, sürpriz ödüller organizasyon komitesince belirlenecek sisteme göre
verilebilecektir.
18
SORUMLULUK
18.1Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4
Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece
kendisinindir.”
18.2Bu yarışları düzenleyen Göcek Yat Kulübü Temsilcileri, Sponsorları, Yarış ve Protesto Komitesi, yarışlarda
veya bunlara ait çalışmalarda, yarış talimatları, yarış rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarışanlara, skipper veya
ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir
sorumluluk taşımaz.
Yarışa kaydını veren tekne sahibi veya sorumlu kişisi ile katılan yarışçılar bu hususu peşinen kabul etmiş
sayılacaklardır.
19
SİGORTA
Organizasyon Komitesi; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dahil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına
sahip olmasını önemle tavsiye eder. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol
etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır.
20
BASIN MERKEZİ
Yarışları izlemek isteyen basın mensupları GYC sekreterliği ile irtibata geçebilirler.
21
GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI
Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel
kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın
yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanmasını peşinen
kabul ederler.
22
MUHTELİF
22.1 Sosyal Etkinliklerin programı daha sonra yayınlanacaktır.
22.2 Her türlü soru ve destek için Madde 4.4 de belirtilen adresten Göcek Yat Kulübü ile irtibata geçilebilir.
24 Temmuz 2014
GÖCEK YAT KULÜBÜ
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
4
Download

göcek yat kulübü 12. sonbahar göcek yarış haftası