İcra Kurulu Kararı
Karar No: 1
27.01.2014
2014 Yılı TYF Reklam Talimatı
Yelken ve teknelerde reklam taşınması işlemi ISAF Reklam Yönetmeliği 20 Madde
20.3.1 ve 20.3.2 ile RRS EK G de ve Yönetmelik 20 Madde 20.5 ve 20.9 ‘a uygun
olarak belirlenen alanlarda TYF Yelken Sporu Tekneleri ve Spor Giysileri Reklam
Talimatına ve TYF Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütülecektir.
Yatlar yelkenlerinde en fazla iki firma veya ürün veya markanın ismini veya
logosunu taşıyabilirler. Teknelerde ise reklama tahsis edilen bölgelere TYF
Yönetim Kurulu kararına göre sınırsız reklam alınabilir.
Reklam ücretleri aşağıdaki gibidir :
Tam boyu 11 metreye kadar olan yatlar:
Tam boyu 11 - 16 metre (dahil) olan yatlar:
Tam boyu 16 metreden büyük olan yatlar:
300 TL/yıl
350 TL/yıl
450 TL/yıl
Tekne ve yelken için ayrı ayrı her ürün ve marka başına alınacak ücretler Türk Lirası
olarak Türkiye Yelken Federasyonu’nun Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi
( IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 ) hesabına yatırılır. Para hesaba
havale edilirken aşağıdaki hususlar mutlaka banka dekontunda belirtilmelidir.
Tekne ismi ve sahibi :
Reklamı veren firma ve şahıs ismi:
Tekne sahibi bir dilekçe ekinde Rating Belgesi, reklam ebadı ve tekne/yelken
üzerindeki çizimleri (varsa fotoğrafı) ve banka dekontu ile aşağıdaki adrese
müracaat eder:
TYF Ankara:
Ulus İşhanı A-Blok 2.kat No:208-207 Ulus/Ankara
Telefon : 0312 3112361 Faks : 0312 3110078 Email: [email protected]
İşlemler tamamlandıktan sonra tekne sahibine bir takvim yılı geçerli reklam taşıma
belgesi verilir.
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
27 Ocak 2014
Download

İcra Kurulu Kararı 2014 Yılı TYF Reklam Talimatı Yelken ve