BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MIM 210 DİNAMİK DERSİ / 3. Ödev Soruları
Dr. Osman TURAN
18 Kasım 2104
Son Teslim Tarihi: 28 Kasım Cuma
SORU 1:
Bir araba θ1 eğimli yoldan aşağı doğru, v hızı sabit kalacak şekilde frenlere hafifçe basılı durumda,
inmektedir. Eğim A noktasında aniden, θ2’ye düşmektedir. Eğer sürücü bu anda frenleme kuvvetini
değiştirmez ise, A noktasını geçtikten sonra arabanın a ivmesini belirleyin. Bulduğunuz ifadeyi θ1 = 6o ve
θ1 = 2o için sayısal olarak hesaplayın. Yer çekimi ivmesi g = 9.81 m/s2 olarak alınabilir.
(Cevap : a = g (sin θ2 - sin θ1 ) → a = - 0.683 m/s2 )
SORU 2:
50 kg kütleli bloğa eğimli yüzeyden yukarı doğru 2 m/s2’lik sabit ivme kazandıracak kablodaki çekme
kuvveti P’yi belirleyin. (Cevap : P = 277 N)
SORU 3:
Küçük bir paket iletici bant tarafından 30o lik eğimli rampaya 0.8 m/s hız ile bırakılıyor. Paketin yatay BC
yüzeyi üzerinde duracağı s mesafesini hesaplayın. A - C arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.3’tür.
SORU 4:
Eğer 80 kg’lık kayak yarışçısı atlama pozisyonuna yaklaşırken 25 m/s’lik hıza ulaşırsa, A’ya varmadan
hemen önce kar tarafından yarışçının kayaklarına uygulanan normal kuvvet R’nin şiddetini hesaplayın.
(Cevap R = 1791 N)
SORU 5:
Bir pilot uçağı 1000 m yarıçaplı düşey daire etrafında 600 km/h sabit bir hızla uçurmaktadır. A ve B
noktalarında koltuktan 90 kg’lık pilota etkiyen kuvveti hesaplayınız. (Cevap: RA = 3380 N, RB = 1617N).
SORU 6:
35 kg’lık çocuk, θ =20o iken duruştan harekete başlayarak 2.5 m’lik dairesel yay şeklindeki kaydıraktan
ihmal edilebilir sürtünme ile kayıyor. Teğetsel ivmeyi ve çocuğun hızını, ayrıca çocuğun üzerine
uygulanan normal kuvveti (a) θ =30o ve (b) θ =90o iken hesaplayın. (Cevap: (a) at = 8.50 m/s2, v = 2.78
m/s, R = 280 N (b) at = 0, v = 6.68 m/s, R = 795 N)
SORU 7:
Küçük arabanın A noktasından geçerken hızı vA = 4 m/s’dir ve sürtünmesiz yol boyunca hareket ederek
tepenin üst noktasını aşar. B noktasından geçerken arabanın hızını belirleyin (Cevap: vB = 7.16 m/s).
SORU 8:
Balyozlu yıkım vinci 3km/h sabit hız ile ilerlerken aniden durur. Yıkıcı balyozun bağlı olduğu kablonun
salınacağı maksimum θ açısını hesaplayın.
SORU 9:
1500 kg’lık bir arabanın yaylı tamponunun tasarımında, arabayı 8 km/h’lık bir hızdan yayın 150 mm’lik
sıkışmasına eşit bir mesafede durdurmak istenmektedir. Tamponun arkasındaki iki yayın her birinin
gerekli yay katsayısı k’yı belirleyin. Çarpmanın başladığı an yaylar uzamamış durumdadır.
(Cevap : k= 164.6 kN/m)
SORU 10:
Bir taşıyıcı bant sisteminin tasarımında, küçük metal bloklar şekilde görülen taşıyıcı bandın üst rampasına
0.4 m/s hız ile bırakılmaktadır. Eğer bloklar ile rampa arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.30 ise,
blokların 0.14 m/s hız ile hareket eden aşağıdaki taşıyıcı banda kaymadan aktarılabilmesi için rampanın
yatayla yapması gereken θ açısını hesaplayın.
Download

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT