Eğitim Programı 2014
2013
The Drive & Control Company
3
2014
Eğitim 2013
Size en uygun hangisi?
Bosch Rexroth periyodik eğitimleri tam
donanımlı sınıfta güncel eğitim konuları,
etkileşimli eğitim imkanları ile işlenmeye
devam etmektedir. Hidrolik, Pnömatik,
Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri,
Elektrikli Tahrik ve Kontrol olarak dört ana
başlıkta sınıflandırılan eğitimlerimizde gerekli
teorik bilgiler verilmekte ve endüstriye yönelik
pratik uygulamalar eğitim setlerinden
faydalanılarak yapılmaktadır. Uzman mühendis
kadromuz eğitimlerde görev almakta ve
tecrübelerini sizler ile paylaşmaktadır. Sadece
eğitim vermek amacında değiliz, sizleri de kendi
ailemiz içinde görebilmek için Rexroth
misafirperverliğini gösterebilmek istiyoruz.
Bosch Rexroth A.Ş.
Eğitim Bölümü
Eğitim Ana Ve Alt Başlıkları
Pnömatik Eğitimleri
• PN/K10
Temel Pnömatik Eğitimi
Hidrolik Eğitimleri
• HTG
• HTPPu
• HTP-1
• HTP-2
• HTP-4
• HTM
Temel Hidrolik Eğitimi
Hidrolik Pompa - Motor Kontrol Sistemleri
Hidrolikte Oransal Ve Servo Valf Teknolojisi
Hidrolikte Lojik Teknoloji
Yoğun Hidrolik
Mobil Hidrolik
Elektrikli Tahrik Ve Kontrolü Eğitimleri
• Kurs 730
IndraDrive: Servo Sürücü Ve Motorlar,
IndraWorks Engineering İle Devreye Alım
• IndraLogic P
IndraLogic: PLC Sistemleri Ve Temel PLC Programlama
Periyodik Olmayan Eğitimler
• Servis
Devreye Alma, Arıza Tespit, Sistem Analizi,
Periyodik Bakımlar
• SOHT
Uygulamaya Yönelik Sektörel Eğitimler
Periyodik eğitimler dışında uygulamaya yönelik özel eğitimleri yerinizde
veya kendi merkez eğitim salonumuzda vermekteyiz.
4
PN/K10
Temel Pnömatik Eğitimi
Hedef
• Pnömatiğin teorik temellerini
anlamak
• Pnömatik devre şemalarını
ve sembolleri tanımak
• Pnömatik valflerin ve devre
elemanlarının yapılarını, işlevlerini
bilmek
• Basit ayarlar ve devreye alma
• Hata tespiti ve giderilmesi
İçerik
• Fiziksel kanunlar
• Pnömatik bileşenlerin yapıları
ve işlevleri
• Pnömatik elemanların
sembolleri
• Basit Pnömatik devreler
• Kontrol sistemlerinin
tasarlanması
• Devre şemalarını okuma
• Pratik örnekler
Önerilen katılımcı seviyesi
Her seviyede katılımcı için uygundur.
Pnömatikte bilgi sahibi olmak
isteyen herkes katılabilir.
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları,
montör ve planlamacılar,
konstrüktörler ve pnömatik
teknolojisiyle ilgili diğer branşlar.
Öğrenim araçları
• Renkli sunumlar
• Kesiti alınmış bileşenler
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
• Deneysel Pnömatik üniteler
• Ders Kitapları
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• Eğitim Notları
• Pnömatik Ürün Katalog CDsi
Bileşenlerin işlevselliğinden,
özelliklerine ve Pnömatik devre şema
yapılarına kadar bir Pnömatikçinin
temel olarak ihtiyaç duyabilecekleri bu
eğitimde anlatılmaktadır.
Süre
2 Gün
Tarihler
28-29Nisan2014
08-09Eylül 2014
Getirecekleriniz
Not tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
700 TL + KDV
5
HTG
Temel Hidrolik Eğitimi
Hedef
• Hidrolik bir sistemin nasıl çalıştığını
kavramak
• Hidrolik bileşenlerin işlevleri ve
görevlerinin bilinmesi
• Devre şemasını okuyabilmek
• Teknik dökümanlarla yalnız
çalışabilmek
Öğrenim araçları
• Renkli sunumlar
• Kesiti alınmış bileşenler
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
• Deneysel hidrolik üniteler
• Ders Kitapları
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• Rexroth Hidrolik Cilt 1
• Sunumların kopyaları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
Bileşenlerin işlevselliğinden,
özelliklerine ve Hidrolik devre şema
yapılarına kadar bir Hidrolikçinin temel
olarak ihtiyaç duyabilecekleri bu
eğitimde anlatılmaktadır.
İçerik
• Temel Prensipler
• Hidrolik Elemanların
Sembolleri
• Hidrolik Akışkanlar
• Hidrolik Pompalar
• Hidrolik Motorlar
• Hidrolik Silindirler
• Hidrolik Akümülatör Ve
Uygulamaları
• Çek Valfler
• Yön Denetim Valfleri
• Basınç Kontrol Valfleri
• Akış Kontrol Valfleri
• Filtreler Ve Filtreleme
Teknolojisi
• Aksesuarlar
• Bağlantılar
Önerilen katılımcı seviyesi
Her seviyede katılımcı için uygundur.
Hidrolikte bilgi sahibi olmak
isteyen herkes katılabilir.
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları,
montör ve planlamacılar,
konstrüktörler, mühendisler ve
hidrolik teknolojisiyle ilgili diğer
branşlar.
Süre
4 Gün
Tarihler
13-16 Ocak
2014
10-13
ubat
2014
10-13 Mart
2014
14-17 Nisan
2014
26-29 Mayıs 2014
09-12 Haziran
2014
01-04 Temmuz 2014
25-28 A ustos
2014
13-16 Ekim
2014
03-06 Kasım 2014
22-25 Aralık 2014
Getirecekleriniz
Not tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
1.100 TL + KDV
6
HTPPu
Hidrolik Pompa-Motor Kontrol Sistemleri
Hedef
• Pompa motor tiplerinin genel
incelemesi
• Değişken deplasmanlı pompa ve
motorların regülasyon ve
deplasman kontrol tiplerinin
incelenmesi
• Hidrolik sistemlerde değişken
deplasmanlı pompa ve motorların
kullanılmalarının sebeplerinin
incelenmesi
Öğrenim araçları
• Renkli sunumlar
• Kesiti alınmış bileşenler
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
• Test ünitesinde uygulama örnekleri
Verilenler
• Katılımcı sertifikası
• Sunum kopyaları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
İleri seviye eğitim içinde olan HTPPu
özellikle hidrolik sistemlerde sık sık
karşımıza çıkan değişken deplasmanlı
pompa ve motor kontrol sistemlerinin
nasıl çalıştığı, ne amaçla kullanıldıkları
ve genel anlamda nasıl ayar
yapıldıklarının bilinmesi hem sistemin
tasarımı, hem işletilmesi, hem de
bakım ve tamiri aşamalarında bize yol
gösterici bir kılavuz olacaktır.
İçerik
• Çalışma prensiplerine göre
pompa ve motorlar
- Dişli pompa ve motorlar
- Paletli pompalar
- Radyal pistonlu pompa ve
motorlar
- Eksenel pistonlu pompa ve
motorlar
• Çevrim tiplerine göre pompa
ve motorlar
- Açık çevrim pompa ve motorlar
- Kapalı çevrim pompa ve
motorlar
• Değişken deplasmanlı
pompalarda
regülasyon tipleri: Basınç, debi,
güç regülasyonu
• Hıza duyarlı deplasman
kontrolü:
“DA” kontrol
• Değişken deplasmanlı
pompalarda dıştan uyarılı
deplasman kontrol tipleri
• Değişken deplasmanlı
pompaların avantajları
• Değişken deplasmanlı
motorlarda regülasyon tipleri:
Basınç regülasyonu
• Değişken deplasmanlı
motorlarda dıştan uyarılı
deplasman kontrol tipleri
• Değişken deplasmanlı
motorların avantajları
• Pompa motor kombinasyonları
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları,
montör ve planlamacılar,
konstrüktörler, teknisyenler,
mühendisler.
Süre
2 Gün
Tarihler
05-06 Mayıs 2014
08-09 Aralık 2014
Getirecekleriniz
Aldıysanız HTG sertifikanız. Not
tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
700 TL + KDV
Eğitimin Devamı
HTP-1 veya HTP-2
7
HTP-1
Hidrolikte Oransal ve Servo Valf Teknolojisi
Hedef
• Servo ve oransal valflerin arasındaki
farklar.
• Valf karakteristik eğrileri
• Servo ve oransal valflerin bize
sundukları
Öğrenim Araçları
• Renkli sunumlar
• Kesiti alınmış bileşenler
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
• Ders Kitapları
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• Sunum baskıları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
İleri seviye eğitim içinde olan HTP-1
özellikle oransal ve servo valfleri ele
almaktadır.
İçerik
• Temel Bilgiler
• Oransal Valfler Ve Çeşitleri
• Basınç Kompansatörü İle Yük
Tanzimi
• Oransal Valf Kontrolü İçin
elektronik sistemler
• Oransal Valfler İle Açık Çevrim
Kontrol
Tasarım Kriterleri
• Servo Valfler Ve Çeşitleri
• Açık Çevrimden Kapalı Çevrime
geçiş
• Servo Valf Dinamik Özelliklerinin
Kapalı Çevrim Kontrolüne Etkileri
• Servo Ve Oransal Valflerde
Filtreleme
• Servo Ve Oransal Valf
Uygulamaları
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları,
montör ve planlamacılar,
konstrüktörler, teknisyenler,
mühendisler
Süre
2 Gün
Tarihler
07-08 Mayıs 2014
10-11 Aralık 2014
Getirecekleriniz
Aldıysanız HTG sertifikanız. Not
tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
700 TL + KDV
Eğitimin Devamı
HTPPu veya HTP-2
8
HTP-2
Hidrolikte Lojik Teknoloji
Hedef
• Lojik valfler ile çalışabilmek
• Lojik valflerin bize sundukları
Öğrenim Araçları
• Renkli sunumlar
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• Sunumların kopyaları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
İleri seviye eğitim içinde olan HTP-2
özellikle lojik valfleri ele almaktadır.
İçerik
• Lojik Eleman Teknolojine Giriş
• Lojik Elemanlar, Doğrusal
Fonksiyonlar
• Doğrusal Fonksiyonlar: Model
Çeşitleme Ve Uygulama Notları
• Lojik Elemanlar, Basınç Kontrol
Fonksiyonları
• Lojik Elemanlar, Akış Kontrol
Fonksiyonları
• Lojik Elemanlar Kullanılarak
Tasarım
• Uygulama Örnekleri
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları,
montör ve planlamacılar,
konstrüktörler, teknisyenler,
mühendisler
Süre
1 Gün
Tarihler
09
Mayıs 2014
12
Aralık 2014
Getirecekleriniz
Aldıysanız HTG sertifikanız. Not
tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
400 TL + KDV
Eğitimin Devamı
HTPPu veya HTP-1
9
HTP-4
Yoğun Hidrolik Eğitimi
Hedef
• Pompa motor tiplerinin genel
incelemesi
• Değişken deplasmanlı pompa ve
motorların regülasyon ve deplasman
kontrol tiplerinin incelenmesi
• Hidrolik sistemlerde değişken
deplasmanlı pompa ve motorların
kullanılmalarının sebeplerinin
incelenmesi
• Servo ve oransal valflerin arasındaki
farklar.
• Valf karakteristik eğrileri
• Servo ve oransal valflerin bize
sundukları
• Lojik valfler ile çalışabilmek
• Lojik valflerin bize sundukları
Öğrenim araçları
• Renkli sunumlar
• Kesiti alınmış bileşenler
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
• Deneysel hidrolik üniteler
• Ders Kitapları
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• Sunumların kopyaları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
İleri seviye eğitim içinde olan HTP-4
Hidrolik pompa-motor kontrol
sistemleri (HTPPu), Hidrolikte oransal
ve servo valf teknolojisi (HTP-1) ve
Hidrolikte Lojik teknoloji (HTP-2)
eğitimlerinden oluşmaktadır.
İçerik
• Çalışma prensiplerine göre pompa
ve motorlar
• Çevrim tiplerine göre pompa ve
motorlar
• Değişken deplasmanlı pompalarda
regülasyon tipleri: Basınç, debi,
güç regülasyonu
• Hıza duyarlı deplasman kontrolü:
“DA” kontrol
• Değişken deplasmanlı pompalarda
dıştan uyarılı deplasman kontrol
tipleri
• Değişken deplasmanlı pompaların
avantajları
• Değişken deplasmanlı motorlarda
regülasyon tipleri: Basınç
regülasyonu
• Değişken deplasmanlı motorlarda
dıştan uyarılı deplasman kontrol
tipleri
• Değişken deplasmanlı motorların
avantajları
• Pompa motor kombinasyonları
• Oransal Valfler Ve Çeşitleri
• Basınç Kompansatörü İle Yük
Tanzimi
• Oransal Valf Kontrolü İçin
elektronik sistemler
• Oransal Valfler İle Açık Çevrim
Kontrol Tasarım Kriterleri
• Servo Valfler Ve Çeşitleri
• Açık Çevrimden Kapalı Çevrime
geçiş
• Servo Valf Dinamik Özelliklerinin
Kapalı Çevrim Kontrolüne Etkileri
• Servo Ve Oransal Valfler İle
Filtreleme
• Servo Ve Oransal Valf Uygulamaları
• Lojik Eleman Teknolojine Giriş
• Lojik Elemanlar, Doğrusal
Fonksiyonlar
• Doğrusal Fonksiyonlar: Model
Çeşitleme Ve Uygulama Notları
• Lojik Elemanlar, Basınç Kontrol
Fonksiyonları
• Lojik Elemanlar, Akış Kontrol
Fonksiyonları
• Lojik Elemanlar Kullanılarak
Tasarım
• Uygulama Örnekleri
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak
Katılımcılar
Operatörler, bakım sorumluları, montör
ve planlamacılar, konstrüktörler,
teknisyenler, mühendisler.
Süre
5 Gün
Tarihler
05-09 Mayıs
08-12 Aralık
2014
2014
Getirecekleriniz
Aldıysanız HTG sertifikanız. Not tutmanız
için gerekli kırtasiye ürünleri
tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi
1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
1.400 TL + KDV
10
HTM
Mobil Hidrolik
Hedef
• Mobil makinaların kontrol tipleri.
Kısmalı (6/3 Mobil valfli) ve yük
duyarlı kontrol özellikleri kavramak.
• Mobil kontrol bloklarının yapıları,
etkileri, oransal bileşenlerin görevleri
ve diğer aksesuar özellikleri anlamak
• Mobil makinalarda hidrolik
direksiyon, harici hidrolik fren ..vb
gibi alt sistemleri tanımlamak
Öğrenim Araçları
• Renkli sunumlar
• Parça numuneleri
• Bilgisayar animasyonları
Verilenler
• Katılımcı sertifikası
• Sunum kopyaları
• Hidrolik ürün katalog CDsi
İleri seviye eğitim içinde olan HTM
özellikle mobil hidrolik uygulamalara
özgü valfler, kontrol blokları ve
pompalar gibi konuları ele almaktadır.
İçerik
• Mobil hidrolik nedir?
• Mobil uygulamalar için hidrolik
pompalar ve motorlar. Açık ve
kapalı çevrim için pompalar ve
kontrol üniteleri.
• Mobil Kontrol valfleri, tipleri
(kısmalı kontrol, LV ve LUDV)
• Stabilizasyon modülü
• Fren sistemleri
• Direksiyonlar
• Mobil makinalarda alt sistemler
• Bakım
• Örnekler
Önerilen katılımcı seviyesi
Hidrolikte bilgili olmak veya HTG
eğitimini almış olmak.
Katılımcılar
Mobil iş makina üreticileri,
kullanıcıları, üretimi düşünen veya
kullanan teknisyenler, mühendisler.
Süre
2 Gün
Tarihler
13-14 Kasım 2014
Getirecekleriniz
Aldıysanız HTG sertifikanız. Not
tutmanız için gerekli kırtasiye
ürünleri tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
700 TL + KDV
11
Kurs 730
IndraDrive
Servo Sürücü ve Motorlar, IndraWorks
Engineering ile Devreye Alım
Hedef
• IndraDyn serisi motorlar, kontrolü ve
durdurulması
• IndraDyn S serisi servo motorlar,
enkoder sistemi ve motor freni
• H MS/HMD ve HCS servo sürücülerin
güç katlarının yapısı
• CSB, CDB ve CSH servo sürücülerin
kontrol katlarının yapısı
• Haberleşme arabirim imkanları
• MPH, MPB ve MPD firmware
içerikleri
• Diagnostik imkanları bilmek
• Sürücü komponentlerini değiştirip,
tekrar devreye alım
• Parametrelerin değiştirilmesi,
yüklenmesi ve saklanması
• Diagnostik araçlarının kullanılması
gibi işlemleri eğitim sonunda
gerçekleştirebilir hale gelmek.
İçerik
• Kontrolörler arasındaki farklar
• Senkron MSK tip motorlar
• Parametrelerin sürücüden PC’ye
ve PC’den sürücüye yüklenmesi
• Sürücü parametrelerinin
değiştirilmesi ve optimizasyonu
• Firmware işlevleri
• Referanslama
• Sürücü komponentlerinin
değiştirilmesi
• Sürücü sistemleri için temel
ayarlar
• Paralel giriş/çıkışların
konfigürasyonu
• Osiloskop özelliği ile ölçüm
• Hata giderme
• Pozisyonlama uygulamaları
• Fieldbus uygulamaları
• Endüstriden uygulamalar
Önerilen Katılımcı seviyesi
• Numerik kontrol, mekatronik ve
elektronik temel bilgisi
• PC ve Windows bilgisi
Katılımcılar
Proje mühendisleri, bakım
personeli, devreye alım personeli ve
ilgili diğer branşlar.
Öğrenim Araçları
• Eğitim Seti
• Eğitim Notları
• Sunumlar
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• İngilizce Eğitim Notları
• Gerekli yazılım
• Ürün katalog CDsi
Süre
2 Gün
Tarihler
24-25Mart 2014
24-25 Kasım 2014
Getirecekleriniz
Yanınızda dizüstü bilgisayarınızı
getirmeyi unutmayın. Not tutmanız
için gerekli kırtasiye ürünleri
tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
700 TL + KDV
12
IndraLogic-P
IndraLogic
PLC Sistemleri ve Temel PLC Programlama
Hedef
• IndraWorks yazılımı ile IndraControl
kontrolörlerinin konfigürasyonu
• IndraLogic programlama yazılımının
kurulumu
• IndraLogic yazılımının fonksiyonları
• Proje yapısı ve kullanıcı hiyerarşisi
• IndraLogic yazılımının kullanılması
• IndraLogic yazılımının veri ve klasör
yapısı
• IndraLogic ile programlama, program
değişiklikleri ve hata giderme
imkanları
• Fieldbus konfigürasyonu
İçerik
• IndraLogic programlama
yazılımının kurulumu
• Network ayarları ve ethernet
üzerinden haberleşme
• IndraWorks ile kontrolör
konfigürasyonu
• Program yapısı
• Programlama dilleri (ST, SFC,
LDR, IL, FBD)
• Veri tipleri
• Örnekler
• Kütüphaneler
• Editörler
• Hata giderme
• Kontrol ayarları
• Fieldbus konfigürasyonu
• Program arşivleme
• Pratik Uygulamalar
Önerilen Katılımcı seviyesi
PLC veya yüksek seviyeli
programlama dilleri tecrübesi
Katılımcılar
Proje mühendisleri, bakım
personeli, devreye alım personeli ve
ilgili diğer branşlar.
Öğrenim Araçları
• Eğitim Seti
• Eğitim Notları
• Sunumlar
Verilenler
• Katılımcı Sertifikası
• İngilizce eğitim notları
• Gerekli yazılım
• Ürün katalog CDsi
Süre
4 Gün
Tarihler
22-25Eylül 2014
Getirecekleriniz
Yanınızda dizüstü bilgisayarınızı
getirmeyi unutmayın. Not tutmanız
için gerekli kırtasiye ürünleri
tarafımızdan verilecektir.
Eğitim Yeri
Çayırova / Kocaeli
Bilgi ve Rezervasyon
Bosch Rexroth A.Ş.
TOSB-Taysad Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No.10 41420
Çayırova/KOCAELİ
Tel 0262 676 00 00
Faks 0262 676 01 09
[email protected]
www.boschrexroth.com.tr
Fiyat
1.100 TL + KDV
13
Eğitsel Ürünler
• Pratik ihtiyaçlar için kabuller
• Web [email protected]
[email protected] program serileri bilgisayar
üzerinden kontrol edilebilir uygulamalar ile
yeni tip öğrenme yollarını açar. [email protected]
ögrenimde otomasyon özelliklerine sahiptir,
spesifik konularda bilgilerini arttırmak isteyenler ile derslerine yeni medya uygulamalarını katmak isteyen eğitmenler, öğretmenler için uygundur.
• Bilgisayar temelli eğitim
Mesleki ve ileri seviye eğitimler için etkileşimli bilgisayar tabanlı eğitim ürünlerini
içerir. Fiziksel prosesleri canlandırarak
açıklar.
• Literatür
Bosch Rexroth’ un sunmuş olduğu literatür içerisinde eğitsel kitaplar, eğitmen ve
öğrenciler için kılavuzlar ve akışkan gücü
sözlüğü bulunur.
• Egitim malzemeleri
Posterler, paneller, CD, DVD ve benzer
Eğitimin kalitesi büyük ölçüde içeriğe ve kullanılan egitim malzemelerine bağlıdır.
Her sektör mesleki, pratik veya uygulamaya yönelik uygun eğitime ve malzemelere ihtiyaç duyar.
Eğitimlere takviye olarak veya otomatik eğitim programlarında kullanılmak üzere
ihtisas kitapları, pratik uygulama kılavuzları, web tabanlı hareketli eğitim programları bu ürünler içinde yer alır.
Eğitimlerde sürdürülebilir bilgi transferini desteklemek için medya modülleri,
multimedya seminer dokümanları, sunumlar gibi alternatifler mevcuttur.
14
Eğitim
Temel ve İleri Seviye
Eğitim Sistemleri
Endüstriyel Pratiklik
Eğitsel Ürünler
Yazılım ve Donanım
Komponentlerin, makinelerin
ve sistemlerin efektif kullanılabilmesi için, onların özelliklerini bilmek büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Bu yaklaşımla,
Bosch Rexroth makine üreticileri ve operatörleri için nitelik
kazandırıcı kapsamlı eğitim
çözümleri sunmaktadır.
Temel ve ileri seviye eğitimlerimizin özelliği teorik bilginin ve
pratik çalışmaların tecrübeli
eğitmenlerce endüstriye yönelik
olarak katılımcılara verilmesidir.
Sınıfımızda en son eğitim sistemlerinden yararlanılmaktadır.
Seminerlere optimum sayıda
katılımcı kabul edilmektedir.
• 10 değişik seminer
• Standart eğitim
• İsteğe özel eğitim konuları
• Merkezimizde eğitimler
• Yerinde eğitimler
Verimli öğrenim için endüstriyel komponentlerin kullanıldığı
deney setleriyle pratik yapmak
en uygun yöntemdir. Bu sebepten Bosch Rexroth temel ve
ileri seviye eğitimlere pratiklik
katıyor. Tüm eğitim sistemlerimiz modüler prensipli olup,
endüstriyel komponentler ile
üretilmiştir ve eğitsel ihtiyaçları
karşılar. Ürün portföyümüz
küçük kitlerden karmaşık
mekatronik setlere kadar geniş
yelpazededir.
• Hidrolik eğitim sistemleri, DS4
• Pnömatik eğitim sistemleri,
DS3
• Mekatronik eğitim sistemleri,
mMs
• Eğitim standartlarına uygun
• Yeniden yapılandırmaya uygun
• Eğitsel atölyeler, teknik liseler,
üniversiteler ve araştırma enstitülerinde kullanıma uygun
Eğitimde başarının anahtarı teorik prensipleri pratik örneklemeler ile gösteren eğitim, öğretim
gereçleridir. Bosch Rexroth eğitsel ürünleri bu ihtiyaçlardan yola
çıkmıştır. Açıklayıcı, bilgi verici
ve kullanıcı merkezlidir. Klasik
kitapçıklar yerine yeni medya
uygulamaları portföyümüzde yer
almaktadır.
• Teorik ve pratik eğitim için
detaylı kitaplar
• Etkileşimli medya
• Otomatik öğrenim programları
• Web tabanlı öğretim
• Bilgisayar temelli öğretim
• CAD ve simülasyon programları
• Video filmleri ve animasyonlar
• Posterler
Download

2014 yılı Bosch Rexroth Eğitim Kitapçığı için