Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
İŞ: Bir kuvvetin etkisiyle cisim kuvvetle
aynı yönde hareket ederse iş yapmış olur.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Uygulanan Kuvvetle cisim farklı yönlerde
hareket ediyorsa iş yapılmış sayılmaz.
Balık tutan bir avcı
oltasını yukarı doğru
kaldırdığında,
uyguladığı kuvvet
hareket yönünde
olduğundan avcı iş
yapmış olur.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
 İş yapmanın hedefi enerji aktarımıdır.
 İş yapılıyor ifadesi varsa bir nesneden diğerine enerji transfer ediliyordur.
 İş yapılıyor olabilmesi için kuvvetin nesneyi hareket ettirebilmesi gerekir.
 İnsanların hedefi daha az kuvvet uygulayarak işlerini yapmaktır.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
 HAREKET YOKSA İŞ YOKTUR
 SARFEDİLEN KUVVET(ÇABA) İŞ YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEZ
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Enerjinin yoktan var edilmesi ya da var olan enerjinin yok edilmesi mümkün
değildir. Toplam enerji daima sabittir, korunur. Ancak bir enerji bir başka
enerjiye dönüşebilir.
Bir cismin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamına o
cismin mekanik enerjisi denir.
Emekanik=Ep + Ek = mgh + ½mV²
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Birim zamanda yapılan işe güç denir.
P= W/t = F.x / t
W: İş (joule)
t: zaman (saniye)
P:Güç (Watt)
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Soru: Bir asansör motoru 6000 N ağırlığındaki asansörü 4 dakikada 10 metre
yüksekliğindeki kata çıkarıyor. Asansörün gücü kaç kilowattır?
Çözüm:
P=W/t
=G.h/t
=6000.10/4.60
=60000/240
= 250 Watt
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
1 in (inch)=2,54 cm
1 ft (foot) = 0,3048 m
1 mile = 1609 km
1 lb (pound) = 0,454 kg
km/h = km/saat
*g = 9.81 × 3.2808 = 32.185 ft/s2
Örnekleri çözerken dönüşüm yerine in=cm,
ft=m, lb=kg gibi düşünerek çözebilirsiniz.
*Yerçekimi ivmesini g=32.2 ft/s2 alın
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
a) Hızı 10 km/h olan araç yayaya çarpmamak için frene
bastığında 3 m kaydıktan sonra duruyor. Eğer hızı 80
km/h olsaydı kaç metre sonra durabilirdi ?
b) Yayanın araca uzaklığı 192.1 metre ise araç yayaya
çarpar mı ?
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
6 lb ağırlığındaki (soruyu
çözerken kolaylık olması
için lb=kg ve in=cm olarak
düşünebilirsiniz) kutu
şekildeki konumundan
serbest bırakıyor. Yayı ne
kadar sıkıştıracağını
bulunuz.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
15 lb ağırlığındaki paketler 6 ft/s hızla ve 3 ft aralıklarla
taşıyıcı rampaya iletilmektedirler. Rampanın sürtünme
katsayısı µk = 0.15 dır. Paketlerin rampada kaymaması için
bantın hızı ne olmalıdır. Rampadan indikten sonraki paket
aralıkları (s) kaç ft tir.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
2 lb ağırlığındaki kutu A noktasından
30 ft/s hızla atılırsa B ve C
noktalarındaki tepki kuvvetleri ne
olur ? Eğrilik yarıçapı 5 ft.
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
2 lb ağırlığındaki hızı 5 ft/s
olan tuğla sürtünmesiz yüzeyde
kaymaktadır. B noktasındaki
hızı ne olur ? Tuğlanın düştüğü
yerin binaya olan uzaklığı ve
yere çarpma hızını bulunuz ?
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Dinamik – İş-Güç-Enerji - Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU
Download

TEKNİK BILGILER